KALENDÁR AKCIÍ

Moje akcie Pridať akciu

INTERAKTÍVNA MAPA

AKCIE TÝŽDŇA

  • Žiadne akcie nie sú k dispozícii

Dorota Holubová /SK/ – Atlas žien

Na väčšine portrétov nevidíme ženám do tváre.

Termín akcie:  06. 03. 2019 - 21. 04. 2019
Miesto:  Galéria Martina Martinčeka
Ulica:  Prepoštská 4
Mesto/Krajina:  Bratislava, Slovenská republika
Webová stránka: www.sedf.sk
Event title

Popis akcie

Je potrebné ich chrániť, hrozí im totiž stále nebezpečenstvo zo strany bývalých partnerov. Jedinou výnimkou je veľká mozaika, z ktorej na nás hľadia len ich oči. Sú to oči hrdiniek, ktoré sa vzopreli násilníkovi a rozhodli sa opäť nájsť samé seba. Sú to však tiež oči žalujúce, vypovedajúce o indiferentnej spoločnosti a inštitúciách, na ktoré sa v núdzi obrátili, ale tie problém zamietli pod koberec, alebo im neverili, alebo nekonali podľa litery zákona. Do bezpečných ženských domov sa totiž ženy dostávajú, až keď všetky ostatné možnosti zlyhali.
Bezpečné ženské domy, ktoré autorka navštívila, sú roztrúsené po celom Slovensku, a odtiaľ pôvodne vznikla inšpirácia pre názov projektu Atlas žien. V skutočnosti sú však fotografie, portréty a citáty, na ktoré sa na výstave pozeráme, atlasom celej populácie. Odzrkadľujú, ako sa spoločnosť stavia k najzraniteľnejším. Musíme si preto klásť angažované otázky, a najmä angažovane konať v prípade, že sa staneme svedkami akejkoľvek formy násilia na ženách. Aby sme sa im do tých očí mohli pozrieť bez hanby.

Branislav Štěpánek
kurátor

Ženy zažívajúce násilie nie sú iné, ani zvláštne. Sú to ženy, ktoré chodia do práce, starajú
sa o domácnosť a deti, majú svoje potreby, sny a túžby. Sú to naše mamy, sestry, dcéry,
kamarátky a kolegyne. Násilie si nevyberajú. Ich partneri a manželia sú tí, ktorí robia voľbu, že sa budú správať násilne. Všetky si však želajú jedno – aby násilie skončilo, aby niekto zasiahol a zastavil ho. Kontakt so ženami, ktoré zažívajú násilie, nás učí rešpektu k rozmanitosti ľudskej skúsenosti a jej prežívania. Keď v našom poradenskom centre zazvoní telefón, na druhej strane je žena, ktorá sa rozhodla hovoriť o svojom súkromí, o svojom utrpení, o svojom strachu, o tom čo cíti a čo by potrebovala. Niekedy je to žena, ktorá sa potrebuje porozprávať a potrebuje, aby ju niekto počúval, veril jej a hovoril s ňou bez hodnotenia a bez predsudkov. Inokedy je to žena, ktorá sa bojí o svoj život, potrebuje sa chrániť a odísť na bezpečné miesto aj s deťmi, aby prežili.
„Atlas žien“ je sondou do sveta násilia páchaného na ženách, ktoré je skryté a neviditeľné, hoci je každodennou realitou mnohých žien a detí.
[Dušana, Sylvia, Zuzana] Fenestra

Zúčastní sa (0):

Možno sa zúčastní (0):

Neprehliadnite