Hore

17. ročník letnej fotoškoly Domu Fotografie

17. ROČNÍK LETNEJ FOTOŠKOLY DOMU FOTOGRAFIE 2013 bude prebiehať od piatku - 5. júla do piatku - 12. júla 2013 v meste Spišská Nová Ves: fotodielne, semináre a prezentácie, kozultácie portfólií a finálna elektronická prezentácia výstupov z jednotlivých tried. Sprievodné výstavy prebiehajú od apríla do novembra v Galérii Domu fotografie v Liptovskej Galérii P.M. Bohúňa v meste Liptovský Mikuláš.

Festival sa uskutoční vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR. Cieľom projektu je výchova umením - fotografiou, ako i vytvorenie voľného fotografického fóra pre domácich a zahraničných fotografov, kurátorov a verejnosti prostredníctvom dielní, seminárov, konzultácií portfólií, diskusií a sprievodných výstav.

V rámci 17. ROČNÍKA LETNEJ FOTOŠKOLY DOMU FOTOGRAFIE 2013 organizátori pripravili 7 intenzívnych fotografických dielní  v rôznych žánroch a témach pod vedením renomovaných fotografov. Triedy fotodielní  sú lokalizované v partnerských organizáciách – v Galérii umelcov Spiša a v priestoroch Mesta Spišská Nová Ves. Fotodielne v Spišskej Novej Vsi sú realizované pod záštitou primátora mesta – PhDr. Jána Volného.

Dom fotografie bude počas festivalu hosťovať predbežne 15 hostí z 5 krajín / SR, ČR, Poľsko, USA, Kanada, ktorí sa zúčastnia projektu ako lektori, autori sprievodných výstav, konzultanti portfólií a lektori večerných seminárov.

Maratón večerných SEMINÁROV A PREDNÁŠOK pre účastníkov a širokú verejnosť bude prebiehať v termíne 6.7. 9.7. 2013 (sobota - utorok) v čase 18.30 - 21.30 v koncertnej sále Galérie umelcov Spiša. KONZULTÁCIE PORTFÓLIÍ pre profesionálov, neprofesionálov, študentov a širokú verejnosť budú prebiehať 7.7. 9.7. 2013 (nedeľa - utorok) v čase 10.00 - 16.00 v  priestoroch Galérie umelcov Spiša.

LEKTORI FOTODIELNÍ
Marián BÉREŠ, ČR Petra BOŠANSKÁ, SR Martin ČREP, SR Jerzy GAWEL, Poľsko William MOKRYNSKI, Kanada / Veľká Británia Roberto MUFFOLETTO, USA / Holandsko Kamil VARGA, ČR / SR

HOSTIA FESTIVALU (predbežne) / výstavy, prednášky a konzultácie portfólií   
Pavol BREIER, SK Jana HOJSTRIČOVÁ, SK Anna MAXIMOVÁ, CZ/SK Tomáš AGAT Blonski, PL

SPRIEVODNÉ VÝSTAVY
Galéria Domu fotografie
, Liptovský Mikuláš: V4 mojimi očami - 4 fotografi o podobách zoskupenia V4
Hommage Martinovi Martinčekovi - 34 fotografov v dialógu s odkazom nestora slovenskej fotografie
Ľubo Stacho - profilová výstava fotografa k 60. výročiu narodenia

KONTAKT, INFORMÁCIE
Podrobnosti k fotodielňam a  konzultáciám, zoznam lektorov, hostí, sprievodné výstavy a predbežný program podujatia je na webovej stránke www.domfoto.sk a na majly: domfoto@domfoto.sk.

17. ROČNÍK LETNEJ FOTOŠKOLY DOMU FOTOGRAFIE  2013  bude prebiehať od piatku - 5. júla do piatku -                    12. júla 2013 v meste Spišská Nová Ves: fotodielne, semináre a prezentácie, kozultácie portfólií a finálna elektronická prezentácia výstupov z jednotlivých tried. Sprievodné výstavy prebiehajú od apríla do novembra               v Galérii Domu fotografie v Liptovskej Galérii P.M. Bohúňa v meste Liptovský Mikuláš.

Festival sa uskutoční vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.  Cieľom projektu je výchova umením - fotografiou, ako i vytvorenie voľného fotografického fóra pre domácich a zahraničných fotografov, kurátorov a verejnosti prostredníctvom dielní, seminárov, konzultácií portfólií, diskusií a sprievodných výstav.

V rámci 17. ROČNÍKA LETNEJ FOTOŠKOLY DOMU FOTOGRAFIE 2013 organizátori pripravili 7 intenzívnych fotografických dielní  v rôznych žánroch a témach pod vedením renomovaných fotografov. Triedy fotodielní                 sú lokalizované v partnerských organizáciách – v Galérii umelcov Spiša a v priestoroch Mesta Spišská Nová Ves. Fotodielne v Spišskej Novej Vsi sú realizované pod záštitou primátora mesta – PhDr. Jána Volného.

Dom fotografie bude počas festivalu hosťovať predbežne  15 hostí z 5 krajín / SR, ČR, Poľsko, USA, Kanada, ktorí   sa zúčastnia projektu ako lektori, autori sprievodných výstav, konzultanti portfólií a lektori večerných seminárov.

Maratón večerných SEMINÁROV A PREDNÁŠOK pre účastníkov a širokú verejnosť bude prebiehať v termíne   6.7. 9.7. 2013 (sobota - utorok) v čase 18.30 - 21.30 v koncertnej sále Galérie umelcov Spiša. KONZULTÁCIE PORTFÓLIÍ pre profesionálov, neprofesionálov, študentov a širokú verejnosť budú prebiehať 7.7. 9.7. 2013 (nedeľa - utorok) v čase 10.00 - 16.00 v  priestoroch Galérie umelcov Spiša.  

LEKTORI FOTODIELNÍ

  Marián BÉREŠ, ČR Petra BOŠANSKÁ, SR   Martin ČREP, SR Jerzy GAWEL, Poľsko William MOKRYNSKI, Kanada / Veľká Británia Roberto MUFFOLETTO, USA / Holandsko Kamil VARGA, ČR / SR

 

HOSTIA FESTIVALU (predbežne) / výstavy, prednášky a konzultácie portfólií                                                                                                             Pavol BREIER, SK Jana HOJSTRIČOVÁ, SK  Anna MAXIMOVÁ, CZ/SK   Tomáš AGAT Blonski, PL

SPRIEVODNÉ VÝSTAVY                                                                                                                                                                    Galéria Domu fotografie, Liptovský Mikuláš:                                                                                                                                            V4 mojimi očami - 4 fotografi o podobách zoskupenia V4                                                                                                             Hommage Martinovi Martinčekovi - 34 fotografov v dialógu s odkazom nestora slovenskej fotografie                        Ľubo Stacho - profilová výstava fotografa k 60. výročiu narodenia                                                          

KONTAKT, INFORMÁCIE                                                                                                                                                                                               ↘ Podrobnosti k fotodielňam a  konzultáciám, zoznam lektorov, hostí, sprievodné výstavy a predbežný program podujatia je na webovej stránke www.domfoto.sk a na majly: domfoto@domfoto.sk                                                                       

↘ Dielne, prihlášky, informácie o lektoroch, programe a ubytovaní / 0905 974 855:                                                                         Dušan Beláň, produkčný festivalu  / Juraj Kostka, registrácia a office manažér

↘ Press informácie a  výstavy / 0905 288 717:                                                                                                                                Lucia Benická, autorka a kurátorka projektu

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok

Ďalší článok z kategórie

Inzercia