Hore

Základy nakrúcania mobilným telefónom

V dnešnej dobe už skoro každý mobilný telefón umožňuje nakrúcať video často aj vo vysokom rozlíšení HD, full HD, prípadne 4K. Výhodou mobilu, alebo smartfónu je aj v tom, že ho máme takmer neustále pri sebe. To umožňuje veľmi pohotovo reagovať na situácie, ktoré nás zaujmú. Kvalita záznamu umožňuje použitie mobilu ako kamery na zachytenie rodinných osláv a dovoleniek (samozrejme s prihliadnutím na určité špecifiká daných zariadení).

V zásade sa mobilný telefón správa ako kamera s pevným širokouhlým objektívom, nastavená v automatickom režime. Už toto pomerne veľa napovie ľuďom znalým fotografovania.

Pred tým ako sa začneme venovať nakrúcaniu Je vždy výhodné mať aspoň základné znalosti z oblasti fotografie. Je tiež vhodné aby mali čitatelia tohto článku naštudované aj ďalšie články o nakrúcaní videa, ktoré sme pred časom uverejnili na našich stránkach.

Nakrúcanie

Ako už bolo spomenuté vyššie je mobil, alebo smartfón v zásade kamera s pevným širokouhlým objektívom, nastavená v automatickom režime. Čo nám ďalej predurčuje spôsob nakrúcania. Teraz by som dal do pozornosti čitateľa niekoľko praktických rád, aby video nakrútené mobilom pôsobilo čo najlepším dojmom.

 • Snažte sa o plynulý pohyb telefónom, trhaný obraz nepôsobí dobre. 
   
 • Uvedomte si tiež, že telefón použitý ako kamera pracuje v automatickom režime. Teda ako sa nám bude meniť jas scény, tak sa nám bude striedavo rozjasňovať a stmavovať video. Typická situácia je panoramatický záber v miestnosti za jasného dňa, kde začínate nakrúcať záber, kde je na pozadí najprv stena a potom okno, cez ktoré svieti do miestnosti slnko. Ako budete pohybovať mobilom smerom k oknu bude sa záber stmavovať, až bude oproti oknu popredie záberu úplne tmavé s úplne „prepáleným“ oknom na pozadí. Vtedy je lepšie použiť zábery dva, jeden z miestnosti a druhý proti oknu s použitím funkcie kompenzácie expozície (spravidla je v menu pre nastavenie fotografických parametrov uvedená ako Hodnota expozície s ikonkou +/-) s nastavením hodnoty kompenzácie do plusových hodnôt.Nastavenie funkcie kompenzácie expozície.

Využitie funkcie kompenzácie/korekcie expozície znázorňuje aj naša videoukážka snímaná v exteriéry. V nej riešime problém protisvetla pomocou funkcie korekcie expozície.


 • Pre nastavenie bielej platia obecné pravidlá ako pri fotografovaní. Ak má váš telefón možnosť využiť prednastavené hodnoty (deň, umelé svetlo atď.) rozhodne si nejakú vyberte, je to vhodnejšie ako automatická predvoľba nastavenia bielej.
   
 • Pokúšajte sa snímať z rôznych uhlov, meňte výšku a pozíciu, z ktorej snímate.
   
 • Používajte rôzne druhy záberov. Nezabudnite na detaily, niekedy sa hovorí, že práve detaily robia film filmom. Neskúšajte dostať do jedného záberu všetko naraz.
   
 • Nezabudnite tiež, že mobil je menší ako filmová kamera a preto sa dostane aj na miesta kam by ste kameru nedostali. Umožní vám to natočiť kreatívnejšie zábery.
   
 • Niektoré novšie telefóny majú optický zoom, neužívajte ho príliš často. Radšej sa k objektu snímania priblížte. No a na rôzne digitálne zoomy radšej úplne zabudnite.
   
 • Snažte sa svoj klip plánovať. Uvidíte, či je možné dosiahnuť vaše predstavy o výsledku a prípadne ich môžete zavčasu korigovať.
   
 • Lepších výsledkov dosiahnete pri nakrúcaní za vhodných svetelných podmienok, bohužiaľ súčasná kvalita snímača v mobilných telefónov zatiaľ nepostačuje a výstup z nakrúcania pri nízkej hladine osvetlenia nie je stopercentný.
   
 • Kvalita zabudovaného mikrofónu nie je spravidla úplne špičková, preto je lepšie pre kvalitný záznam zvuku byť čo najbližšie pri zdroji. Prípadne použite druhý telefón na záznam zvuku, ktorý umiestnite čo najbližšie k zdroju zvuku, ktorý chcete zaznamenať.
   
 • A úplne nakoniec natáčajte na šírku, nie na výšku! Podľa možností držte telefón obidvomi rukami.


Postprodukcia

Táto časť sa týka následných úprav záznamu ako je strih a ozvučenie vašich videí. Problematike sa bueme venovat v skratke, pretože touto problematikou sa už zaoberajú predchádzajúce články na stránkach ephoto v sekcii Videoškola.

Niektoré mobilné telefóny umožňujú základný strih. Lepšie výsledky dosiahnete, pokiaľ záznam budete strihať v počítači. Počítače PC majú nainštalovaný program Windows Movie Maker a každý počítač Apple obsahuje strihový program iMovie.

 • Platí pravidlo, že pri strihu býva menej viac. Nesnažte sa zachovávať sekvencie, ktoré sa nepodieľajú na rozprávaní príbehu.
   
 • Najprv začnite hrubým strihom. Opakovane si pri strihu prehrávajte celý film aj keď ste zostrihali len niekoľko záberov. Získate tým cit pre rytmus príbehu. Každý záber by mal trvať aspoň 3 sekundy, aby sa divák dokázal sústrediť na daný motív. V zásade platí, čím je v obraze viac informácii tým môže byť záber dlhší.
   
 • Až budete mať príbeh zostrihaný nahrubo zamerajte sa na detaily. Prejdite medzi zábermi od jedného pohybu k druhému tak, aby na seba pohyby nadväzovali. Môže sa napríklad jednať o snímanie bežca z rôznych pohľadov, dbajte na to, aby bol pohyb nôh medzi zábermi synchrónny Dosiahnete plynulejší dej videa.
   
 • Pri používaní rôznych prechodov medzi zábermi a tiež špeciálnych efektov buďte veľmi striedmi.
   
 • Uvedomte si, že zostrihanie cca trojminutového videa môže trvať aj celý deň.
   
 • Čo sa týka použitia hudby dbajte na autorské práva, najmä ak bude chcieť prezentovať vaše video verejne. Pomôcť vám možu internetové stránky s hudbou oslobodenou od autorských poplatkov, ako napríklad www. freesound.org. Pre bežné účely však môže stačiť aj strihový softvér, ktorý obsahuje knižnicu hudobných motívov. Typickým príkladom je SW Adobe Premiere Elements.
   
 • Porozmýšľajte tiež nad použitím takzvaných ruchov. Sú to nahraté zvuky imitujúce zvukovú atmosféru okolitého prostredia. Knižnice ruchov sú súčasťou strihových programov, ako napríklad Adobe Premiere Elements, alebo Apple iMovie.
   

Užívatelia počítačov firmy Apple majú výhodu v programe Garage Band, ktorý je súčasť každého počítača Mac a umožňuje aj automatickú tvorbu hudobných sekvencií a obsahuje tiež knižnicu ruchov.

Na záver, len tak na odľahčenie, nezabúdajte, že zaujímavý príbeh aj keď nie celkom natočený „podľa predpisov“ poteší vašich divákov viac, ako síce technicky dokonalý, ale obsahovo bezduchý dej.

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok

Ďalší článok z kategórie

Inzercia