KALENDÁR AKCIÍ

Moje akcie Pridať akciu

INTERAKTÍVNA MAPA

AKCIE TÝŽDŇA

Peter Konečný Impresie

kurátor PhDr. Marián Pauer, ESFIAP

Termín akcie:  17. 03. 2020 - 24. 04. 2020
Miesto:  Kasárne Kulturpark
Ulica:  Kukučínova 2
Mesto/Krajina:  Košice, Slovenská republika
Webová stránka: peterkonecny.com
Event title

Popis akcie

Pre fotografickú tvorbu hudobníka, básnika a fotografa PetraKonečného je ťažké hľadať žánrové ukotvenie, o čom svedčia aj víťazstvá vo viacerých súťažiach, často doslova protichodného zamerania. Autor sa sám považuje predovšetkýmza portrétistu. O oprávnenosti tohto tvrdenia svedčí vysokohodnotená spolupráca so Zuzanou Čaputovou, ktorá vyvrcholila portrétom na „prezidentskej známke“. Blízky vzťahk portrétu je zreteľne badateľný aj na jeho koncertných fotografiách. V každej časti jeho tvorbyje však vždy vidieť jednoznačný rukopis. Rovnako pozoruhodná je napríklad aj jeho abstraktná fotografia, často dotvárajúca architektúrubudov alebo bytový dizajn.V  aktuálnom projekte IMPRESIE sa Konečný vracia cezštvorcový formát k začiatkom fotografie. K časom, keď safotografia inšpirovala výtvarným umením, keď ešte len začala hľadať svoje miesto pod slnkom. Hlási sa k ére, keď brilantnosť bola náhodou, ale čistá kompozícia základným predpokladom. Rovnomenná výstavná kolekcia jeho fotografií jekoncipovaná v troch rovinách: ako putovanie reálnym svetom, spomienkami a časom. Ako príbeh presnívaný s otvorenými očami.Aby sa divák ľahšie zorientoval, autor ho uvedie do krajiny. Vstúpi dosúčasných mestských reálií, v  ktorých konfrontuje exteriéry (architektúru a prírodné motívy vnímanéNa margo výstavy IMPRESIEbásnickými očami) s  interiérovýmiobjektmi (od súkromných obytných priestorov jednotlivca porozľahlé spoločenské sektory obchodných centier, kde sa v mori reklám, zvýrazňujúcich túžbu po výnimočnosti, všetko napokon rozplývav každodennej všednosti ). Konečný výtvarne presvedčivo zobrazujereálny svet dnešných dní.V  putovaní spomienkami čarokrásne pripomína slnečné dni, alenevyhýba sa ani čiernym dňom a rokom človečenskej histórie (v hutnej skratke pripomína koncentračný tábor, kde nezmyselne vyhasli tisícky životov nevinných ľudí), s nadhľadoma zmyslom pre humor citlivo pranieruje túžbu po mamone(dvojica snímok: rozbité autá a vtipná kompozícia We Go Together Like Salt & Pepper...). Niečo ako gold nad zlato, ak mirozumiete.Putovanie časom sa završuje záverečnými snímkami. Rozostrená fotografia budíka evokuje relatívnosťčasu a  tak relativizuje sekvenciei celý príbeh. Snímky sú zaraďované tak, aby v jednotlivých častiachpríbehu boli dvojice v kontrapunkte(svetelnom či obsahovom), alebov  harmónii, aby výstavná kolekciapulzovala v  určitom rytme, abynevzniklo monotónne rozprávaniesíce v  zaujímavých, ale navzájomnekomunikujúcich obrazoch. Aby mal divák pri odchodez výstavy pocit: To je život videný očami básnika. Reálny svetv obrazoch spomienok a relatívneho času.Obrazová esej.

Zúčastní sa (2):

Možno sa zúčastní (0):

Neprehliadnite