Hore

Piešťanský fotoklub

Piešťanský fotoklub je neformálnym združením priateľov dobrej fotografie. V svojej činnosti sa čiastočne snaží nadviazať na aktivity Fotoklubu pri MsKS, ktorý zanikol v roku 1993, ale vychádza aj z poznania súčasnej činnosti iných fotoklubov. Fotoklub usporadúva pravidelné stretnutia, ktoré sú otvorené aj novým záujemcom, ktorí majú radi fotografiu.

Cena primátora mesta Piešťany za rok 2008 pre Piešťanský fotoklub

Že piatok 13.-teho nemusí byť vždy nešťastný deň sa potvrdilo pre OZ KURÁTOR a Piešťanský fotoklub, keď z rúk primátora mesta Piešťany Ing. Rema Cicutta prevzali zástupcovia týchto organizácii „Cenu primátora mesta Piešťany, za kultúrny počin roku 2008".

Za kultúrny počin roka 2008 bolo vyhodnotené usporiadanie a realizácia súťaže PARK FOTO v plenéri piešťanského parku. Gestor súťaže OZ KURÁTOR v spolupráci s Piešťanským fotoklubom pripravili pre 38 vystavujúcich autorov výstavne priestory mestského parku, kde na natiahnutých sieťach umožnili adjustovať a prezentovať to najlepšie, čo vystavujúci autori ponúkli.

V priestoroch výstavnej siene kina Fontána v Piešťanoch predniesol odôvodnenie návrhu predseda kultúrnej komisie, poslanec zastupiteľstva mesta Piešťany p. Martin Valo. Vo svojom príhovore uviedol, že PARK FOTO Piešťany sa stáva každoročne očakávanou udalosťou, ktorá je zaradená i v kalendári kultúrnych podujatí Mesta Piešťany a predstavuje veľmi úspešnú reprezentáciu mesta Piešťany prostredníctvom kvalitnej fotografie a šírenia pozitívnych informácií o meste prostredníctvom návštevníkov výstavy, ktorí hodnotia jednotlivé fotografie. Týmto sa dostáva na vyššiu úroveň nielen prezentácia fotografie, ale i pozitívny názor o meste Piešťany, jeho krásach a úspechoch v priamej súvislosti s vystavenými fotografiami.

Primátor mesta Piešťany vo svojom príhovore pri odovzdávaní ceny potvrdil oprávnenosť rozhodnutia na základe úspechov práce členov Piešťanského fotoklubu, ich snahu o pozitívnu prezentáciu mesta Piešťany a vytvorenie oázy pre šírenie poznatkov o fotografii, jej technickej i obsahovej kvalite prostredníctvom pravidelných utorkových stretnutí členov a priateľov fotografie v priestoroch Frapérie Kursalonu v Piešťanoch.

Cenu z rúk primátora mesta Piešťany prevzali zástpca OZ KURÁTOR pán Martin Ontko a predseda Rady Piešťanského fotoklubu PhDr., Mgr. Marián Dubovský.     

Adresa:

Piešťanský fotoklub
Kúpeľná dvorana
Beethovenova 5
921 01  Piešťany

http://www.pnfotoklub.sk/ 

fotoklub@kursalon.sk 

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
soon
2009-03-02 16:35:30
Uvedená mailová adresa je správna? Poslal som tam jeden dotaz z Nového Mesta n/Váhom. Ďakujem.
 
marosd
2009-03-23 16:01:32
príspevok od: soon
Uvedená mailová adresa je správna? Poslal som tam jeden dotaz z Nového Mesta n/Váhom. Ďakujem.
Uvedená adresa by mala byť správna i keď chcem poprosiť o strpenie, naša stránka je práve v prestavbe, je však možné pomocou googla vyhľadať Piešťanský fotoklub a nájsť kontakt, funguje to. Najlepšie he však prísť v utorok o 18.00 do Frapérie Kursalonu v Piešťanoch, kde sa schádzame, budete vitaní.
 

Ďalší článok z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované