Hore

Nočná fotografia II. - nočné mesto

Najčastejším motívom nočných fotografií je mesto, jeho osvetlenie, historické pamiatky, kaviarne, pasáže či križovatky.

V prvej časti seriálu o nočnej fotografii sme si popísali ako fotografovať v noci, aké základné postupy dodržiavať. V tomto článku si podrobnejšie vysvetlíme fotografovanie rôznych motívov, s ktorými sa možete pri večernej prechádzke mestom stretnúť.

Mestská panoráma, pamiatky, dominanty

Významné pamiatky a dominanty bývajú osvetlené, aj keď v tomto má porovnaní so zahraničím Slovensko čo doháňať. Problémom býva nerovnomerné nasvietenie. Základom dobrej nočnej fotografie je využiť zvyškové osvetlenie oblohy.

Okrem atraktívnej farebnosti lepšie vynikne tvar objektov a zároveň je menší aj dynamický kontrast scény, snímač si v takýchto podmienkach lepšie poradí.

Silnejšie nasvietené objekty je potrebné snímať skôr ako tie menej nasvietené, aby ste dosiahli expozičnú rovnováhu medzi objektom a oblohou.

Horná fotografia využíva zvyškové osvetlenie. Obsahuje bohatšie poltóny, lepšie prekreslené tiene
a menej prepalov. Spodná fotografia snímaná neskôr a už nie je tak dobre čitateľná. 
Obloha je už príliš tmavá.

Ak pri fotografovaní využívate zvyškové svetlo oblohy, všímajte si, kde zapadá slnko. Slnko atraktívne 
sfarbí oblohu. V tomto smere - k zapadajúcemu slnku, môžete fotografovať dlhšie ako v opačnom,
kde už je obloha takmer čierna. Canon Powershot G9.

Za úplnej tmy, je expozičný rozdiel medzi svetlami a tieňmi veľký. Ak za takýchto podmienok budete exponovať fotografiu, budete mať buď prepálené svetlá, alebo naopak neprekreslené tiene. Lepšie expozičné vyváženie dosiahnete kým je ešte na oblohe zvyškové svetlo.

Využite odraz vo vode, na mokrej dlažbe alebo kapote automobilu. Mestské ulice prežiari snehová pokrývka, mokrá dlažba alebo hmla. Expozične môžete fotografii pomôcť aj využitím nejakého svetelného zdroja v popredí, napr. lavička pod lampou, alebo si popredie dosvetlite bleskom.

Z pravej strany som počas niekoľkosekundovej expozície osvetlil sochu externým bleskom, ktorý
som ručne odpálil. Vynikla tak jeho silueta.

V priebehu hodiny sa atmosféra záberu úplne zmení. Západ slnka bol v deň fotografovania
cca o 17:20 hod

Hladinu Dunaja som využil na presvetlenie záberu. Vo vode sa odrážajú svetlá mesta. Pri čase 30 s. sa
hladina príjemné rozostrila.

V tomto prípade pomohol sneh presvetliť scénu.

Pri dostatočne osvetlených objektoch je za určitých okolností možné fotografovať aj bez použitia
statívu. Pri tomto zábere som využil veľkú hĺbku ostrosti superširokouhlého objektívu, ktorý je aj ľahšie
udržateľný  pri snímani z ruky. Nikon D300, Tokina 12-24/4, 1/15 s., F4, ISO 800.

Mesiac vo fotografii

Ak chcete mať na nočnom zábere aj mesiac a naviac aj správne naexponovaný, musíte sa v 99% prípadoch prikloniť k fotomontáži. Rozdiel v jase medzi mesiacom a nočným mestom je niekedy aj viac ako 15 EV. Taký veľký rozdiel nie je zatiaľ žiaden fotoaparát schopný zachytiť. Výnimočne sa vám však môže podariť zachytoť správne exponovaný mesiac. Ak zapadá slnko a zároveň vychádza resp. zapadá mesiac a súčasne harmonizuje ešte niekoľko faktorov medzi sebou.

V zlatej ére filmu sa tento problém riešil dvojexpozíciou. Fotograf nasnímal teleobjektívom mesiac, najčastejšie na všetky políčka filmu a zapamätal si, v ktorej časti ho kompozične umiestnil. Potom previnul film na začiatok a na tie isté políčka naexponoval nočnú scenériu.

Niektoré zrkadlovky ponúkajú vytvorenie jednej fotografie z dvoch rôznych (vo formáte RAW). Odporúčam však spojiť dva zábery až v počítači, kde máte väčšiu kontrolu nad kompozíciou a celkovým nastavením prelínania záberov.

Najlepšou cestou, ako dostať mesiac do fotografie je spojiť v počítači dve fotografie.

ISO 200, 125 s./F7,1 - takéto expozičné hodnoty vám fotoaparát väčšinou nameria len počas dňa. 
Potvrdzuje to veľkú silu jasu mesiaca. Pri clone F7,1 exponujete nočné zábery s časmi rádovo
v sekundách.
Nikon D300 + AF 80-400VR

Celková expozícia záberu budovy VÚB v Bratislave je správna, ale mesiac je preexponovaný (vľavo).V strednom zábere bola expozícia prispôsobená jasu mesiaca, zvyšok fotografie je tmavý.
Vpravo je fotografia zložená z dvoch predchádzajúcich záberov (Adobe Photosho

Koláž z troch fotografií. Mraky a mesiac sú do fotografie domontované v Adobe Photoshop CS3.

Podchody a pasáže

Podchody, pasáže, priechody... Ďalšie zaujímavé miesta pre fotografovanie v noci. Pri snímaní používajte statív. Uplatnenie tu nájdu predovšetkým širokouhlé objektívy. Nebojte sa pohrať s vyvážením bielej, aby ste dosiahli rôzne farebné efekty. Nastavením dĺžky expozičného času sa reguluje pohybová neostrosť pohybujúcich sa ľudí.

Výklady a reklamy

Atmosféru mesta dokresľujú výklady obchodov a svetelné reklamy. Viete si predstaviť nočný záber z Las Vegas alebo Tokia bez množstva reklám? Pre tieto mesta sú charakteristické rovnako ako pre Paríž Eiffelovka.

Výklady bývajú častokrát osvetlené tak, že môžete bez problémov snímať aj z ruky, bez použitia statívu. Uplatnenie nájdu svetelné objektívy. Ak je niektorá časť scény bodovo nasvietená, odporúčam namerať expozíciu pomocou bodového merania, aby nedošlo k prepalu. Osvetlený výklad môžete použiť aj ako pozadie pre snímanie siluet.

Kultúrne akcie

Po večeroch sa v meste konajú zaujímavé akcie. Niekedy sú to vystúpenia pouličných umelcov, inokedy to môže byť atraktívna ohňová šou. V Bratislave sú veľmi obľúbené vystúpenia v rámci Kultúrneho leta.

Snímanie vystupujúcich je pomerne zložité, potrebujete odfotografovať akciu, ale zároveň chcete zachytiť svetelnú atmosféru. Vhodnou kombináciou času, clony ISO a použitia blesku sa to dosiahnuť dá. Aby ste zachytili svetelnú atmosféru, musíte prepustiť na snímač dostatok svetla. Vo výhode sú majitelia svetelnejších objektívov. S obľubou používam expozičný program M, nastavím otvorenú clonu, vyššie ISO a relatívne dlhší čas (1/15 - 1/60 s.).

Bez použitia externého blesku by bol pohyb vystupujúcich rozmazaný, krátky záblesk pohyb zmrazí. Odporúčam nastaviť synchronizáciu blesku na poslednú lamelu. Pri kombinácii blesku s dlhším časom sa exponuje aj pohyb osôb, synchronizáciou na poslednú lamelu dosiahnete prirodzenejšie pohybové rozostrenie.

Nikon D300 + AF-S 17-55/2,8, 1/50s., F4,5, ISO500

Svetelné stopy (autá, kolotoče)

Pohybujúce sa svetelné zdroje utvoria, pri dostatočne dlhom čas, na fotografii svetelné stopy. Dĺžka svetelných stôp závisí od viacerých faktorov, najmä od času expozície, rýchlosti a smeru pohybu a jeho dĺžke.  Svetelné stopy však môžu vzniknúť aj pohybom fotoaparátu počas expozície. Expozíciu prispôsobte celkovému jasu scény. Clonou regulujte jas svetelných stôp. Pri väčšom počte prechádzajúcich áut môže dôjsť k výraznému prepáleniu svetelnej stopy.

Najčastejšie sa fotografujú pohybujúce sa dopravné prostriedky, autá, vlaky, električky... 

Ak potrebujete preĺžiť expozičný čas, aby ste zachytili dlhšie svetelné stopy a pritom máte nastavené nízke ISO a vysokú clonu, použite šedý neutrálny filter.

Expozičný čas 10 sekúnd. Pri takomto type záberu sledujte okolitú dopravu a snažte sa
predvídať množstvo prechádzajúcich automobilov.

Dlhý expozičný čas, potrebný pre zachytenie svetelných stôp, dosiahnete použitím nízkeho ISO, vysokej clony a prípadne šedého neutrálneho filtra.

Expozičný čas 20 sekúnd.


Nevhodná kombinácia času a clony spolu
so zlým stanoviskom blízko cesty spôsobili silné prepaly a "polárnu žiaru.

Efektné svetelné stopy zanechávajú kolotoče. Pri snímaní „lopingu" alebo podobnej atrakcie používajte aspoň taký dlhý čas, za aký sa atrakcia otočí o 360°. Zachytíte tak kruhovú svetelnú stopu.

Abstraktná fotografia vznikla otáčaním fotoaparátu okolo osi objektívu počas 6 sekundovej expozície.
Zdrojom svetla sú okná panelákov, svetlá pouličného osvetlenia a vzdialené svetlá Slovnaftu.

Aby som odlíšil svoju fotografiu od tých, ktoré nasnímali Body a Slavo na našom spoločnom výlete,
použil som svietiaci príveskok na kľúče, s ktorým som počas 30 sekundovej expozície urobil tieto
abstraktné svetelné stopy.

Blesky a ohňostroje

Základom pri snímaní bleskov nie je expozičný čas, ale skôr clona. Samotný blesk trvá veľmi krátko, ale má vysoký jas. Množstvo svetla je preto potrebné regulovať clonou. Expozičný čas vám pomôže zachytiť okolité svetlo. Osobne sa mi osvedčilo používať manuálny režim expozície. Čas používam max. do 30 sekúnd a clonu cca F11 až F22. Čas a clonu korigujem podľa nasnímaných záberov. Zásadne vypínam odstraňovanie šumu, počas neho je fotoaparát nefunkčný. Po 30 sekundovej expozícii, fotoaparát viac než 30 sekúnd pracuje na odstránení šumu. Zatiaľ vám môže utiecť iná príležitosť na perfektný záber.

Z objektívov používam najčastejšie základný zoom 17-55 mm (na APS-C zrkadlovke). Širokouhlejší objektív využijete len keď blesky križujú celú oblohu. Ak blesky udierajú častejšie do jedného miesta, používam aj teleobjektív. Zaostrujem manuálne, takmer na nekonečno alebo podľa ohniskovej vzdialenosti a nastavenej clony.

Fotoaparát mám na statíve a pomocou káblovej spúšte exponujem jeden záber za druhým a dúfam, že sa objaví pekný blesk. Je to otázka šťastia.

Pri snímaní bleskov je dôležitý aj výber popredia, zaujímavá silue

Pri snímaní ohňostrojov postupujem podobne ako pri bleskoch. Používam manuálny režim a expozíciu priebežne korigujem. Počas predstavenia sa menia typy rakiet a výbuchy majú rôzny jas, priemer a dĺžku svietenia. Preto sa nedajú odporučiť presnejšie expozičné nastavenia. Pri ohňostrojoch vzniká veľa dymu, ktorý takisto vplýva na celkovú expozíciu.

Objektív je manuálne zaostrený do priestoru, kde sa objavuje ohňostroj. Najčastejšie využijete opäť základný zoom alebo teleobjektív.

HDR

Spracovanie HDR fotografie je téma na samostatný článok, preto si ukážeme len jej využitie na konkrétnom prípade. Bratislavský most Apollo sa rýchlo stal obľúbeným motívov fotografov. V noci je most atraktívne nasvietený a pri snímaní vynikne jeho ladná krivka a zaujímavá rebrovitá konštrukcia. Práve tá je pod piliermi silno nasvietená a ak chce fotograf mať na moste dostatočnú kresbu, vzniknú na nej prepaly. Riešením je exponovať most viackrát s postupným dôrazom na svetlá, stredy a tiene. Čím je dynamický rozsah scény väčší, tým viac rôznych expozícii sa použije. Netreba to však preháňať, pri väčšom počte záberov sa ľahšie stane, že sa medzi expozíciami prístroj mierne pohne. Expozície sa nebudú presne prekrývať a pri ich skladaní môže dôjsť k vzniku tzv. duchov. Bežné je použitie troch až piatich expozícii.

HDR fotografia mosta Apollo je zložená z troch rôzne exponovaných záberov (Adobe Photoshop CS3).

Nočný portrét 

Základom kvalitného nočného portrétu je skombinovať expozíciu portrétovanej osoby s expozíciou pozadia. Fotoaparát umiestníte na statív a nastavte manuálny expozičný režim. Blesk ponechajte v automatickom TTL režime, takto správne pridáte svetlo na osvietenie popredia. Výkon blesku môžete korigovať použitím funkcie korekcie blesku.

Správny expozičný čas zistíte ľahko. Vyfoťte kontrolné zábery pozadia bez použitia blesku. Expozičné hodnoty, pri ktorých bude pozadie správne exponované použijete aj pri portrétovaní, ale zároveň použijete blesk. Expozícia trvá aj niekoľko sekúnd, takže portrétovaná osoba by sa nemala príliš hýbať. Vyhýbajte sa umiestneniu portrétovanej osoby pod silnejší svetelný zdroj (napr. lampu pouličného osvetlenia), hrozí väčšie riziko vzniku "duchov".

Ak máte výbavu, ktorá umožňuje diaľkové odpaľovanie externého blesku (bleskov), môžete scénu nasvetliť kreatívnejšie.

Ak ste začiatočník, umiestnite fotoaparát na statív, zaostrite na portrétovanú osobu a navoľte motívový program "Nočný portrét". Ten použije dlhší čas v kombinácii so vstavaným alebo externým bleskom.

Postupným predlžovaním expozičného času v kombinácii s externým zábleskom v režime TTL sa
podarilo zachytiť atmosféru rušnej bratislavskej komunikácie v pozadí s Novým mostom. Použitie
prívesku s LED svetlom bol už len bonus k  bežným technikám snímania nočných záberov, ktoré som
Zuzke ukazoval.

V tejto póze som stál takmer 20 sekúnd, Blesk SB-600 som mal nastavený v manuálnom režime
na 1/4 výkonu a sám som ho odpálil počas dlhého expozičného času. Foto: Zuzana Minarovičová.

Budova SND je častým námetom fotografov. Pri jej fotografovaní som využil otočný reklamný pútač,
ktorý počas expozície vytvoril zaujímavé svetelné stopy a naviac sa v ňom odrážajú svetlá hotela Carlton.

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
trojuholnik
2009-03-16 14:28:38
otazka k HDR. ako sa da fotoaparat nastavit aby fotil viac ako 3 zabery v roznych expoziciach? chapem ze si mozem manualne menit expoziciu po 0,3 ale da sa to robit aj automaticky aby fotil napr -2,-1,0,1,2? vdaka
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2009-03-16 14:31:56
príspevok od: trojuholnik
otazka k HDR. ako sa da fotoaparat nastavit aby fotil viac ako 3 zabery v roznych expoziciach? chapem ze si mozem manualne menit expoziciu po 0,3 ale da sa to robit aj automaticky aby fotil napr -2,-1,0,1,2? vdaka
U kazdeho fotoaparatu su moznosti a sposob nastavenia ine. Preto nie su univerzalne popisatelne v tomto clanku. V navode na pouzitie byva tato funkcia vzy dobre vysvetlena. Napr. moj fotoaparat umoznuje v bracketingu az 9 expozicii.
 
hmphoto
2009-03-16 15:04:34
pekné pokračovanie zaujímavej témy ako je nočná fotografia, dobre sa to číta, jedna vec, čo mi tu chýbala a myslím si, že v prvej časti bola vo väčšej miere prezentovaná sú základne údaje o expozícii jednotlivých záberov. Bolo by možné ich doplniť? A mám ešte jednu otázku na autora bude ďalšie pokračovanie alebo nový tematický celok napr. HDR-i
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2009-03-16 15:45:19
príspevok od: hmphoto
pekné pokračovanie zaujímavej témy ako je nočná fotografia, dobre sa to číta, jedna vec, čo mi tu chýbala a myslím si, že v prvej časti bola vo väčšej miere prezentovaná sú základne údaje o expozícii jednotlivých záberov. Bolo by možné ich doplniť? A mám ešte jednu otázku na autora bude ďalšie pokračovanie alebo nový tematický celok napr. HDR-i
V palne mam aj clanky o HDR, Infra, ci panorame. Su to dost tazke temy a vyzaduju dlhodobejsi zber informaciia materialu.
Vacsinu mestskych scenerii fotim pri vyssej clone F11-F22. Casi sa pohybuju radov v sekundach, vacsinou do 1 minuty.
 
bear
2009-03-16 15:51:39
Len drobna poznamka, ked budete pred fotakom behat s bleskom, alebo svetielkom je lepsie mat na sebe tmave oblecenie.
 
zdenoxl
2009-03-16 16:11:44
Vynikajuce clanky, I. aj II. Skusal som kedysi fotit ohnostroj s automatickym ostrenim, vysli mozno 2 zabery. Manualne ostrit ma nenapadlo:-)
Ta obloha tesne po zotmeni je fantasticka.
Zaujimalo by ma podla coho sa voli cas expozicie, vzdy ako si to vyzaduje konkretna situacia?
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2009-03-16 16:31:29
Kombinovat, skusat, experimentovat. Po kazdom foteni mas viac skusenosti a zlepsujes si techniku. Vyber si jedno zaujimave miesto chod ho nafotit aspon trikrat. Uvidis, ze ak si overis spravnu expoziciu, budes sa potom venovat viac kompozicii a vysledky sa dostavia.
 
Laco62
2009-03-16 17:34:18
Karol, keď vidím Tvoje momentky, mám chuť prestať fotiť. Je to paráda. Blahoželám.
 
zuzuliena
2009-03-16 17:40:09
... dobry clanok, skvele fotky - takze este raz jedno velke dakujem ...
 
Kusko
2009-03-16 18:48:42
Velmi komplexne napisane, co si zasluzi velku pochvalu. Dakujeme.
 
Kamil Škvarka
2009-03-16 19:17:17
Karol Srnec,velmi si vazim tohto cloveka. Myslim si,ze robi velku robotu na tomto portaly!!! Vdaka tebe je tu co citat! Klobuk dole. :)))
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2009-03-16 20:39:50
Dakujem vsetkym za pochvalu. Tu si zasluzi aj Zuzka, ktora vas urcite inspiruje svojim clankom o to, ze krasne nocne zabery mozete urobit aj pred vychdom slnka:
http://minarovicova.blog.sme.sk/c/186770/Dnesne-rande-so-slnkom.html
 
seejey
2009-03-17 01:52:19
Spickovy clanok, seria. Mam jednu otazku. Ako dosiahnut, aby mesiac bol tak velky v porovnani s tou budovou VUB? Sice sa casto divam aj smerom hore, ale nikdy sa mi nezdalo, ze by bol mesiac taky velky v porovnani s dost rozmernymi objektami (vysoka budova, strom a podobne).
 
izzino
2009-03-17 02:14:27
vyborne. A aj nas si pouzil. Boli by radi.
 
tomcat
2009-03-17 02:20:12
Jednoducho Krasne !
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2009-03-17 06:51:29
príspevok od: seejey
Spickovy clanok, seria. Mam jednu otazku. Ako dosiahnut, aby mesiac bol tak velky v porovnani s tou budovou VUB? Sice sa casto divam aj smerom hore, ale nikdy sa mi nezdalo, ze by bol mesiac taky velky v porovnani s dost rozmernymi objektami (vysoka budova, strom a podobne).
Ta fotografia VUB je robena od budovy Omnie oproti Tesco na Dunajskej ulici. Cize dost z daleka. Pouzil som teleobjektiv.
 
Marcel Rebro
2009-03-17 08:18:04
Odporucam pri foteni pobliz komunikacii reflexnu vestu ... mna si vcera vecer podala hliadka VB na Vajnorskom obchvate. Auto som mal nastastie na parkovisku TNT takze som bol len neukazneny chodec ;-)
 
Surdo
2009-03-17 18:16:05
super článok, veľa nového som sa dozvedel.
 
leto
2009-03-17 19:09:26
dakujem
 
PaloR
2009-03-18 10:58:28
K.Srnec v tomto seriali dobre pise o nocnej fotografii. Zaujali ma fotografie, ktore by mohli (tieto a samozrejme aj dalsich autorov) byt zaslane aj do fotografickej sutaze Svietme si na cestu, nie na hviezdy. Viac informacii o sutazi je na http://www.szaa.org/index.php/SZAA/Informacie/fotosua.html alebo aj http://www.svetelneznecistenie.sk/nase-akcie/93-fotograficka-sutaz-svietme-si-na-cestu-nie-na-hviezdy-.html
Tato, trosku netradicka, sutaz je vyhlasena v ramci Medzinarodneho roku astronomie a jej cielom je propagacia problemu svetelneho znecistenia.
 
martinez
2009-03-22 23:59:01
Karol, velmi dobry clanok. Dakujem za tvoj cas
 
dodislav
2009-06-06 15:49:28
preco ked fotim nocnu fotografiu a mam nastevene minimalne iso co je 200, tak aj tak mam v tmavych tienoch alebo obloho sum
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2009-06-06 16:11:19
príspevok od: dodislav
preco ked fotim nocnu fotografiu a mam nastevene minimalne iso co je 200, tak aj tak mam v tmavych tienoch alebo obloho sum
Snimace su stale relativne malo citlive, v tych tmavych partiach je tak malo svetla, ze A/D prevodnik takmer nema z coho cerpat informacie. Do toho sa pridavaju vsetky ostatne aspekty dig. spracovania obrazu, farebna hlbka, blooming...
Plus sa k tomu pridava problem s meranim expozicie pri dlhych casoch. Tmave partie by museli byt snimane inym casom nez tie svetlejsie, takze asi HDR a potom doupravit podla zameru autora.
 
bear
2009-06-06 16:49:54
príspevok od: dodislav
preco ked fotim nocnu fotografiu a mam nastevene minimalne iso co je 200, tak aj tak mam v tmavych tienoch alebo obloho sum
pri dlhej expozicii sa nazbiera viac elektromagnetickeho a tepelneho sumu. Navyse nie vsetky pixely su na kremiku rovnako ciste (to je mozne eliminovat pomocou dark frame substraction).
http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/foto-skola/editacia-fotografii/sum-v-digitalnych-fotoaparatoch/
Sum v tmavych partiach mozes potlacit napriklad takto, ale budes potrebovat jednu este dlhsiu expoziciu:
http://www.ephoto.sk/tip-redakcie/bracketingom-proti-shadow-noise-HDR-manuálne/
 
jarka1963
2009-12-13 23:13:00
príspevok od: julo kotus
Hm, toto je teda samopal!
Ja pre zmenu prikladam jednu hroznu´ fotografiu. Chcela by som pochopit,preco sa to stalo.Mala som 100iso, f14.1.. eq 35 mm---79..Potom typ A´ AF: Ai servo .
mam Canon 450d, objektiv canon 18-55. Ako mam nastavit fotak,aby vysla poriadna fotka? dakujem,prajem krasne sviatky
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2009-12-13 23:43:12
1. je to rozmazane pohybom aparatu. Takze zly stativ alebo roztrasene od okoloiducich aut.
2. fotene pri uplnej tme, to nocnej fotke prilis nesvedci
 
bear
2009-12-14 08:00:42
Skusila si vypnut stabilizator? Pri foteni zo stativu je lepsie ho mat vypnuty. Moderne stabilizatory by to mali zdetekovat, ale ak fotoaparat nie je 100% stabilny, tak sa na to neda spoliehat.
 
pepo27
2009-12-26 13:13:23
ahoj Karol, krásne napísaný článok...
chcel by som sa niečo opýtať k vedľa priloženej fotke: ako sa zbaviť alebo v budúcnosti vyvarovať odleskov alebo machúľ ktoré sú v pravom hornom rohu na stene? Fotoaparát Nikon D300s, objektív Nikkor 16-85 VR AF-S...exif k fotke: clona F13,čas 2s, iso400, manuálny režim, -1.7EV, ohnisko 19mm, foto zo statívu...
Dakujem a prajem krásne sviatky a všetko dobre v novom roku
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2009-12-26 22:13:47
Vyvaruj sa silnych svetelnych zdrojov svietiacich priamo do objektivu. Na sosovkach sa robia potom odlesky.
 
Reeno
2011-11-21 20:15:57
ďakujem , za pre mňa veľa nových informácií super článok
 
Edems
2012-04-26 11:43:40
príspevok od: Karol Srnec
U kazdeho fotoaparatu su moznosti a sposob nastavenia ine. Preto nie su univerzalne popisatelne v tomto clanku. V navode na pouzitie byva tato funkcia vzy dobre vysvetlena. Napr. moj fotoaparat umoznuje v bracketingu az 9 expozicii.
Ale pri D3000ke to nieje však? Tá možnosť...
 
acton
2012-11-15 18:15:44
pri vsetkej ucte, clanok je zaujimavy ale fotky su dost biedne spravene
 
Matej1
2012-11-25 17:48:01
Fajn článok a aj fotky sú v pohode
 
magicnet2
2013-01-24 20:07:06
Dobry clanok, vsetko fajn, ale mozem poprosit PRI KAZDEJ FOTKE UDAVAT AJ CAS, AJ ISO, AJ CLONU? Je pekne ze mas pri zopar z nich uvedeny cas, ale nepomoze mi to na porovnanie s mojimi, ked neudavas ziadne dalsie udaje...
 

Ďalší článok z kategórie

Inzercia