KALENDÁR AKCIÍ

Moje akcie Pridať akciu

INTERAKTÍVNA MAPA

AKCIE TÝŽDŇA

SKÚTER IV – akcia mladého umenia

Skúter IV – akcia mladého umenia

Termín akcie:  13. 06. 2019 - 25. 08. 2019
Miesto:  Galéria Jána Koniarka
Ulica:  Koppelova vila, Zelený kríček 3
Mesto/Krajina:  Trnava, Slovenská republika
Event title

Popis akcie

Skúter  IV – akcia  mladého umenia je periodické medzinárodné podujatie postavené ako reprezentatívna stredoeurópska prehliadka nastupujúcej generácie českých,slovenských amaďarských umelcov/umelkýň  vo veku do 35 rokov. Na výstave sa predstaví 24 oslovených umelcov a umelkýň, ktorí osobitým spôsobom reflektujú súčasný svet - prinášajú pritom celé spektrum prístupov a médií od klasickej maľby, cez fotografiu, objekt, inštaláciu až po digitálny pohyblivý obraz. Hlavným zámerom usporiadateľov je vytvoriť periodickú platformu pre prezentáciu súčasného výtvarného jazyka, stimulovať aktuálnu tvorbu mladých a priniesť aj rodovú korektnosť výberu autorov/-riek.

Popredné miesto v tejto zostave zaberajú práce, ktoré nesú so sebou sociálno-politické otázky akritický postoj ksúčasnej situácii našej civilizácie. Na jednej strane architektonické modely utopického mesta od A. Schmied, na strane druhej  subtílne objekty O. Szába, kde obilie vyrastá z položených zbraní. V druhom slede mnohé diela otvárajú aktuálne ekologické otázky a problémy (video zbaníckeho prostredia Prievidza-Nováky skupiny APART, Dúbravského dymiace komíny Slovnaftu, stret civilizácie aprírody vštylizovaných krajinách Štulerovej).  Výmenou rolí minorít amajority, či metaforicky centra aperiférie vnevinnej hre detí sa zaoberá E. Rigová. Problematika industriálnej kultúry sa zračí v energetickýchleštených kovových reliéfoch M. Németha aj v  hrdzavejúcich modeloch boxov od O. Szába.

Silne sú zastúpené expresívne maliarske tendencie súčasnej figurácie (M. Číhal, M. Lukáč, A. Ezer, A. Dúbravský). Sekunduje im svieži jazyk jednoduchých maliarskych foriem ageometrickej abstrakcie (A. Alaverdyan, D. Krňanský, S. Štulerová) . Na výstave zaznamenávame aj de-konštuktívne  prístupy kmaľbe (objekty zo zlepených fragmentov plátien S. Pauča, či prezentácie priemyselne striekanej maľby v „regálovej“ zostave G. Kristófa).

Niektoré práce sledujú aj otázky pamäte, či odkazov zdejín umenia (mnohoruký Mysliteľ od L. Scerankovej, parafrázy na medzivojnovú plastiku asurrealistickú lekciu vbetónových sochách A. Hulačovej, či lakonický odkaz Warholovi  „Brillo No More“ od G. Kristófa). Otázky intimity aopustenosti sa objavujú vKekeliho fotozátišiach, vtemných plátnach slebkami od M. Vrancovej, či výpravné pomalé videá M. Mazúra ml.). Svojskú atmosféru prinášajú aj interaktívne objekty, ktoré reagujú na prítomnosť, či priamy dotyk diváka od P. Kašpara, ktorý prichádza zamerického prostredia. Osobitnú kapitolu tvoria aj diela, ktoré vychádzajú zinšpirácií východných kultúr (Audiencia učínskeho cisára M. Číhala,  čínske vzory textílií (chinoiserie) dvojice Gryboś-Zentková, názov videa M. Mazúra Ócuka zMurakamiho románu, či rytecké drevoreliéfy Aishiteru S. Fialovej, na základe jej rezidenčného pobytu vTókiu).

Usporiadatelia tejto akcie obnovia aj udeľovanie Ceny CYPRIÁNa pre vybraného umelca/-kyňu, pomenovanú podľa významného slovenského maliara a rodáka Cypriána Majerníka, ktorý pôsobil celý život v Prahe (1909 Veľké Kostoľany – 1945 Praha).

Partnermi akcie sú České centrum Bratislava, OZ Publikum.sk, My Trnavské noviny

Pozn. Na základe  historického kontextu predošlých majiteľov vily rodiny Koppelovcov apo schválení vGalerijnej rade GJK bude galéria od 1. júna 2019 používať názov: Koppelova villa /angl. Koppel villa pre označenie svojho sídla.

Zúčastní sa (0):

Možno sa zúčastní (0):

Neprehliadnite