Hore

Olympus PEN-F Monochrome

Olympus PEN-F má jeden z najvydarenejších monochromatických režimov. Samozrejme, platí to pre formát JPG, RAW sa ukladá vždy farebný, aj keď je nastavený ČB režim. Monochromatický režim má azda každý digitálny fotoaparát.

Väčšinou sa jeho parametre nedajú nastaviť. V lepšom prípade možno nastaviť aspoň filtráciu podľa farieb, analogickú k použitiu farebných filtrov v ČB filmovej fotografii. PEN F má z rodiny fotoaparátov Olympus najprepracovanejšiu prácu s efektami. Ako jediný má vpredu volič efektov a vzadu páčku pre ich nastavenie.

Nastavenie JPG kvality

Vzhľadom na to, že budeme používať postprocesing, ktorý vplýva len na formát JPG, musíme najprv navoliť tento formát. V menu Foťáčik 1 sa schováva pod štvrtou položkou. Môžete zvoliť len JPG, alebo JPG + RAW. Tak budete mať vždy zálohu surového záberu. Kvalitu JPG zvoľte Fine, najvyššia kvalita. Ešte je potrebné nastaviť farebný priestor. Ak máte skúsenosti s colormanagementom zvoľte väčší priestor Adobe RGB, menej skúseným odporúčam bezproblémový sRGB. Nastavenie nájdete v servisnom menu G, posledná položka “farebný priestor/color space”.

K nastaveniu kvality a farebného priestoru sa rýchlo dostanete aj cez Quick menu, po stlačení tlačidla OK.


V Menu nastavte najvyššiu kvalitu JPG, odporúčam zároveň fotografovať aj do formátu RAW, aby ste mali zálohu v podobe surového záberu.


Nastavenie formátu môžete urobiť aj cez Quick menu, po stlačení tlačidla OK.

Nastavenie režimu MONO

Monochromatický režim je k dispozícii, aj keď nepoužijete režim MONO na prednom voliči. Má však menej nastavení. Navyše predným voličom viete rýchlo prepínať medzi farebným a monochromatickým režimom fotografovania. My budeme pracovať v režime MONO, ktorý zvolíme voličom na prednej časti fotoaparátu. Profily budeme nastavovať pomocou páčky pod voličom programov.


Na prednej časti nájdete ovládač obrazových efektov. MONO ukrýva efekty pre čiernobielu fotografiu.


Pod voličom expozičných programov sa nachádza páčka, ktorou aktivujete podrobnejšie nastavenia obrazových efektov zvolených predným voličom.

Olympus PEN-F je bezzrkadlovka, vďaka tomu dokáže na displeji a v hľadáčiku simulovať nastavenia expozície a spracovania obrazu. V režime MONO preto uvidíte monochromatický obraz aj s jeho nastaveniami, napr. nastavením farebnej filtrácie.


3 monochromatické profily

PEN-F ponúka tri monochromatické profily, ktoré môžeme prirovnať k trom rôznym typom filmov, ktoré majú rozdielnu charakteristiku. Profil vyberiete cez Quick Menu, hore máte na výber Mono Profile 1 až 3.


Výber profilov nájdete v Quick Menu, profily prepínate predným rollerom.

  • Mono Profile 1 - neutrálny profil, dobrý základ pre prácu s veľkým dynamickým rozsahom
  • Mono Profile 2 - profil navrhnutý na základe známeho filmu Tri-X Pan, vyznačuje sa vysokým kontrastom
  • Mono profile 3 - profil Infrared. Nečakajte taký efekt, ako u modifikovaného infrafotoaparátu, skôr efekt spojený s použitím silného červeného filtra.

Nastavenie monochromatických profilov

Dostávame sa k pokročilému nastaveniu monochromatických profilov. Najprv sa pozrieme na tie nastavenia, ktoré sú k dispozícii cez Quick menu (OK). Pod voľbou monoprofilu máte nastavenie doostrovania (S) a kontrastu (C). Oboje odporúčam ponechať na nule. Preostrená fotografia sa nedá opraviť, lepšie je doostriť fotografiu v počítači, ak treba. Kontrast budeme nastavovať sofistikovanejšie. Nás zaujímajú nastavenia nižšie. Čo spôsobuje Efekt zrnitého filmu (Film Grain Control) je každému jasné. Nastaviteľný je v troch úrovniach. Ktoré vyhovuje vám, musíte vyskúšať sami. Ďalej sú tu Monochromatické farby (Monochromatic Colors), čo je zatónovanie ČB fotografie do jedného zo štyroch odtieňov (sépia, modrá, purpurová a zelená).


Ukážka efektu zrnitého filtra nastaveného na úroveň č. 2.


Ukážka zatónovania fotografie pomocou funkcie Monochromatické farby.

Pokračujeme hlavnými nastaveniami, ktoré vyvoláte páčkou pod voličom expozičných programov. Jej vychyľovaním do jednej, či druhej strany prepínate medzi tromi funkciami/nastaveniami.

Každý z troch profilov má svoje vlastné nastavenia, nezávisle na ostatných profiloch.

Farebný filter (colour filter effects) - funkcia, ktorá je ekvivalentom použitia farebných filtrov vo filmovej ČB fotografii. Farebné filtre ovplyvňujú prevod farieb na odtiene šedej. Teória je ľahká. Ak chcete aby konkrétna farba bola prevedená s vyšším jasom, nastavíte filtráciu na rovnakú farbu. Ak naopak chcete, aby bola prevedená do nízkeho jasu (tmavá šedá), nastavíte filtráciu na farbu z opačnej strany spektrálneho kruhu.

PEN-F dovoľuje vybrať až z 8 farieb. Predným rollerom volíme farbu, zadným nastavujeme silu filtra. Vplyv nastavení samozrejme vidíte na displeji a v hľadáčiku, preto to pre vás nebude problémom, aj keby ste teóriu neovládali.


Predným rollerom volíte farbu filtra, zadným jeho účinnosť v troch krokoch.

    
Pri zlej filtrácii sa môže kontrast z fotografie úplne vytratiť.

Pri silnej filtrácii, napr. tmavočervený filter v spojení s modrou oblohou, môže postprocesingové spracovanie spôsobovať vznik artefaktov (posterizácia, šum v obraze).Vinetácia (
shading effects) - obľúbený efekt vinetácie, predným alebo zadným rollerom nastavíte vinetáciu (stmavenie alebo zosvetlenie) rohov a okrajov fotografie.


Nastavenie efektu vinetácie.


Ukážka negatívnej vinetácie.


Ukážka pozitívnej vinetácie.

Gradačná krivka (Highlight & Shadow Control) - Ak poznáte krivky (curves) z fotoeditorov, bude vám funkcionalita tohto nastavenia okamžite jasná. Môžete tu ovplyvňovať svetlá, stredy a tiene a tak riadiť kontrast a gradáciu. Pomocou tlačidla INFO prepínate medzi krivkou pre svetlá a tiene a krivkou pre stredy. Princíp je ľahký. Začneme nastavením svetiel a tieňov (Highlight & Shadow). Predným rollerom nastavujeme svetlá, zadným tiene. Ak krivku posúvate smerom hore, danú časť zosvetľujete, smerom nadol stmavujete. Ak nastavíte krivku do tvaru písmena “S”, dosiahnete tak zvýšenie kontrastu (svetlá sú svetlejšie, tiene tmavšie). Pri opačnom S-ku, naopak kontrast znižujete (zíde sa ak potrebujete čo najlepšiu kresbu vo svetlách a tieňoch).


Zvýšenie kontrastu dosiahnete tak, že krivku svetiel a tieňov nastavíte do tvaru písmena “S”.


Zníženie kontrastu dosiahnete tak, že krivku svetiel a tieňov nastavíte do tvaru obráteného písmena “S”.

Teraz sa pozrieme na nastavenie stredov (Midtones), predný aj zadný roller majú rovnakú funkciu. Ťahaním krivky smerom nahor zosvetľujeme stredné jasy, smerom nadol ich stmavujeme. Kombináciou nastavenia svetlých, stredných a tmavých tónov máme pod komplexnou kontrolou kontrast a gradáciu.


Zosvetlenie stredných tónov, bez vplyvu na najvyššie a najnižšie jasy, dosiahnete nastavením krivky midtone do plusu.


Stmavenie stredných tónov, bez vplyvu na najvyššie a najnižšie jasy, dosiahnete nastavením krivky midtone do mínusu.

    
Možnosť nastaviť kontrast a gradáciu, patrí k výhodám Olympusu PEN-F.

Všimnite si, že ak je nastavený niektorý z efektov, môžete ho rýchle resetovať podržaním tlačidla OK.                                                                                                                                                                                                                    
MONO v praxi


MONO 1 si s vysokokontrastnou scénou poradil dobre.


MONO 2 s defaultným nastavením má až príliš vysoký kontrast, na zaznamenanie takejto scény sa bez úpravy nehodí.


MONO 3 pracuje s vysokým kontrastom inak ako MONO 2.

Mono profil 1

Univerzálny profil, ktorý si najľahšie dotvoríte. V štandardnom nastavení disponuje dostatočným dynamickým rozsahom. Tak ako to robievali filmoví fotografi, aj vám odporúčam mať prednastavenú filtráciu na žltú, prípadne žltozelenú farbu. Mierne to zvýši kontrast. Tento profil sa hodí pre fotografovanie pri kontrastnom svetle, ak chcete mať dobre prekreslené svetlá i tiene. V prípade potreby môžete použiť gradačnú krivku v tvare obráteného “S”, aby ste dosiahli ešte lepšie zachytenie veľkého DR.


Mono profil 2

Druhý profil je nastavený na vysoký kontrast (krivka svetiel a tieňov je nastavená na +6/-6). V určitých situáciách dostávate takmer len čiernu a bielu. Niekedy sa to hodí, ale väčšinou stačí menší kontrast, preto odporúčam gradáciu poupraviť. Na konci článku je tip od fotografa Robina Wonga. Vzhľadom na vyšší kontrast je tu zvýraznenie filtrácie farieb u scén s vysokým farebný kontrastom.


Mono profil 3

Tzv. Infrared profil poskytuje vysoký kontrast, podobne ako Mono 2. Líši sa však napevno nastavenou filtráciou s červeným filtrom. Všimnete si to najmä pri fotení scény s modrou oblohou, ktorú stmaví. Filtrácia farieb sa u tohto profilu nedá prestaviť.

Farebná filtrácia

Ovládnutie farebnej filtrácie patrí k základom úspechu v ČB fotografii. Jedine s ňou máte pod kontrolu prevod farieb na odtiene šedej. Umožní vám, miesto šedivých nevýrazných fotografií, zaznamenať výrazný kontrast odtieňov šedej, samozrejme za predpokladu, že na scéne máte dostatočne rozdielne farby. Ukážeme si to na príklade sýtočerveného modelu Ferrari.


Filtrovanie farieb má veľký vplyv na výsledok pri fotení scény, kde sú objekty s výraznými farbami.


Ešte jedna ukážka výrazného rozdielu prevodu farieb do odtieňov šedej, za použitia rôznej filtrácie.

Gradačná krivka

Najprv sa pozrieme na využitie nastavenia stredných tónov. To neovplyvňuje tzv. biely a čierny bod. Zosvetľujú/stamavujú sa stredné tóny, nie ako pri korekcii expozície, kde sa zosvetľuje/stmavuje celý rozsah jasov. Využijete to pre dosiahnutie Low key a High Key efektu. Low Key - fotografia s prevahou tmavých tónov, High Key - fotografia s prevahou svetlých tónov.

    
Nastavenie krivky pre stredné tóny. Vľavo štandardné nastavenie, vpravo krivka nastavená do plusu, pre dosiahnutie Low Key efektu.

    
Nastavenie krivky pre stredné tóny. Vľavo štandardné nastavenie, vpravo krivka nastavená do mínusu, pre dosiahnutie High Key efektu.

Nastavenie krivky pre svetlá a tiene využijete pri nastavení kontrastu. Nastavením kontrastu ovplyvňujete prekreslenie svetiel a tieňov.


Slnečný deň. Charakteristický je vysoký kontrast medzi svetlom a tieňom. Ako budú svetlá a tiene prekreslené, záleží na nastavení kontrastu.


MONO 1 bez nastavenia krivky pre svetlá a tiene. Kontrast je vysoký, ale v tieňoch ešte vidno kresbu.


MONO 1 s použitím S-krivky, kontrast je vyšší, tiene sú prakticky bez kresby. Z JPG záberu tiene nezachránite.


MONO 1 s použitím obrátenej S-krivky, kontrast je nižší, prekreslenie tieňov sa výrazne zlepšilo.

Záver

Bohaté možnosti nastavení znamenajú, že chvíľu budete musieť experimentovať, kým si nastavíte monochromatický režim tak, ako vám vyhovuje. Nezabudnite, že máte k dispozícii 4 užívateľské programy, kde si môžete obľúbené nastavenia uložiť a rýchlo aktivovať. Na koniec ešte obľúbené nastavenie známeho propagátora Micro 4/3 systému, Robina Wonga z Kuala Lumpur. Používa upravený kontrastný profil Mono profile 2:

  • Mono Profile: 2
  • Gradačná krivka: +3 Highlight, -4 Shadow, +1 Midtone
  • Efekt filmového zrna: vypnutý
  • Vinetácia: vypnutá
  • Farebná filtrácia: podľa konkrétnej scény


Pripájam aj pár fotografii nasnímaných s týmto nastavením.


Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
sharkyyy
2017-08-02 07:26:03
Perfektny clanok.
 
matpi
2017-08-02 09:55:26
Maju to dobre prepracovane ale pre mna je takto pokrocile nastavenie profilu skor nevyhodou ako vyhodou.
 
Krtko fotografom
2017-08-02 10:09:30
Perfektny clanok . Ja mam sice len e-m10, ale musim vyskusat jednu vec, ktoru si Karol spominal. Skusal som sa "hrat" s CB nastavenim (ak odmyslim filtre). Skusal som fotit do CB s nastavenim sRGB, a AdobeRGB. Rozdiel bol v PC viditelny. Adobe RGB chybal kontrast, ale v tienoch som videl viac detailov, ako pri sRGB. Na tu krivku som si nespomenul, skusim sa s nou este pohrat, pripadne aj s kontrastom. Diky za vyborny clanok.
 
Marcel Rebro
2017-08-02 10:44:24
príspevok od: matpi
Maju to dobre prepracovane ale pre mna je takto pokrocile nastavenie profilu skor nevyhodou ako vyhodou.
Je to fajn na hrajkanie sa. Môžeš samozrejme súčasne fotiť do RAW a ten si následne upraviť podľa vlastného uváženia.
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2017-08-02 11:05:36
príspevok od: matpi
Maju to dobre prepracovane ale pre mna je takto pokrocile nastavenie profilu skor nevyhodou ako vyhodou.
Ja to beriem ako vyhodu. Asi nema zmysel kazdu u kazdej fotky prenastvaovat fotoaparat. Skor ide o to, aby si si odladil profil podla seba a potom ho pouzival, ako napr. R.Wong, ktoreho spominam na konci clanku.
 
matpi
2017-08-02 11:52:41
príspevok od: Karol Srnec
Ja to beriem ako vyhodu. Asi nema zmysel kazdu u kazdej fotky prenastvaovat fotoaparat. Skor ide o to, aby si si odladil profil podla seba a potom ho pouzival, ako napr. R.Wong, ktoreho spominam na konci clanku.
Beriem, ze niekomu siroke moznosti nastavenia profilu vyhovuju. Mne uplne staci vybrat si uz z prednastavenych profilov. Radsej sa s tym potom hram v pocitaci ako vo fotaku.
 
bobo222
2017-08-02 12:04:47
Fajn článok, ale pokiaľ ide o BW a podobné moje "pokusy o umenie", tak radšej raw a potom to ladím v Silver efect pro. Keď vidím výsledok na poriadnom monitore, tak je to o inom.
Samozrejme v prípade neodkladnej a nutkavej potreby fotku hneď odpáliť niekam na net je podobná fíčurka k dobru.
 
z80
2017-08-02 12:25:04
Skoda, ze sa nevyraba cenovo dostupny "pravy" CB digitalny fotak, teda fotak so senzorom bez Bayerovej masky. Leica Monochrom je mimo dosahu vacsiny beznych ludi. Samsung tiez nieco podobne planoval (NX Achromatic), ale skoncil.
Rozumiem tomu, ze by islo o dost maly trh ale v dnesnej "retro" vlne by to snad malo sancu na uspech, pokial by sa napriklad pouzili starsie senzory/tela (kde by sa len pri vyrobe neaplikovala Bayerova maska) naklady na vyvoj by tak boli minimalne.
 
blahoslav J B Art
2017-08-02 12:55:46
na mojom Oly M10 mam nastaveny monochromaticky profil na funkcnom tlacitku hned vedla spuste, je to fajn pre lepsiu kontrolu sceny a svetiel/tienov ... fotky ukladam do Jpeg+RAW
profil som si nastavil podla seba tak, AKO SA MI TO PACI ... ja som totiz amater a mozem si dovolit tento luxus
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2017-08-02 12:59:06
príspevok od: matpi
Beriem, ze niekomu siroke moznosti nastavenia profilu vyhovuju. Mne uplne staci vybrat si uz z prednastavenych profilov. Radsej sa s tym potom hram v pocitaci ako vo fotaku.
S JPG sa niekedy vyhrat nemozes. Pokial bude profil prilis kontrastny, z tienov a prepalov uz nic nezachranis. Zostava jedine fotit do RAW.
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2017-08-02 13:05:56
príspevok od: z80
Skoda, ze sa nevyraba cenovo dostupny "pravy" CB digitalny fotak, teda fotak so senzorom bez Bayerovej masky. Leica Monochrom je mimo dosahu vacsiny beznych ludi. Samsung tiez nieco podobne planoval (NX Achromatic), ale skoncil.
Rozumiem tomu, ze by islo o dost maly trh ale v dnesnej "retro" vlne by to snad malo sancu na uspech, pokial by sa napriklad pouzili starsie senzory/tela (kde by sa len pri vyrobe neaplikovala Bayerova maska) naklady na vyvoj by tak boli minimalne.
Leicu Monochrome som mal moznost vyskusat. Velmi som sa na nu tesil. Tiez som to bral, ze specializovany model musi by najlepsi. VObec ma ale nepresvedcila.
1. az tu som si uvedomil, ako je vyhodne prevadzat farebnu fotku na CB a mat pod kontrolou prevod jednotlivych farieb na odtiene sedej, bez nutnosti pouzivat fyzicke farebne filtre. Tie maju obmedzenie, mozes filtrovat len jednu farbu.
2. ocakaval somostrejsiu kresbu a bohatsie poltony. Vyskusal som 3 objektivy Leica. Moje Sony A7 II malo lepsie vysledky. Objektivy Sony G, Zeiss a Zeiss Batis boli ostrejsie ako tie od Leicy. Samotna Lecia odporuca vyraznejsie doostrit fotku v Lightroome (prikladany k fotakom). Ja to pritom u mojej techniky nerobim.

Jasne, ze vystup bol pekny. Ale cakal som viac. So SOny mam to iste ak nie lepsie za tretinovu cenu.
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2017-08-02 13:24:20
príspevok od: matpi
Beriem, ze niekomu siroke moznosti nastavenia profilu vyhovuju. Mne uplne staci vybrat si uz z prednastavenych profilov. Radsej sa s tym potom hram v pocitaci ako vo fotaku.
Inak, ked nechces, nemusis sa ziadnej funkcie ani dotknut. Nastavis monochrome a fotis.
 
z80
2017-08-02 16:42:06
príspevok od: Karol Srnec
Leicu Monochrome som mal moznost vyskusat. Velmi som sa na nu tesil. Tiez som to bral, ze specializovany model musi by najlepsi. VObec ma ale nepresvedcila.
1. az tu som si uvedomil, ako je vyhodne prevadzat farebnu fotku na CB a mat pod kontrolou prevod jednotlivych farieb na odtiene sedej, bez nutnosti pouzivat fyzicke farebne filtre. Tie maju obmedzenie, mozes filtrovat len jednu farbu.
2. ocakaval somostrejsiu kresbu a bohatsie poltony. Vyskusal som 3 objektivy Leica. Moje Sony A7 II malo lepsie vysledky. Objektivy Sony G, Zeiss a Zeiss Batis boli ostrejsie ako tie od Leicy. Samotna Lecia odporuca vyraznejsie doostrit fotku v Lightroome (prikladany k fotakom). Ja to pritom u mojej techniky nerobim.

Jasne, ze vystup bol pekny. Ale cakal som viac. So SOny mam to iste ak nie lepsie za tretinovu cenu.
Mozno je to tym, ze Leica v tomto nema ziadnu konkurenciu a preto sa nemusi az tak intenzivne sustredovat na technicku kvalitu. Leicu si castokrat kupuju ludia hlavne preto, lebo je to Leica.
Fyzika je ale jasna, pokial odstranim filter, ktory mi pohlcuje 2/3 svetla a zaroven nemusim robit cachre s demosaicingom, existuje tu ovela vyssi potencial technickej kvality fotky, ktory ale vyrobca musi chciet a vediet aj vyuzit.
 
duves
2017-08-03 18:31:39
príspevok od: Karol Srnec
Leicu Monochrome som mal moznost vyskusat. Velmi som sa na nu tesil. Tiez som to bral, ze specializovany model musi by najlepsi. VObec ma ale nepresvedcila.
1. az tu som si uvedomil, ako je vyhodne prevadzat farebnu fotku na CB a mat pod kontrolou prevod jednotlivych farieb na odtiene sedej, bez nutnosti pouzivat fyzicke farebne filtre. Tie maju obmedzenie, mozes filtrovat len jednu farbu.
2. ocakaval somostrejsiu kresbu a bohatsie poltony. Vyskusal som 3 objektivy Leica. Moje Sony A7 II malo lepsie vysledky. Objektivy Sony G, Zeiss a Zeiss Batis boli ostrejsie ako tie od Leicy. Samotna Lecia odporuca vyraznejsie doostrit fotku v Lightroome (prikladany k fotakom). Ja to pritom u mojej techniky nerobim.

Jasne, ze vystup bol pekny. Ale cakal som viac. So SOny mam to iste ak nie lepsie za tretinovu cenu.
To ma prekvapuje o tej Leice, tak prachy za to chcu!
 
duves
2017-08-03 18:35:51
To by ma zaujimalo, či tie zrkadlovky a mirrorelesy maju po tejto uprave: https://www.maxmax.com/maincamerapage/monochrome-cameras
lepší vystup než ma original Leica Monochrome
 
duves
2017-12-10 18:04:54
Po IR konverzii
 

Ďalší článok z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované