Hore

Datacolor Spyder3 Elite 4

Vedieť o svojom monitore dobré aj zlé. Neutešovať sa len technickou špecifikáciou výrobcu. Nespoliehať sa len na recenzie. Aký je v skutočnosti ten môj kus?

Toto a iné otázky môžu nasadiť chrobáka do hlavy.
Budem meniť po čase monitory? Budem meniť grafickú kartu? Chcem si to vedieť nastaviť a skontrolovať? Rozumiem tomu čo robím a čo chcem?
Tieto a iné otázky ma viedli k nákupu kalibračnej sondy pre bežného používateľa, žiadnej pridrahej špičky medzi kolorimetrami, len základnej kalibračnej sondy.
________________________________________________________________________________________

PREČO HLAVNE KALIBRUJEM?

- monitor nezobrazuje správne farby / bielu a súčasne
- monitor nemá dobrý kontrast a súčasne
- monitor nemá kresbu v tieňoch / zlieva najtmavšie tóny a súčasne
- monitor nemá kresbu vo svetlách / zlieva svetlé tóny

PREČO ZDORAZŇUJEM "A SÚČASNE"?

Viacerí vieme pomocou OSD (On Screen Display) menu monitora si vizuálne nastaviť monitor "ako-tak" k vlastnej spokojnosti, v ktorej potom žijeme. Takýto "referenčný" stav sa nám môže aj podariť, ale mnohokrát a to je častejšie skôr vymstiť.

V jednotlivých krokoch si tu ukážeme kalibráciu pomocou sondy (kolorimetra) Datacolor Spyder3 Pro, ktorý má síce dodávaný softvér Spyder3 Pro, no po zakúpení upgrade na verziu 4.0.2 je to už však plnohodnotná sonda Spyder3 Elite 4.

Kalibrovať budem entry level cPVA panel Samsung SyncMaster F2380, výrobcom špecifikovaný ako 8-bit s 100% sRGB. Internetové recenzie a testy tohto monitora ukázali, že tento monitor má po štandardnej kalibrácii dobré farby, má však problém hlavne v tieňoch, kde je kontrastnejší a štandardnou kalibráciu zlieva najtmavšie tóny.

ČO NAZÝVAM "ŠTANDARDNOU KALIBRÁCIOU"?

Nuž nazval som si tým spôsob, ktorým som aj ja kalibroval monitor podľa základných postupov dostupných či na webe, či podľa popísaného základného workflow ku kolorimetru v Help súbory ako si vyrobiť a aplikovať vlastný profil. Postupov ako so Spyder3 kolorimetrom vygenerovať profil je plný web.

BUDEM KALIBROVAŤ INAK A AKO?

V zásade ani nie, avšak využijem ďalšie softvérové možnosti upgrade z PRO na ELITE. A to hlavne expertnú konzolu, nastavenie gamma, možnosti rozšírenej analýzy, úpravu kriviek, vlastnú gamma.

AKO TEDA NA TO?

- použijem továrenský dodávaný profil alebo vykonám v prvom kroku štandardnú kalibráciu (naznačenú vyššie) na prvé priblíženie k cieľovému stavu
- na vstupe pred ďalšiou kalibráciou nepoužijem recenziami odporučené hodnoty, ale sa ich na základe možnosti vykonať rozšírenú analýzu svojho monitora pokúsim zmerať
- vykonám kalibráciu a aplikáciu nového profilu
- urobím vizuálnu kontrolu podľa ďaľších referenčných obrazov pre kontrolu kontrastu tieňov a svetiel
- podľa výsledku tejto kontroly upravím manuálne krivku a toto uložím do externého súboru
- aplikujem svoje úpravy cez expertnú konzolu ako vlastnú gamma krivku
- vykonám kalibráciu a aplikáciu nového profilu
- urobím vizuálnu kontrolu podľa ďalších referenčných obrazov pre kontrolu kontrastu tieňov a svetiel


═════════════════════════════════════════════════════════════════════
ŠTANDARDNÁ KALIBRÁCIA
═════════════════════════════════════════════════════════════════════
Použijem vopred známe hodnoty bez merania, či už aplikáciou továrenského dodávaného profilu, alebo hodnoty odporúčané v recenziách a testoch. Výsledok budem považovať za prvú iteráciu k dosiahnutiu hľadaného profilu.

