Hore

Ako súťažiť vo Foto Slovakia 2009?

Milí čitatelia a užívatelia portálu, tento rok sme pre vás pripravili veľkú fotografickú súťaž Foto Slovakia 2009, v ktorej môžete súťažiť v 10-tich kategóriách. Chceme zmapovať našu krásnu krajinu a preto sa všetky témy týkajú iba Slovenska. Neznamená to, že nebudú počas roka vyhlásené iné súťaže, do ktorých sa budete môcť zapojiť aj vy, ktorí pre prácu alebo iné povinnosti žijete v zahraničí. Súťaž Foto Slovakia je však zameraná na Slovensko a preto Slovensko musí byť objektom, na ktorého rôzne podoby namierite svoje fotoaparáty.

Keďže stále vznikajú nedorozumenia a viacerí z vás nečítajú podmienky súťaže, budeme ich viackrát opakovať a vysvetľovať, aby ste vedeli ako súťažiť a aby vaše fotografie nemuseli byť diskvalifikované pre neznalosť podmienok. Takže opakujem aj s vysvetlivkami.

 • Fotka musí byť vaša! Vy ste ju vyfotili a máte na ňu autorské právo. Nie je problém, ak ju zavesíte na náš server, keďže ste jej vlastníkom.
   
 • FOTKA MUSÍ BYŤ ZO SLOVENSKA. Také sú podmienky súťaže. Princíp aj cieľ súťaže je okrem súťaženia a fotografovania zozbierať aktuálny materiál o našej krajine. Takže akákoľvek téma súťaže musí byť nafotografovaná na Slovensku.
   
 • Ak to má byť aktuálny materiál, fotografia nesmie byť stará. Súťažné podmienky udávajú hranicu dvoch rokov. Preto neprihlasujte do súťaže staršie fotografie.
   
 • Zároveň nám ide overné zobrazenie Slovenska, inak by to nemalo zmysel. Preto nepridávajte do súťaže fotografie, ktoré sú výsledkom koláže, montáže, retuše prvkov alebo iných obsahových zmien vo fotografii. Malé úpravy farebnosti, jasu a kontrastu sú dovolené, podobne vytvorenie panorámy z viacerých fotografií. Ide hlavne o to, aby nebola zmenená realita na fotografiách.
   
 • Pozorne si prečítajte témy, aby ste ju na svojej fotografii naozaj zobrazili. Buďte skôr precízni ako nedbalí a všímajte si aj iných, aké fotografie do danej témy prihlasujú.
   
 • Do každej súťažnej kategórie môžete nahrať až tri súťažné fotografie s výnimkou posledných dvoch. (Pozri pravidlá pre pridanie fotografií.) Čo je však dôležité, nezabudnite kvýberu svojich fotografií pristupovať zodpovedne a sebakriticky. Ak nemáte tri výborné fotografie, môžete nahrať iba jednu alebo dve a ostatné neskôr doplniť. S výnimkou témy „Živly", kde musíte nahrať všetky fotografie naraz ako sériu, môžete nahrávať fotografie oddelene počas celého trvania jednotlivých kôl.
   
 • Prihlásenie fotografie sa vykonáva jej nahratím do súťaže. Pozor, prečítajte si predtým podmienky súťaže. Nahraním fotografie s nimi totiž súhlasíte!
   
 • Súťažné fotografie môžu byť použité na propagáciu súťaže alebo na propagáciu fotoportálu Ephoto, organizátora súťaže, prípadne v Ephoto publikácii Foto Slovakia.
   
 • Do súťažnej galérie je zakázané pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore so zákonom SR adobrými mravmi. Týka sa to fotografií s rasistickým obsahom, explicitným sexuálnym obsahom alebo akýchkoľvek fotografií ktoré môžu podporovať nelegálne skutočnosti.
   
 • Systém nahrá fotografiu na stránku www.ephoto.sk len ak má menej ako 450kb a maximálnu dĺžku strany 1600 obrazových bodov. 450kb je dost veľa, aby ste fotografiu nahrali v dostatočnej kvalite. Prosíme vás, aby ste to využili a aby ste do súťaže neprihlasovali fotografie s malým rozlíšením, na ktorom sa nebude dať posúdiť kvalita fotografie. Odporúčaná veľkosť dlhšej strany fotografie je cca. 1000 - 1600 obrazových bodov.
   
 • Pozor, v originálnom rozlíšení u vás doma musí byť fotografia vo väčšom rozlíšení, aby mohla byť v prípade potreby (výhra a účasť na výstave, prípadne v Ephoto publikácii), zväčšená na potrebný rozmer. Odporúčaná veľkosť originálu ja aspoň 3000 obrazových bodov dlhšia strana fotografie.
   
 • Prihlásením sa do súťaže súhlasíte s neskorším bezplatným poskytnutím tejto fotografie na vyššie spomínané účely, ak by vaša fotografia bola ocenená alebo vybratá na výstavu alebo do publikácie Foto Slovakia.
   
 • Porota je zložená z členov redakcie Ephoto a fotografov z Asociácie profesionálnych fotografov SR, ktorí sú k hodnoteniu pozývaní podľa príslušných tém. Porota tvorená renomovanými slovenskými autormi nebude mať ľahkú úlohu, ale zhostí sa jej veľmi zodpovedne. Je samozrejmosťou, že k jednotlivým témam budú pozývaní fotografi, ktorí sú uznávaní práve pre prácu súvisiacu s danou témou. 
 •  
 • Porota štvrťročne vyhodnotí súťažné kategórie podľa zverejneného harmonogramu a určí z každej kategórie prvé tri miesta, ktoré budú odmenené.
   
 • Porota sa môže rozhodnúť aj niektorú cenu neudeliť alebo udeliť viac cien.
   
 • Odmenená bude aj jedna fotografia z každej kategórie, ktorá získala najviac bodov od ostatných užívateľov.
   
 • Bodovanie sa realizuje na Ephoto zaužívaným spôsobom - každý registrovaný užívateľ môže raz ohodnotiť každú súťažnú fotografiu.
   
 • Nie je dovolené umelo vytvárať viaceré užívateľské kontá jednou osobou za účelom bodovania svojich fotografií alebo fotografií iných. Ak k takému činu dôjde, organizátor a realizátor súťaže môže fotografiu diskvalifikovať.
   
 • Ephoto uzavrie celoročnú súťaž udelením hlavnej ceny pre fotografa snajlepšími fotografiami počas celej súťaže, ktorý získa osobitnú lukratívnu cenu Foto Slovakia 2009.
  Hlavnou ročnou cenou je skúter Vespa LX50 2T.
   

          Je to vynikajúca cena pre fotografa lebo:
               1.  Poskytuje voľnosť pohybu s neobmedzeným výhľadom na okolie.
               2.  Keďže nemusíte radiť rýchlosti, môžete si jazdu a okolie nerušene vychutnávať
               3.  Možnosť zaparkovať takmer všade (a nemáte problém ani s 1,5m ;)).
               4.  Fotoaparát máte uložený v bezpečí pod sedadlom a ani pri malej kolízii alebo prevrátení skútra                         zo stojana mu nič nehrozí. Zároveň je vynikajúco ochránený pred nepriaznivými poveternostnými                     podmienkami.
               5.  Vespa je imidžom prispôsobená práve ľuďom z umeleckého prostredia - fotografom, maliarom a 
                    spisovateľom a určite pristane aj vám. 

 • A nakoniec ak už fotografiu do súťaže prihlásite, jej nahraním dávate najavo svoj súhlas so stanovenými podmienkami.

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok

Ďalší článok z kategórie

Z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované