Hore

Zaostrovanie s DSLR Nikon

Naučte sa ovládať zaostrovanie vašej zrkadlovky. Nespoliehajte sa na automatiku, ale v prípade potreby prevezmite kontrolu.

Dnes si fotoaparát bez automatického zaostrovania takmer nevieme predstaviť. Pomáha nám pri fotografovaní, zrýchľuje našu prácu a výrazne redukuje počet zle zaostrených fotografií. Nikon vo všetkých svojích modeloch ponúka vyspelý systém automatického zaostrovania. Amatérske modely ťažia z vývoja vo vyššej triede. Dnes najlacnejší fotoaparát Nikon D3300 používa modul AF pôvodne vyvinutý pre omnoho vyššie a drahšie modely. Pozrime sa napr. na strednú triedu. Stále obľúbený Nikon D90 má 11-zaostrovacích, bodov, jeho následovník D7000 už 39 a najnovší model D7100 až 51, rovnako ako najvyššie modely D4 a D800.


Modul automatického zaostrovania fotoaparátu Nikon D3300.


Schématický pohľad do hľadáčika Nikonu D3300 s jeho 11 zaostrovacími bodmi.


Modul automatického zaostrovania fotoaparátu Nikon D4s, ktorý ma 51 zaostrovacích bodov.


Možnosti výberu zaostrovacích bodov u Nikonu D4.


Ako sme si povedali, aj najlacnejší Nikon má apoň 11 zaostrovacích bodov. Nie všetky sú rovnako citlivé. To pocítite za horších svetelných podmienok. Citlivejšie AF body sú zdvojené, tzv. krížové. Koľko ich AF modul obsahuje uvádza návod. Ostatné body sú lineárne. Ani všetky krížové senzory nie sú rovnako citlivé. U nižších modelov je zaostrovanie spoľahlivé do clony (svetelnosti objektívu) F5,6, u nových profesionálnych modelov až do F8. Ak s obľubou používate krajné body, určite ste si všimli, že za niektorých okolností nevedia zaostriť. Vtedy je lepšie vybrať niektorý z krížových bodov, najlepšie stredový, ktorý je najcitlivejší.

Na rýchlosť zaostrovania vplýva okrem AF modulu aj rýchlosť spracovania dát daná rýchlosťou procesora, prípadne aj kapacita batérie. Preto napr. najvyššie modely Nikon D3 až D4s majú najrýchlejšie zaostrovanie. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim rýchlosť zaostrovania je konkrétny typ objektívu. Ani ultrazvukový motorček nezaručuje rýchle zaostrovanie.

S motorčekom a bez

V ponuke Nikonu, ale aj iných výrobcov objektívu nájdete dva druhy objektívov s automatickým zaostrovaním. Objektívy staršej koncepcie nemajú vstavaný zaostrovací motorček. Pre pohon AF potrebujú fotoaparát, ktorý má vlastný motorček a cez prevodovku poháňa zaostrovanie v objektíve. Ako ľahko rozoznať objektív bez vlastného motorčeka? V bajonete musí byť otvor, do ktorého sa vsúva hriadeľ motorčeka z fotoaparátu. Objektívy s vlastným motorčekom majú bajonet hladký, bez otvoru. U Nikonu rozlíšite AF objektívy s motorčekom od tých bez motorčeka jednoducho podľa označenia. Objektívy bez motorčeka majú v označení skratku AF, objektívy s motorčekom majú označenie AF-S. “S” v označení je skratka od slova silent weave motor, čo je ultrazvukový motorček. U iných značiek môže byť rozoznanie ťažšie. Odporúčam dôkladne preštudovať popis objektívu a použité značenie, na oficiálnych stránkach výrobcu. Opatrní musíte byť pri kúpe cez internet, pomerne často sa stretnete s nepresným označením výrobkov. Tie bývajú často modifikované a prehľad strácajú aj skúsení fotografi.


Objektív Nikon AF 80-400/4,5-5,6D ED VR staršieho typu. Nemá vlastný vstavaný motorček, automatické zaostrovanie bude preto fungovať len u vyšších modelov DSLR, ktoré majú motorček vstavaný v tele.


Vstup pre hriadeľ AF motorčeka jasne určuje, že objektív vlastný motorček nemá. Nikon AF 50/1,8D.


Novšie objektívy pre Nikon väčšinou už majú vstavaný motorček, najčastejšie ultrazvukový. Sigma označuje takéto objektívy skratkou HSM, Tamron USD, Tokina bohužiaľ v typovom označení nemá uvedený motorček.


Nový typ objektívu Nikon AF-S 35/1,8G má vstavaný ultrazvukový motorček, čo naznačuje písmeno S v označení AF-S. Automatické zaostrovanie preto bude fungovať na všetkých DSLR Nikon.


Nikon Df. V bajonete je otvor v ktorom vidno hriadeľ zaostrovacieho motorčeka vo vnútri fotoaparátu. Tento model vďaka tomu automaticky zaostruje aj so staršími objektívmi bez vstavaného motorčeka.


Fotoaparát s vlastným vstavaným motorčekom spoznáte ľahko. Rovnako ako objektív bez motorčeka, musí mať v bajonete otvor, v ktorom vidno prevodový hriadeľ, ľudovo nazývaný “vrtuľka”. Aj bez pohľadu na bajonet môžete zistiť čí má, alebo nemá fotoaparát motorček. U Nikonu sú bez motorčeka nižšie amatérske modely rady 3XXX a 5XXX. Všetky vyššie modely už motorček majú. U aktuálne predavaných modelov je od od Nikonu D90 (vrátane) vyššie.

Pre digitálne zrkadlovky Nikon sa stále vyrábajú aj objektívy bez automatického zaostrovanie. Sú to napr. Tilt-Shift objektívy, kde špecifická mechanická konštrukcia neumožňuje použiť automatické zaostrovanie. Známe sú aj objektívy Samyang. Táto značka vyrába všetky svoje objektívy výhradne s manuálnym zaostrovaním.

Automatické zaostrovanie

Režimy automatického zaostrovania

Automatické zaostrovanie má dva základné režimy: singel (AF-S) a contniues (AF-C). AF-S je určené pre fotogafovanie statických objektov. AF-C pre zaostrovanie pohybujúcich sa objektov. U amatérskych zrkadloviek nájdeme aj režim AF-A. V ňom fotoaparát sám zisťuje, či sa fotografovaný objekt pohybuje alebo nie a podľa toho volí režim AF-C alebo AF-S. S príchodom živého náhľadu a videa pribudol do digitálnych zrkadloviek režim AF-F (Full Time AF).

Väčšinou zaostrujeme na statické objekty, preto je najpoužívanejší režim AF-S. Osobne odporúčam amatérom nepoužívať režima AF-A, ktorý sa niekedy môže vo vyhodnotení situácie mýliť, ale naučiť sa aktívne používať režimy AF-S a AF-C, podľa toho, čo fotia.

Niektoré objektívy s ultrazvukovým motorčekom umožňujú manuálne zaostrovať aj keď sú prepnuté do režimu AF. Fotograf môže vďaka tomu manuálne korigovať automatické zaostrovanie. U NIkonu sú to AF-S objektívy s prepínaním zaostrovania označeným A/M alebo M/A.

Špecialitou vybraných fotoaparátov Nikon je 3D Focus Tracking. V režime AF-C sa automaticky prepínajú aktívne zaostrovacie body podľa toho, ako sa pohybuje objekt. Toto pomáha fotografom pri fotení športu, či zvierat.

Nastavenie režimu automatického zaostrovania závisí na konkrétnom modele fotoaparátu. Preto odporúčam podrobne sa zoznámiť s návodom na obsluhu. U amatérskych modelov sa AF nastavuje cez tlačidlo “i”, kde sa potom na obrazovke vyberie požadovaná funkcia. U pokročilejších modelov je to páčkou a tlačidlom pri bajonete.


Prepínač režimov AF, zároveň slúži aj pre vypnutie AF, najmä v spojení s AF objektívmi bez vlastného motorčeka.


U zrkadloviek radu 3XXX a 5XXX nastavujete AF na tejto obrazovke.


Digitálne zrkadlovky využívajú určitý počet zaostrovacích bodov (senzorov), v závislosti na použitom AF module. Štandardne sú fotoaparáty nastavené na využívanie všetkých bodov. Pokročilejší fotografi radšej používajú jeden samostatný bod. Návyky sa rôznia. Niektorí používajú výhradne stredový bod (najcitlivejší), iní si vyberajú bod podľa potreby. Všetky zaostrovacie senzory naraz sa väčšinou používajú len pri kontinuálnom zaostrovaní  AF-C.

Prečo používať len jeden bod? Pri používaní všetkých volí fotoaparát bod (body), ktoré zaostrujú na najbližší objekt (väčšinou náš hlavný). Čo ak náš objekt nie je ten najbližší? Jednoduchšie než opätovným mačkaním spúšte presviedčať fotoaparát, že chceme zaostriť inde, je vybrať jeden senzor a ním zaostriť tam kam chceme.

Pokročilé zrkadlovky umožňujú naviac zredukovať počet bodov, napr. môj Nikon D800E má 51 zaostrovacích bodov, ktoré môžem zredukovať na 11. V režime AF-C sú výbery senzorov ešte bohatšie. Novinkou v niektorých najnovších, najvyšších modeloch (napr. D4/D4s/D800/D800E) je Face detection aj v režime klasického zaostrovania s fázovou detekciou. Rozoznávať tváre dokážu zrkadlovky štandardne inak len v režime živého náhľadu.


Nikon D3300, AF body sa vyberajú pomocou joysticku.


Výber zaostrovacieho senzoru, prípadne skupiny sa robí joystickom na zadnej strane fotoaparátu. Pozor, niektoré fotoaparáty majú zámok, ktorý joystick blokuje. Stredové tlačidlo štandardne vracia výber na stredový senzor.

Dvojpolohová spúšť

Spúšť fotoaparátu má dve polohy. Pri polovičnom stlačení sa aktivuje zaostrovanie a meranie expozície. V režime AF-S sa po zaostrení zablokuje funkcia AF. Ak chcete opäť zaostriť, musíte spúšť uvoľniť a opäť namačknúť. V režime AF-C, pri spúšti namačknutej do polovice, bude fotoaparát neustále preostrovať podľa toho, ako sa zameraný objekt pohybuje. Po úplnom stlačení spúšte sa záber exponuje. V režime AF-S jedine vtedy, ak je zaostrené. Ak nie je zaostrené, spúšt je blokovaná. V režime AF-C možno exponovať kedykoľvek, aj keď objekt nie je zaostrený. Tento rozdiel má svoj dôvod. U zaostrovania AF-S hovoríme o priorite zaostrenia. Záber sa exponuje len keď je objekt zaostrený. Je to preto, aby ste zbytočne nesnímali technicky nekvalitné zábery. U zaostrovania typu AF-C hovoríme o priorite spúšte. Zábery môžeme exponovať, aj keď nie je isté, či budú správne zaostrené. Pri fotení pohybujúcich sa objektov sa často používa sériové snímanie. Zaoblokovanie spúšte by viedlo k vytvoreniu menšieho počtu záberov, z ktorých by si fotograf mohol vyberať. Tým sa znižuje pravdepodobnosť, že zachytí ten správny okamih. U vyšších modelov zrkadloviek sa dá priorita zaostrenia a priorita spúšte u režimov AF-S a AF-C prestaviť.

Zámok zaostrovania

Povedali sme si, že v režime AF-S slúži do polovice stlačená spúšť ako zámok zaostrenia. To je pre fotografa nesmierne dôležité. AF senzory nepokrývajú celú snímanú scenériu. Aby sme správne zaostrili a zároveň sme mali aj želanú kompozíciu, musíme niekedy použiť techniku prekompozície so zamknutým zaostrovaním. Toto by mal mať každý fotograf perfektne zvládnuté! Fotograf umiestni AF bod tam, kde chce zaostriť, namačkne spúšť (čím aktivuje AF) a po zaostrení ju bude držať do poloviny stlačenú. Potom obraz prekomponuje a keď je spokojný s kompozíciou, spušť úplne zmačkne a odexponuje záber.

V niektorých prípadoch je lepšie oddeliť funkciu uzamknutia zaostrenia na samostatné tlačidlo AF-L, ktoré nájdete u pokročilejších zrkadloviek. AF-L (lock) je pamäť zaostrenia. Princíp zakmknutia je podobný ako pri namačknutí spúšte. Tlačidlo AF-L, väčšinou spriahnuté s tlačidlo AE-L (pamäť expozície) umožňujú lepšie kontrolovať meranie expozície a zaostrovanie. Fotograf si funkcionalitu tlačidla AF-L/AE-L môže nastaviť v uživateľských funkciach.


Tlačidlo AE-L/AF-L slúži ako zámok expozície alebo zaostrovania. Tlačidlo AF-ON aktivuje automatické zaostrovanie.


U pokročilých zrkadloviek nájdeme zaujimavú funkciu, ktorú využívajú najmä fotografi športu a zvierat. Na zadnej strane fotoaparátu je tlačidlo AF-ON. Po jeho stlačení sa aktivuje automatické zaostrovanie. To ma význam hlavne ak si fotograf vypne zaostrovanie pomocou spúšte. Jej funkcia bude potom obmedzená na aktivovanie merania expozície a samotné odexponovanie záberu. Výhodou je to, že fotograf použije preostrenie len keď to skutočne potrebuje a nie pri každom stlačení spúšte.

Nastavenia

V každom fotoaparáte nájdete možnosť uživateľského nastavenia množstva funkcií, medzi iným aj zaostrovanie. Možnosti závisia od modelu fotoaparátu, čím vyšší, tým viac nastavení. V DSLR Nikon hľadajte nastavenia pod ikonkou ceruzky (Menu užívateľských funkcií), hneď prvom riadku (a) Automatické zaostrovanie. Tu by som vás chcel upozorniť na položku “Sledovanie objektov s blokáciou”, nájdete ju len u vyšších modelov. Táto funkcia aktivuje preostrovanie v režime AF-S, aj keď máte zaostrenie zamknuté namačknutím spúšte. Fotoaparát sa snaží kompenzovať malý pohyb fotoaparátu pri fotení z ruky. Častokrát to spôsobuje, že neviete presne zaostriť. Odporúčam funkciu úplne vypnúť.

U digitálnych zrkadloviek sú známe problémy s presnosťou zaostrovania. Aj keď v hľadáčiku vidíme, že fotoaparát zaostril presne, môže byť na fotkách zaostrenie bližšie alebo ďalej než sme videli/chceli. Táto chyba zaostrenia máva označenia backfocus a frontfocus. Pri snímaní detailov s malou hĺbkou ostrosti býva táto chyba príčinou neúspechu. Objekt je zle zaostrený a fotografiu môžete akurát vymazať. Pokročilejšie fotoaparáty majú funkciu kompenzácie chyby zaostrovania pod označním “Jemné doladenie AF”, u amatérskych fotoaparátov ju nenájdete. Ak váš fotoaparát s niektorým objektívom nezaostruje presne, musíte ich nechať nastaviť v servise. Jemné doladenie AF umožňuje v určitom rozsahu korigovať odchýľku zaostrovania až u niekoľkých objektívov.

Väčšina fotografov používa takmer výhradne automatické zaostrovanie. Jeho zvládnutie je základom úspešného fotografovania s čo najmenším množstvom odpadu. Najmä amatérske fotoaparáty ani nie sú príliš dobre prispôsobené manuálnemu zaostrovaniu. Ak zistíte, že automatické zaostrovanie nepracuje správne, neváhajte použiť manuálne zaostrovanie. Je na každom fotografovi ako s autofokusom bude narábať. Každý si nájde svoj vlastný štýl, ktorý najlepšie zodpovedá jeho štýlu práce, žánru, typu fotoaparátu a objektívov.

Majitelia amatérskych fotoaparátov si musia uvedomiť, že nastavenia AF nemusia byť k dispozícii v amatérskych expozičných režimoch. Plnú voľnosť máte len v programoch P/A/S/M.

Manuálne zaostrovanie

Každá DSLR zrkadlovka Nikon umožňuje manuálne zaostrovať. Do režimu manuálneho zaostrovania sa môžete dostať niekoľkými rôznymi spôsobmi, podľa modelu objektívu a fotoaparátu. U dnes najrozšírenejších obejktívov AF-S stačí prepnúť páčku A/M, ktorá je na objektíve do režimu M. Niektoré objektívy iných výrobcov (napr. Tokina), sa prepnú do manuálneho módu pritiahnutím ostriaceho prstenca smerom k fotoaparátu.


Väčšina súčasných objektívov Nikon je vybavená vstavaným ultrazvukovým motorčekom. Tieto objektívy prepnete do manuálneho režimu prepnutím páčky M/A - M.


Obľúbená Tokina AT-X 11-16/2,8DX. Ostriací prstenec treba pritiahnúť smerom k fotoaparátu, aby sa objektív prepol do režimu manuálneho zaostrovania.


Pestrejšia je situácia u objektívov bez vlastného motorčeka. Väčšinou stačí na fotoaparáte prepnúť páčku, ktorá sa nachádza vpredu dole, pri bajonete. Niektoré AF objektívy Nikon, staršej konštrukcie, majú prstenec prepínania AF/MF, ten je potrebné pootočiť, aby ste motorček odblokovali a mohli manuálne zaostrovať.


Veľmi obľúbený Nikon AF 80-200/2,8D ED prepnete do režimu manuálneho zaostrovania pootočením prstenca M-A.

Ako manuálne zaostrovať

Autofokusové zrkadlovky (vrátane tých analógových na film) nie sú tak dobre prispôsobené pre manuálne zaostrovanie ako manuálne filmové zrkadlovky. Je to pochopiteľné. Väčšina fotografov využíva automatické zaostrovanie a manuálne zaostruje len zriedka. Hlavným nedostatokom AF zrkadloviek je hľadáčik a matnica. U mauálnych fotoaparátov bol hľadáčik veľký, v porovnaní s ním pôsobí hľadáčik amaterských DSLR ako tmavý tunel. Situácia je lepšia len u Full Frame zrkadloviek. Manuálne zrkadlovky mali matnicu prispôsobenú manuálnemu zaostrovaniu. Obsahovala delený klin a fresnelové medzikružie, ktoré spoľahlivo pomáhali pri manuálnom zaostrovaní.

U digitálnych zrkadloviek by takýto typ matnice väčinou prekážal. Aby sme mali aspoň nejakého pomocníka, Nikon zabudoval do svojich digitálnych zrkadloviek diaľkomer. U lacnejších modelov signalizuje správne zaostrenie rozsvietením krúžku v hľadáčiku. U vyšších modelov aj šípkami vedľa krúžku naznačuje, ktorým smerom sa má otáčať zaostrovacím prstencom.


Vyššie modely majú v hľadáčiku signalizáciu zaostrenia (diaľkomer) aj s pomocnými šípkami, ktoré naznačujú smer, ktorým treba otáčať zaostrovacím prstencom objektívu.


Pri troche trpezlivosti sa dá manuálne zaostrovať aj s digitálnymi zrkadlovkami, ktoré nie sú tomuto spôsobu až tak dobre prispôsobené. Najlepšie sú na tom Full Frame zrkadlovky (FX), ktoré majú väčší a svetlejší hľadáčik a dokonalejší diaľkomer.

Live view

Všetky aktuálne modely digitálnych zrkadloviek majú režim živého náhľadu. V ňom sa vyklopí zrkadlo, otvorí uzávierka a svetlo dopadá priamo na snímač, podobne ako je tomu u kompaktov a CSC fotoaparátov. Obraz sa pozoruje na displeji. V tomto režime je fotoaparát nútený automaticky zaostrovať iným spôsobom, pretože nemôže použiť modul zaostrovania, ktorý sa používa v klasickom režime.

Automatické zaostrovanie využíva vyhodnocovanie kontrastu obrazu zachyteného snímačom. Toto riešenie má svoje výhody aj nevýhody. Výhodou je výborné pokrytie scény, zaostrovací bod môže byť umiestnený do ľubovoľnej časti obrazu, až po kraje. To oceníte najmä pri práci zo statívu, pretože nemusíte využívať zámok zaostrovania s prekompozíciou.

Veľkou nevýhodou, či skôr nedostatkom automatického zaostrovania v režime živého náhľadu je jeho pomalosť. Zaostrovanie je niekoľkonásobne pomalšie ako v klasickom režime s fázovou detekciou. Mnohým fotografom táto pomalosť prekáža aj pri fotení statických objektov.

Živý náhľad je využitelnejší pri manuálnom zaostrovaní, pretože umožňuje použiť lupu - zväčšenie vybranej časti obrazu.

Digitálne zrkadlovky Nikon v režime živého náhľadu zaostrujú pomaly. Používajte ho preto len pri fotografovaní statických objektov, najlepšie zo statívu, prípadne pri fotení z nadhľadu a podhľadu. Veľký význam má živý náhľad pri manuálnom zaostrovaní, pretože v ňom môžete použiť zväčšenie vybranej časti obrazu.

Záver

Žiaden systém automatického zaostrovania nie je dokonalý. Ak fotoaparát nie je schopný zaostriť, alebo ste s presnosťou zaostrenia nespokojný, prepnite do režimu manuálneho zaostrovania. Najmä začiatočníci by sa mali naučiť čím skôr používať zaostrovanie pomocou jediného vybraného bodu a pamäť zaostrenia spojenú s prekomponovaním.

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
Marcel Rebro
2014-03-31 16:26:01
aké milé novotvary

singel (AF-S) a contniues (AF-C)
 
majo.kmet
2014-03-31 16:49:30
aky vyznam ma toto pretekanie v pocte ostriacich bodov, ak pokrocily fotograf vacsinou aj tak pouzije len jeden (stredny) ostriaci bod?
 
Marcel Rebro
2014-03-31 17:07:41
príspevok od: majo.kmet
aky vyznam ma toto pretekanie v pocte ostriacich bodov, ak pokrocily fotograf vacsinou aj tak pouzije len jeden (stredny) ostriaci bod?
Fotil si už niekedy dokument / reportáž? Šport? Objekt sa pohybuje, čiže musíš ísť na AF-C. Zároveň ho ale nechceš mať v strede. Takže čo? Takže krajný ostriaci bod. Ani si nepamätám, kedy som naposledy použil len a len stredný ostriaci bod.

Ale to bude možno tým, že nie som pokročilý fotograf.
 
Ramair
2014-03-31 17:32:09
príspevok od: Marcel Rebro
Fotil si už niekedy dokument / reportáž? Šport? Objekt sa pohybuje, čiže musíš ísť na AF-C. Zároveň ho ale nechceš mať v strede. Takže čo? Takže krajný ostriaci bod. Ani si nepamätám, kedy som naposledy použil len a len stredný ostriaci bod.

Ale to bude možno tým, že nie som pokročilý fotograf.
svata pravda pri tom sporte
 
majo.kmet
2014-03-31 17:46:49
príspevok od: Marcel Rebro
Fotil si už niekedy dokument / reportáž? Šport? Objekt sa pohybuje, čiže musíš ísť na AF-C. Zároveň ho ale nechceš mať v strede. Takže čo? Takže krajný ostriaci bod. Ani si nepamätám, kedy som naposledy použil len a len stredný ostriaci bod.

Ale to bude možno tým, že nie som pokročilý fotograf.
narazal som na vetu z clanku "pokročilejší fotografi radšej používajú jeden samostatný bod"

ale vdaka za vysvetlenie.
 
knedla
2014-03-31 17:52:33
príspevok od: Marcel Rebro
Fotil si už niekedy dokument / reportáž? Šport? Objekt sa pohybuje, čiže musíš ísť na AF-C. Zároveň ho ale nechceš mať v strede. Takže čo? Takže krajný ostriaci bod. Ani si nepamätám, kedy som naposledy použil len a len stredný ostriaci bod.

Ale to bude možno tým, že nie som pokročilý fotograf.
zasa trepes blbosti mlademu, na reportaz a dokument sa pouziva rangefinder. predostrim a potom sup k oku a cvak. staci vediet pocty, mat odhad na vzdialenost a tocit clonov.

zadne ostriace body ta nespasia, resp. taku blbost treba vypnut. mozno tak jedine ked fotis babku ako sfukava sviecky na torte to pouzijes
 
Marcel Rebro
2014-03-31 18:03:50
príspevok od: knedla
zasa trepes blbosti mlademu, na reportaz a dokument sa pouziva rangefinder. predostrim a potom sup k oku a cvak. staci vediet pocty, mat odhad na vzdialenost a tocit clonov.

zadne ostriace body ta nespasia, resp. taku blbost treba vypnut. mozno tak jedine ked fotis babku ako sfukava sviecky na torte to pouzijes
Jasné. Lebo ničím iným ako rangefinderom sa dokument / reportáž fotiť nedá. Čo nedá? Nesmie!

A pri radení rýchlostí sa používa medziplyn. A pri štarte treba vytiahnuť sýtič.

Prečítal si si aspoň názov článku?
 
Marcel Rebro
2014-03-31 18:14:55
príspevok od: majo.kmet
narazal som na vetu z clanku "pokročilejší fotografi radšej používajú jeden samostatný bod"

ale vdaka za vysvetlenie.
Pokročilejší fotografi radšej používajú jeden samostatný bod (ktorý si sám vyberie) ako automatický výber ostriaceho bodu fotoaparátom. Na priloženej ukážke by fotoaparát určite pri automatike ostril na krík a nie na slečnu za ním.
 
knedla
2014-03-31 18:30:01
mna by skor zaujimalo preco sa nepouziva vyber ostriaceho bod pohladom oka, tuto ficurku mali Canon filmove zrkadlovky, toto by mohol autor spracovat v buducom clanku
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2014-03-31 18:35:32
príspevok od: knedla
mna by skor zaujimalo preco sa nepouziva vyber ostriaceho bod pohladom oka, tuto ficurku mali Canon filmove zrkadlovky, toto by mohol autor spracovat v buducom clanku
Pretoze sa to neosvedcilo. Fotograf sleduje scenu a nie senzory. Omnoho sikovnejsie je riesenie v Panasonic GX7, kde pri foteni cez hladacik funguje vypnuty displej ako touchpad. Pohybom prsta po nom presuvas AF bod.
 
ViktorV
2014-03-31 18:59:30
Článok sa mi páči, hodnotím kladne. +++
Tak po Šályovsky.
 
knedla
2014-03-31 19:19:20
príspevok od: Karol Srnec
Pretoze sa to neosvedcilo. Fotograf sleduje scenu a nie senzory. Omnoho sikovnejsie je riesenie v Panasonic GX7, kde pri foteni cez hladacik funguje vypnuty displej ako touchpad. Pohybom prsta po nom presuvas AF bod.
aha, som myslel ze to fungovalo tak ze kam kukal fotograf tam to ostrilo. dik za vysvetlenie
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2014-03-31 19:28:24
príspevok od: knedla
aha, som myslel ze to fungovalo tak ze kam kukal fotograf tam to ostrilo. dik za vysvetlenie
Musel si sa pozerat presne na dany bod. Senzor si musel kalibrovat podla vlastneho oka. Na technologii zaostrovania sa nic nezmenilo. AF filmove zrkadlovky funguju rovnako ako AF digitalne zrkadlovky.
 
Roman Point
2014-03-31 22:02:00
Zujímal by ma návod na Canon fotoaparát. Alebo je to vo všetkom rovnaké ako pri Nikone?
 
j.radlinsky
2014-03-31 22:23:16
vidim, ze skriatok zauradol nielen v texte, ale aj v nadpise. ...DSLR... nie DLSR ...obsah fajn (ako obycajne)
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2014-03-31 22:40:21
príspevok od: Roman Point
Zujímal by ma návod na Canon fotoaparát. Alebo je to vo všetkom rovnaké ako pri Nikone?
Ine ovladanie. Nemaju napr. 3D ale pouzivaju ine algoritmy.
 
Jerry C.
2014-03-31 23:15:11
fajn článoček !
ak môžem tak jedna otázka :
používa niekto z vás prídavné zariadenie - tzv.zväčšovaciu očnicu ?
objavuje sa to aj tu v bazári ...
má to nejaký význam - pomôže to pri manuálnom zaostrovaní - kúpil som nejaké
manuálne sklá a dosť sa so zaostrovaním trápim
 
matpi
2014-04-01 00:00:38
poucny clanok ...len treba zamestnat aj korektora textu, lebo pri citani tych brutalnych cechizmov som chytal srdcovu arytmiu
 
MLandscapes
2014-04-01 00:48:28
príspevok od: Jerry C.
fajn článoček !
ak môžem tak jedna otázka :
používa niekto z vás prídavné zariadenie - tzv.zväčšovaciu očnicu ?
objavuje sa to aj tu v bazári ...
má to nejaký význam - pomôže to pri manuálnom zaostrovaní - kúpil som nejaké
manuálne sklá a dosť sa so zaostrovaním trápim
no na D5300 to manualne ostrenie o dost vylepsuje. Rychlost a hlavne presnost. Pouzivam hlavne pri videu. Pre tvoje pouzitie by boli vhodne skor focusing screens. Skus poguglit.
 
fotograficek
2014-04-01 09:01:37
Tie ostriace body sú neskutočne nasekané jeden vedla druhého
 
zmizik
2014-04-01 10:00:56
Fajny clanok!
 
Daniel Urban
2014-04-01 10:52:52
Skvelý článok
 
haplo602
2014-04-01 11:58:32
"U zaostrovania AF-S hovoríme o priorite zaostrenia. Záber sa exponuje len keď je objekt zaostrený. Je to preto, aby ste zbytočne nesnímali technicky nekvalitné zábery."

Dovolim si nesuhlasit. Pri pouziti FRS (focus-recompose-shoot) na stredovy bod to vzdy prepinam na release priority. Zaostreny bod uz davno nieje pod aktivnym senzorom a teda fotoaparat by neexponoval.

Je to asi najuzitocnejsie nastavenie AF u Nikonu. Focus priority je pouzitelna len ak sa snazim o focus trap s AF-ON tlacidlom.
 
tadzesi
2014-04-01 13:28:25
Jedno velke plus pre Canon a manualne ostrenie. To by som hned menil. U Canona pri zaostreni zablika bod na ktory je zaostrene. Neviem ci vsade, ale skusal som to na kamosovom 5D. U nas Nikonakov ak si clovek nieje isty, tak stale musi skulit do laveho roha ci sa mu ukaze zelena bodka.
 
haplo602
2014-04-01 14:06:30
príspevok od: tadzesi
Jedno velke plus pre Canon a manualne ostrenie. To by som hned menil. U Canona pri zaostreni zablika bod na ktory je zaostrene. Neviem ci vsade, ale skusal som to na kamosovom 5D. U nas Nikonakov ak si clovek nieje isty, tak stale musi skulit do laveho roha ci sa mu ukaze zelena bodka.
kym nepozeram priamo do opacneho rohu hladacika tak tu bodku vzdy periferne vidim ... jedine kedy kukam na af indikator je pri modeloch ktore zobrazuju aj sipky na smer ostrenia ...
 
duves
2014-04-01 14:54:57
Technicka otazka: je akykolvek ostriaci bod rovnako spolahlivy, než napr. stredny?
 
Jerry C.
2014-04-02 00:40:49
príspevok od: MLandscapes
no na D5300 to manualne ostrenie o dost vylepsuje. Rychlost a hlavne presnost. Pouzivam hlavne pri videu. Pre tvoje pouzitie by boli vhodne skor focusing screens. Skus poguglit.
takže to stojí za tých 30 eúr ?
asi to vyskúšam ...
a idem hľadať ... díky
 
smartin
2014-04-02 12:18:31
príspevok od: knedla
zasa trepes blbosti mlademu, na reportaz a dokument sa pouziva rangefinder. predostrim a potom sup k oku a cvak. staci vediet pocty, mat odhad na vzdialenost a tocit clonov.

zadne ostriace body ta nespasia, resp. taku blbost treba vypnut. mozno tak jedine ked fotis babku ako sfukava sviecky na torte to pouzijes
Hmm, skusal si aj moto-sport?
 
haplo602
2014-04-02 15:24:25
príspevok od: duves
Technicka otazka: je akykolvek ostriaci bod rovnako spolahlivy, než napr. stredny?
nie. cim viac k okraju obrazoveho pola ides, tym viac sa prejavuju aberacie a zastieraju obrazovu informaciu. takisto fazovy posun sa meni a zhorsuje moznosti zaostrenia. nehovorim o tom, ze vyrobcovia davaju stredovy bod najcitlivejsi a cim viac k okraju tym je to horsie.
 
haplo602
2014-04-02 15:25:44
príspevok od: smartin
Hmm, skusal si aj moto-sport?
aj to ide ... akurat musis inym pristupom ako run&gun ....
 
Kamil Škvarka
2014-04-02 20:24:24
príspevok od: majo.kmet
aky vyznam ma toto pretekanie v pocte ostriacich bodov, ak pokrocily fotograf vacsinou aj tak pouzije len jeden (stredny) ostriaci bod?
Ak fotis napr s Canon 5D markII,tak ano,len so stredovym.
 
Kamil Škvarka
2014-04-02 20:25:53
príspevok od: tadzesi
Jedno velke plus pre Canon a manualne ostrenie. To by som hned menil. U Canona pri zaostreni zablika bod na ktory je zaostrene. Neviem ci vsade, ale skusal som to na kamosovom 5D. U nas Nikonakov ak si clovek nieje isty, tak stale musi skulit do laveho roha ci sa mu ukaze zelena bodka.
Ano blika a pipa,kym neodfotis..
 
youreye
2014-04-04 15:55:42
príspevok od: duves
Technicka otazka: je akykolvek ostriaci bod rovnako spolahlivy, než napr. stredny?
no ved to ze nieje. Kedze vacsinou ten stredovy je krizovy maximalne zopar na okolo takze tie su vzdy najpresnejsie
 
thunder rider
2014-09-03 08:09:16
Trochu do detailu Objektív G a D má prenášať vzdialenosť zaostrenia mám D610 a 50 1,8 G a nikde to v exif nemôžem nájsť. Taktiež pri AF-A nastavím povedzme 9 bodov a v hľadáčiku vidím len jeden zdá sa mi to trochu nepraktické. Taktiež niečo ako fujifilm nikon asi nemá zmena veľkosti zaostrovacieho bodu.
 
Lubitto
2014-09-03 08:23:40
príspevok od: thunder rider
Trochu do detailu Objektív G a D má prenášať vzdialenosť zaostrenia mám D610 a 50 1,8 G a nikde to v exif nemôžem nájsť. Taktiež pri AF-A nastavím povedzme 9 bodov a v hľadáčiku vidím len jeden zdá sa mi to trochu nepraktické. Taktiež niečo ako fujifilm nikon asi nemá zmena veľkosti zaostrovacieho bodu.
Fujifilm x-e1 to ma...
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2014-09-03 08:35:32
príspevok od: thunder rider
Trochu do detailu Objektív G a D má prenášať vzdialenosť zaostrenia mám D610 a 50 1,8 G a nikde to v exif nemôžem nájsť. Taktiež pri AF-A nastavím povedzme 9 bodov a v hľadáčiku vidím len jeden zdá sa mi to trochu nepraktické. Taktiež niečo ako fujifilm nikon asi nemá zmena veľkosti zaostrovacieho bodu.
1. Udaj o vzdialenosti vyuziva TTL meranie blesku, davkovanie svetla je tak presnejsie v urcitych nestandardnych situaciach.
2. Pri zaostrovani sa rozsvieti ten senzor, ktory je pouzity.
3. Zmena ostriaceho bodu nie je mozna, pretoze je dana fyzickou velkostou AF senzorov, ktore su ukryte pod zrkadlom. Fuji a ine CSC umoznuju zmenu velkosti, pretoze v skutocnosti senzory nemaju. Su to virtuane senzory, ktore vyuzivaju meranie kontrastu na ohranicenej casti senzora. V pripade, ze ma CSC hybridny senzor, ani tam sa u senzorov s fazovou detekciou neda menit velkost.
 
thunder rider
2014-09-03 08:41:15
príspevok od: Karol Srnec
1. Udaj o vzdialenosti vyuziva TTL meranie blesku, davkovanie svetla je tak presnejsie v urcitych nestandardnych situaciach.
2. Pri zaostrovani sa rozsvieti ten senzor, ktory je pouzity.
3. Zmena ostriaceho bodu nie je mozna, pretoze je dana fyzickou velkostou AF senzorov, ktore su ukryte pod zrkadlom. Fuji a ine CSC umoznuju zmenu velkosti, pretoze v skutocnosti senzory nemaju. Su to virtuane senzory, ktore vyuzivaju meranie kontrastu na ohranicenej casti senzora. V pripade, ze ma CSC hybridny senzor, ani tam sa u senzorov s fazovou detekciou neda menit velkost.
Videl som ostrenie na nikon D5100 len krížiky žiaden štvorček. Príde mi to praktickejšie, štvorec ma len mýli, chytám ho za hrany a AF je vlastne uprostred aspoň to by sa mohlo dať prepnúť.
 
om1ci
2014-09-29 09:40:02
príspevok od: thunder rider
Videl som ostrenie na nikon D5100 len krížiky žiaden štvorček. Príde mi to praktickejšie, štvorec ma len mýli, chytám ho za hrany a AF je vlastne uprostred aspoň to by sa mohlo dať prepnúť.
skusal som na Canone ...stvorcek...a mam dojem ze to ostrilo na lavu stranu stvorceka
Ma niekto skusenosti a testoval to podrobne ?
asi to budem musiet este poriadne a preciznejsie otestovat, aj na viacerych objektiovoch, atd, aj ked myslim ze od objektivu to nezalezi, ale clovek nikdy nevie v dnesnej dobe...
 
JSP070
2015-01-27 19:27:58
[iTu by som vás chcel upozorniť na položku “Sledovanie objektov s blokáciou”, nájdete ju len u vyšších modelov. Táto funkcia aktivuje preostrovanie v režime AF-S, aj keď máte zaostrenie zamknuté namačknutím spúšt][/i]
Ak autor myslel "Focus tracking with Lock-On" (a3 v D7100), tak to nemá vplyv na AF-S. Aspoň nič také som nepozoroval a nezmieňuje sa o tom ani manuál. Slúži to na blokovanie ostrenia, pri AF-C. Pokiaľ sa pred zaostrený objekt dostane iný predmet, fotoaparát určitú dobu nepreostrí.
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2015-01-28 08:29:56
príspevok od: JSP070
[iTu by som vás chcel upozorniť na položku “Sledovanie objektov s blokáciou”, nájdete ju len u vyšších modelov. Táto funkcia aktivuje preostrovanie v režime AF-S, aj keď máte zaostrenie zamknuté namačknutím spúšt][/i]
Ak autor myslel "Focus tracking with Lock-On" (a3 v D7100), tak to nemá vplyv na AF-S. Aspoň nič také som nepozoroval a nezmieňuje sa o tom ani manuál. Slúži to na blokovanie ostrenia, pri AF-C. Pokiaľ sa pred zaostrený objekt dostane iný predmet, fotoaparát určitú dobu nepreostrí.
Focus tracking with Lock-On funguje v rezime AF-S a ma kompenzovat male pohyby fotgrafa, alebo fotografovaneho objektu po uzamknuti zaostrenia. Najlepsie si to vyskusas, ked nastavis funkciu na maximum, zaostris na pevny predmet v rezime AF-S s podrzanim spuste. Pokial drzis spust a funkcia je vypnuta, AF sa ani nepohne. Ak je funkcia zapnuta a ty sa pudes k objektu priblizovat alebo od neho vzdalovat, AF sa prepne na AF-C. Bude doostrovat. Do akej miery bude reagovat na pohyb, zalezi na nastaveni ucinnosti funkcie Focus tracking with Lock-On. Standardne je funkcia zapnuta. Pred rokmi som zistil, ze fotak preostruje, aj ked mam AF zamknuty v rezime AF-S. Zacal som patrat v menu a nasiel tuto funkciu. Odvtedy prve co po kupe alebo pri prvom kontakte s novou zrkadlovkou urobim je, ze Focus tracking with Lock-On vypnem.
 
JSP070
2015-01-28 11:10:31
Neviem aký máš fotoaparát, ale V D7100 sa to správa ako som písal. Teraz som to vyskúšal a v AF-S, ani pri nastavení na "5" sa ani nepohne. V AF-C keď zaostrím npr. na 3 m a prekomponujem na objekt vzdialený 30m, tak AF zareaguje cca. po 1 sekunde. Keď tú funkciu vypnem, tak reaguje okamžite. Keď sleduješ npr. auto na okruhu a do záberu sa ti dostane na krátku dobu divák, stĺp etc. tak fotoaparát okamžite nepreostrí ale chvíľu počká.
V manuále sa píše: "... ovláda spôsob nastavenia automatického zaostrenia pri náhlych veľkých zmenách vzdialenosti k objektu, keď je vybraná možnosť AF-C..." Strana 232, manuál k D7100.
 
Wivik
2018-03-11 18:03:14
Dakujem za tento clanok. Dost mi pomohol pri nastavovani, rozhodnut co zvolit a hlavne to aj pochopit. Teraz uz len musim skusat v praxi
 

Ďalší článok z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované