Hore

Celoštátna fotografická súťaž - Čo vlastne robia migranti na Slovensku?

Zaujíma Vás téma migrácie? Poďte spoznať príbehy ľudí, ktorých sa to týka! Stačí, ak sa zapojíte do súťaže organizovanej iniciatívou MIND.*

Téma Fotosúťaže:

Na Slovensku sme prežili veľkú časť nášho života, máme tu rodinu, priateľov a miesto, kde pracujeme. Kde všade na Slovensku pracujú migranti a cítia svoje naplnenie práve v tejto práci? Chýba im domov, či chcú zostať na Slovensku a zmeniť svoj život k lepšiemu? Idú do práce skoro ráno a vracajú sa neskoro domov.. alebo sedia v nádherných kanceláriách? Aké majú túžby a želania? Vystihne to práve Tvoja séria 3 až 6 fotografií.

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Slovenská katolícka charita

Poslanie súťaže:

Na Slovensku sme prežili veľkú časť nášho života, máme tu rodinu, priateľov a miesto, kde pracujeme. Kde všade na Slovensku pracujú migranti a cítia svoje naplnenie práve v tejto práci? Chyba im domov, či chcú zostať na Slovensku a zmeniť svoj život k lepšiemu? Idu do prace skoro ráno a vracajú sa neskoro domov.. alebo sedia v nádherných kanceláriách? Aké majú túžby a želania? Vystihne to práve Tvoja séria 3 až 6 fotografií.

Charakteristika súťaže:

Zaujíma Vás téma migrácie? Poďte spoznať príbehy ľudí, ktorých sa to týka! Stačí, ak sa zapojíte do našej súťaže. Nafoťte a popíšte sériu 3 až 6 fotografií s názvom „Čo robia migranti na Slovensku?“ a pošlite nám ju prostredníctvom emailu na adresu mind@charita.sk

Podmienky súťaže:

  • Zapojiť do súťaže sa môžu autori vo veku od 18 do 35 rokov (do úvahy sa berie vek účastníka ku dňu vyhlásenia výsledkov, t.j. 25.04.2020).
  • Každý účastník môže do súťaže prispieť maximálne jednou sériou fotografií.
  • Termín na prihlasovanie do súťaže je 15.03.2020, 23:59 hod.
  • Každá odoslaná fotografia musí mať rozlíšenie minimálne 15 Megapixelov.
  • Akceptujú sa iba fotografie, ktoré sú do súťaže zaslané prostredníctvom emailu na adresu mind@charita. Pre veľkosť je potrebné posielať fotky cez uschovna.cz.
  • Prihlásené práce nesmú byť do vyhlásenia výsledkov súťaže publikované, príp. prihlásené do inej súťaže.
  • Spolu so zaslaním súťažnej práce žiadame autorov o udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov v súlade so zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Priebeh súťaže:

Súťaž je trojkolová. Uzávierka zaslania súťažných prác je do 15.03.2020.

Vyhodnotenie súťažných prác spolu s oznámením mien víťazov sa uskutoční 15.04.2020 pre výhercu ceny poroty a 25.04.2020 pre výhercu ceny verejnosti.

Odborná komisia:

Hlavnú porotu tvoria členovia umeleckej a akademickej obce a predsedá jej Ing. Erich Hulman, generálny sekretár SKCH

Ocenenie:

  1. Cena poroty: 1x exkurzia do zahraničného humanitárneho projektu v Caritas Greece (zahŕňa spiatočnú letenku, lístky na lokálnu dopravu, ubytovanie, plnú penziu, povinné očkovanie, sprievodcu),
  2. Cena verejnosti: 1x ubytovanie pre 2 osoby v hoteli Magdas, Viedeň.

Odovzdanie cien sa uskutoční na Kapitulskej 18 v priestoroch SKCH a možnosťou sa zoznámiť s projektovým tímom MIND.

Hodnotenie :

Súťažné práce posúdi odborná trojčlenná porota, ktorá si vyhradzuje právo:

– udeliť ocenenia autorom víťazných prác,

– nezaradiť do súťaže súťažný text pre nedodržanie podmienok uvedených v propozíciách,

– neudeliť niektorú z cien.

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

*Projekt MIND je iniciatívou Slovenskej katolíckej charity, financovanou Európskou Úniou. Náplňou projektu je búranie predsudkov a rozširovanie povedomia širokej verejnosti o vzťahoch medzi trvalo udržateľným rozvojom a migráciou, ich významom v EÚ a v  rozvojových krajinách sveta, ako aj objasnenie úlohy  EÚ v rozvojovej spolupráci. Bližšie informácie o súťaži a podmienkach zapojenia nájdete na webovej stránke MIND.

K tomuto článku nie je možné pridávať komentáre

Ďalší článok z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované