Hore

Zmluva o vytvorení diela

V prípade, že fotograf ide fotiť na objednávku (napr. svadba) mal by pre zabezpečenie svojich práv uzavrieť s objednávateľom zmluvu o vytvorení diela.

Zmluva nemusí byť písomná, ale pre zabezpečenie istoty by mala byť. Zmluvou o vytvorení diela sa autor zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa dielo a objednávateľ sa môže zaviazať autorovi zaplatiť odmenu. Autor je povinný vytvoriť dielo osobne. Autorskú zmluvu môže nahradiť aj objednávka s uvedením podmienok vytvorenia diela a jej potvrdenie autorom.

Ak má dielo nedostatky, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy. Ak sú nedostatky odstrániteľné, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť len vtedy, ak ich autor neodstráni v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytol na tento účel.

Odovzdaním veci (fotografia), ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, prechádza vlastnícke právo k nej na objednávateľa, ak nie je dohodnuté inak. Zmluvou o vytvorení diela ani odovzdaním veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, nenadobudne objednávateľ právo použiť toto dielo (nemá automaticky právo napr. na vyhotovovanie rozmnoženiny fotografie). Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť inak a súčasne so zmluvou o vytvorení diela alebo po tomto momente uzatvoriť s licenčnú zmluvu.Licenčná zmluva
 

V prípade, že autor má záujem dať súhlas inej osobe na použitie diela (napr. na vyhotovovanie rozmnožením a následný predaj), musí s uvedenou osobou uzavrieť licenčnú zmluvu. Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len "licencia") v rozsahu a spôsobom, na akom sa dohodnú v zmluve. Licenčná zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

Licenčná zmluva musí obsahovať:
• spôsob použitia diela (Môže ísť o jeden alebo viac spôsobov napr. na  vyhotovenie rozmnoženiny diela, predaj rozmnoženiny diela, vystavenie. V zmluve sa musí presne uviesť spôsob použitia.)
• rozsah licencie (Rozsah licencie môže byť obmedzený alebo neobmedzený. Pod rozsahom sa myslí rozsah územný a vecný. V rámci územného rozsahu autor udeľuje súhlas na šírenie diela v určitom území a pri vecnom rozsahu povoľuje rozsah použitia diela (napr. koľko rozmnoženín diela môže byť vyhotovených) Ak sa udeľuje licencia v obmedzenom rozsahu, musí byť rozsah presne stanovený).
• čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia
• odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie. (Odmenu je možné dohodnúť presne ale aj v závislosti od výnosov z licencie. Ak je odmena dohodnutá v závislosti od výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný umožniť autorovi kontrolu svojej účtovnej evidencie alebo inej dokumentácie potrebnej na zistenie odmeny. Ak v tomto prípade nadobúdateľ poskytne autorovi informácie označené nadobúdateľom ako dôverné, nesmie autor tieto informácie prezradiť tretej osobe, ani ich použiť pre svoje potreby v rozpore s účelom, na ktorý mu boli poskytnuté. Nadobúdateľ je povinný predkladať autorovi pravidelné vyúčtovanie odmeny v dohodnutých časových intervaloch ale aspoň raz za rok.)

Výhradná/nevýhradná licencia

Autor môže nadobúdateľovi udeliť výhradnú licenciu alebo nevýhradnú licenciu. Ak nie je v zmluve dohodnuté, že autor udelil výhradnú licenciu, platí, že udelil nevýhradnú licenciu.
 
Ak autor udelil výhradnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou a je povinný, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu. Zmluva, ktorou autor udelí tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou, je neplatná, ak nadobúdateľ výhradnej licencie na uzavretie takejto zmluvy neudelil predchádzajúci písomný súhlas.

Ak autor udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté právo autora použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté právo autora udeliť licenciu tretej osobe.

Nakladanie s licenciou

Nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (ďalej len "sublicencia") len so súhlasom autora. Nadobúdateľ môže licenciu zmluvou úplne postúpiť inej osobe tiež len s predchádzajúcim písomným súhlasom autora.

Zánikom právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na jej právneho nástupcu; licenčná zmluva môže takýto prechod práv a povinností na právneho nástupcu vylúčiť. Smrťou fyzickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na dedičov; zmluva môže takýto prechod práv a povinností na dedičov vylúčiť. Ak niet právneho nástupcu alebo dedičov, licencia zaniká.


Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
chimera
2007-06-29 16:24:54
Zaujímalo by ma ako je to v zahranici. Nikdy neviem,co si mozem dovoli. Niekde som citala, ze pokial nejde o kolaz, alebo zamerne klamlivu snimku, nie sú pravidlá na fotografovanie ludi az tak prisne ako u nas.
 
rorem
2008-02-14 14:48:19
... pomohla by vzorova zmluva ...
 
fotoman600
2008-04-10 21:41:40
Tiež by som poprosil nejakú vzorovú zmluvu.
 
Kornel
2008-05-07 13:11:25
Dakujem za clanok, kde mozem prist k zneniu takejto licencnej zmluvy ? Zmluvy o diele ? Samozrejme zaplatim...
 
Fotograf77
2009-05-13 17:51:04
Nájde sa niekto, kto by mal dáku podobnú zmluvu? ako vzor
 
stemet2
2009-10-19 22:08:37
http://web.klasici.sk/view.php?cisloclanku=2007060080
 
stemet2
2009-10-19 22:13:21
http://vaza.sk/Vzory/Autorsk%E9_pr%E1vo.html
 
upir13
2010-09-01 18:55:46
mate niekto nejaky predlohu pre zmluvu pri TFP foteni??? bo jedna mila modelka sa po roku ozvala, ze chce honorar, nastastie dalej ako k vyhrazkam to nezaslo. dik moc hosi ;)
 
ginas
2011-01-26 22:08:01
mozete mi prosim niekto .ukazat vzor takej Licencnej zmluvy..dakujem
 
Formark
2014-05-19 21:15:25
zmluvu mam ma 4 strany je to zmluva o licencii a vytvoreni diela,,,je prepracovana do bodky ,,frajerka je pravnicka spravila mi to a je to na svadby vytvorena zmluva...su aj nejake sablony na zmuvy ale su nepresne taze je lepsie to riesit u pravnika jak z netu,,tiez som na nete niekedy spekuloval teraz to mam cierne na bielom
 
Krtko fotografom
2014-05-20 07:46:04
príspevok od: Formark
zmluvu mam ma 4 strany je to zmluva o licencii a vytvoreni diela,,,je prepracovana do bodky ,,frajerka je pravnicka spravila mi to a je to na svadby vytvorena zmluva...su aj nejake sablony na zmuvy ale su nepresne taze je lepsie to riesit u pravnika jak z netu,,tiez som na nete niekedy spekuloval teraz to mam cierne na bielom
Takze uz len staci, aby si mal zivnost, a nefotil na cierno, a hlavne pouzival legalny software, ked to mas vsetko tak perfektne premyslene a osetrene.
 
Marcel Rebro
2014-05-20 09:04:17
príspevok od: Formark
zmluvu mam ma 4 strany je to zmluva o licencii a vytvoreni diela,,,je prepracovana do bodky ,,frajerka je pravnicka spravila mi to a je to na svadby vytvorena zmluva...su aj nejake sablony na zmuvy ale su nepresne taze je lepsie to riesit u pravnika jak z netu,,tiez som na nete niekedy spekuloval teraz to mam cierne na bielom
Ďakujem(e) za informáciu a gratulujem(e), že máš šikovnú frajerku. Len nejak netuším ako mám túto skutočnosť spracovať, resp. aký úžitok z nej majú ostatní užívatelia.

PS : 4 právnici = 8 až 12 právnych názorov. To len na margo tvrdenia "je prepracovana do bodky"
 
PeCh
2014-05-20 09:45:01
príspevok od: Formark
zmluvu mam ma 4 strany je to zmluva o licencii a vytvoreni diela,,,je prepracovana do bodky ,,frajerka je pravnicka spravila mi to a je to na svadby vytvorena zmluva...su aj nejake sablony na zmuvy ale su nepresne taze je lepsie to riesit u pravnika jak z netu,,tiez som na nete niekedy spekuloval teraz to mam cierne na bielom
Povedz napríklad len jednu dôležitú vec, čo tam máš navyše. Aby sme mali predstavu.
 
Formark
2014-05-20 12:40:36
len som chcel poukazat na skutocnost ze z netu nieje vsetko 100 percent ked sa jedna o zmluvy,,myslel som tie sablony,chcel som len poradit ze lepsie to riesit cez pravnika ako cez sablony ako bolo vyssie spomenute,,nechcel som nikoho rozostvat,,len poradit,lebo som cital komentare,,, hej a softwar mam legalne mimochodom koli zavistlivym ludom,,,takze len tolko,viem ze kazdy ma to inac riesene,ja som len chcel poradit ako to mam ja a vyjadrit svoj pohlad na danu skutocnost