Hore
Autor: Dominik Bugár

Ohňostroj

Tak sa nám to už zase nekompromisne kráti. Nový rok klope na dvere a s ním aj bujaré oslavy, ktoré tradične vrcholia ohňostrojom.

Tak sa nám to už zase nekompromisne kráti... Po predvianočnom pracovnom a nákupnom zhone sú tu raz-dva Vianoce a o ďalších pár dní sa už budeme lúčiť so starým rokom. Príchod nového kalendárneho roka je už tradične spojený s oslavami, ktoré na mnohých miestach sprevádza aj ohňostroj.

Pre fotografa to môže byť zaujímavý námet, a to hneď z niekoľkých dôvodov. V prvom rade je to vizuálne veľmi efektné svetelné divadlo. Vyskytuje sa pomerne zriedkavo, takže na Silvestra máme jednu z mála príležitostí vychutnať si veľkolepú profesionálnu pyrotechnickú show. No a napokon treba povedať, že nafotografovať ohňostroj naozaj dobre nie je až také jednoduché, takže je to zároveň aj zaujímavá výzva.


3s., F18, ISO 200.

Čo budeme potrebovať

Na fotografovanie ohňostroja treba mať fotoaparát s možnosťou manuálneho nastavenia expozície. Nebudeme potrebovať vysoké citlivosti ISO, takže vyhovuje v podstate akákoľvek digitálna zrkadlovka, prípadne digikompakt vyššej triedy. Samozrejme je možné použiť aj filmový fotoaparát, stanovenie správnej expozície je však v tomto prípade podstatne komplikovanejšie. Tento článok  je zameraný v tomto smere na používateľov digitálnych aparátov.


5., F16, ISO 200.

Odporúčam zobrať si so sebou okrem základného objektívu aj teleobjektív, čo vám poskytne širšie možnosti pri výbere konkrétneho stanovišťa a väčšiu flexibilitu pri stanovení kompozície. Čím sú sklá kvalitnejšie, tým budete lepšia kresba, ale vysoká svetelnosť v tomto prípade nie je potrebná. Na plnohodnotné fotografovanie  bez vážnejších obmedzení bude nevyhnutne potrebný pevný statív. Je dobré si pribaliť aj fotografickú vodováhu, pokiaľ ju váš statív nemá „zabudovanú". Pomôže to s istotou dosiahnuť rovný horizont, čo je užitočné, pokiaľ do záberov zahrniete okrem oblohy aj objekty na zemi. Je dobré vyraziť s plne nabitou batériou, pretože jej kapacita v zime rýchlo klesá. Ak máte aj náhradnú, vezmite pre každý prípad aj tú a držte ju vo vrecku v teple. Čo sa týka technického vybavenia, v podstate nič iné nepotrebujete a z vyššie popísaného vyplýva, že na fotografovanie ohňostrojov netreba žiadnu drahú výbavu. Odporúčam, aby ste dostatočnú pozornosť venovali aj primerane teplému oblečeniu (vrátane rukavíc). Pokiaľ sa trasiete zimou, alebo máte skrehnuté ruky, bude nesmierne nepríjemné trpezlivo vyčkávať, manipulovať s fototechnikou a v takomto rozpoložení fotografovať.


3s., F18, ISO 200.

Výber stanovišťa a kompozícia

Oplatí sa prísť na miesto včas a starostlivo si vopred vybrať miesto, z ktorého budete fotografovať. Ohňostroj trvá nanajvýš niekoľko minút a nebudete mať čas na zásadnejšie zmeny stanovišťa počas neho. V tomto prípade neplatí, že „čím bližšie, tým lepšie". Veľký ohňostroj sa najlepšie fotografuje z väčšej vzdialenosti, pokiaľ nechcete mať zábery zo silného podhľadu. Musíte sa riadiť konkrétnou situáciou a priestorovými možnosťami na mieste. V prvom rade treba vedieť, odkiaľ sa bude odpaľovať (aspoň približne). Je výhodné, ak máte predstavu, v akej výške budú svetlice a rakety vybuchovať (napríklad zo spomienok z minuloročného Silvestra). Pokiaľ nemáte túto informáciu, musíte sa spoľahnúť na svoj predbežný, intuitívny odhad. Všímajte si tiež pozadie a popredie, najmä pokiaľ máte zámer fotografovať aj širšie pohľady. Kritické sú najmä rušivé zdroje umelého svetla, či už v popredí, alebo v pozadí (vysvietené budovy, žeriavy, pouličné lampy a pod.). Podľa týchto okolností si vyberte svoje definitívne miesto a vopred si skontrolujte šírku, resp. výšku záberu, ktorú vám ohniskové vzdialenosti vašich objektívov dovoľujú.

Keď už máte miesto vybraté, aparát si postavte na statív, zvoľte si približne uhol záberu, nastavte počiatočné parametre expozície (viac o tom v nasledujúcej kapitole) a takto pripravení môžete pokojne čakať na odpočítavanie posledných sekúnd starého roka.


2s., F20, ISO 200.

Keď začne show, počkajte si na prvé výstrely a výbuchy a podľa nich si korigujte kompozíciu. Najjednoduchšie je v tomto momente zaostriť pomocou autofokusu a potom ho deaktivovať, aby sa pri fotografovaní jednotlivých záberov už o nič nesnažil (napríklad prepnutím na manuálne zostrovanie). Zvyčajne sa využívajú vyššie clonové čísla, ktoré pri takýchto vzdialenostiach dávajú pomerne veľkú hĺbku ostrosti, takže celý ohňostroj bude dostatočne ostrý. Nové zaostrenie bude potrebné len po zmene ohniskovej vzdialenosti.

Pri komponovaní sa oplatí voliť trochu širší záber s rezervou, lebo poloha výbuchov a trajektórie svetelných efektov sa môžu aj náhle meniť - takže je lepší prípadný dodatočný mierny výrez v počítači, než mať „odseknuté" motívy. Treba sa poriadne sústrediť a byť pripravený na rýchle prispôsobovanie kompozície aktuálnemu dianiu na oblohe. Choreografia ohňostroja sa v čase mení a niekedy postupne graduje do vyšších a mohutnejších formácií.

Výsledná kompozícia môže byť zameraná na celok, teda so zahrnutím dráhy vystreľovaných rakiet už od základne. Ďalej sa môžete zamerať na polocelky, alebo aj na detailné výrezy jednotlivých svetelných obrazcov. Ideálne je, keď počas trvania ohňostroja stihnete rôzne kompozície. Môžete zahrnúť aj objekty na zemi, ak to výslednej fotografii pridá na atraktívnosti (napr. most, vodná hladina, historické budovy, siluety stromov a pod.).

Keďže je pomerne náročné predvídať presné načasovanie a tvar jednotlivých efektov, výsledok je do istej miery aj dielom náhody. Preto sa oplatí nafotografovať čo najviac záberov, aby ste mali dostatočnú množinu, z ktorej potom doma vyberiete tie najpodarenejšie.

2,5 s; F 18; ISO 200 2 s; F 20; ISO 200

Expozícia

Určenie správnej expozície pre fotografovanie ohňostroja nie je až také triviálne. Najskôr si treba uvedomiť niektoré technické súvislosti, ktoré vyplývajú z jeho podstaty. Ohňostroj tvoria vlastne jednotlivé pohybujúce sa bodové svetelné zdroje. Pokiaľ by sme fotili krátkym expozičným časom, zaznamenali by sme len svetlé body a prípadne dym, ktorý za sebou zanechávajú. Keď však použijeme dlhšie časy, dráha ich pohybu počas expozície vykreslí na fotografii jasnú svetelnú stopu. Preto dokážeme nafotografovať také obrázky, ktoré v tejto podobe voľným okom vlastne ani nikdy neuvidíme. Ďalší dôležitý fakt je ten, že sa jedná o vysoko kontrastnú scénu, lebo fotografujeme v podstate samotný zdroj svetla na tmavom pozadí.

Z týchto dôvodov je najvhodnejší plne manuálny režim expozície, pretože jeho parametre máme plne pod kontrolou. Začnite tým, že si nastavíte nízku citlivosť ISO (100 alebo 200). Nezabudnite si tiež skontrolovať vyváženie bielej - môžete použiť nastavenie auto, alebo denné svetlo. Pokiaľ fotíte do RAW (čo by som odporúčal), nie je problém prípadný nežiaduci farebný posun skorigovať dodatočne v počítači.

Nad bleskom ani neuvažujte a ak by váš aparát chcel aktivovať interný blesk, zakážte ho. Je úplne zbytočný, pretože tak ďaleko nedosvieti, môže vám nanajvýš nevhodne osvetliť blízke popredie (ak sa niečo v zábere nachádza).


3s., F22, ISO 200.

Počas fotografovania budete nastavovať už len clonu a expozičný čas. Clonou regulujete jas fotografovanej scény a expozičným časom dĺžku zaznamenaných svetelných stôp. Každý ohňostroj môže byť iný, preto neexistujú žiadne všeobecne platné správne hodnoty. Najefektívnejšie ich zistíte niekoľkými pokusnými expozíciami. Ako východiskové hodnoty môžete nastaviť clonu orientačne v rozmedzí od 11 do 22 a expozičný čas niekde v intervale od 1 do 8 sec. Po vyhotovení skúšobných záberov skorigujete expozičné parametre podľa ich výsledku. V tomto nám prináša obrovskú pomoc digitálna technika s možnosťou okamžitej spätnej väzby na displeji. Neriaďte sa prioritne histogramom, pretože je prirodzené, ak máte na takejto fotografii podexponované a miestami aj preexponované časti. Určujúcim je výsledný vzhľad a jas samotnej fotografie ako celku. Obloha by mala zostať na obrázku dostatočne tmavá, aby vám útvary vytvorené svetlom vynikli. Pokiaľ sa vám vykreslili príliš krátke svetelné stopy, predĺžte expozičný čas; naopak, keď sú pridlhé, tak ho skráťte. Ak sú svetelné obrazce príliš tmavé, znížte clonové číslo; pokiaľ sú príliš svetlé a „zlievajú" sa do väčších preexponovaných plôch, tak ho naopak zvýšte.

Potom sa už môžete sústrediť na zachytenie čo najpôsobivejších svetelných formácií. Podľa zvuku a dráhy vyletujúcich rakiet a tiež na základe predchádzajúcich výstrelov sa snažte odhadnúť moment ich rozprsknutia na oblohe. Pokiaľ chcete zachytiť svetelný obrazec v plnej jeho kráse, ideálne je začať s expozíciou tesne pred týmto okamihom.


3s., F16, ISO 200.

Ďalšou možnosťou je v rámci manuálneho režimu použiť čas Bulb, kedy trvanie expozície riadite ručne podľa toho, čo sa aktuálne odohráva na scéne. V tomto prípade nechajte naexponovať zaujímavé tvary a v „prestávkach" medzi nimi zakryte objektív, aby sa vtedy nič nezaznamenávalo (inak by sa mohli preexponovať statické objekty v rámci záberu). Takto môžete opakovane odokrývať a zakrývať objektív a „navrstviť" tak niekoľko po sebe nasledujúcich svetelných formácií na jeden záber. Vzniká tak vlastne niečo ako viacnásobná expozícia. Dĺžka jedného intervalu, kým máte objektív odokrytý, je vlastne expozičný čas „jednej vrstvy". Tento trik však používajte s mierou, aby vám nevznikol na výslednej fotke úplný chaos. Takisto sa môže stať, že vzniknú preexponované plochy všade tam, kde sa jednotlivé vrstvy viacnásobne prekrývajú.


2s., F20, ISO 200.

Pri fotografovaní ohňostrojov nepoužívame vysoké citlivosti ISO, preto zvýšenie šumu nám z tohto titulu nehrozí. Pri dlhších expozičných časoch však vzniká šum, spôsobený prehrievaním snímača. Najúčinnejšie potlačenie šumu tohto typu dosiahneme jeho automatickou redukciou priamo vo fotoaparáte.  Vtedy sa po vyhotovení záberu automaticky urobí ďalšia expozícia s rovnakou dĺžkou pri zatvorenej závierke a takto získané údaje, obsahujúce iba tmu a šum zo snímača, sa „softvérovo odpočítajú" od nasnímanej fotografie. Pokiaľ váš aparát touto funkciou disponuje (volá sa obvykle „long exposure noise reduction"), získate kvalitnejšie obrázky bez potreby dodatočného „odšumovania" v počítači, ktoré pôsobí navyše mierne deštrukčne. Musíte však počítať s tým, že za každou expozíciou si budete musieť počkať na dokončenie tejto operácie, až potom môžete urobiť nasledujúci záber.


2,5s., F18, ISO 200.

Na záver

Fotografovanie ohňostroja má v podstate trochu experimentálny charakter. Aj keď sa vám podarí nastaviť kompozíciu a expozičné parametre dobre, veľa závisí aj od správneho načasovania jednotlivých expozícií a vždy je to do istej miery aj dielo náhody. Preto nezúfajte, ak by sa vám náhodou zo začiatku veľmi nedarilo. Buďte trpezliví, sústredení a pohotoví, výsledky vášho snaženia sa iste dostavia. Ak sa vám z množstva záberov vydarí niekoľko naozaj atraktívnych, môžete byť spokojní.

Želám vám veselého Silvestra, veľa úspechov, ako aj množstvo podarených fotografických počinov v novom roku a to hneď od prvých jeho sekúnd.

2,5 s; F 18; ISO 200 2,5 s; F 18; ISO 200

2,5 s; F 14; ISO 200

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
2009-12-29 11:33:43
Fajn článok, thx..
 
zuzuliena
2009-12-29 12:40:02
... dobre citanie. Dik a aj Tebe Dominik, vsetko dobre v 2010.
 
Gino
2009-12-29 13:25:20
Tesim sa moje prve fotenie a dakujem za info ...
 
Dawid2809
2009-12-29 14:00:45
Veľmi pekný článok, diky. Síce mám UZ, ale pokúsim sa niečo sfotiť, aspoň si to vyskúšať. Takisto všetko dobré do nového roku.
 
Amstel
2009-12-29 14:31:09
Fajné čítanie.. ja už druhý deň pasívne hľadám vhodné stanovisko tak mám zopár tipov len ich musím po zotmení omrknúť či pasujú ohniská ktoré mám a ohalím prípadných nepriateľov v podobe silného zdroja nočného osvetlenia (svetelné reklamy a pod.) Dobré svetlo v r. 2010..
 
marcof
2009-12-29 17:49:28
výborný článok, prajem Vám všetkým Všetko dobré do Nového roka 2010, a čoo sa ohňostroj týka,hmhm v rámci šetrenia ohňostroj nebude,hold smola...
 
Dawid2809
2009-12-29 18:48:24
Chcel by som sa opýtať, či by ste mi nevedeli poradiť, či sa dá odfotitť pekne ohňostroj, ak: mám ultrazoom a ten má max. clonu f8,0 a max. čas 8 s., rozsah ohnísk je 35-420 mm, čiže to ma netrápi, najviac ma zaujíma, či sa urobiť pekná fotka aj s clonou f8,0.

Ak mi viete poradiť, tak vopred ďakujem.
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2009-12-29 19:35:17
Manualny program M, ISO 100-200, Clona F8, cas odskusat. Zacni na cca 2 sekundach. Ak by sa ti ohnostroj ´prepaloval´, skrat na 1 sek., ak to bude OK, tak mozes skusat aj dlhsi, az do tych 8 sek.
 
Dawid2809
2009-12-29 20:06:36
príspevok od: Karol Srnec
Manualny program M, ISO 100-200, Clona F8, cas odskusat. Zacni na cca 2 sekundach. Ak by sa ti ohnostroj ´prepaloval´, skrat na 1 sek., ak to bude OK, tak mozes skusat aj dlhsi, az do tych 8 sek.
Ďakujem, tak budem skúšať a ak sa niečo pekné podarí, tak to dám na ephoto :)
 
duroslav
2009-12-29 21:52:45
príspevok od: Dawid2809
Ďakujem, tak budem skúšať a ak sa niečo pekné podarí, tak to dám na ephoto :)
Já ti Karle nevím, ale ako si to myslel s tým časom a prepalovaním?
U ohňostroja zmenou expozičného času ovplyvníš v prvom rade dĺžku čiar.
 
jake
2009-12-29 21:52:50
velka vdaka za navod toto musim odskusat!
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2009-12-29 22:04:20
Pokial maximalne pricloni, nema uz ako inak (jedine ND filtrom) regulovat svetlo. Niektore druhy ohnostroja maju hrubsiu stopu, ktora je jasnejsia nez u inych. Skratenim casu sa sice skratia dlzky ciar, ale ciastocne sa predide ich prepalom, hlavne v strede ruzic. Clona je samozrejme najidealnejsi nastroj, ale ked tie ultrazoomy maju v tom lepsom pripade F11. Skratenim casu nebude mat mozno tak velke ruzice, ale moze mu to pomoct znizit pocet nepodarkov.

Hold zrkadlovka je zrkadlovka. Ale myslim, ze par dobrych obrazkov by sa mu malo podarit. Vzdy je to experiment, nikdy nevies co a kolko ti poslu na oblohu.
 
bebel
2009-12-29 22:14:51
diky moc za clanocek a tipy
 
Dawid2809
2009-12-30 10:50:07
Ďakujem zároveň aj za vysvetlenie, ako to funguje :)
Tak niečo sa pokúsim nafotiť, dúfam, že sa podarí pár pekných záberov...ak nie, nič sa sa predsa nestane, budem skúšať na budúci rok.
Čo sa týka tej zrkadlovky, viete, mám 15 rokov a som rád, že mám momentálone taký UZ, aký mám, síce má už cca 4 roky, ale som s ním veľmi spokojný, lebo robí pekné fotky. Ak by som vyhral v lotérii, určite by som kupoval zrkadlovku :)
To sa časom uvidí s tou zrkadlovkou, mám predsa stále ešte len 15 rokov, tak nemôžem mať všetko. Ešte by som chcel pochváliť výborný článok...
 
2009-12-30 17:52:16
super článok tiež budem skúšať fotiť ohňostroj až nebude dáke kruté počasie alebo snehová búrka :)
 
Buciak
2009-12-30 18:39:57
príspevok od: Dawid2809
Ďakujem, tak budem skúšať a ak sa niečo pekné podarí, tak to dám na ephoto :)
O aký UZ sa jedná? Ja mám fujifilm s 1000 a tam je max clona tiez 8, ale dosiahnem ju iba ak maximalne priblizim, cim samozrejme straca zaber na kvalite.
 
Buciak
2009-12-30 18:40:53
A aký vlplyv na záber by malo zníženie clony? Mám tiež UZ..
 
Dawid2809
2009-12-30 19:44:45
príspevok od: Buciak
O aký UZ sa jedná? Ja mám fujifilm s 1000 a tam je max clona tiez 8, ale dosiahnem ju iba ak maximalne priblizim, cim samozrejme straca zaber na kvalite.
Tak ja mám Panasonic Lumix DMC-FZ3. Ja také obmedzenie nemám.
 
Dawid2809
2009-12-30 19:46:27
príspevok od: Buciak
A aký vlplyv na záber by malo zníženie clony? Mám tiež UZ..
Ak si pozrieš tak 7-8 príspevkov dozadu, tam mi to vysvetlili :)
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2009-12-30 20:46:09
príspevok od: Buciak
A aký vlplyv na záber by malo zníženie clony? Mám tiež UZ..
Jednoducho: Cas ma vplyv hlavne na dlzku stop ohnostroja, clona na jeho expoziciu.
Cim dlhsi cas, tym dlhsie stopy. Cim vyssia clona, tym menej jasne ale farebnejsie vybuchy. Treba najst vhodnu kombinaciu.
 
juroba
2009-12-30 23:51:23
Dakujem za članok . Na lov za ohnostrojom sa tak casto ist neda , tak je fajn si čo , to pripomenut . Uspesny novy rok prajem .
 
Dominik
2009-12-31 17:49:38
fajn članok :) ... ma vôbec význam ťahať vonku techniku keď je kvalitna hmla ??
 
Fotograf77
2009-12-31 18:25:46
príspevok od: Dominik
fajn članok :) ... ma vôbec význam ťahať vonku techniku keď je kvalitna hmla ??
ta hmla moze byt preveze dost zaujimava :-)
 
Fotograf77
2009-12-31 18:46:03
.. Aj ked tu v Ba sa da momentalne krajat :-D
 
karol77
2009-12-31 19:03:11
ta hmla moze tomu ohnostroju pridat na atmosfere a jedinecnosti, takze urcite sa oplati ist fotit :)

Prajem uspesny novy rok a vela vydarenych fotografii ;)
 
martinko6135
2010-01-01 09:49:40
bola by to celkom dobra akcia, ked by som pri poslednych fotkach nezistil, ze predne sklo mam cele okvapkane :(....lebo prsat som necitil a v hladaciku mi to nejak uslo.....celkom dobre fotky sa mi posrali s tym, ze tam boli kvapky :(.....PF 2010 hlavne veľa zdravia....:)
 
vladik841
2010-01-01 21:08:53
Ja som pochodil takto na jesen: http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/foto-galeria/?action=showPhoto&id=74979
 
Fotograf77
2010-01-01 21:26:00
http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/foto-galeria/?action=showPhoto&id=95595&autor_id=1983

 
Amstel
2010-01-01 22:02:46
ja takto :o)) http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/foto-galeria/?action=showPhoto&id=95596
 
zuzuliena
2010-01-04 18:25:32
u mna asi takto
http://minarovicova.blog.sme.sk/c/215020/SILVESTROVSKY-OHNOSTROJ.html
 
jaropalo
2010-12-31 02:10:10
príspevok od: zuzuliena
... dobre citanie. Dik a aj Tebe Dominik, vsetko dobre v 2010.
chcel by som ho znovu, popraj aj mne
 
zuzuliena
2010-12-31 10:06:17
príspevok od: jaropalo
chcel by som ho znovu, popraj aj mne
prajem aj Tebe
 
vlcimak
2010-12-31 11:25:24
Takto sa otvaralo nabrezie pri Eurovea:
www.ephoto.sk/fotogaleria/fotografie/163506/otvaranie-nabrezia-eurovea/

A pri tejto prilezitosti zelam vsetkym v nastavajucom roku okrem ineho spolahlivu techniku ale hlavne vela dobrych fografickych napadov...
 
inkubbus
2010-12-31 12:54:10
...a kto by si trufol, moze skusit aj panoramu
 
duves
2011-01-02 11:45:00
No ja by som trufol už ohnostroj naostro. Toto som iba tak z balkona.
 
Marián Kuric
2011-01-03 09:43:14
sem sa treba vybrat http://www.youtube.com/watch?v=Xy_9bx6U8_0
mi spadla sanka ked som to videl cele
 
Helen1
2011-01-03 11:20:24
super
 
atiris
2011-01-22 23:13:33
príspevok od: Dawid2809
Chcel by som sa opýtať, či by ste mi nevedeli poradiť, či sa dá odfotitť pekne ohňostroj, ak: mám ultrazoom a ten má max. clonu f8,0 a max. čas 8 s., rozsah ohnísk je 35-420 mm, čiže to ma netrápi, najviac ma zaujíma, či sa urobiť pekná fotka aj s clonou f8,0.

Ak mi viete poradiť, tak vopred ďakujem.
Tiež som rozmýšľal rovnako (aj ja mám Panasonic UZ - konkrétne FZ38) .. ale po pár pokusoch s nastavením neboli tie fotky vôbec zlé (ak sa uspokojíš s možnosťami kompaktu)
Tieto zábery boli fotené počas Bratislavského majálesu (vtedy ešte fungoval starý most a zábradlie sa dalo dobre využiť ako statív )
Po počiatočnom doladení som takmer vždy fotil pri manuáli na f8.0 ISO 80 (na vyšších bol pri kompakte dosť šum), 2 - 2,5 sec. Ale stalo sa mi, že som dostal veľký prepálený chumáč, aj keď som použi čas 1,3 sec. Ide tam aj dosť o šťastie .. tak veľa šťastia.

Ako sa darilo počas Silvestrovského ohňostroja?
 
StanleyH
2011-12-28 11:33:02
príspevok od: Gino
Tesim sa moje prve fotenie a dakujem za info ...
Trencin tento rok setri tak ze ziadny ohnostroj nebude
 
Gino
2011-12-28 12:37:26
príspevok od: StanleyH
Trencin tento rok setri tak ze ziadny ohnostroj nebude
(29. 12. 2009)

Tento rok mi je to jedno, mám v p... záda a som rád, že vôbec chodím, nieto sa po studených nociach túlať.
 
StanleyH
2011-12-28 14:37:43
príspevok od: Gino
(29. 12. 2009)

Tento rok mi je to jedno, mám v p... záda a som rád, že vôbec chodím, nieto sa po studených nociach túlať.
nerob tolko smiesne pohyby
 
DEVOTEE
ocenenie redakciou 2011-12-29 20:06:17
fajn clanok, treba urcite vyskusat.... ovsem ak bude nato cas a rozpolozenie
 
DEVOTEE
ocenenie redakciou 2011-12-29 20:09:28
príspevok od: Dawid2809
Ďakujem zároveň aj za vysvetlenie, ako to funguje :)
Tak niečo sa pokúsim nafotiť, dúfam, že sa podarí pár pekných záberov...ak nie, nič sa sa predsa nestane, budem skúšať na budúci rok.
Čo sa týka tej zrkadlovky, viete, mám 15 rokov a som rád, že mám momentálone taký UZ, aký mám, síce má už cca 4 roky, ale som s ním veľmi spokojný, lebo robí pekné fotky. Ak by som vyhral v lotérii, určite by som kupoval zrkadlovku :)
To sa časom uvidí s tou zrkadlovkou, mám predsa stále ešte len 15 rokov, tak nemôžem mať všetko. Ešte by som chcel pochváliť výborný článok...
neboj sa vsetko bude, paci sa mi ze nemas velke naroky a nechýba ti skromnost
 
Tunde
2011-12-29 23:27:51
Gratulujem Ti, krásny článok
 
Daniel Urban
2012-12-27 15:29:21
Perfektný článok. Akurát som dnes na to myslel, že si ho tu skúsim vyhľadať.
 
Hrom
2012-12-27 18:31:37
Super článok ja sa teším už za štyri dni idem na to!!!
len aby v BA zas nebola hmla ?
 
Adori
2012-12-29 12:54:20
príspevok od: Hrom
Super článok ja sa teším už za štyri dni idem na to!!!
len aby v BA zas nebola hmla ?
Vraj bude, uvidime....
 
rabiswu
2012-12-30 01:12:11
Super článek a i doplňující komentáře. Budu na silvestra BA a mám plánu i něco nafotit. Ten ohňostroj bude na stejném místě jak jsou ty fotky použité v článku? Díky a dobré světlo
 
ferguson
2012-12-30 12:14:11
príspevok od: rabiswu
Super článek a i doplňující komentáře. Budu na silvestra BA a mám plánu i něco nafotit. Ten ohňostroj bude na stejném místě jak jsou ty fotky použité v článku? Díky a dobré světlo
Nie, tento rok ma byt ohnostroj vypusteny z hradu.
 
Lukáš Fendek
2012-12-31 14:04:57
dik za inspiaraciu ale hlavne exif
 
zoto112
2012-12-31 20:48:17
Ahojte viete mi poradiť ako si nastaviť zrkadlovku Nikon D5100ku na fotografovanie ohňostroja Ďakujem
 
Northwestern
2012-12-31 20:52:40
príspevok od: zoto112
Ahojte viete mi poradiť ako si nastaviť zrkadlovku Nikon D5100ku na fotografovanie ohňostroja Ďakujem
v clanku ood ktory komentujes je to celkim jasne napisane, manualny rezim cas cca 1-10 s ,iso 100 a hlavne stativ
 
zoto112
2012-12-31 21:05:11
Dakujem a este radbisom vedel ze de si nastavym ten cas 1-10 s
 
Northwestern
2012-12-31 21:22:22
príspevok od: zoto112
Dakujem a este radbisom vedel ze de si nastavym ten cas 1-10 s
v manuali od fotaku su najdi polozky "expozicny cas" a "manualny rezim" , clonu (F) nastav na 10 a iso 200 a potom treba poskusat, ale to co hovorim plati iba ked mas stativ alebo inu pevnu oporu na ktoru das fotak lebo inak to budu farebne smuhy
a tip na predsavzatie do dalsieho roku: poriadne prestudovat tunajsiu fotoskolu
 
Luboss7
2013-01-03 15:17:51
Tak som to vyskúšal a môžem doplniť že je dobré nafotiť čo najlepšie fotky hneď na začiatku, potom pohľad na ohňostroj môže dosť pokaziť dym ktorý pri ňom vzniká.
1. foto zo začiatku, 2. neskôr
 
juro111
2013-12-28 17:17:29
Ahojte.
Mal by som jednu otázočku k odstráneniu šumu počas dlhej expozície. Funguje to aj keď fotím do RAW, alebo len do JPG?
 
blahoslav J B Art
2013-12-28 17:37:36
príspevok od: juro111
Ahojte.
Mal by som jednu otázočku k odstráneniu šumu počas dlhej expozície. Funguje to aj keď fotím do RAW, alebo len do JPG?
neviem Ti to takto z hlavy povedat ... ale vecer, ked budem mat trochu viacej casu, tak to vyskusam s mojou digitalnou zrkadlovkou
 
kobliha
2013-12-28 22:07:13
príspevok od: juro111
Ahojte.
Mal by som jednu otázočku k odstráneniu šumu počas dlhej expozície. Funguje to aj keď fotím do RAW, alebo len do JPG?
keď budeš šum odstraňovať z PS tak to je jedno... ale každopádne ideš fotiť na dlhší čas, tak ISO daj čo najmenšie, a potom zo šumom problém nemáš... či mýlim sa?
 
juro111
2013-12-28 22:52:07
Keď som skúšal dlhšiu expozíciu, tak jasné, že ISO bolo na 100. Nejaký rozdiel vo fotkách pri zapnutej alebo vypnutej redukcii šumu som nepozoroval, ale pozeral som to len na displeji. Šum tam bol vždy len minimálny. Ak to teda bol vôbec šum a nie len nejaké zrno toho displeja.
 
Horal
2015-12-29 07:32:26
príspevok od: ferguson
Nie, tento rok ma byt ohnostroj vypusteny z hradu.
Oficiálne povolený profesionálny "ohňostroj" by sa mal na Silvestra realizovať z pontónu medzi starým a novým mostom - myslím tým Bratislavu. O Hrade nie je nič oficiálne známe, ale vzhľadom na to, že sa pyrotechnika predáva pomaly na každom rohu, "súkromných" ohňostrojov bude ako maku. Ich fotenie je iné "lovecké" dobrodružstvo.
 
francesco
2015-12-29 08:56:46
príspevok od: Horal
Oficiálne povolený profesionálny "ohňostroj" by sa mal na Silvestra realizovať z pontónu medzi starým a novým mostom - myslím tým Bratislavu. O Hrade nie je nič oficiálne známe, ale vzhľadom na to, že sa pyrotechnika predáva pomaly na každom rohu, "súkromných" ohňostrojov bude ako maku. Ich fotenie je iné "lovecké" dobrodružstvo.
To ti trvala ta odpoved , dufajme ze tam necaka na tom hrade 3 roky.
 
Horal
2015-12-29 10:15:04
príspevok od: francesco
To ti trvala ta odpoved , dufajme ze tam necaka na tom hrade 3 roky.
Akosi mi unikla pointa tvojej reakcie
 
tukesko
2017-12-31 10:06:05
Dnes je pekna hmla to nebude dobre na foto (((
 
babka5r
2018-12-31 08:27:39
Pri prelete nad nejakým nemeckým veľkomestom v noci, som uvidel ohňostroj,bol to veľmi zaujímavý pohľad,nemám dron,ale stálo by to za uváženie.


 

Ďalší článok z kategórie

Z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované