Hore

Micro 4/3 fotoaparáty a hĺbka ostrosti

Teória hĺbky ostrosti u fotoaparátov s Micro 4/3 snímačom. Nechýbajú ani praktické ukážky.

V CSC fotoaparátoch nájdeme snímače všetkých veľkostí, od kompaktových v Pentaxe, až po plnoformátové v Sony a Leica fotoaparátoch. Najrozšírenejšie sú prístroje so snímačmi strednej veľkosti Micro 4/3 a APS-C. My sa dnes pozrieme na menšie snímače z uvedenej dvojice a ako ich veľkosť ovplyvňuje prácu s hĺbkou ostrosti. Venovať sa budeme najmä teórii, ale ukážeme si aj niekoľko praktických príkladov.

Veľkosť Micro 4/3 snímača

Akýmsi etalónom veľkosti snímacieho prvku je veľkosť kinofilmového políčka (36x24 mm). Desaťročia bol kinofilm dominantným fotografickým materiálom i keď tu boli snahy o zavedenie menšieho formátu (APS, polovičný 35 mm formát). S príchodom digitálnych fotoaparátov vyvstal problém s konštrukciou snímačov. Tie o veľkosti kinofilmového políčka boli veľmi drahé. Preto sa začalo vo fotoaparátoch používať niekoľko menších formátov. Z filmového APS sa vyvinulli systémy založené na APS-C snímači, eventuálne APS-H. APS-C sa stal najrozšírenejším formátom v digitálnych zrkadlovkách.

Niekoľko firiem sa vybralo inou cestou a navrhli systém, ktorý nenadväzoval na žiadny filmový štandard. Výhodou bola možnosť navrhnúť systém nezaťažený dedičstvom minulosti, plne optimalizovaný pre digitálny záznam obrazu. Vzniklo konzorcium 4/3 systému, medzi najznámejších členov patria Olympus a Panasonic. Dariť sa im začalo až s príchodom CSC fotoaparátov, systém bol modifikovaný a my ho dnes spoznáme pod označením Micro 4/3 (MFT, M43). Veľkosť snímača je tu 17,3x13 mm (225 mm2), čo je približne polovičná veľkosť plnoformátového snímača. Preto tu máme faktor orezu 2x. Veľkosť snímača určuje čiastočne jeho potenciál a potenciál celého systému na ňom postavenom.


Senzor v Micro 4/3 fotoaparátoch je približne polovičný ako u plnoformátových fotoaparátoch. To umožňuje navrhnúť fotoaparáty a objektívy kompaktnejších rozmerov. Micro 4/3 systém bol navrhnutý pre potreby digitálnej fotografie. Vďaka tomu je optimálnejšie navrhnutá spolupráca fotoaparátu a objektívov.


Porovnanie veľkosti väčšiny používaných senzorov.

Hĺbka ostrosti

Hĺbka ostrosti je pole pred a za rovinou zaostrenia, kde sa nám javia objekty ostré. Na hĺbku ostrosti vplýva niekoľko parametrov: veľkosť snímacieho prvku, ohnisková dĺžka objektívu, zaostrená vzdialenosť a veľkosť clonového otvoru. Práve veľkosť snímacieho prvku limituje najviac možnosť práce s hĺbkou ostrosti, ak teoreticky pripustíme, že máme k dispozícii širokú paletu objektívov s rôznou ohniskovou dĺžkou a svetelnosťou.

U hĺbky ostrosti sa v praxi bavíme o troch typoch:

Malá hĺbka ostrosti - hĺbka ostrosti dosahuje len niekoľko milimetrov alebo centimetrov. Objekty pred a za hĺbkou ostrosti sú výrazne rozostrené, často tak, že ich nie je možné identifikovať. Tu sa bežne bavíme o bokehu, výrazne rozostrenom pozadí. Práca s malou hĺbkou ostrosti je jedným z hlavných vyjadrovacích prostriedkov fotografie. Často sú fotografi až posadnutý tým, aby dosiahli čo najmenšiu hĺbku ostrosti s najkrajším bokehom.

Malá hĺbka ostrosti sa používa pri fotení portrétov, detailov, v makrofotografii, ale i pri fotení architektonických detailov, jedla, zvierat atď. Technicky sa dosahuje ťažšie ako stredná a veľká hĺbka ostrosti. Vo výhode sú tu svetelné objektívy s väčšou ohniskovou dĺžkou, použité v kombinácii s fotoaparátom s čo najväčším snímačom.


Malá hĺbka ostrosti sa využíva pri fotografovaní portrétov. Portrétovaná osoba pekne vynikne na nerušivom pozadí.


S malou hĺbkou ostrosti sa stretávame aj v makrofotografii. Možnosti dosiahnuť väčšiu hĺbku ostrosti sú dané fyzicky, konštrukciou objektívov.

Stredná hĺbka ostrosti - dosahuje desiatky centimetrov až niekoľko metrov. Popredie a pozadie je rozostrené, ale nie výrazne. Ako kreatívny nástroj je stredná hĺbka ostrosti nevýrazná. Často svedčí o tom, že fotograf nevie s hĺbkou ostrosti kreatívnejšie pracovať, alebo mu to technika, či podmienky neumožňujú.

Dosiahnuť strednú hĺbku ostrosti je väčšinou ľahké, až na veľmi výkonné teleobjektívy, alebo v makrofotografii.

Veľká hĺbka ostrosti - hĺbka ostrosti je rádovo v desiatkach metroch až kilometroch. Teoreticky sa tu často bavíme o hĺbke ostrosti od popredia až po nekonečno. Využíva sa pri fotení krajiny a architektúry. Na fotografiách sa javí všetko ostré. Vo výhode sú tu fotoaparáty s menším snímačom. Vidíme to u kompaktov a telefónov. Najväčší problém dosiahnuť veľkú hĺbku ostrosti majú fotoaparáty s veľkým snímačom, ktoré si tak dobre vedú pri dosahovaní malej hĺbky ostrosti.


Veľká hĺbka ostrosti sa používa v krajinárskej fotografii.


Používa sa aj pri celkových záberoch architektúry.

Ako vidíme, veľkosť snímača môže byť výhodou i nevýhodou. Preto výber vhodného systému nie je až taký jednoduchý. Snom mnohých fotografov je plnoformátový fotoaparát, často si však nie sú vedomí obmedzení týchto fotoaparátov.

Micro 4/3 snímač a hĺbka ostrosti

Tým, že Micro 4/3 snímač patrí k tým menším, panujú obavy, či sa u neho dá dosiahnuť výrazne rozostrené pozadie s pekným bokehom. Takže ako to je?

Faktor orezu je u Micro 4/3 snímača 2x. Znamená to, že veľkosť snímača je polovičná oproti plnoformátovému snímaču. Faktorom orezu prepočítavame ohniskovú dĺžku objektívom, aby sme vedeli vypočítať uhol záberu. Napríklad s objektívom M.Zuiko 75 mm dosiahneme rovnaký uhol záberu a tým aj priblíženie ako u plnoformátového objektívu s ohniskovou dĺžkou 150 mm.

Ohniskovú dĺžku si u menších snímačov prepočítavame bežne a nerobí to problém ani začiatočníkom (pokiaľ si čo to naštudujú). Je to dôležité pre výber objektívu. Ako sme si vyššie povedali, veľkosť snímača má vplyv na hĺbku ostrosti. Ako je to v porovnaní Micro 4/3 a plnoformátového fotoaparátu? I tu využijeme faktor orezu. Prepočítavame ním aj hĺbku ostrosti. Tá je dvojnásobná oproti plnoformátovému systému, pri rovnakom uhle záberu. Opäť použijem pre príklad objektív M.Zuiko 75 mm. Ten má pri rovnakej clone dvojnásobnú hĺbku ostrosti, ako 150 mm objektív na plnoformátovom fotoaparáte. To je výhodou i nevýhodou.

Pozor! Na internete a aj tu vo fóre, sa objavili informácie, že faktorom orezu sa prepočítava aj svetelnosť. Toto tvrdenie nie je pravdivé, prepočítava sa len ekvivalent ohniskovej dĺžky a hĺbka ostrosti pre danú clonu. Svetelnosť objektívu sa neprepočítava! Nie je tu žiaden ekvivalent. Svetelnosť je daná fyzickým priemerom vstupného otvoru objektívu a skutočnou ohniskovou dĺžkou.

Výhoda Micro 4/3 snímača

Výhodou Micro 4/3 snímača je dvojnásobná hĺbka ostrosti v porovnaní s ekvivalentným objektívom na plnoformátovom fotoaparáte. Ak chcem odfotiť rovnaký záber s plnoformátovým fotoaparátom a Micro 4/3 fotoaparátom s rovnakou hĺbkou ostrosti, potrebujem objektívy s rovnakým uhlom záberu, ale u Micro 4/3 fotoaparátu mi stačí podstatne nižšie clonové číslo. Napríklad, ak u plnoformátového fotoaparátu potrebujem použiť clonu f/16, u Micro 4/3 fotoaparátu mi stačí clona f/8. Nezdá sa vám v tom žiadna výhoda? Tú si uvedomíte v praxi. Tým, že môžete menej cloniť, oveľa menej potrebujete statív. Rozdiel sú 2 EV stupne, čo znamená 4x viac svetla, ktoré sa dostane na snímač. Nemusíte nastavovať tak často vysokú citlivosť ISO. Ak vám na FF fotoaparáte vychádza 1/30 sekundy, u M43 je to 1/125 sekundy. To je výhodou pri fotení z ruky, ale rovnaké počty použijete aj pri fotení pohybu.

V praxi sa vám s Micro 4/3 fotoaparátom bude ľahšie pracovať pri fotení krajiny a architektúry. Ľahšie sa tu dosahuje veľká hĺbka ostrosti. Plnoformátové fotoaparáty viac sprevádza difrakcia, pri vysokých clonových číslach. A tak aj keby sa občas zišlo pricloniť aj viac ako na f/16, fotograf si to kvôli strate kresby nemôže dovoliť. U Micro 4/3 fotoaparátov dochádza tiež k difrakcii, nie je však taká výrazná. Pre najvyššiu kvalitu sa odporúča cloniť do f/8, ale mám odskúšané, že pri f/11 je kvalita stále výborná a dobre použiteľná je aj clona f/13. Odporúčam si však vyskúšať limity na vlastných objektívoch. Ja používam tie najkvalitnejšie, u ktorých je optická kvalita výborná aj pri vysokých clonových číslach. Takmer som zabudol na jednu výhodu súvisiacu s tým, že u M43 fotoaparátu stačí cloniť menej. Na fotografiách s veľkou hĺbkou ostrosti sa len zriedkavo stretnete s nečistotami. Zato u môjho Nikonu D800E ich mám v krajinárskej fotografii vždy.


Veľká hĺbka ostrosti už pri clone f/8.


Podvečer na Liptovskej Mare. Pre veľkú hĺbku ostrosti stačilo nastaviť clonu f/8, pri nízkej citlivosti ISO 80 vychádzal čas 1/80 sekundy. Fotené z ruky za podpory účinnej 5-osej stabilizácie. S plnoformátovou zrkadlovkou by som musel použiť statív.

Ľahšie dosiahnutie veľkej hĺbky ostrosti pri fotení krajiny a architektúry, to je veľká prednosť Micro 4/3 systému. Ale máme tu aj ďalšie využitie a to v makrofotografii. U plnoformátových fotoaparátov je problematické dosiahnuť dostatočnú hĺbku ostrosti bez použitia statívu alebo blesku. Aj tu u Micro 4/3 fotoaparátu stačí pricloniť o dve clonové čísla nižšie, ako u FF fotoaparátu s objektívom ekvivalentnej ohniskovej dĺžky. V praxi tak netreba často používať statív alebo blesk. Na fotografiách je menej nečistôt. Faktor orezu tu ma výhodu v tom, že ak je na M43 objektíve udávaná mierka zväčšenia 1:1, v porovnaní s FF objektívom je zväčšenie dvojnásobné. U Micro 4/3 systému je fotenie detailov a makra jednoducho ľahšie, nielen pre začiatočníkov, ale komfort ocenia aj skúsení makristi.


Menší snímač umožňuje konštruovať objektívy s dobrou schopnosťou snímať detaily. Tu je použitý telezoom M.Zuiko 40-150/2,8. Toto zďaleka nie je jeho max. zväčšenie.

Nevýhoda Micro 4/3 snímača

Každá minca má dve strany. Pri dosahovaní väčšej hĺbky ostrosti je menší Micro 4/3 snímač vo výhode. Ak však chcete dosahovať veľmi malú hĺbku ostrosti s pekným bokehom, narazíte na jeho limity. Tie limity sú dané svetelnosťou objektívov. Svetelnosť určuje najnižšie clonové číslo. Vyššie spomínaný M.Zuiko 75 mm má svetelnosť F1,8. Najnižšie clonové číslo, ktoré môžete nastaviť je preto f/1,8. Svetelnosť je to veľmi dobrá. Poďme však porovnať, akú najmenšiu hĺbku ostrosti (výraznejšie rozostrené pozadie) vieme dosiahnuť u tohto objektívu a jeho plnoformátového ekvivalentu s ohniskovou dĺžkou 150 mm a rovnakou svetelnosťou F1,8 (presne takýto objektív na trhu nie je, ale pre naše potreby nám stačí virtuálny). Takže máme tu rovnaký uhol záberu, rovnakú svetelnosť. Pri rovnakej citlivosti ISO a plne otvorenej clone (f/1,8) za rovnakých svetelných podmienok, bude u M43 aj FF systému vychádzať rovnaký expozičný čas. Vieme, že pri rovnakej clone bude u M43 systému hĺbka ostrosti dvojnásobná. To znamená menej rozostrené pozadie.

Uveďme si príklad, pri ktorom si na pomoc zoberieme DOF kalkulátor.

DOF kalkulátor je aplikácia pre výpočet hĺbky ostrosti. Kedysi sa používali tabuľky a vzorce, dnes nám prácu uľahčujú aplikácie na internete, alebo v chytrých zariadeniach. Ja som použil internetový, na adrese http://www.dofmaster.com/dofjs.html. Ďalší aj so simuláciou rozostrenia nájdete tu.

Tak tu máme príklad. Napríklad fotografovanie portrétu zo vzdialenosti 2 metrov. Ako vidíme výpočty zodpovedajú faktoru orezu 2x. Hĺbka ostrosti u plnoformátového systému sú 2 cm, u Micro 4/3 systému sú to 4 cm.


Výpočet DOF pre M.Zuiko 75/1,8 MSC. Zdroj: http://www.dofmaster.com/dofjs.html


Výpočet DOF pre fiktívny objektív 150/1,8. Zdroj: http://www.dofmaster.com/dofjs.html

Bohužiaľ toto je len matematika a nedozviete sa, ako skutočne bude pozadie rozostrené. Teda aký bokeh dostanete. Ten je ovplyvnený konštrukciou objektívu (optickej sústavy i clony), vzájomným pomerom vzdialeností medzi fotoaparátom a fotografovaným objektom a vzdialenosťou objektu od pozadia, ako i členitosťou pozadia. To, aký bokeh môžete dosiahnuť, zistíte len vyskúšaním alebo naštudovaním dostatočného množstva fotografií v plnom (!) rozlíšení.

Keď chcem malú hĺbku ostrosti

Na chvíľu sa vráťme k výpočtom, ktoré nám “vypľul” online DOF kalkulátor. Trochu ich upravme. U Micro 4/3 systému môžeme ponechať ohniskovú dĺžku 75 mm a svetelnosť F1,8, zodpovedajú reálnemu objektívu, skonštruovanému najmä pre portrétne fotografovanie. Mierne pozmeníme parametre objektívu u plnoformátového systému. Ostaňme pri Nikone a do súboja prizvime portrétneho špecialistu AF 135/2 DC. Aby sme dosiahli rovnaké zarámovanie, musíme prísť o niečo bližšie, na 1,8 metra. Tak, teraz sme v situácii, kedy na fotografiách bude rovnaký záber, ale s rôznou hĺbkou ostrosti. V prípade plnoformátového systému je hĺbka ostrosti 2 cm. Pri portréte sa zaostruje na oko. Je jasné, že do hĺbky ostrosti sa nezmestí ani špička nosa.

Hĺbka ostrosti u Micro 4/3 systému je 4 cm, 2 cm pred a 2 cm za rovinou ostrosti. Ani to nie je veru veľa. Zodpovedá to tomu, keď nikoňácku 135-ku pricloníme na f/3,6. Verte mi, aj pri tejto clone je pozadie krásne rozostrené s veľmi pekným bokehom. To nám dáva nádej, že to s Micro 4/3 systémom a malou hĺbkou ostrosti nie je až tak zlé, ako si mnohí myslia.


Vľavo Olympus M.Zuiko 75/1,8 MSC, vpravo Nikon AF 135/2D DC. Každý z nich je portrétnym špecialistom.


Výpočet DOF pre Nikon AF 135/2D DC. Zdroj: http://www.dofmaster.com/dofjs.html

Čo ak sa chceme plnoformátovému systému ohľadom minimálnej hĺbky ostrosti vyrovnať? Pri ekvivalentnej ohniskovej vzdialenosti potrebujeme o dve clony svetelnejší objektív. Ak by sme sa chceli vyrovnať s naším M.Zuikom 75 mm Nikonu AF 135/2 DC, musel by mať svetelnosť F/1.

Vyššia svetelnosť je jediným prostriedkom, ako dosiahnuť veľmi malú hĺbku ostrosti, plne porovnateľnú s tou, akú vieme dosiahnuť u plnoformátového systému. Pri porovnaní s APS-C systémom nám stačí svetelnosť lepšia o 1 clonu. No páni, kde zobrať také svetelné objektívy? Vyrábajú sa vôbec? A ak áno, kto ich zaplatí?

Ak je pre vás dosiahnuteľná minimálna hĺbka ostrosti prioritou č.1, priamo vám odporúčam plnoformátovú zrkadlovku alebo CSC fotoaparát, alebo dokonca stredoformátovú zrkadlovku. Ich maximálny potenciál s Micro 4/3 fotoaparátom nedosiahnete. Ten potenciál však niečo stojí. Plnoformátové fotoaparáty sú drahé a vysokosvetelné objektívy tiež. Každý profesionál vám povie, že nie je ľahké s takou technikou pracovať. Hĺbka ostrosti je veľmi malá. Sú tu problémy s presnosťou zaostrovania (u DSLR) a objektívy je väčšinou nutné pricloniť. Pri plne otvorenej clone majú často mäkkú kresbu. Odladiť plnoformátový systém a naučiť sa s ním pracovať, to nie je ľahké. Nechcem vás od toho odrádzať. Len si na to dajte čas a dopracujte sa k tomu postupne.

Niekedy je nutné na vlastnej koži zistiť (aj na vlastnej peňaženke), že to potencionálne najlepšie nemusí byť najlepšie pre nás.

Ešte skôr však platí, že maximálny potenciál nie je pre väčšinu fotografov vôbec potrebný. Nepotrebujú ho, aj keby si ho mohli dovoliť. Dôležité je mať možnosť fotografiu technikou dostatočne ovplyvňovať.

Ak si zoberieme portrét, teda najčastejší motív, kvôli ktorému chceme malú hĺbku ostrosti a pekný bokeh, postačuje tu určitý štandard. Rozostrenie pozadia pomáha fotografovi, ale je len jedným z prvkov, ktoré spolu tvoria fotografiu. Áno, krásny bokeh dokáže ohúriť, ale skúsený fotograf rovnako vníma aj estetiku objektu, štýl pózovania, prostredie, dekorácie, nasvietenie, harmóniu farieb atď. Začiatočníci sa príliš spoliehajú, že väčšinu za nich odpracuje špeciálny portrétny objektív. Ale vráťme sa k Micro 4/3 fotoaparátom a objektívom. Ukážme si, že dokážu poskytnúť malú hĺbku ostrosti a pekný bokeh.

Micro 4/3 fotoaparáty a objektívy v praxi

Teória je teória a prax je prax. V praxi je výhoda menšieho Micro 4/3 snímača, pri dosahovaní veľkej hĺbky ostrosti, skutočná. Fotograf ju pocíti na vlastnej koži. Najmä krajinkári využijú systém, kde sa ľahšie dosahuje veľká hĺbka ostrosti, ktorý je naviac ľahší a kompaktnejší.

Vás však určite viac zaujíma, čo sa dá dosiahnuť pri práci s malou hĺbkou ostrosti. Poďme na praktické ukážky.

S bežným setovým objektívom s priemernou svetelnosťou sa príliš nevyhráte, ani u techniky s väčším snímačom. U všetkých systémov potrebujete dobrú alebo výbornú svetelnosť. Tá sa dá najľahšie dosiahnuť u pevných (prime) objektívov. Ide to však aj u transfokátorov (zoomov). Tam býva svetelnosť väčšinou limitovaná na F2,8. U pevných objektívov to býva najčastejšie svetelnosť F1,8 a lepšia.


Túto sochu dobre poznáte z recenzií, fotím ju stále aj preto, aby ste si mohli porovnať bokeh rôznych objektívov. Tu je použitý setový objektív Olympus M.Zuiko 14-42/3,5-5,6 EZ. Toto je maximálna miera rozostrenia pozadia, ktorú dosiahnete pri najdlhšom ohnisku 42 mm, pri plnom odclonení na f/5,6. O nejakom peknom bokehu a výraznom rozostrení tu nemožno hovoriť.


Výsledok je diametrálne odlišný pri použití krátkeho teleobjektívu s vysokou svetelnosťou. Olympus M.Zuiko 75/1,8 MSC, clona f/1,8.

Hlavnými producentmi objektívov pre Micro 4/3 fotoaparáty sú Olympus a Panasonic. Dovedna ponúkajú niekoľko desiatok objektívov. Pár natívnych objektívov s AF nájdete aj v ponuke Sigmy a Tamronu. Pre M43 sa vyrába aj niekoľko manuálnych objektívov menej známych značiek, z tých známejších je to napr. Samyang a Voigtländer. Obrovský je výber objektívov, ktoré môžete nasadiť prostredníctvom redukcií. Dohromady sú to stovky objektívov, ktoré na M43 fotoaparátoch môžete používať.


Olympus M.Zuiko 45/1,8 MSC, najlepší pomer cena/výkon. Cenovo dostupný portrétny objektív.


Olympus 8/1,8 PRO Fish Eye. Pri fotení detailov sa aj tu vyhráte s malou hĺbkou ostrosti.


Portrét svetelným telezoomom Olympus M.Zuiko 40-150/2,8 PRO.


Portrét makroobjektívom M.Zuiko 60/2,8 Macro.


Prekvapujúco pekný bokeh širokouhlého objektívu Olympus M.Zuiko 17/1,8 MSC.

Olympus i Panasonic majú v ponuke svetelné transfokátory (F2,8) a ďalej pevné objektívy so svetelnosťou F2,8 a lepšou. Najčastejšie F1,8 a F1,7. Panasonic má v ponuke aj objektívy so svetelnosťou F1,4 a dokonca aj F1,2. Čo nevidieť sa pridá aj Olympus, ktorý pripravuje rad objektívov so svetelnosťou F1,2. Lepšiu svetelnosť títo hlavný výrobcovia neponúkajú. Ešte svetelnejšie objektívy ponúkajú napr. Voigtländer, SLR Magic a Mitakon.

Pomocou adaptéra nasadíte na M43 fotoaparát vysokosvetelné objektívy typu Leica Noctolux, Canon EF 50/1.0 a ďalšie “bokeh monštrá”. Samozrejme s príslušným prepočtom ohniskovej dĺžky a hĺbky ostrosti.


Jeden z najkrajších bokehov má Zuiko Digital 150/2 ED, vyrobený pre zrkadlovky Olympus. Cez adaptér je použiteľný aj na CSC fotoaparátoch.

Ak ste vlastníkom Micro 4/3 fotoaparátu so setovým objektívom a chcete začať využívať malú hĺbku ostrosti, budete si musieť prikúpiť ďalší objektív. Môže to byť lacný telezoom typu 40-150/4,5-5,6, ale lepšie urobíte, ak si kúpite objektív s pevnou ohniskovou dĺžkou a dobrou svetelnosťou. Poskytne menšiu hĺbku ostrosti a vyššiu obrazovú kvalitu. Až takýto objektív odhalí potenciál fotoaparátu. Univerzálne využitie majú základné objektívy s ohniskovou dĺžkou 25 mm a svetelnosťou F1,7 alebo F1/,8. Využijete ich pri fotení detailov, jedla, portrétov. Ak sa chcete na portréty špecializovať viac, je lepšie použiť dlhšie ohnisko okolo 42,5 - 45 mm, so svetelnosťou F1,7 alebo F1/,8. I tieto objektívy sú cenovo dostupné.


Olympus M.Zuiko 45/1,8 MSC nezaberie veľa miesta, je to malý a ľahký objektív.


Kvalitný a pritom nie drahý základný objektív Panasonic G 25/1,7 ASPH II.


Panasonic Leica Noctictron 42,5/1,2 je zatiaľ jediný F1,2 objektív s automatickým zaostrovaním, vyrobený pre M43 fotoaparáty. Hodí sa na fotenie portrétov a reportáží za zlých svetelných podmienok. Aktuálne je to aj najdrahší pevný objektív pre M43. Kvalita je však profesionálna. Jeho najväčším konkurentom pre portrétovanie je už spomínaný Olympus M.Zuiko 75/1,8 MSC, ktorý je cenovo dostupnejší.

Prehľad objektívov pre M43 fotoaparáty: http://www.four-thirds.org/en/microft/lense.html

Záver

V tomto článku sme sa venovali výhradne porovnaniu práce s hĺbkou ostrosti. Ukázali sme si výhody a nevýhody použitých snímačov. Toto nie je komplexné porovnanie systémov, to je oveľa komplikovanejšie a vyžaduje si oveľa väčší rozsah.

Chcel som ukázať začiatočníkom, že sa nemusia hneď lopotiť za fotoaparátom s plnoformátovým snímačom. Skúseným fotografom som chcel ukázať, že Micro 4/3 systém netreba podceňovať a oproti plnoformátovému má veľa výhod. A tak aj keď FF riešenie je vo veľa oblastiach stále tým naj, tak v iných mu môžu riešenia založené na menších snímačoch zdatne konkurovať. Pokročilý fotograf, vybavený drahou profi výbavou, môže využívať výhody fotoaparátov s Micro 4/3 snímačom, ako doplnok k svojej výbave. Tak, ako to napríklad robím ja.

Potenciál Micro 4/3 systému nie je lepší, či horší, ale je iný oproti ostatným systémom. Je len na vás, ktorý lepšie vyhovuje vaším potrebám. Výber fotografií s malou hĺbkou ostrosti, z rôznych objektívov nájdete v pripojenej galérii. Asi najväčšiu galériu fotografií nájdete na flickr.com. Do vyhľadávania zadajte konkrétny objektív. Môžete vyhľadávať aj v skupinách, napr. OM-D portrait a pod.

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
z80
2016-05-02 07:31:46
"Svetelnosť objektívu sa neprepočítava! Nie je tu žiaden ekvivalent. Svetelnosť je daná fyzickým priemerom vstupného otvoru objektívu a skutočnou ohniskovou dĺžkou"

V recenziach na DPPreview bezne uvadzaju prepocitanu svetelnost, hlavne vtedy, ked sa porovnavaju fotoaparaty s rozlicnou velkostou senzoru. Prepocitana svetelnost je rovnako uzitocnym paramterom (na odhad hlbky ostrosti) ako prepocitana ohniskova vzdialenost (na odhad uhlu zaberu). Obidva parametre nie su realne, fyzikalne vlastnosti objektivu, len pomocka na porovnanie systemov s rozlicnou velkostou senzoru.
Chybou nie je prepocitana svetelnost sama o sebe, len jej pouzivanie na nastavenie expozicie, tam treba pouzivat vzdy realnu, fyzikalnu svetelnost
http://www.dpreview.com/articles/2666934640/what-is-equivalence-and-why-should-i-care.
 
Jan1
2016-05-02 08:24:31
Zaujímavý článok, vďaka zaň. Bolo by zaujímavé aj porovnanie ani nie tak s plnoformátom, ale s APS-C. Pri kúpe fotoaparátu totiž často neuvažujeme "zrkadlovka alebo CSC", v tom má človek pred kúpou jasno. Problém je skôr rozhodnúť sa napríklad "Oly alebo Fuji"?
 
Tibor78
2016-05-02 08:41:55
No nech pozeram ako pozeram, ale m43 nie je iba o polovicu mensi.Ma iba cca 1/4 velkosti FF.To APS-C ma polovicnu velkost FF cipu.
 
duves
2016-05-02 10:12:04
príspevok od: Tibor78
No nech pozeram ako pozeram, ale m43 nie je iba o polovicu mensi.Ma iba cca 1/4 velkosti FF.To APS-C ma polovicnu velkost FF cipu.
zaleží čo sa porovnava, či rozmery, alebo plocha
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2016-05-02 10:36:19
príspevok od: Tibor78
No nech pozeram ako pozeram, ale m43 nie je iba o polovicu mensi.Ma iba cca 1/4 velkosti FF.To APS-C ma polovicnu velkost FF cipu.
Ano, mas pravdu, bavime sa o 2 rozmernom priestore. Opolovicu mensia je dlzka a sirka, plosne je to stvrtina.
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2016-05-02 10:37:40
príspevok od: Jan1
Zaujímavý článok, vďaka zaň. Bolo by zaujímavé aj porovnanie ani nie tak s plnoformátom, ale s APS-C. Pri kúpe fotoaparátu totiž často neuvažujeme "zrkadlovka alebo CSC", v tom má človek pred kúpou jasno. Problém je skôr rozhodnúť sa napríklad "Oly alebo Fuji"?
Pouzil som plny format, ako nepisany etalon s ktorym sa porovnavaju ostatne systemy. Nevylucujem, pri zozbierani dostatocneho mnozstav materialu aj rovnaky clanok o APS-C a DOF.
 
anton julény
2016-05-02 17:09:48
príspevok od: Karol Srnec
Pouzil som plny format, ako nepisany etalon s ktorym sa porovnavaju ostatne systemy. Nevylucujem, pri zozbierani dostatocneho mnozstav materialu aj rovnaky clanok o APS-C a DOF.
Úvodná informácia "Teória hĺbky ostrosti u fotoaparátov s Micro 4/3 snímačom." je nesprávna, lebo vyvoláva zdanie, že tu nájdeš informáciu o teórii, nehľadiac na to, že teória hĺbky ostrosti nie je závislá na veľkosti snímača - ak sa teda bavíme o nejakej geometrickej optike alebo svetle. Ale o teórii ani slychu. Ak by sa tam použil slovo skúsenosť, tak by to bolo správne.
 
blahoslav J B Art
2016-05-02 19:40:08
príspevok od: z80
"Svetelnosť objektívu sa neprepočítava! Nie je tu žiaden ekvivalent. Svetelnosť je daná fyzickým priemerom vstupného otvoru objektívu a skutočnou ohniskovou dĺžkou"

V recenziach na DPPreview bezne uvadzaju prepocitanu svetelnost, hlavne vtedy, ked sa porovnavaju fotoaparaty s rozlicnou velkostou senzoru. Prepocitana svetelnost je rovnako uzitocnym paramterom (na odhad hlbky ostrosti) ako prepocitana ohniskova vzdialenost (na odhad uhlu zaberu). Obidva parametre nie su realne, fyzikalne vlastnosti objektivu, len pomocka na porovnanie systemov s rozlicnou velkostou senzoru.
Chybou nie je prepocitana svetelnost sama o sebe, len jej pouzivanie na nastavenie expozicie, tam treba pouzivat vzdy realnu, fyzikalnu svetelnost
http://www.dpreview.com/articles/2666934640/what-is-equivalence-and-why-should-i-care.
je zaujimave, ze tieto hlasy ziadajuce 'prepocitanu svetelnost' sa objavuju zasadne pri Micro4/3 systemoch ... ale nezaznamenal som podobne pri APS-C objektivoch ... cim to bude? pripada mi to podobna manipulacia, ako v nasich mediach pri spravach o migrosoch

aj v odkaze, co si dal, je porovnanie FF vs Micro 4/3, ale nie vs APS-C

inak ked kliknem na tvoj odkaz, objavi sa toto:
 
z80
2016-05-02 21:03:28
príspevok od: blahoslav J B Art
je zaujimave, ze tieto hlasy ziadajuce 'prepocitanu svetelnost' sa objavuju zasadne pri Micro4/3 systemoch ... ale nezaznamenal som podobne pri APS-C objektivoch ... cim to bude? pripada mi to podobna manipulacia, ako v nasich mediach pri spravach o migrosoch

aj v odkaze, co si dal, je porovnanie FF vs Micro 4/3, ale nie vs APS-C

inak ked kliknem na tvoj odkaz, objavi sa toto:
Spravny odkaz (v povodnom je o jednu bodku na konci viac):
http://www.dpreview.com/articles/2666934640/what-is-equivalence-and-why-should-i-care
Ekvivalentna svetelnost sa tyka samozrejme aj APS-C, m43 sa pouziva ako priklad castokrat preto, lebo je tam vacsi rozdiel v hlbke ostrosti ako pri APS-C (oproti FF) a preto sa to lepsie demonstruje na obrazkoch.
Ja osobne ju nepovazujem za manipulaciu, ale za pomocku, ktora lepsie umozni odhadnut, aku hlbku ostrosti je mozne s danym systemom dosiahnut.
 
z80
2016-05-02 21:06:58
príspevok od: blahoslav J B Art
je zaujimave, ze tieto hlasy ziadajuce 'prepocitanu svetelnost' sa objavuju zasadne pri Micro4/3 systemoch ... ale nezaznamenal som podobne pri APS-C objektivoch ... cim to bude? pripada mi to podobna manipulacia, ako v nasich mediach pri spravach o migrosoch

aj v odkaze, co si dal, je porovnanie FF vs Micro 4/3, ale nie vs APS-C

inak ked kliknem na tvoj odkaz, objavi sa toto:
Este jedna poznamka, v tom odkaze je v casti 3 ako priklad (s obrazkom) okrem m43 uvedeny aj APS-C a 1" senzor.
 
blahoslav J B Art
2016-05-02 21:17:48
príspevok od: z80
Spravny odkaz (v povodnom je o jednu bodku na konci viac):
http://www.dpreview.com/articles/2666934640/what-is-equivalence-and-why-should-i-care
Ekvivalentna svetelnost sa tyka samozrejme aj APS-C, m43 sa pouziva ako priklad castokrat preto, lebo je tam vacsi rozdiel v hlbke ostrosti ako pri APS-C (oproti FF) a preto sa to lepsie demonstruje na obrazkoch.
Ja osobne ju nepovazujem za manipulaciu, ale za pomocku, ktora lepsie umozni odhadnut, aku hlbku ostrosti je mozne s danym systemom dosiahnut.
a preco tu nikto nevytahuje tento argument o 'prepocitanej svetelnosti' pri APS-C objektivoch? ... aspon ja som to tu nezaznamenal ...

budem rad, ak das odkaz na svoju rovnaku reakciu pod nejakym clankom o objektivoch pre APS-C ... dakujem
 
z80
2016-05-02 21:51:36
príspevok od: blahoslav J B Art
a preco tu nikto nevytahuje tento argument o 'prepocitanej svetelnosti' pri APS-C objektivoch? ... aspon ja som to tu nezaznamenal ...

budem rad, ak das odkaz na svoju rovnaku reakciu pod nejakym clankom o objektivoch pre APS-C ... dakujem
Asi preto lebo clanok "APS-C fotoaparaty a hlbka ostrosti" tu zatial nie je
Pouzivam momentalne na fotografovanie fotoparaty so snimacom velkosti 1/1.7" , m43 a APS-C (2x) a je mi jasne, ze pravidla o ekvivalentnej svetelnosti a nasledne aj hlbke ostrosti platia pre vsetky.
 
Jan1
2016-05-03 07:49:26
príspevok od: z80
Asi preto lebo clanok "APS-C fotoaparaty a hlbka ostrosti" tu zatial nie je
Pouzivam momentalne na fotografovanie fotoparaty so snimacom velkosti 1/1.7" , m43 a APS-C (2x) a je mi jasne, ze pravidla o ekvivalentnej svetelnosti a nasledne aj hlbke ostrosti platia pre vsetky.
A aký máš dojem z rozdielu DOF m43 a APS-C - je to nejako podstatne iné?
Zaujíma ma to najmä z pohľadu street, momentky, reportáž, bicykle, architektúra, trochu krajinky ... nerobím portréty a ani nemám ambície v nejakej art photo a pod.
 
z80
2016-05-03 17:24:35
príspevok od: Jan1
A aký máš dojem z rozdielu DOF m43 a APS-C - je to nejako podstatne iné?
Zaujíma ma to najmä z pohľadu street, momentky, reportáž, bicykle, architektúra, trochu krajinky ... nerobím portréty a ani nemám ambície v nejakej art photo a pod.
Je to sice vidiet ale nie je to az taky velky rozdiel. Krajinky fotim na APS-C na f/9-f/11, na m43 na f/8-f/9 a vtedy je ostre vsetko.
V linku, co som pastol vyssie, mas priamo tu istu scenu fotenu FF, APS-C, m43 a 1" senzorom.
 
tomino1980
2016-05-06 09:32:29
no jo ..fotky z tej 75ky su paradne ... verim ze jedneho casu sa dockame aj napr 135ky
 

Ďalší článok z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované