Hore

ColorMunki Photo

Spektrofotometrické kalibračné sondy patria do vyššej triedy. Oproti najpredávanejším colorimetrickým sondám i1, či Spyder 3, ponúkajú naviac aj možnosť profilácie tlačiarní.

My sme si v redakcii vyskúšali sondu ColorMunki od známej značky X-Rite, ktorá má bohatú funkčnú výbavu a je určená pre kalibráciu a profiláciu monitorov, tlačiarní a projektorov. Naviac slúži aj na snímanie farebných vzoriek. Ak ste niekedy už kalibrovali so spomínanými colorimetrickými sondami, bude pre vás práca so sondou a dizajn ColorMunki prekvapením. Vyzerá... vyzerá ako veľké meracie pásmo.Prečo spektrometrická sonda Colormunki?

Spektrofotometrické sondy, oproti colorimetrickým, ponúkajú presnejšie meranie hlavne v oblasti farieb mimo sRGB gamutu. Ak máte monitor s rozšíreným gamutom blížiacim sa priestoru AdobeRGB, odporúča sa použitie práve spektrometrických sond. Naviac si udržujú vyššiu presnosť merania aj po rokoch, pretože sa pred každým meraním kalibrujú a aj samotné snímacie prvky si dlhodobo zachovávajú svoje vlastnosti dané technológiou ich výroby.

Aký je rozdiel medzi kalibráciou a profiláciou?

Kalibrácia je nastavenie parametrov monitora pre určité použitie - pozorovacie podmienky. Typicky sa nastavuje jas, kontrast, gamma a teplota bieleho bodu. Pri spracovaní fotografií je to najčastejšie gamma 2,2, jas 80-100 Cd/m2 a teplota bielej 6500°K.

Profilácia je vytvorenie ICC profilu zariadenia, na základe merania kontrolných obrazcov. ICC profil je vlastne tabuľka charakterizujúca farebný gamut daného zariadenia a obsahujúca korekcie potrebné pre správne interpretovanie a prevod farieb.

Technické parametre

Colormunki Photo je spektofotometrické zariadenie typu "All-in-One" určené pre profiláciu monitorov, tlačiarní, projektorov a pre meranie farieb. Sondou je možné cez USB rozhranie profilovať a kalibrovať CRT a  LCD monitory, takisto aj notebooky. V prípade hardvérovej kalibrácie monitorov je táto sonda podporovaná najnovšími profilačnými programami pre HW kalibrovateľné monitory EIZO a NEC. Pri profilácii monitora je k dispozícii aj meranie okolitého osvetlenia.

Sonda umožňuje profiláciu RGB a CMYK tlačiarní. Aplikácia AppSet sa stará o to, aby kompatibilné grafické programy automaticky používali vygenerovaný profil tlačiarne.

Pri meraní farieb a následnom vytvorení paliet farieb je možná ich synchronizácia s programami z balíka Adobe Creative Suite alebo CorelDRAW Graphic Suite a Corel Painter.

Dizajn

Toto väčšie "meracie pásmo" sa dizajnovo veľmi odlišuje od známejších sond. Jednotlivé režimy sa prepínajú otáčaním stredu, ktorý obsahuje meracie prvky. To, do akej polohy je potrebné stred otočiť signalizuje program Colormunki. Na boku je veľké tlačidlo v tvare polkruhu, ktorým sa aktivuje meranie v niektorých režimoch. Činosť sondy signalizuje dvojica kontrolných svetielok.

K sonde je dodávané ochranné puzdro s popruhom obsahujúcim záťaž, ktoré slúži aj ako držiak sondy na monitore.

Softvér

Na dodanom CD nenájdete žiadny softvér, ale len "downloader", pomocou ktorého si stiahnete najaktuálnejšiu verziu programu Colomunki Photo. Po stiahnutí prebehne jednoduchá inštalácia po ktorej si program vyžiada reštart počítača. Samotný program je prehľadný a dobre inštruuje užívateľa. V každom kroku je k dispozícii aj video nápoveda. Pri profilácii monitorov a projektorov sú k dispozícii dva režimy: Eas a Advanced pre jednoduchú alebo pokročilú profiláciu.


Východzia obrazovka programu Colormunki Photo.

Sondu je možné používať s počítačmi používajúcimi operačné systémy Windows (od verzie XP) a MacOS 10.4 a novší. My sme ho otestovali na Windows XP, Windows 7 a MacOS 10,6 Snow Leopard. Inštalácia prebiehala bez problémov na všetkých počítačoch. Po inštalácii bol potrebný reštart a potom sme už preverili program Colomunki Photo.

Program Colormunki Photo umožňuje profilovať monitory a tlačiarne, vytvárať farebné palety a zdielať fotografie.

Kalibrácia a profilácia monitora

Sonda sa na monitor priloží pomocou puzdra s protizávažím.

Asi hlavnou náplňou Colormunki je kalibrácia a profilácia monitorov. Program Colormunki vedie užívateľa krok za krokom. Pred začiatkom samotnej kalibrácie a profilácie sa sonda skalibruje. Potom je potrebné sondu na monitor zavesiť. Odporúča sa monitor nakloniť dozadu, aby nedošlo k jej zošmyknutiu, ktorému zabraňuje aj protizávažie. V prvom kole sa potom skalibruje monitor pre konkrétne pozorovacie podmienky. Pomocou vstavaného merania okolitého osvetlenia je možné kompenzovať jeho silu pri nastavení jasu monitora.

Po kalibrácii nasleduje profilácia. Program postupne premieta kontrolné farebné obrazce na základe ich merania sa vytvorí ICC profil. Účinnosť profilácie je možné posúdiť na kontrolnom obraze s prepínaním zobrazenia pred a po profilácii.


Program graficky upozorňuje na prepnutie stredového voliča do polohy určenej pre kalibráciu a profiláciu monitora.


Do oranžovo ohraničenej plochy je potrebné umiestniť sondu.
Kalibrácia monitora - úprava jasu monitora na základe merania sondy.


Profilácia je ukončená, stačí uložiť vytvorený ICC profil.


Kontrolný obrázok na porovnanie zobrazenia pred a po.

Profilácia tlačiarne

Inštrukcie sú dokonca vytlačené na meracom obrazci. Jednoducho sa postupne, v smere šípky, prejde
sondou po piatich pásoch.

Profilácia tlačiarne nie je vôbec obtiažna. Spočíva vo vytlačení dvoch obrazcov, z ktorých každý má 50 farebných polí. Tie sa jednoducho zosnímajú sondou a na základe merania sa vygeneruje ICC profil pre konkrétny typ papiera. Celý proces je jednoduchý, program vedie užívateľa krok za krokom a názorne ukazuje kroky, ktoré je potrebné vykonať, aj keď napr. neprebehne meranie správne.

Vzhľadom na to, že kontrolné obrazce obsahujú celkovo len 100 farebných plôch, je takáto kalibrácia určená skôr pre amatérske použitie. Využitie nájde pri tvorbe vlastných ICC profilov pre neštandardné druhy papierov, či neoriginálne náplne.

Vytvorený profil je ale možné spresniť opätovnou profiláciou, s jeho použitím, pričom sa použije novovygenerovaný obrazec používajúci farby z vami dodanej fotografie. Ak potrebujete tlačiareň kalibrovať profesionálne, odporúčam sondu Spyder3 Print SR.


Začiatok profilácie tlačiarne.


Tlač kontrolného obrazca.


Inštrukcie pri meraní farieb na vytlačenom obrazci.


Program dokonca upozorňuje na potrebu zaschnutia atramentov s 10 minútovým odpočítavaním.


Po zmeraní dvoch kontrolných obrazov program vytvoril ICC profil pre konkrétny papier.


Nakoniec môžete spustiť automatickú konfiguráciu profilu s vybranými grafickými aplikáciami.

Kalibrácia a profilácia projektora

Profilácia projektora sa od monitora značne líši. V prípade monitora sa sonda prikladá priamo na plochu displeja a nie je ovplyvnená okolitým svetlom. To ale u projektora nie je možné a sonda sa umiestňuje do určitej vzdialenosti od premietacej plochy tak, aby bolo meracie čidlo na túto plochu nasmerované. Je potrebné dodržať určitú maximálnu vzdialenosť, najlepšie je ale umiestniť sondu čo najbližšie. Program Colormunki premieta postupne obrazce, podobne ako pri profilácii monitora a na základe merania vyhotoví ICC profil. Opäť je k dispozícii kontrolný obrazec s prepínaním zobrazenia pred a po.


Nápoveda na umiestnenie sondy voči premietacej ploche.

Meranie farieb a tvorba farebných paliet


Správa farebných paliet v programe Photo ColorPicker.

Pre grafikov a návrharov je zaujímavá funkcia snímania farieb. Nielen kvôli zistenieniu o akú fabu ide, ale aj pre vytváranie farebných paliet využiteľných pri návrhu použitia farieb v interiéroch, na webových stránkach, pri tvorbe loga, obalov a tlačovín. K tomu slúži program Photo ColorPicker. Ten dokáže vytvoriť palety aj na základe ľubovoľného obrázku či fotografie z vášho archívu.

Ak potrebujete zistiť farby z nejakého objektu, použijete sondu, ktorú k predmetu priložíte a po stlačení tlačidla na boku sondy sa nameraná farba uloží do palety. Zaujimavosťou je zabudovaný Proofing, pre zobrazenie farieb pri rôznom osvetlení. Ku každej farbe vygeneruje program aj palety harmonických a podobných farieb a aj jej variácie.

Ak poznáte aplikáciu Adobe Kuler, tak toto je prepracovanejšia obdoba. Pre prácu s paletami môžete použiť aj internetovú aplikáciu Color Palettes. xritephoto.com


Paleta pleťových tónov, ktoré som pomocou sondy nameral sám na sebe.

Zdieľanie


Prezerač s podporou colormanagementu, ktorý môžete pribaliť ku každej fotografii, ktorú chcete 
čo najvernejšie zobraziť na cudziom počítači.

Častým problémom fotografov je, ako ukázať svoje fotografie na inom počítači, tak aby čo najvernejšie zodpovedali tomu, ako ich vidia oni. Fotografie sa väčšinou posielajú elektronickou poštou a potom záleží na programovej výbave, v čom sa fotografie otvoria. Častokrát je to program,ktorý nedokáže interpretovať priložený ICC profil.

Aplikácia DigitalPouch tento problém rieši. Stači pretiahnuť fotografiu s priloženým profilom do okna aplikácie a tá sa uloží do samorozbaľovacieho súboru *.jar, ktorý obsahuje aj vstavaný prehliadač, ktorý nevyžaduje žiadnu inštaláciu. Prehliadač upozorní aj na to, že monitor nie je sprofilovaný a že zobrazenie nebude úplne korektné. Odporúčam súbor "zazipovať", aby vám zásielku nezablokoval spamový filter.

Záver

Kalibráciu a profiláciu monitorov sme si vyskúšali na notebookoch Apple Macbook Pro 17" Unibody (Snow Leopard), Sony Vaio FW31J (Windows 7 Home Premium 32bit), netbooku Acer 1810TZ (Windows 7 Home Premium 64bit), stolných počítačoch Apple iMac 27" (Snow Leopard) a PC s monitorom Apple Cinema 30" (Windows Vista 64bit). Všade prebehla bez problémov.

Osobne sa mi s touto sondou pracovalo lepšie než z X-Rite i1 Display, či Spyder 3 Elite. Potvrdili sa aj informácie, ktoré som sa dočítal na fórach, že si sonda najlepšie poradí s lesklými monitormi na počítačoch iMac. Softvér k ostatným sondám X-Rite mi nešiel na Macoch spustiť (na 3 zo 4 počítačov), zato ColorMunki funguje bez problémov.

Zvedavý som bol hlavne na výsledok kalibrácie môjho domáceho pracoviska pozostávajúceho z Apple iMac 27" a z Apple Macbook Pro 17" s pripojeným monitorom Apple Led Cinema 24". Pri použití sondy Spyder 3 Elite sa mi nepodarilo zladiť tri rôzne typy obrazoviek. Je to vlastne nesplniteľná úloha, ale výsledky boli až priveľmi rozdielne. Colormunki si počínal omnoho lepšie. Problém s neutralitou šedej sa podarilo odstrániť k mojej plnej spokojnosti. Spektrofotometrický princíp merania ukázal prevahu nad colorometrickým. Hlavné využitie nájde táto sonda u náročných užívateľov, ale aj u tých, ktorí majú problém korektne skalibrovať monitor inak osvedčenými sondami i1 a Spyder.

Ak vlastníte kvalitnú tlačiareň s dobrými ovládačmi a používate originálne papiere a náplne, funkciu kalibrácie tlačiarne asi nevyužijete. Inak je to v prípade, že chcete šetriť na materiáli a používate neoriginálne náplne a papiere alebo chcete experimentovať s netradičnými tlačovými materiálmi. Pomôže vám aj pri profilácii tlačiarní menej renomovaných výrobcov, ktorí neposkytujú tak kvalitné ovládače.

Škoda, že softvér neumožňuje profiláciu na základe priemyselne zaužívaných štandardov a ani profiláciu nepripojených tlačových zariadení, napr. minilabu. Pritom sonda je konštruovaná tak, že by s tým nemala problém.

Ku kalibrácii projektoru som bol zo začiatku skeptický. Výsledok ma však presvedčil, že využitie Colormunki pre profiláciu videoprojektora je užitočná funkcia. Na našom kvalitnom projektore Epson, ktorý používame aj na workshopoch pri prehliadaní fotografií, si sonda počínala veľmi dobre. Monitor po kalibrácii podstatne lepšie zobrazoval poltóny v tmavých aj svetlých plochách obrazu.

Ak vás možnosti Colomunki Photo zaujali, určite si pozrite zaujímavé stránky

xritephoto.com, kde nájdete praktické rady, ako profilovať rôzne zariadenia a pracovať s colormanagementom.

xritephoto.com(2)

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
olike
2010-10-04 10:45:54
je nejaky rozdiel v kalibracii monitora na notebooku a LCD monitora?
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2010-10-04 10:53:32
príspevok od: olike
je nejaky rozdiel v kalibracii monitora na notebooku a LCD monitora?
Technicky ani nie, monitory mozu mat ale viac nastavitelnych parametrov kalibracie. Notebooky maju vacsinoul len moznost nastavenia jasu.
 
bear
2010-10-04 11:07:07
Pri dislejoch s LED podsvietenim je spektrometricka sonda vhodnejsia (LED emituje len zopar vlnovych dlzok z ktorych sklada iluziu bieleho svetla). Preto karol dosiahol na iMac 27 a Macbook lepsie vysledky ako s kolorimetrickymi sondami (tie su ok, na CRT a LCD s trubicovym podsvietenim).
 
Tono
2010-10-04 11:30:26
Pouzivam Monitor EIZO S2231 a profil monitora nastaveny z vyroby . Tlaciaren mam CANON PIXMA IP6700 a pouzivam original papiere aj tonery . Nebol som spokojny s vystupom na tlaciaren aj ked som pouzival original ICC profily pre papiere. Preto som sa obzeral po rieseni ako nakalibrovat tlaciaren s monitorom a dnesny clanok ma potesil . Zarazila ma ale veta ´Ak vlastníte kvalitnú tlačiareň s dobrými ovládačmi a používate originálne papiere a náplne, funkciu kalibrácie tlačiarne asi nevyužijete´ . Viete mi poradit ako postupovat ?
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2010-10-04 11:42:37
príspevok od: Tono
Pouzivam Monitor EIZO S2231 a profil monitora nastaveny z vyroby . Tlaciaren mam CANON PIXMA IP6700 a pouzivam original papiere aj tonery . Nebol som spokojny s vystupom na tlaciaren aj ked som pouzival original ICC profily pre papiere. Preto som sa obzeral po rieseni ako nakalibrovat tlaciaren s monitorom a dnesny clanok ma potesil . Zarazila ma ale veta ´Ak vlastníte kvalitnú tlačiareň s dobrými ovládačmi a používate originálne papiere a náplne, funkciu kalibrácie tlačiarne asi nevyužijete´ . Viete mi poradit ako postupovat ?
Problem je zlozitejsi. Nestaci mat len dobre ICC profily pre monitor a tlaciaren ale celkovo ovladat colormanagement a mat aj dobre osvetlenie pracoviska. Castym problemom byva posudzovanie fotky pod zlym svetlom a aj tendencia posudzovat fotku s monitorom, pricom sa jedna o dva uplne odlisne sposoby zobrazovania obrazu. Pri posudovani pomaha proofing, cize simulacia vytlacku. Tuto funkciu ma napr. