Hore

Videoškola: Základy práce s kamerou

28. decembra 1895 sa uskutočnilo v Grand Café v Paríži prvé verejné filmové predstavenie. Zrodilo sa nové médium, ktorého estetika ovplyvnila najnovšie dejiny ľudstva podobne ako vynález kníhtlače, fotografie alebo automobilu. Film je zložité médium a skôr než mohol byť objavený, muselo sa nájsť niekoľko technických náležitostí. Nebudem detailne rozoberať dejiny filmovej techniky, pre potreby nášho článku stačí konštatovať, že filmový a televízny obraz je projekcia série nehybných obrázkov nakrútených kamerou, ktoré vyvolajú zdanie súvislého pohybu vďaka „ zotrvačnosti videnia“. Vedci zistili, že mozog si uchováva obraz krátku dobu potom, čo zmizol, takže je možné zostrojiť zariadenie, ktoré dokáže premietať série nehybných obrázkov (ktoré sa nepatrne líšia) dostatočne rýchlo tak, aby sa psychologicky spojili a zachovala sa ilúzia pohybu.


Do nedávnej doby bolo jediným možným spôsobom amatérskeho záznamu filmového obrazu použitie klasickej filmovej kamery, ktorá používala 8 mm amatérsky, alebo 16 mm poloprofesionálny inverzný film. Nakrúcanie filmov si vyžadovalo, aby mal aj amatérsky kameraman pomerne veľké znalosti z oblasti filmovej techniky. Film sa musel v profesionálnych „minilaboch“ vyvolať, klasickým lepením postrihať, ozvučiť a premietačkou premietnuť na plátno.


Doba a vývoj techniky priniesli na trh videokamery, ktoré veľmi rýchlo nahradili klasické amatérske filmové kamery. Postupne sa prechádzalo od analógového záznamu k digitálnemu. Výrobcovia lacnej, pre amatérov určenej digitálnej snímacej techniky sa snažia, aby aj konzument s minimálnymi (alebo žiadnymi) vedomosťami z oblasti fotografickej, alebo kameramanskej tvorby nakrútil technicky prijateľný záber. Zdanlivá ľahkosť, s akou sa dá získať technicky kvalitný záber spôsobil, že mnoho ľudí si myslí, že si stačí kúpiť fotoaparát, alebo digitálnu kameru, prečítať návod k obsluhe, stlačiť patričný gombík a kamera za vás všetko urobí !

Ako profesionálny kameraman, ktorý nakrútil desiatky hraných filmov musím poznamenať, že nie je ani tak dôležité, čím nakrúcate, ale čo nakrúcate. Preto vás chceme oboznámiť s tým, čo musí kameraman vedieť, aby nakrútil film, ktorý nie je len technicky kvalitný, ale pre diváka aj emocionálne pôsobivý.

Videokamera

Každá digitálna kamera - najdrahšia profesionálna i tá najlacnejšia amatérska, je zložená z niekoľkých základných komponentov a elektronických obvodov. Objektív premieta snímaný obraz na snímacie médium – čip, ktorý premení obraz na elektrický náboj. Ten je potom zmeraný, prevedený na digitálny záznam a spracovaný. Čip (senzor) nie je len prostá náhrada filmu. Je nedielnou súčasťou prístroja, napĺňa väčšinu jeho funkcií a sám je ostatnými zariadeniami taktiež podporovaný. Záber, ktorý chce kameraman nakrútiť je zobrazený v hľadáčiku. Každá videokamera je vybavená elektronickým hľadáčikom a LCD displejom, na ktorom si môžeme nakrútený záber okamžite skontrolovať. Na rozdiel od klasických filmových kamier majú všetky videokamery vstavaný mikrofón, ktorý umožňuje synchrónne nakrúcanie obrazu a zvuku.

Expozícia

Určiť správne expozíciu je základnou úlohou každého kameramana. Aj najlepšie tvorivé nápady a vynikajúca práca so svetlom vyznejú naprázdno, ak kameraman nedodrží základné pravidlá pri exponovaní. Pri správnej expozícii ide v podstate o to, aby sa na čip dostalo ideálne množstvo svetla a došlo k najpresnejšiemu možnému zachytenia scény tak, ako sme ju v čase expozície videli. Ak zaznamenáme príliš veľa svetla, obraz bude preexponovaný a veľmi svetlý. Tiene budú nevýrazné a svetlejšie partie budú bez akýchkoľvek detailov. Ak zachytíme príliš málo svetla obraz bude podexponovaný. Z tieňov budú tmavé fľaky a stredné tóny budú nevýrazné.

V kameramanskej praxi každá správna expozícia nie je ničím iným, než kombinácia hodnoty clony a expozičnej doby vo vzájomnej súčinnosti v rámci danej citlivosti ISO. Normálnej frekvencii 25 obrázkov za sekundu odpovedá expozičná doba 1/50 sekundy, čo prakticky znamená, že expozíciu riadime len pomocou clony.

Jednou z najväčších výhod digitálnej fotografie je možnosť voľby automatickej expozície. I napriek tomu má tento trend smerom k automatizácii jednu veľkú nevýhodu. Musíme si uvedomiť, že je veľký rozdiel, ako vidíme snímanú skutočnosť my a ako ju vidí expozimeter kamery. Všetky expozimetre sú naprogramované tak, že fotografovaný svet vidia ako jeden stredne šedý tón (18% šedá). Tento stredne šedý tón je umiestnený v strede medzi čiernou a bielou, presnejšie v strede priamkovej časti charakteristickej krivky, alebo v strede 256 (128) diskrétnych hodnôt 8 bitového obrazového súboru. Expozícia sa začína chápať ako niečo, čo je buď správne, alebo zlé. Čiastočne je to pravda, na konci expozície je len jedna dávka svetla, ovplyvnená citlivosťou ISO, clonou a expozičným časom. Problém je v to, že dvaja kameramani môžu rovnakú scénu zachytiť odlišným spôsobom. To je samozrejme správne a vítané. Je na vás, ako budete danú scénu svetlo - tonálne interpretovať, čo považujete za významné a čo za periférne. Najdôležitejšie však je, akú náladu chcete divákovi sprostredkovať.

Funkcia vyváženia bielej farby

Táto funkcia je veľmi dôležitá, lebo pri zázname videokamerou je podstatné, aby biela farba bola skutočne biela. Ak je táto podmienka splnená, potom aj ostatné farby budú reprodukované verne. Táto funkcia je aj u najlacnejších kamier automatizovaná, ale výsledný efekt vyváženia bielej nemusí mať takú úroveň, ako pri vyvážení manuálnom.

Automatické a manuálne ostrenie

Touto funkciou sú vybavené všetky amatérske kamery, pre neskúseného kameramana je to veľká pomoc. Tento systém ostrenia – autofokus, má aj svoje nedostatky, ktoré sa prejavujú napr. pri snímaní cez mreže, pri hustom snežení alebo pri snímaní vodnej hladiny pod určitým uhlom. Preto, ak sa dá systém vypnúť, je výhodnejšie ostriť ručne.


Rekapitulácia

Kamerou nakrútený záber – 25 statických obrázkov za sekundu, vnímame počas projekcie vďaka nedokonalosti ľudského oka ako plynulý pohyb.

Každá kamera sa skladá zo štyroch základných častí: tela kamery s čipom, objektívu, hľadáčiku a mikrofónu.

Základnou technickou úlohou kameramana je určiť správne expozíciu snímanej scény – nakrútite tak záber, ktorý tonálne najviac zodpovedá predkamerovej realite.

Veľkou výhodou digitálnych kamier je možnosť voľby automatickej expozície. V bežných svetelných situáciách vystačíme s automatickou expozíciou, v zložitejších situáciách je lepšie automatiku ( ak to prístroj dovolí )vypnúť a expozíciu nastaviť manuálne.

Vyváženie na bielu farbu (white balance) je u všetkých amatérskych kamier automatické. Niektoré modely dovoľujú aj manuálne nastavenie, toto vyváženie bielej farby je podstatne spoľahlivejšie.

Automatické funkcie vám vychádzajú v ústrety tým, že vám umožnia ľahko a rýchlo reagovať na zmeny vo farebnej teplote, zložité výpočty expozície sa dajú spočítať v zlomku sekundy, autofokus vám ušetrí prácu a vy sa môžete viac sústrediť na vhodnú voľbu záberu . Ak ste však dostatočne skúsený, je výhodnejšie túto automatiku vypnúť, lebo len takto budete nakrúcať kreatívnejšie.

Ilustracné foto: panasonic.com, retrothing.com

Autorom článku a odborným garantom videoškoly je Prof. Ján Ďuriš, známy slovenský kameraman a vysokoškolský pedagóg, vedúci Ateliéru kameramanskej tvorby a fotografie Filmovej a televíznej fakultu VŠMU v Bratislave. Milovníci slovenských filmov ho poznajú ako dlhoročného spolupracovníka režiséra Juraja Jakubiska, s ktorým natočil také filmy ako Nejasná správa o konci sveta, Frankensteinova teta, Post coitum alebo Bathory.

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
lochnes
2014-08-06 11:48:34
Príma... ale malá hrubka: "...vidíme snímanú skutočnosť mi a ako ju vidí expozimeter kamery."

Pokojne môžte potom tento koment vymazať...
 
Krtko fotografom
2014-08-06 12:02:10
Mam obavy, ze 4v1 bude tu mat "hlavne slovo". Kto nechape, vysvetlim v SS .
 
admin
redakcia ephoto.sk 2014-08-06 13:16:55
príspevok od: lochnes
Príma... ale malá hrubka: "...vidíme snímanú skutočnosť mi a ako ju vidí expozimeter kamery."

Pokojne môžte potom tento koment vymazať...
dakujeme za upozornenie, chyba opravena
 
total empty
2014-08-06 20:21:46
Dobre hutorí, ale .....
-AF zaostrenie sa už roky používa práve pri tom probléme ktorý popisoval, a to tak, že na displeji pinkneme na AF a označíme bod v obraze ktorý sa má ostriť. AF ten bod sleduje a nepreostruje na pozadie alebo popredie-je dôležité mať zapnutú detekciu tvári..
-AWB- ten problém je aj vo fotografií, a neriešil by som ho na pľaci, pokiaľ sa nejedná o nejaký extrém,dá sa to vyrovnať v softe. Ale musí to byť nasnímané v dobrom svetle(rozumej určitej sile v Luxoch). Ak sa prepne kamera do nočného farebného snímania, je to ťažšie kvôli nedostatku informácií a zvišenému šumu. .
 
Ján Ďuriš ml.
2014-08-07 15:39:46
príspevok od: total empty
Dobre hutorí, ale .....
-AF zaostrenie sa už roky používa práve pri tom probléme ktorý popisoval, a to tak, že na displeji pinkneme na AF a označíme bod v obraze ktorý sa má ostriť. AF ten bod sleduje a nepreostruje na pozadie alebo popredie-je dôležité mať zapnutú detekciu tvári..
-AWB- ten problém je aj vo fotografií, a neriešil by som ho na pľaci, pokiaľ sa nejedná o nejaký extrém,dá sa to vyrovnať v softe. Ale musí to byť nasnímané v dobrom svetle(rozumej určitej sile v Luxoch). Ak sa prepne kamera do nočného farebného snímania, je to ťažšie kvôli nedostatku informácií a zvišenému šumu. .
Kurz „Ako nakrútiť domáce video kreatívne“ je primárne určený pre začínajúcich kameramanov. Mal by ich oboznámiť so základnými úlohami, ktoré musia riešiť pri tvorbe jednoduchých videofilmov. Tí skúsenejší možno v nich nájdu praktické rady, ktoré môžu tvorivo využiť. Nakrúcanie videofilmov sa neriadi „kuchárskou knihou“, ale aj tak je dobré dodržať isté overené pravidlá.
Problém AF je trošku zložitejší na to, aby sa dal vysvetliť niekoľkými vetami. Upozornil som na to, že AF je spoľahlivý v bežných situáciách, preto ak sa dá, skúste použiť manuálne ostrenie (problematiku vysvetlíme podrobnejšie v jednej z ďalších lekcií).

K Vašej poznámke: máte pravdu, na mnohých fotoaparátoch je možná detekcia tváre, ktorá funguje celkom spoľahlivo. Ale ako riešiť situáciu, keď musíte preostriť z popredia na pozadie (nevesta – svadobčania) ? Výrobcovia fotoaparátov tento problém poznajú, preto vyrábajú gripy (aj na ostrenie), ktoré sú často tak drahé, ako samotný fotoaparát !!! Pre Vašu informáciu, profesionálne kamery nikdy nemali (a verím, že ani nebudú mať) AF.
AWB – čiastočne máte pravdu, problém farebnej teploty je aj v statickej fotografii. Ale ako skúsený kameraman by som Vám radil, aby ste problematike správnej farebnej teploty riešili už pri nakrúcaní. Pochopiteľne, veľa vecí sa dá riešiť v postprodukcii, ale v zložitejších svetelných situáciách je aj počítač bezmocný – presnejšie, je to tak drahé, že Vás producent na ďalší film už určite nepozve.
Ján Ďuriš
 
total empty
2014-08-07 20:03:52
príspevok od: Ján Ďuriš ml.
Kurz „Ako nakrútiť domáce video kreatívne“ je primárne určený pre začínajúcich kameramanov. Mal by ich oboznámiť so základnými úlohami, ktoré musia riešiť pri tvorbe jednoduchých videofilmov. Tí skúsenejší možno v nich nájdu praktické rady, ktoré môžu tvorivo využiť. Nakrúcanie videofilmov sa neriadi „kuchárskou knihou“, ale aj tak je dobré dodržať isté overené pravidlá.
Problém AF je trošku zložitejší na to, aby sa dal vysvetliť niekoľkými vetami. Upozornil som na to, že AF je spoľahlivý v bežných situáciách, preto ak sa dá, skúste použiť manuálne ostrenie (problematiku vysvetlíme podrobnejšie v jednej z ďalších lekcií).

K Vašej poznámke: máte pravdu, na mnohých fotoaparátoch je možná detekcia tváre, ktorá funguje celkom spoľahlivo. Ale ako riešiť situáciu, keď musíte preostriť z popredia na pozadie (nevesta – svadobčania) ? Výrobcovia fotoaparátov tento problém poznajú, preto vyrábajú gripy (aj na ostrenie), ktoré sú často tak drahé, ako samotný fotoaparát !!! Pre Vašu informáciu, profesionálne kamery nikdy nemali (a verím, že ani nebudú mať) AF.
AWB – čiastočne máte pravdu, problém farebnej teploty je aj v statickej fotografii. Ale ako skúsený kameraman by som Vám radil, aby ste problematike správnej farebnej teploty riešili už pri nakrúcaní. Pochopiteľne, veľa vecí sa dá riešiť v postprodukcii, ale v zložitejších svetelných situáciách je aj počítač bezmocný – presnejšie, je to tak drahé, že Vás producent na ďalší film už určite nepozve.
Ján Ďuriš
Vďaka za odozvu, problém AF je asi v rôzných značkach riešený rôzne. A stým prepínaním AF do predu a dozadu-vytvorenie bokehu, veľakrát stačí len ťukať tintítkom po displeji, že kde má ostríť, samozrejme je k úspešnému prepínaniu zapotreby mať aj správne nastavené parametre v menu, to znamená povoliť vytváranie bokehu a detekciu tvári.
Detekuje sa rôznými zaostrovacími bodmi a tie sa sledujú.
To znamená, že keď som v kostole a kliknem na farára, bude ostrá jeho tvár,nie mikrofon pred ním ani miništrant za ním a farar sa pohybuje pri rozprávani , ale jeho tvár je sledovaná vo všetkých troch rovinách a vždy je ostrá.
Stačí ťuknúť a AF sa zruší a môže nasledovať iný záber.
Treba rozlišovať , že točiť film a opakovať scénky je jedná vec, a točiť dokument (napr. svadba) je druhá vec.
Tam neostáva čas na hrátky a kameraman je každú sekundu vo vypätí, ak chce natočiť udalosť tak,aby ľudia pozerali celé a normálne a nenudili sa pri tom a nepretáčali, a samozrejme že scénka nejde zopakovať.
AF v kamerkach Panasonic, nie všetkých, je vlastne zaostrenie na jeden určitý bod (tvár) a jeho sledovanie).
Pri vypnutom AF kamera ostrý všetkými ostriacimí bodmy na základe rozdielu kontrastou, ale ! prioritne detekuje tváre-ak je funkcia detekcie zapnutá.Pri práci je zapotreby trochu kamerku usmerňovať a zoomovať aby bolo v zábere to čo treba.
Napr pri točení 1.sv.prijm nieje čas na nastavenie clony a časov a experimentovanie.Tam jednoducho musí stačiť IA-inteligentný automat a zručnosť pri strihaní a úprave materiálu v softe.

Je pravda, že manuálnemu preostrovaniu sa nič nevyrovna,ale to skôr patrí do kategórie zručnejších a skúsenejších, ktorí chcú točiť svoje filmy,prípadne sa trochu pohrať pri vytvorení nejakého rodinného domáceho vídea.
Ak je na akcií jeden kameraman,bohužial nemá na výber a je zapotreby všetko nechať na automatiku a strašne rýchlo reagovať.
Tak isto existujú aj režimy ostrenia, bohužial,práve marketingom k jednoduchosti pre jednoduchých ľudí výrobcovia upustili od možnosti manuálneho nastavenia v novších modeloch, od podrobnejších a presnejších nastavení atď a robia kamerky doslova pre totálnych amatérov. Síce čipi sú výkonejšie a lepšie,tak isto aj ovládanie a softwér ale bez hore spomínaných možnosti.
By som povedal,že drahé a výkoné hračky pre blbcov.
A keď chce človek niečo, čímmôže kreatívne pracovať, zväčšia sa jedná o poloprofi alebo profi kamery, ktoré sú už cenovo kdesi hore.
 
Ján Ďuriš ml.
2014-08-07 20:24:14
príspevok od: total empty
Vďaka za odozvu, problém AF je asi v rôzných značkach riešený rôzne. A stým prepínaním AF do predu a dozadu-vytvorenie bokehu, veľakrát stačí len ťukať tintítkom po displeji, že kde má ostríť, samozrejme je k úspešnému prepínaniu zapotreby mať aj správne nastavené parametre v menu, to znamená povoliť vytváranie bokehu a detekciu tvári.
Detekuje sa rôznými zaostrovacími bodmi a tie sa sledujú.
To znamená, že keď som v kostole a kliknem na farára, bude ostrá jeho tvár,nie mikrofon pred ním ani miništrant za ním a farar sa pohybuje pri rozprávani , ale jeho tvár je sledovaná vo všetkých troch rovinách a vždy je ostrá.
Stačí ťuknúť a AF sa zruší a môže nasledovať iný záber.
Treba rozlišovať , že točiť film a opakovať scénky je jedná vec, a točiť dokument (napr. svadba) je druhá vec.
Tam neostáva čas na hrátky a kameraman je každú sekundu vo vypätí, ak chce natočiť udalosť tak,aby ľudia pozerali celé a normálne a nenudili sa pri tom a nepretáčali, a samozrejme že scénka nejde zopakovať.
AF v kamerkach Panasonic, nie všetkých, je vlastne zaostrenie na jeden určitý bod (tvár) a jeho sledovanie).
Pri vypnutom AF kamera ostrý všetkými ostriacimí bodmy na základe rozdielu kontrastou, ale ! prioritne detekuje tváre-ak je funkcia detekcie zapnutá.Pri práci je zapotreby trochu kamerku usmerňovať a zoomovať aby bolo v zábere to čo treba.
Napr pri točení 1.sv.prijm nieje čas na nastavenie clony a časov a experimentovanie.Tam jednoducho musí stačiť IA-inteligentný automat a zručnosť pri strihaní a úprave materiálu v softe.

Je pravda, že manuálnemu preostrovaniu sa nič nevyrovna,ale to skôr patrí do kategórie zručnejších a skúsenejších, ktorí chcú točiť svoje filmy,prípadne sa trochu pohrať pri vytvorení nejakého rodinného domáceho vídea.
Ak je na akcií jeden kameraman,bohužial nemá na výber a je zapotreby všetko nechať na automatiku a strašne rýchlo reagovať.
Tak isto existujú aj režimy ostrenia, bohužial,práve marketingom k jednoduchosti pre jednoduchých ľudí výrobcovia upustili od možnosti manuálneho nastavenia v novších modeloch, od podrobnejších a presnejších nastavení atď a robia kamerky doslova pre totálnych amatérov. Síce čipi sú výkonejšie a lepšie,tak isto aj ovládanie a softwér ale bez hore spomínaných možnosti.
By som povedal,že drahé a výkoné hračky pre blbcov.
A keď chce človek niečo, čímmôže kreatívne pracovať, zväčšia sa jedná o poloprofi alebo profi kamery, ktoré sú už cenovo kdesi hore.
Ďakujem ,

našim cieľom bolo vyvolať konštruktívnu diskusiu...Čo sa nám myslím podarilo.
 
Martin P
2014-08-07 21:43:42
príspevok od: total empty
Vďaka za odozvu, problém AF je asi v rôzných značkach riešený rôzne. A stým prepínaním AF do predu a dozadu-vytvorenie bokehu, veľakrát stačí len ťukať tintítkom po displeji, že kde má ostríť, samozrejme je k úspešnému prepínaniu zapotreby mať aj správne nastavené parametre v menu, to znamená povoliť vytváranie bokehu a detekciu tvári.
Detekuje sa rôznými zaostrovacími bodmi a tie sa sledujú.
To znamená, že keď som v kostole a kliknem na farára, bude ostrá jeho tvár,nie mikrofon pred ním ani miništrant za ním a farar sa pohybuje pri rozprávani , ale jeho tvár je sledovaná vo všetkých troch rovinách a vždy je ostrá.
Stačí ťuknúť a AF sa zruší a môže nasledovať iný záber.
Treba rozlišovať , že točiť film a opakovať scénky je jedná vec, a točiť dokument (napr. svadba) je druhá vec.
Tam neostáva čas na hrátky a kameraman je každú sekundu vo vypätí, ak chce natočiť udalosť tak,aby ľudia pozerali celé a normálne a nenudili sa pri tom a nepretáčali, a samozrejme že scénka nejde zopakovať.
AF v kamerkach Panasonic, nie všetkých, je vlastne zaostrenie na jeden určitý bod (tvár) a jeho sledovanie).
Pri vypnutom AF kamera ostrý všetkými ostriacimí bodmy na základe rozdielu kontrastou, ale ! prioritne detekuje tváre-ak je funkcia detekcie zapnutá.Pri práci je zapotreby trochu kamerku usmerňovať a zoomovať aby bolo v zábere to čo treba.
Napr pri točení 1.sv.prijm nieje čas na nastavenie clony a časov a experimentovanie.Tam jednoducho musí stačiť IA-inteligentný automat a zručnosť pri strihaní a úprave materiálu v softe.

Je pravda, že manuálnemu preostrovaniu sa nič nevyrovna,ale to skôr patrí do kategórie zručnejších a skúsenejších, ktorí chcú točiť svoje filmy,prípadne sa trochu pohrať pri vytvorení nejakého rodinného domáceho vídea.
Ak je na akcií jeden kameraman,bohužial nemá na výber a je zapotreby všetko nechať na automatiku a strašne rýchlo reagovať.
Tak isto existujú aj režimy ostrenia, bohužial,práve marketingom k jednoduchosti pre jednoduchých ľudí výrobcovia upustili od možnosti manuálneho nastavenia v novších modeloch, od podrobnejších a presnejších nastavení atď a robia kamerky doslova pre totálnych amatérov. Síce čipi sú výkonejšie a lepšie,tak isto aj ovládanie a softwér ale bez hore spomínaných možnosti.
By som povedal,že drahé a výkoné hračky pre blbcov.
A keď chce človek niečo, čímmôže kreatívne pracovať, zväčšia sa jedná o poloprofi alebo profi kamery, ktoré sú už cenovo kdesi hore.
djgorgo
paci sa mií tvoja argumentacia, ktora je blizsia realite kazdodennemu komercnemu komunalnemu vytvaraniu videi a spominat v reakcii nejakeho producenta, ktory niekoho niekam nepozve, lebo to a ono je srandovne, lebo je to uuuuplne o niecom inom a inom leveli a vesmire a hlavne prachoch
porovnavat tocenie a fotenie reportazi kam patria svadba krstiny narodeniny maturity a podobne adrenalinove sportove discipliny komercno rodinneho razenia, kde sa nic neda opakovat a tocenie filmov hranych reklam a podobnych zvratenosti v takmer sterilnych podmienkach atelierovo exterierovych kde je pripravene svetlo herci statisti aj jedlo aj pitie a aj ovoniavac prdov rezisera, ktory je zaroven pripraveny vychvalit tieto do nebies spolu s koncepciou a vysledkom daneho diela, ktore ma asi taku hodnotu ako predmetny prd rezisera a v mnohych pripadoch zivotnost par mesiacov, ak nie len dni, cest vynimkam samozrejme a je ich dost, nie vsak tolko aby sme nevypinali tv pri tom co vysiel(r)aju a radsej si nepozreli amatersky alebo rodinny videoprodukt z dovolenky alebo z uz spominanych spomienkovych zivotnych udalosti. a verte urcite sa pritom viac zabavia a nemusi to byt kvalita dosahovana pri ultraprofesionalnych produkciach bez stipky clovecenstva a s umelymi myslienkami a vlastne vsetkym co v tom je.
zdar

 
Martin P
2014-08-07 21:54:04
príspevok od: Ján Ďuriš ml.
Ďakujem ,

našim cieľom bolo vyvolať konštruktívnu diskusiu...Čo sa nám myslím podarilo.
vasim cielom bolo vyvolat konstruktivnu diskusiu a odpiskate to po siedmich prispevkoch? ked sa to tu bude rozoberat ohnivo tyzden a vy budete odpovedat na palbu otazok tak vtedy ok, ale takto to odpalkovat do autu a povedat si fajn koncime, lebo nemame na vase kecy cas, nas zaujimaju prachy a nie diskusie s amataremi na fore, tak to ste nemuseli ani zapinat pocitac, ale vela ludi vam to zhltne s navijakom budete v ich ociach bohovia a profici co urcite ste, ale ked poviete A musite sa pripravit, ze cela abeceda je az po Z. tak sa pripravte na to, ze tu sa diskutuje a nie prikyvuje a hraje do autu. ak sa mylim a zmeni sa to fajn, ale zatial sa mi zda, ze ste sa uspokojili s par prispevkami a to vam staci.
 
Ján Ďuriš ml.
2014-08-07 22:58:00
príspevok od: Martin P
vasim cielom bolo vyvolat konstruktivnu diskusiu a odpiskate to po siedmich prispevkoch? ked sa to tu bude rozoberat ohnivo tyzden a vy budete odpovedat na palbu otazok tak vtedy ok, ale takto to odpalkovat do autu a povedat si fajn koncime, lebo nemame na vase kecy cas, nas zaujimaju prachy a nie diskusie s amataremi na fore, tak to ste nemuseli ani zapinat pocitac, ale vela ludi vam to zhltne s navijakom budete v ich ociach bohovia a profici co urcite ste, ale ked poviete A musite sa pripravit, ze cela abeceda je az po Z. tak sa pripravte na to, ze tu sa diskutuje a nie prikyvuje a hraje do autu. ak sa mylim a zmeni sa to fajn, ale zatial sa mi zda, ze ste sa uspokojili s par prispevkami a to vam staci.
Určite nebolo mojim úmyslom niekoho poslať do autu.
Príspevok bol v zásade myslený ako forma poďakovania za to,že niekto prezentuje svoje názory na danú problematiku. Samozrejme je rozdiel medzi amatérskou a profesionálnou tvorbou, ale veľké množstvo fotoaparátov umožňuje tiež manuálne nastavenie funkcií spomínaných v článku. A ak máte čas a možnosť nastaviť si tieto funkcie manuálne rozhodne nespravíte chybu.

Prajem pekný večer.
 
Martin P
2014-08-07 23:50:45
príspevok od: Ján Ďuriš ml.
Určite nebolo mojim úmyslom niekoho poslať do autu.
Príspevok bol v zásade myslený ako forma poďakovania za to,že niekto prezentuje svoje názory na danú problematiku. Samozrejme je rozdiel medzi amatérskou a profesionálnou tvorbou, ale veľké množstvo fotoaparátov umožňuje tiež manuálne nastavenie funkcií spomínaných v článku. A ak máte čas a možnosť nastaviť si tieto funkcie manuálne rozhodne nespravíte chybu.

Prajem pekný večer.
cas ten odveky nepriatel nepripravenych a nesustredenych, nevzdelanych a malovernych diletantov samozvanych, pseudoodbornikov na vsetko.
tazko na cvicisku lahko na bojisku. ucit sa, ucit sa, ucit sa, povedal taky srandovny maly ujo so siltovkou a imperialnymi sklonmi s velkou chutou kantrit vlastny lud, ale v tomto mal pravdu.
ale nieje vsetko len o technike, ale aj o pristupe k nej a k celkovej problematike a mozeme pouzit aj plnu automatiku a ked je talentovany kameraman alebo fotograf, tak si nikto nevsimne ako to bolo nasnimane a cim, ale co je nasnimane a ked je divak vtiahnuty do deja tak zalezi prd na tom ci to bolo tocene redom alebo compaktom, dnes je technika uz na najnizsom leveli na takej urovni na akej nebola pred 25 rokmi navyssia spravodajska tv technika, staci si pozriet zabery z novembra 89, napriklad.
ale dnes je bohuzial technicka uvedomelost bezneho obcana v tazkom upadku a ked mu nevysvetlite o com je rec tak to nieje schopny rozpoznat hoci ma doma tv s 1,5 metrovou uhloprieckou, na ktorej si premieta videa snimane iphonom alebo samsungom, zasadne na vysku, kde pilarboxy su v pomere k obrazu 5 ku 1, tak co potom chceme od zivota a ludi?
a tu by mala zacat edukacia hlavne spotrebitela, aby vedel rozoznat zrno od pliev, ale ma nejaku moznost sa to naucit ked rano vstava do rachoty na siestu a vracia sa uplne vyflusnuty podvecer domov?
nema sancu a ani asi zaujem a ked si este navyse zapne mienkotvorne medium zvane tv tak je uplne v perdeli vasnosti, lebo musi ist skoro spat aby rano vstal do rachoty takze vidi a konzumuje len tv noviny a mozno nekonecny serial bez ducha, otca i syna svateho, takze na rozvijanie vlastneho ja nema priestor, potom vyvstava otazka pre koho je ta kvalita? pre par vyvolenych, pre kritikov, pre samotnych tvorcov? je to spojity problem, ktory nastavovanie clony alebo farebnosti nevyriesi, lebo videli sme zasadne diela co su neostre, ciernobiele, zrychlene, srandovne, vsetci sa tam tvaria ako idioti, ale nam to vobec nevadi paci sa nam to a pozerame to uz dlhe desatrocia.
s pozdravom mp
 
JohnNewton
2014-08-08 12:36:54
príspevok od: Martin P
cas ten odveky nepriatel nepripravenych a nesustredenych, nevzdelanych a malovernych diletantov samozvanych, pseudoodbornikov na vsetko.
tazko na cvicisku lahko na bojisku. ucit sa, ucit sa, ucit sa, povedal taky srandovny maly ujo so siltovkou a imperialnymi sklonmi s velkou chutou kantrit vlastny lud, ale v tomto mal pravdu.
ale nieje vsetko len o technike, ale aj o pristupe k nej a k celkovej problematike a mozeme pouzit aj plnu automatiku a ked je talentovany kameraman alebo fotograf, tak si nikto nevsimne ako to bolo nasnimane a cim, ale co je nasnimane a ked je divak vtiahnuty do deja tak zalezi prd na tom ci to bolo tocene redom alebo compaktom, dnes je technika uz na najnizsom leveli na takej urovni na akej nebola pred 25 rokmi navyssia spravodajska tv technika, staci si pozriet zabery z novembra 89, napriklad.
ale dnes je bohuzial technicka uvedomelost bezneho obcana v tazkom upadku a ked mu nevysvetlite o com je rec tak to nieje schopny rozpoznat hoci ma doma tv s 1,5 metrovou uhloprieckou, na ktorej si premieta videa snimane iphonom alebo samsungom, zasadne na vysku, kde pilarboxy su v pomere k obrazu 5 ku 1, tak co potom chceme od zivota a ludi?
a tu by mala zacat edukacia hlavne spotrebitela, aby vedel rozoznat zrno od pliev, ale ma nejaku moznost sa to naucit ked rano vstava do rachoty na siestu a vracia sa uplne vyflusnuty podvecer domov?
nema sancu a ani asi zaujem a ked si este navyse zapne mienkotvorne medium zvane tv tak je uplne v perdeli vasnosti, lebo musi ist skoro spat aby rano vstal do rachoty takze vidi a konzumuje len tv noviny a mozno nekonecny serial bez ducha, otca i syna svateho, takze na rozvijanie vlastneho ja nema priestor, potom vyvstava otazka pre koho je ta kvalita? pre par vyvolenych, pre kritikov, pre samotnych tvorcov? je to spojity problem, ktory nastavovanie clony alebo farebnosti nevyriesi, lebo videli sme zasadne diela co su neostre, ciernobiele, zrychlene, srandovne, vsetci sa tam tvaria ako idioti, ale nam to vobec nevadi paci sa nam to a pozerame to uz dlhe desatrocia.
s pozdravom mp
A čo si chcel vlastne povedať, a o čom ?
 
Martin P
2014-08-08 12:39:30
príspevok od: JohnNewton
A čo si chcel vlastne povedať, a o čom ?
citaj a uc sa, ked chces pochopis, ked nie nepochopis a nebolo o urcene tebe, takze nebudem dovysvetlovavat.
 
JohnNewton
2014-08-08 12:51:30
príspevok od: Martin P
citaj a uc sa, ked chces pochopis, ked nie nepochopis a nebolo o urcene tebe, takze nebudem dovysvetlovavat.
No len som nepochopil, ako súvisia základy práce s kamerou s ranným vstávaním a 1,5 metrovou uhlopriečkou. Moja chyba . Autor asi nemal v úmysle riešiť estetické cítenie tvorcov vizuálnych diel.
 
Martin P
2014-08-08 14:48:51
ked budes poriadne citat az do konca a budes sa snazit chapat napisane, tak sa to tam docitas.
vela veci je napisanych aj medzi riadkami a niektore veci si treba domysliet
toto forum je technicky zamerana komunita riesiaca ciastkove problemy
akonahle nejaky prispevok vyzaduje abstraktne myslenie a trosku pohnut mozgom a rozumom uz treba vysvetlovat co a kto a ako myslel
a este napoveda:
citaj aj predosle moje prispevky, tam sa mozno dozvies to, co ti unika v tomto prispevku.
a co mal autor na mysli a co nemal nechaj na neho on hadam vie co robi a co ma v umysle v buducnosti riesit a ake suvisloti chce kde a ako pouzit
preto som napisal, ze to nebolo urcene tebe a nebudem dovysvetlovavat.
 

Ďalší článok z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované