KALENDÁR AKCIÍ

Moje akcie Pridať akciu

INTERAKTÍVNA MAPA

AKCIE TÝŽDŇA

Hrdinovia - Jaroslav Žiak

OZ FOTOFO/Stredoeurópsky dom fotografie a Univerzitná knižnica v Bratislave vás pozývajú na výstavu Hrdinovia.

Termín akcie:  03. 10. 2018 - 13. 10. 2018
Miesto:  Výstavná sála Univerzitnej knižnice v Bratislave
Ulica:  Michalská 1
Mesto/Krajina:  Bratislava, Slovenská republika
Webová stránka: www.sedf.sk
Event title

Popis akcie

Výstava je súčasťou osláv storočnice Jána Kadára, ktorú organizuje Slovenský filmový ústav a OZ FOTOFO/Stredoeurópsky dom fotografie a podporil ju Audiovizuálny fond. 

Trvanie výstavy: 3. 10. – 13. 10. 2018, otvorenné denne: 10.00 – 18.00
Organizátori výstavy:
OZ FOTOFO/Stredoeurópsky dom fotografie, Univerzitná knižnica v Bratislave
Výstavu podporili:
Bratislavský samosprávny kraj, Audiovizuálny fond, Slovenský filmový ústav, Narodní filmový archív v Prahe, Fundacija Shalom Warszawa

Hrdinovia/holokaust
Mojou hlavnou témou sú ľudia, ich tvár a jej premena. Portrét považujem za výnimočnú udalosť stretnutia s možno-sťou vypovedať o človeku. V ateliéri je pri portrétovaní možný dôvernejší rozhovor, postupné približovanie do hĺbky, nalade-nie sa na rovnakú vlnovú dĺžku. Naopak, pri fotografovaní cyklu „Hrdinovia“ (2009 – 2018) je nevyhnutné okamžité reagova-nie, všetko sa odohráva veľmi rýchlo, na fotenie ostáva pár sekúnd a o to silnejšie je uvedomovanie si okamihu stretnutia, neopakovateľnosti situácie.Mnoho portrétov vzniklo vďaka sebazapreniu preživších vzhľadom na ich zdravotný stav, boli ochotní obetovať sa, spolupracovať. Celý proces portréto-vania prebiehal na stretnutiach pripo-mínajúcich si zločiny fašizmu, ukončenie vojny, oslobodenie miest, koncentračných táborov… Doteraz bolo nasnímaných 419 priamych účastníkov na 79 pietnych akciách a 5 európskych štátoch. Séria portrétov vybraná pri príležitosti storoč-nice Jána Kadára prezentuje ľudí z rôz-nych oblastí života či krajín, ktorí zažili holokaust. Ten navždy všetkým poznačil život. Ich príbeh je svedectvom a ostáva mementom pre budúce generácie.Ich saká a kabáty sa nelesknú vyzna-menaniami, oni nosia viacciferné číslo. Číslo, ktoré nahradilo ich meno, oni sa stali iba číslom.V každom portréte sa ukrýva ťažký, životom skúšaný príbeh v zložitých udalostiach, ktoré ovplyvnili naše dejiny. Týka sa to nás všetkých, každého človeka.Bolo by najlepšie, keby sa dejiny vyvinuli iným smerom a nevznikla by nutnosť vytvoriť túto sériu fotografií. História nám ukazuje, že chyby minulo-sti sa neustále opakujú, človek je nepo-učiteľný. Preto rozhodnutie fotografovať tento cyklus je snahou zaznamenať živých svedkov, svedkov doby, dejinnej udalosti, ktorej nesmieme dovoliť, aby sa opakovala. Jaroslav Žiak

Zúčastní sa (0):

Možno sa zúčastní (0):

Neprehliadnite