Hore

Fotoškola / Slovník / CITLIVOSŤ FOTOGRAFICKÁ

 • C
  • CITLIVOSŤ FOTOGRAFICKÁ

    

   jedna zo základných vlastností u všetkých svetlocitlivých materiálov. Je to veličina, ktorá je nepriamo úmerná expozícií (čím vyššia citlivosť materiálu, tým menšia môže byť expozícia). Citlivosť fotograf. materiálu môže byť hodnotená ako základná,  efektívna a spektrálna. Základná (normovaná) citlivosť je definovaná na snímanie za optimálnych svetelných podmienok - denné svetlo, expozičný čas cca 1/125 sec., snímanie bez filtrov atď. Býva definovaná celým radom noriem z nich najznámejšími sú DIN a ISO. Jej hodnota býva vyznačená na obaloch napr. ISO 400 (tab[B1]). Stupnica ISO je geometrickým radom, pričom dvojnásobné číselné vyjadrenie znamená dvojnásobnú citlivosť a zároveň rozdiel  jedeného expozičného stupňa EV. Tak napr. film s citlivosťou ISO 800 má dvojnásobnú citlivosť oproti filmu s citlivosťou ISO 400.

    

   Expozícia pritom (pri zachovaní zhodných podmienok) bude mať polovičnú dĺžku, napr. namiesto 1/125 sec. pri ISO 400 sa pri filme s ISO 800 použije expozičný čas 1/250 sec. Efektívna citlivosť sa nemusí zhodovať so základnou citlivosťou, keďže na efektívnu teda použiteľnú citlivosť materiálu majú nezanedbateľný vplyv faktory ako sú spracovanie, skladovanie pred a po expozícií, charakter a intenzita osvetlenia pri snímaní, typ použitých snímacích filtrov. Vplyv týchto faktorov môže dosiahnúť úroveň až dvoch expozičných stupňov.   

    

   Dôležitá je tiež spektrálna citlivosť a to nie len z hľadiska citlivej vrstvy, ale aj z hľadiska citlivosti jednotlivých farebných vrstiev materiálu. Pri akejkoľvek zmene citlivosti jednej alebo viacerých vrstiev farebného filmu (nevhodné skladovanie), dochádza k farebným posunom. Pri čiernobielych filmoch spektrálna citlivosť určuje spôsob ich použitia. Ortochromatické materiály sú citlivé napr. len k zelenej až žltej časti spektra (umožňujú manipuláciu pri červenom svetle). Panchromatické materiály sú citlivé na celé viditeľné spektrum, často aj s presahom do časti UV a IR žiarenia. Spracovanie je možné len v úplnej tme. Pre pomerne veľkú citlivosť panchromatických materiálov v červenej časti spektra sú pre bežné filmy využívané zmiešané typy emulzií, najčastejšie ortopanchromatické, ktoré však tiež nie sú dokonalé preto je  nutné použitie snímacích filtrov. Najvernejšiu tonalitu poskytujú panchromatické  čiernobiele filmy s použitím žltého, alebo žltozeleného (krajinky) filtra.  

    

   V súčasnosti fotografické materiály disponujú veľmi vysokou citlivosťou (Ilford Delta s citlivosťou až ISO 3200). Pri spätnom pohľade do histórie môžeme vidieť, aký veľký pokrok bol v tejto oblasti dosiahnutý. Ešte v 70.rokoch minulého storočia bol fotomateriál s citlivosťou ISO 800 malým zázrakom, aj to len pri ČB filmoch. V začiatkoch fotografie (1839)  sa daguerotypie osvetľovali pri plnom slnečnom žiarení 10-30 minút. So svetelným Petzvalovým objektívom bol dosiahnutý čas expozície 1 až 5 minút.  

    

          

   ISO 25 32 40 50 64 80 100 125 160 200 250 320 400 500 640 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200
   CSN 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
    


 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()