Skoro podrobne prejdem kroky pre vygenerovanie prvotného profilu môjho monitora.
________________________________________________________________________________________
Welcome


V uvítacom okne je všeobecné upozornenie, týkajúce sa zásad merania
- monitor má byť aspoň pol hodinu spustený a zahriaty,
- nemá byť priame intenzívne svetlo smerované na monitor,
- monitor má mať resetovaný kontrast, teplotu na 6500K alebo blízku a prirodzený dostatočný jas
- sonda má byť pripojená k počítaču.
________________________________________________________________________________________
Display Type


Pri výbere typu displeja môžeme v edícii Elite vybrať až zo 4 typov LCD, CRT, Laptop alebo projektor. Edícia PRO nemá dodávaný softvér na meranie projektorov, i keď fyzicky to sonda vie a dokáže.
________________________________________________________________________________________
Identify Controls


Určujeme, ktoré ovládacie prvky má nami zvolené zariadenie, v tomto prípade môj LCD panel a teda či vieme regulovať manuálne a výberom parametre Jas, Kontrast, Teplotu, Farebné kanály.
Zvolím všetko, môj monitor to dokáže.


Som upozornený na to, že v prípade lacnejších monitorov sa neodporúča mať voľbu manuálneho nastavovania farebných kanálov zvolenú.
Ja si verím aj môjmu lacnejšiemu monitoru ;-)
________________________________________________________________________________________
Calibration Settings


Prednastavené hodnoty sú Gamma = 2.2, Teplota bieleho bodu = 6500K a Jas = "natívny"


Gamma mením a volím svoju hodnotu 2.1 preto, lebo môj monitor má 3 módy gamma (Mode1 = 1.9, Mode2 = 2.1, Mode3 = 2.3) a ja mám nastavený Mode2. Gamma 2.2 môj monitor nemá.


Hodnotu bieleho bodu ponechávam na doporučenej teplote 6500K, hodnotu jasu na doporučenej 130 a zmenil som hodnotu gamma z 2.2 na 2.1
Skontrolujem si základné parametre pred kalibráciou.
________________________________________________________________________________________
Advanced Calibration Settings


Pred samotnou kalibráciou sa ešte prepnem do rozšírených nastavení parametrov kalibrácie a zapnem si meranie okolitého osvetlenia a vyvažovanie šedej pri kalibrácii.
________________________________________________________________________________________
Adjust Color Temperature Preset


Pred nasadením kalibračnej sondy na obrazovku musím ešte v nastaveniach monitora prepnúť alebo skontrolovať nastavenie farebnej teploty monitora
________________________________________________________________________________________
Measuring Ambient Lights


Keďže som si zapol aj voľbu merania okolitého osvetlenia, sonda blikne a zmeria moje osvetlenie v miestnosti. Nie je žiadúce mať žiadne intenzívne priamo dopadajúce svetlo na obrazovku.


Následne ho zanalyzuje a navrhne odporúčaný jas. V mojom prípade okolité svetlo zhodnotí ako Medium.

Tu si treba uvedomiť, aký maximálny jas monitora viem dosiahnuť pri nastavení Brightness na maximum. Môže sa stať ako v mojom prípade, že aj napriek maximálnemu jasu nedosiahnem doporučených 180 cd/m^2.

Tu však pripomínam, že nemám zámerne zapnuté žiadne režimy monitoru ako Magic Color, Magic Bright s režimami Game alebo Dynamic Contrast, ktoré možno dokážu ešte viac vysvietiť bielu, avšak na možno na úkor čitateľnosti detailov a kresby v svetlách prípadne to isté tieto softvérové efekty spôsobia negatívne v tmavých odtieňoch)
Čo dokážu porobiť vstavané režimy s monitorom, je dobre vidieť napr. v tomto teste
http://extrahardware.cnews.cz/samsung-syncmaster-f2380-cpva-proti-e-ips/strana/0/10
Pozor, ako vidno, tieto režimy však po spätnom prekontrolovaní kontrastu, gamy a farebných kanálov rozhodia všetky tieto hodnoty a absolútne menia výstupný obraz. Na kalibrovanom monitore zásadne nepoužívať.
________________________________________________________________________________________
Calibration


Pre samotnú kalibráciu nasadím na obrazovku sondu do vyznačeného priestoru.


Spustím meranie, ktoré v 1.fáze v 5 krokoch meria najjasnejšie čiernu, bielu, červenú, zelenú a modrú


Po 1.fáze merania môžem porovnať nastavenia kanálov R, G, B a manuálne tieto hodnoty dorovnať v menu monitora. Po Update skontrolujem odchýlku. Opakovane sa snažím interpoláciou dospieť k čo najmenšej odchýlke.

Môj maximálny jas je závislý aj od nastavení R G B kanálov. Aktuálne mám
R50 G48 B48. S takýmto nastavení nedosiahnem vyšší jas než 175cd/m^2 a to maximálne vytiahnutom Brightness=100% (Contrast=65). Preto budem hľadať iné nastavenie R?? G?? B??, ktorým dosiahnem požadovanýý jas ale aj dodržím štandardné nastavenie čo najbližšie bielemu bodu D65 (6500K).


Po prestavení R60 G57 B64 a Brightness=96 Contrast=59 dosahujem vhodné hodnoty pre pokračovanie. Kontrastom nenaháňam tieto hodnoty, pretože jeho nadmerné zvýšenie neprispieva k ochrane zobrazovania kresby v svetlách a tieňoch.


Meranie pokračuje 2.fázou, kde sú v 6 krokoch merané čierna, biela, šedá, červená, zelená a modrá. Po zmeraní ma vyzve pre upravenie jasu na požadovanú hodnotu, kde za prípustnú toleranciu berie 4%. Po nastavení jasu v menu monitora na čo najbližšiu doporučenú hodnotu tak, aby som sa dostal do tolerancie 4%, pokračujem v meraní.


V 3.fáze sú už podrobne merané odtiene farieb a to tak, že je meraná 2x za sebou v 16 krokoch odtiene šedej a potom odtiene každého kanálu (R, G, B) tiež v 16 krokoch až po ukončenie kalibrácie.
________________________________________________________________________________________
Save Profile


Pomenujem nový zmeraný ICM profil monitora, aby som ho vedel identifikovať.


Profil je uložený niekam v operačnom systéme. Je dobré vedieť kde, pre prípad, že si ho chcem vyhľadať a kopírovaním zálohovať.
________________________________________________________________________________________
Spyder Proof - Calibrated View


Po uložení profilu sa viem pozrieť na kalibrovaný obraz a prepínať s nekalibrovaným.


Obraz je stále samozrejme jeden, len v tomto momente program vie zapínať a vypínať kalibráciu (aplikáciu nového profilu) a tým zobraziť rozdiely pred a po.


Týmto je časť prvotnej kalibrácie a úprav monitora za nami. Ďalej je možné si prezrieť a analyzovať svoj kalibrovaný monitor.═════════════════════════════════════════════════════════════════════
ANALÝZA PARAMETROV PO KALIBRÁCII
═════════════════════════════════════════════════════════════════════
Výrobu prvého profilu máme za sebou. Ideme sa pozrieť na to dôležitejšie, ako je na tom náš monitor a čo by sme mohli urobiť / zmeniť v ďalšej kalibrácii pre priblíženie sa k čo najlepšiemu stavu svojho monitora. Je aj možné, že nebudeme musieť robiť nič. Závisí aký máme dobrý monitor.


________________________________________________________________________________________
Advanced Analysis


Označím všetky testy, ktoré sú k dispozícii. Gamut farebného priestoru monitora, homogenitu jasu obrazovky, farebnú a teplotnú vernosť tónov, jas a kontrast obrazu, biely bod.
________________________________________________________________________________________
Gamut


Spustím analýzu v oblasti farebného priestoru monitora.


Nastavim sodnu do požadovanej polohy a pustím meranie.


Vo výsledkoch potom nájdem gammut môjho monitora voči ostatným normalizovaným farebným priestorom.
________________________________________________________________________________________
Screen Uniformity


Spustím analýzu v oblasti merania jasu v rôznych častiach obrazovky, za účelom zistenia rozdielov a jasovej nehomogenity obrazovky po ploche displeja.S výsledkom asi väčšina nebudeme veľmi nadšení. Nehomogenita jasu a svietenia monitorov je problém, v mojej cenovej kategórii sa tým ani nejdem zaoberať. Rovnomernosť podsvietenia a jasu po celej ploche je problém pri zobrazovacích paneloch.
________________________________________________________________________________________
Tone Response


Analyzovaním nastavenia rôznych Gamma v OSD zistíme, ktorým hodnotám zodpovedajú. Vyššia gamma v zásade zodpovedá silnejšiemu kontrastu. Štandardom je gamma = 2.2 (u Mac sa používa 1.8). Môj monitor má 3 hodnoty Gamma a to Mode1, Mode2 a Mode3.


Popíšeme akú gamma hodnotu ideme merať, v tomto prípade Mode1 podľa OSD menu monitora a prepneme ju súčasne v OSD menu.


Spusíme meranie s nasadenou sondou.


Pre pokračovanie zvolíme nové meranie, pre zadanie ďalšej hodnoty.


Popíšeme ďalšiu gamma hodnotu čo ideme merať, v tomto prípade Mode2 podľa OSD menu monitora a prepneme ju súčasne v OSD menu.


Pre pokračovanie zvolíme nové meranie, pre zadanie ďalšej hodnoty.


Popíšeme ďalšiu gamma hodnotu čo ideme merať, v tomto prípade poslednú Mode3 podľa OSD menu monitora a prepneme ju súčasne v OSD menu.


Vo výsledkoch si môžeme prezrieť akým gamma krivkám zodpovedalo meranie jednotlivých módov a aká konkrétna hodnota bola zmeraná pri danom jase 180 cd/m^2

Mode1 = predpokladaná 1.9 = nameraná krivka cca 2.0 a Measured Display Gamma 2.2
Mode2 = predpokladaná 2.1 = nameraná krivka cca 2.2 a Measured Display Gamma 2.5
Mode3 = predpokladaná 2.3 = nameraná krivka cca 2.3 a Measured Display Gamma 2.7

Konkrétna Gamma 2.2 hodnota a krivka pri mojom nastavenom jase 180 cd/m^2 mi vychádza najvhodnejšia pre Mode1.
________________________________________________________________________________________
White Luminance And Contrast


V tejto analýze si zmeriame a pozrieme závislosť medzi bielym bodom, čiernym bodom, kontrastom a teplotou s meniacim sa jasom.


Sondu nasadíme do stredu obrazovky a meriame meniacou sa šachovnicou, pričom sem vyzvaný meniť jas.Po 5 krokoch merania, kedy meníme v OSD menu monitora jas postupne od 0%, 25%, 50%, 75%, 100% sa prepracujeme k výslednému porovnaniu.Moje nastavenie jasu potom vrátim na Brightness = 97%, ktoré zodpovedalo svietivosti cca 180 cd/m^2 a teplote 6500K.
________________________________________________________________________________________
White Point At Different OSD Settings


Budeme analyzovať rôzne hodnoty nastavenia OSD menu monitora Color Tone, ktoré určujú teplotu farieb.


Postupne zadám hodnoty Cool, Normal, Warm a aj svoje nastavenie Custom a k nim pre lepšiu orientáciu aj ich zodpovedajúce hodnoty RGB kanálov.


Som vyzvaný na zmenu Custom teploty v OSD menu, a potom ešte 3 krát pre Warm, Normal a Cool.


Zistil som, že hodnoty môjho monitora pri danej svietivosti 180 cd
/m^2 zodpovedajú teplotám

Cool = 7900 K
Normal = 6600 K
Warm = 5500 K

a moje nastavenie Custom = 6500K

Týmto posledným meraním som absolvoval všetky analýzy, ktoré mi vedia dať obraz o stave môjho monitora.═════════════════════════════════════════════════════════════════════
MANUÁLNA ÚPRAVA GAMMA KRIVKY
═════════════════════════════════════════════════════════════════════
Zo zisteného si môžem urobiť záver, že pre zobrazovanie na mojom monitore je najvhodnejšie použitie gamma Mode1, ktorý nie je taký kontrastný a umožňuje jasnejšie zobrazovanie tieňov, ktoré sú slabinou môjho monitora vďaka jeho kontrastu.
(Môžem ak chcem ešte teda zopakovať kalibráciu, ale s použitím Mode1 v OSD menu a hodnotou gamma = 1.9)
________________________________________________________________________________________
Gamma krivka


Prezriem si po kalibrácii svoju zmenenú Gamma krivku


Skúsim ju veľmi jemne upravovať v miestach tieňov prípadne svetiel, kedy potrebujem jemne vyšší jas v tieňoch, keďže monitor má v tomto problém aj po kalibrácii pri štandardnej gamma krivke.
Stále však kontrolujem referenčné obrazce, aby mi "neutiekli" prechody v šedej škále.Referenčných obrazcov mám viacej a kontrolujem ich zobrazenie v závislosti na jemnej úprave gamma krivky už kalibrovaného monitora.
________________________________________________________________________________________
Uloženie novej gamma krivky


Upravenú gamma krivku uložíme do adresára, odkiaľ program načítava gamma profily.

________________________________________________________________________________________
Expert Console


Otvoríme znovu program a zvolíme expertnú konzolu.


Tam si vyberieme nie štandardnú gamma krivku, ale predtým upravenú gamma krivku a uloženú do gamma profilu Samsung Gamma.


Zopakujeme kalibráciu s takouto gammou a vyrobíme nový profil.
________________________________________________________________________________________
Kontrola výsledku


Prezrieme si upravenú gamma krivku nového profilu.
________________________________________________________________________________________
Profile Loader


Po štarte operačného systému profil monitora zavádza samostatný loader.


V panely úloh máme ikonu programu, ktorým ovládame chovanie loadera, zapínanie a vypínanie kalibrácie atď.


V operačnom systéme vidíme, že sa nám natiahol a aplikoval profil tam kam má.
________________________________________________________________________________________
Kontrola


Svoj profil monitora si môžem kedykoľvek skontrolovať cez CheckCAL alebo ho rekalibrovať. Alebo urobiť plnú kalibráciu akoby neznámeho monitora.


Výsledok rýchlej kontroly kalibrácie jedného z mojich predchádzajúcich profilov.
________________________________________________________________________________________
Záver

Chcel som ukázať, že kalibrácia nie je len o rýchlom prebehnutí základného workflow, ktoré poskytuje príslušný softvér ku kalibračnej sonde. Týmto sa však aj líšia jednotlivé typy kalibračných sond. U tohoto výrobcu sú v edíciach Express, Pro, Elite. Najlacnejšia sa stará len o základnú kalibráciu. Tu som ukázal ako využiť vyššiu radu Elite.
________________________________________________________________________________________

© 2012 / Rasťo Brunovský / www.brunovsky.eu

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
blondak
2012-12-11 13:36:45
Velmi oceňujem a chválim takéto aktivity pre širokú "fotoverejnosť", je s tým určite kopec práce. Uvažujem nad výmenou monitora za vyššiu radu, trocha ma prekvapilo to, že nakalibrovať sa dá aj monitor (tento Samsung v článku), ktorý na kalibráciu sondou určený nie je, či sa mýlim?
 
rbr69
2012-12-11 19:37:20
príspevok od: blondak
Velmi oceňujem a chválim takéto aktivity pre širokú "fotoverejnosť", je s tým určite kopec práce. Uvažujem nad výmenou monitora za vyššiu radu, trocha ma prekvapilo to, že nakalibrovať sa dá aj monitor (tento Samsung v článku), ktorý na kalibráciu sondou určený nie je, či sa mýlim?
spominany monitor je nakalibrovatelny, avsak nedostatok ma pri kolmom pozerani, ma prisilny kontrast, zboku je to ok, ale kolmo nevidis dobre kresbu v tienoch
http://www.youtube.com/watch?v=LOkGjFru4x0
preto som robil to "ohnutie" gamma krivky po kalibracii
 
blondak
2012-12-30 17:44:37
príspevok od: rbr69
spominany monitor je nakalibrovatelny, avsak nedostatok ma pri kolmom pozerani, ma prisilny kontrast, zboku je to ok, ale kolmo nevidis dobre kresbu v tienoch
http://www.youtube.com/watch?v=LOkGjFru4x0
preto som robil to "ohnutie" gamma krivky po kalibracii
no myslel som, že monitory tejto kategórie sú nakalibrovateľné "iba od oka", a nie so sondami, či?? nehádam sa, ale aj tak by som šiel do niečoho osvedčenejšieho a aj jednoduchšieho
p.s.krajine sa nevenujem, ale ty ju robíš fajnovo trim še
Slavo.
 
DodoFot
2013-01-03 08:01:32
super. tiez mam tuto sondu, ale elite 3. vidim, ze elite 4 to posuva opat o velky kus dopredu.
 
rbr69
2013-01-03 08:41:05
príspevok od: DodoFot
super. tiez mam tuto sondu, ale elite 3. vidim, ze elite 4 to posuva opat o velky kus dopredu.
no ja mam sondu Spyder 3 Pro zaplatenim upgrade na Elite a vtedy uz bol na svete od Datacolor software Elite 4. Ty mas asi tento software k sonde
http://sites.google.com/site/rbrunovsky/blog/kalibraciaskolorimetromspyder3
 
DodoFot
2013-01-03 08:49:29
príspevok od: rbr69
no ja mam sondu Spyder 3 Pro zaplatenim upgrade na Elite a vtedy uz bol na svete od Datacolor software Elite 4. Ty mas asi tento software k sonde
http://sites.google.com/site/rbrunovsky/blog/kalibraciaskolorimetromspyder3
ano, mam spyder3elite. pozeral som, ze upgrade stoji cca 20 ecok...
 

Inzercia

Newsletter

Chcete byť informovaný o novinkách portálu ePhoto.sk? Prihláste sa k odberu newslettera.