Hore

Fotoškola / Slovník / BLOKOVANIE EXPOZÍCIE

 • B
  • BLOKOVANIE EXPOZÍCIE

    

   nastavovací prvok na aparáte, ktorý zabráni zmene automaticky nastavených expozičných hodnôt (expozičného času a clonového čísla), takže fotograf môže zmeniť kompozíciu obrazu.  

    

   Tlačidlo blokovania blokovania expozície AE-L (Autoexposure Lock) je najčastejšie na zadnej strane aparátu ľahko dostupné palcom pravej ruky.

   Niekedy je spoločné aj s tlačidlom blokovania autofokusu AF-L (Autofocus Lock).

     • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()