Hore

Fórum » Ephoto - návrhy a pripomienky
 

Prakticky navrh na vylepsenie funkcionality ephoto.sk

sachmo
2012-11-14 16:29:13+01
Hladal som v profile, v nastaveniach a asi vsade, ale nikde som nenasiel moznost zrusenia uctu. Mozno to tu niekde je, ale nenasiel som to. Ak tu takato moznost nie je, bolo by mozne takuto funkcionalitu dorobit? Viem, ze asi to bude proti cielom mat stale viac a viac uzivatelov, ale podla mna by takato funkcionalita bola celkom prakticka a urcite aj vyuzivana.
0
0
 
Martin Brojo
ocenenie redakciou 2012-11-14 16:32:42+01
čítaj čl. III

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ FOTOPORTÁLU www.ephoto.sk

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Fotoportál www.ephoto.sk (ďalej len "portál") je verejný internetový portál poskytujúci fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len "používateľ") rôzne služby.
Služby sú na portáli poskytované používateľom na komerčné aj nekomerčné účely zdarma, pokiaľ nie je ďalej vtýchto pravidlách uvedené inak.
Prevádzkovateľom portálu aposkytovateľom služieb na portáli je spoločnosť LB International, s.r.o., so sídlom Tomášiková 10/E, 821 03 Bratislava 2 (ďalej len "prevádzkovateľ").
Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené vtýchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom na portáli.

II. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Registrácia používateľa na portáli nie je povinná, zaregistrovaním má však používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú na portáli zaregistrovaní.
Informácie, ktoré používateľ vyplní na portáli vregistračnom formulári, musia byť vsúlade so skutočnosťou. Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje v profile používateľa, a to do 30 dní od okamihu, kedy zmena údajov nastala.

III. ZRUŠENIE REGISTRÁCIE

Registráciu si nemôže zrušiť sám používateľ. Registrácia používateľa môže byť automaticky zrušená vnasledovných prípadoch:
ak sa používateľ neprihlási aspoň raz na portál vlehote 45 dní od prvého odhlásenia,
ak sa používateľ za 90 dní ani raz neprihlási na portál.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na portáli po neobmedzene dlhú dobu. Po zrušení registrácie používateľa zároveň na portáli zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napríklad príspevky v diskusných fórach, komentáre a iné).

IV. SÚKROMIE POUŽÍVATEĽA

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane.
Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom, alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené "nezverejniť" apod.).

V. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli sa nesmie správať vrozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani diskusie, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky a súhlasí stým, že nebude využívať služby na portáli na účely, ktoré sú vrozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na portál vmene iného používateľa a ani inak poškodzovať ďalších používateľov príp. iné osoby.
Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa ajeho dobré meno.
Používateľ nesmie na portáli propagovať iné fyzické aprávnické osoby aich služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto informácie stiahnúť zportálu.

VI. PRAVIDLÁ PRE PRIDÁVANIE FOTOGRAFIÍ

Používateľ vplnom rozsahu zodpovedá za škody spôsobené publikovaním fotografii, ku ktorým nevlastní autorské práva /súhlas autora, ako aj práva pre publikovanie zobrazených osôb aobjektov.
Používateľ nesmie na portál pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane pornografických a explicitne erotických fotografií.
Pravidlá pre pridávanie fotografií uvedené vbodoch 1. a2. sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré používateľ pridáva na portál.

VII. CENA

Používateľ nie je povinný platiť za služby poskytované prevádzkovateľom na portáli, svýnimkou služieb vyznačených ako platené služby a pri ktorých je výslovne uvedená cena (bližšie čl. XII. týchto pravidiel).

VIII. REKLAMA NA PORTÁLI

Používateľ sa zaväzuje, že
nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na portáli,
si nebude vypínať zobrazovanie obrázkov.
Používateľ súhlasí stým, že
mu bude zobrazovaná reklama naportáli,
mu budú rozposielané reklamné maily.

IX. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám vsúvislosti so službami poskytovanými na portáli žiadne iné ďalšie povinnosti, okrem povinností uvedených vtýchto pravidlách.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov a diskusie na portáli.
Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená vsúvislosti spoužívaním služieb na portáli.
Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, ato aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na portáli na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť portál, ato aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
Vprípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených vtýchto pravidlách avšeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi vcelom rozsahu.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené neoprávneným publikovaním fotografii užívateľa treťou osobou.

X. ZMENA PRAVIDIEL

Používateľ berie na vedomie asúhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť.

XI. DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH NORIEM

Používateľ je pri využívaní služieb na portáli povinný dodržiavať právne normy štátu, vktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených vtýchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľov (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

XII. OSOBITNÉ USTANOVENIE TÝKAJÚCE SA PLATENÝCH SLUŽIEB

Pri platených službách poskytovaných prevádzkovateľom na portáli sa na záväzkový vzťah medzi prevádzkovateľom apoužívateľom použijú primerane ustanovenia týchto pravidiel svýnimkou čl. IX. bod 3 veta druhá, čl. IX. bod 4 ačl. X týchto pravidiel.
0
0
 
admin
redakcia ephoto.sk 2012-11-14 16:35:55+01
príspevok od: sachmo
Hladal som v profile, v nastaveniach a asi vsade, ale nikde som nenasiel moznost zrusenia uctu. Mozno to tu niekde je, ale nenasiel som to. Ak tu takato moznost nie je, bolo by mozne takuto funkcionalitu dorobit? Viem, ze asi to bude proti cielom mat stale viac a viac uzivatelov, ale podla mna by takato funkcionalita bola celkom prakticka a urcite aj vyuzivana.
Nepovazujeme to za vylepsenie. V daslom update bude moznost o to poziadat cez klik. Momentalne mozete napisat adminovi. Chcete zrusit konto ?
 
sachmo
2012-11-14 16:36:31+01
príspevok od: Tomáš Muška
Doteraz sme toto riešili vždy po tom ako nás užívateľ kontaktoval a účet sme mu deaktivovali alebo zrušili. V poslednej dobe sa ale premýšľa nad tým, že sa táto funkcionalita pridá. Zrejme v pripravovanej novej verzii ephota.
To malo byt hned od zaciatku, teraz aby som 90 dni cakal...
... a pories si ten obrazok pri mene, vyzera to dost nechutne.
1
1
 
Martin Brojo
ocenenie redakciou 2012-11-14 16:38:26+01
príspevok od: sachmo
To malo byt hned od zaciatku, teraz aby som 90 dni cakal...
... a pories si ten obrazok pri mene, vyzera to dost nechutne.
Ak sa ti nepáčila táto možnosť, prečo si pri registrácii zaškrtol, že súhlasíš s pravidlami portálu?
0
0
 
sachmo
2012-11-14 16:40:40+01
príspevok od: admin
Nepovazujeme to za vylepsenie. V daslom update bude moznost o to poziadat cez klik. Momentalne mozete napisat adminovi. Chcete zrusit konto ?
Preco to nie je vylepsenim? Smrdi to neslobodou ked niekomu umoznite vstupit ale vystupit uz nemoze tak jednoducho, ako vstupil.
Konto si chcem zrusit sam, v momente, ked sa sam rozhodnem.
1
1
 
admin
redakcia ephoto.sk 2012-11-14 16:40:43+01
príspevok od: sachmo
To malo byt hned od zaciatku, teraz aby som 90 dni cakal...
... a pories si ten obrazok pri mene, vyzera to dost nechutne.
pokojne vas zrusim hned.
 
sachmo
2012-11-14 16:41:11+01
príspevok od: Martin Brojo
Ak sa ti nepáčila táto možnosť, prečo si pri registrácii zaškrtol, že súhlasíš s pravidlami portálu?
Dalo sa registrovat aj bez suhlasu? To som teda nevedel.
1
1
 
sachmo
2012-11-14 16:41:48+01
príspevok od: admin
pokojne vas zrusim hned.
Konto si chcem zrusit sam, v momente, ked sa sam rozhodnem.
7
1
 
Martin Brojo
ocenenie redakciou 2012-11-14 16:44:07+01
príspevok od: sachmo
Dalo sa registrovat aj bez suhlasu? To som teda nevedel.
Nedalo.
0
0
 
Timotej Jančár
2012-11-14 16:44:35+01
príspevok od: sachmo
Konto si chcem zrusit sam, v momente, ked sa sam rozhodnem.
[/irony]Ten moment nie a nie prísť však? Ešte chvíľku treba rýpkať...[irony]
0
4
 
sachmo
2012-11-14 16:46:58+01
príspevok od: Martin Brojo
Nedalo.
Tak vidis...
0
0
 
sachmo
2012-11-14 16:48:03+01
príspevok od: Timotej Jančár
[/irony]Ten moment nie a nie prísť však? Ešte chvíľku treba rýpkať...[irony]
Co teraz pokladas za rypanie?
0
0
 
Martin Brojo
ocenenie redakciou 2012-11-14 16:48:52+01
príspevok od: sachmo
Tak vidis...
Čo vidím?
Prečo sa sťažuješ na niečo s čím si predtým súhlasil? Sorry, ale teraz si sám môžeš za to, že musíš 90 dní čakať. Teraz môžeš byť nahnevaný len sám na seba a sťažovať sa na seba, že si s tým súhlasil. Nikto ťa nenútil súhlasiť.
0
4
 
dynnamic
2012-11-14 16:50:02+01
príspevok od: Timotej Jančár
[/irony]Ten moment nie a nie prísť však? Ešte chvíľku treba rýpkať...[irony]
opačný párový tag , nie ?
0
1
 
sachmo
2012-11-14 16:54:13+01
príspevok od: dynnamic
opačný párový tag , nie ?
Keby len tag bol opacny
0
0
 
Timotej Jančár
2012-11-14 16:54:40+01
Napríklad Tvoje predchádzajúce 7 stranové vlákno bez akéhokoľvek reálneho úžitku. Alebo roztopaš, ktorou len tak čišia Tvoje príspevky v ktorých vychytávaš chybičky len preto, aby si poukazoval na niečo, čo Ťa zrejme oberá o spánok. Pritom si pri registrácii s pravidlami súhlasil. Keď si nesúhlasil prečo si sa registroval? A keď si súhlasil prečo sa teraz sťažuješ? Aj keď Ti bolo ponúknuté okamžité zrušenie konta. Len mi prosím nepovedz, že preto, lebo Ti úprimne záleží na kvalite portálu (z ktorej si si robil v predchádzajúcom vlákne dobrý deň...). Veď to by si už mohol ísť do silvestrovského programu. Keď sem niekto chodiť nechce, konto mu bude deaktivované automaticky.

dynnamic: true.
0
0
 
sachmo
2012-11-14 16:55:07+01
príspevok od: Martin Brojo
Čo vidím?
Prečo sa sťažuješ na niečo s čím si predtým súhlasil? Sorry, ale teraz si sám môžeš za to, že musíš 90 dní čakať. Teraz môžeš byť nahnevaný len sám na seba a sťažovať sa na seba, že si s tým súhlasil. Nikto ťa nenútil súhlasiť.
Mea culpa, mea maxima culpa
Nakoniec sa mi zacina zdat, ze ephoto.sk je dokonaly portal, so vsetkym.
0
0
 
Martin Brojo
ocenenie redakciou 2012-11-14 16:56:34+01
príspevok od: sachmo
Mea culpa, mea maxima culpa
Nakoniec sa mi zacina zdat, ze ephoto.sk je dokonaly portal, so vsetkym.
0
0
 
sachmo
2012-11-14 16:57:49+01
príspevok od: Timotej Jančár
Napríklad Tvoje predchádzajúce 7 stranové vlákno bez akéhokoľvek reálneho úžitku. Alebo roztopaš, ktorou len tak čišia Tvoje príspevky v ktorých vychytávaš chybičky len preto, aby si poukazoval na niečo, čo Ťa zrejme oberá o spánok. Pritom si pri registrácii s pravidlami súhlasil. Keď si nesúhlasil prečo si sa registroval? A keď si súhlasil prečo sa teraz sťažuješ? Aj keď Ti bolo ponúknuté okamžité zrušenie konta. Len mi prosím nepovedz, že preto, lebo Ti úprimne záleží na kvalite portálu (z ktorej si si robil v predchádzajúcom vlákne dobrý deň...). Veď to by si už mohol ísť do silvestrovského programu. Keď sem niekto chodiť nechce, konto mu bude deaktivované automaticky.

dynnamic: true.
A v tom 7 stranovom vlakne, kolko prispevkov bolo mojich? Preco ste vsetci reagovali, ked to bola taka blbost z mojej strany? Preco to bola taky flame?
0
0
 
Strana 1 z 2
 

Inzercia
 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()