Hore

Zväz slovenských fotografov

Pred 40 rokmi, dňa 14. 12. 1968 bol založený Zväz Slovenských fotografov v Ružomberku, kde na valnom zhromaždení bola zvolená 28 členná delegácia do Přerova na 1. - 2. 2. 1569 na zjazd. Dňa 1. 2. 1969 bol založený Zväz Českých fotografov v Přerove. Náhradu za zrušený Celoštátny zväz fotoamatérov Československa v roku 1948, delegáti obidvoch národných zväzov založili 2. 2. 1969 Asociáciu fotografických zväzov Československa na zásade rovnosti obidvoch zväzov. Úlohou Asociácie bolo reprezentovať českých a slovenských fotografov doma i v zahraničí.

Zväz bol do roku 1995 príspevkovou organizáciou MK SR, žiaľ minister kultúry SR vyňal ZSF zo svojej pôsobnosti, čo sa vo veľkej miere odzrkadlilo na domácich i medzinárodných aktivitách, keď tento stav trvá do dnešného dňa. Zväz slovenských fotografov bol do rozdelenia Československa v roku 1995 členom Československého komitétu FIAP. V roku 1996 bolo pri Národnom osvetovom centre Bratislava, založené Slovenské národné centrum FIAP ktorého je ZSF členom.

Výbor zväzu je 20 členný na čele s 5 členným predsedníctvom a podľa potrieb na skvalitnenie činnosti môže vytvárať odborné komisie. Hlavným zdrojom sú členské príspevky, na zabezpečenie výstavných aktivít a iných dôležitých úloh finančne prispieva Mesto Ružomberok, ako aj nepravidelne niektorí podnikatelia a živnostníci. Vyspelí členovia zväzu odovzdávajú svoje bohaté teoretické a praktické skúsenosti na rôznych školeniach, fotografických seminároch v rámci niektorých výstav, ale i prácou v odborných porotách. Zväz sleduje za pomoci členov UV ZSF aktivitu a reprezentáciu svojich členov a spolupracovníkov, ktorých príležitostne oceňuje slávnostným spôsobom na vernisáži výstavy ZSF. Udeľuje im diplomy, čestné uznania, ceny za ich úspešnú fotografickú, organizačno-výchovnú činnosť a iné podľa možností ZSF. Zväz zaviedol pre svojich členov, ktorí preukázali mimoriadne autorské kvality na domácich i medzinárodných výstavách fotografické tituly Autor a Majster Zväzu slovenských fotografov (AZSF, MZSF). Pre teoretikov, organizačno-výchovných pracovníkov, členov ZSF čestný titul AZSF a HonAZSF, po splnení stanovených podmienok predsedníctvom ZSF. Zväz sa snaží spolupracovať s redakciami odborných fotografických časopisov a dennej tlače, ale podáva informácie i rozhlasu a televízii. Podľa možností umiestňuje fotografie z výstav členov ZSF v odbornej tlači, stará sa o publikovanie informačných správ, článkov a recenzií.

Mesto Ružomberok poskytlo pre nové sídlo ZSF príestory v Bjorsonovom dome na ul. Námestie Slobody 10, čo je v dnešnej dobe veľká pomoc. Členskú základňu ZSF od jeho vzniku v roku 1968 do 1.7.1995 bolo evidovaných 435 členov a 5 kolektívnych členov ZSF. Pred preložením hlavného sídla ZSF z Bratislavy do Ružomberka bola prevedená revízia platenia členských príspevkov, ktorá preradila do Ružomberka 145 platiacich členov ZSF. Od roku 1996 - 1999 pribudlo 115 nových členov, čo činilo spolu 260 členov.

Zväz sa uberá cestou zvyšovania kvality v organizačnej, výchovnej a výstavnej činnosti. Bude i naďalej pomáhať a spolupracovať so Slovenským národným centrom FIAP pri Národnom osvetovom centre Bratislava pri rozvoji tvorivých síl v rámci záujmovo umeleckej tvorby, umeleckej a estetickej výchove, ako aj dôstojne reprezentácii slovenskej fotografickej kultúry doma i v zahraničí. Vychovávať svojich členov, aby boli pripravení a schopní pokračovať v doterajšej práci a ešte lepšie a úspešnejšie rozvíjať organizačno-výchovnú a tvorivú činnosť v prospech celého kolektívu.
www.zsf.sk 

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
Fotoart
2009-09-30 08:26:31
Radi sa zúčastníme Vašich akcií.
 
buldocek
2010-09-04 21:43:03
Dobry den.Touto cestov by som sa chcel informovat.Som fotograf a som z Ruzomberka ale zijem mimo SVK.Chcel by som sa spitat ci neviete mi poradit niekoho co foti nikonom D700?Ak by to bolo mozne chcel by som sa snim stretnut a porozpravat a dat si poradit.Dna 17.09.2010 idme do Ruzomberka na dva tyzdne na dovolenku.Dakujem za pripadnu pomoc////////////// Svajlenin Miroslav
 
lowenature
2010-12-08 16:40:01
Prajem veľa úspechov v činnosti zväzu a klubu pri zsf.
 

Ďalší článok z kategórie

Z kategórie

Inzercia