Hore

Spresniť výber: Ako na fotkách ľahko pracovať s vlasmi, srsťou a zložitými okrajmi

Sú situácie, kedy potrebujete zmeniť pozadie za osobou alebo zvieraťom alebo naopak pracovať len so zložitým motívom v popredí.

Funkcia Spresniť výber v Zoner Photo Studiu vám ušetrí veľa času pri výbere kvetín, postáv a ďalších prvkov s členitými okrajmi.

Ukážme si to na príklade leva. V pôvodnom obrázku ho vidíme na hnedom piesočnom pozadí. Ak by sme chceli vybrať leva (a zmeniť za ním pozadie) Magnetickým lasom, dopadne výsledný výber dosť mizerne. Výberovým štetcom vznikne lepší, no stále dosť neuveriteľný výsledok. Funkcia Spresniť výber potom umožní vybrať skutočne len leva s hrivou a nie jeho okolie.


K vybraniu časti obrázku môžete použiť niekoľko výberových nástrojov. Funkcia Spresniť výber vám ale jednoznačne zaručí najlepšie výsledky.

Ako funkcia Spresniť výber funguje

Každý výberový nástroj (základné výbery, čarovná palička, magnetické laso i výberový štetec) ponúka funkciu Spresniť výber, ktorá vyhľadáva v súčasnom výbere okraja a upravuje podľa nich výsledný výber. Spresnenie výberu nájdete v paneli s parametrami každého výberového nástroja. 

Funkciu Spresniť výber nájdete u každého výberového nástroja.


Pod kontrolou máte:

  • v akom veľkom okolí pôvodného výberu program hľadá – Polomer
  • ako výrazne odlišuje motív od okolia – Kontrast
  • ako zahladzuje výsledný výber – Vyhladenie


V návode si ukážeme, ako jednotlivé parametre ovplyvňujú výsledok.

Začíname so základným výberom

Najlepšie výsledky dosiahnete u obrázkov, kde je jasne viditeľný rozdiel medzi motívom (srsť, vlasy, kvetina) a pozadím, a zároveň je motív dobre zaostrený a v dostatočnej kvalite. Málo kontrastné fotky s rozostreným okrajom vyberaného motívu a nízkou kvalitou nie sú pre tento postup vhodné.

Otvorte si vami vybranú fotku v Editore, zvoľte obľúbený výberový nástroj, napríklad Výberový štetec (Shift + Q), a nahrubo označte motív. Platí, že čím presnejšie výber vykonáte, tým rýchlejšie sa dostanete k výsledku.

Režimy prekrytia výberu

Pre lepšiu kontrolu nad tým, čo skutočne vyberáte a čo zostane bokom, slúži v Zoner Photo Studiu režim prekrytia výberu (a tiež masky, ale o tom inokedy). Nájdete ich vpravo hore pod výberom modulov.

Nás teraz bude zaujímať režim Čierna a biela. Vybrané miesta sa zobrazia bielo, nevybrané čierno. Rôzne stupne šedej znázorňujú mieru zahrnutia do výberu, pomôžu s prirodzenejším dojmom z finálneho výberu a odhalia prípadné chyby, ktoré by potom ovplyvnili výsledok. Odporúčam vám tiež zrušiť voľbu Zobraziť obrys výberu, ktorá vypne "behajúce mravce" okolo výberu a umožní vám detailne skontrolovať jeho hranice.


Pozrite sa na svoj výber a doplňte do výberu štetcom miesta, ktoré ste mohli minúť.


Režim Čierna a biela odhalí prípadné chyby vo výbere.

Spresňujeme výber

V takto nachystanom prostredí spresníme náš dočasný výber.

  • Prvý na rad príde parameter Polomer - určuje, ako ďaleko od pôvodnej hranice "čierna-biela" má program hľadať okraje motívu (v tomto prípade hlavne hriva leva).
  • Vyššia hodnota parametra Kontrast povie programu, že má jasnejšie odlíšiť zlatú hrivu leva od pieskového pozadia.
  • Parameter Vyhladenie nebudeme teraz používať, pretože plánujeme s obrázkom ďalej pracovať.
     

Prekonajte silnú túžbu posunúť jazdca parametrov až úplne doprava - jedná sa o prvé spresnenie a program môže vytvoriť príliš ostré okraje, ktoré potom vo výsledku nebudú vyzerať dobre. Namiesto toho pomocou Výberového štetca (pamätajte, stále pracujeme s výberom) odstráňte z výberu okolie, ktoré do neho nepatrí. A naopak pridajte späť časti leva, ktoré môže program na základe jasu a kontrastu považovať za okolie.

Týmto spresnením pomôžete programu pochopiť, ktoré časti si prajete vybrať a ktoré nie. Opäť platí, že dôkladnejšie dočistenie prinesie prirodzenejšie výsledok.

Pre dočistenie aplikujte znovu funkciu Spresniť výber – program má už teraz lepšiu predstavu o tom, čo je lev a čo je pozadie. V závislosti na tom, ako odlišné bude nové pozadie, je potrebné tento krok zopakovať viackrát (spresniť výber a následne dočistiť).

V priebehu úprav si môžete voľne prepínať režim prekrytia napríklad na Iba výber na čierne alebo Iba výber na biele - odhalíte tým prípadné nedokonalosti výberu a pomocou výberového štetca ich napravíte. Obe krajné možnosti - čierne i biele pozadie - sú nekompromisné voči nedokonalostiam vo výbere, ale vo väčšine reálnych situácií nie je potreba výber riešiť do absolútnych detailov.


Takto vyzerá lev, u ktorého sme trikrát spresnili výber v režime prekrytia Iba výber na čierne.

Uloženie výsledku do masky vrstvy

Doteraz pracujeme stále s výberom (aj keď sme si "pochodujúce mravce" skryli). Teraz výber prevedieme na masku vrstvy (pozrite do návodu, ako pracovať s maskami). Kliknite pravým tlačidlom myši na názov vrstvy s levom a vyberte v menu masky Odkryť výber - tým sa aktuálne vybraná časť obrázka prevedie na masku.


Potom ešte zrušte prekrytie výberu, ktoré už teraz nepotrebujete. Vložte ďalšiu vrstvu s obrázkom zo súboru, presuňte ju za vymaskovaného leva a výsledok bude vyzerať ako na nasledujúcom obrázku.

Niekoľko tipov na záver

Pri zložitejších výberov sa oplatí postupovať po častiach a výsledky jednotlivých výberov ukladať do masky. Masku potom môžete kedykoľvek pridať k výberu a výsledok opäť uložiť do masky.

Týmto spôsobom sa tiež kedykoľvek vrátite vylepšovaniu výberu - stačí uloženú masku načítať ako výber pomocou kontextovej ponuky Maska> Pridať masku k výberu a v ňom potom pokračovať v spresňovaní.

Niekedy sa vplyvom techniky fotenia môže stať, že ani starostlivé a opakované spresnenie výberu nevedie k požadovanému výsledku a (napríklad) medzi vlasmi stále presvitá pôvodné pozadie. V takom prípade skúste výber zmenšiť (Menu> Výber> Upraviť výber a tu posuvník Zmenšiť / zväčšiť).

Každá fotka vyžaduje individuálny prístup, ale základné princípy teraz poznáte, preto sa môžete vrhnúť na úpravy.

Pepa Halíček

Milujemefotografii.cz

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok

Ďalší článok z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované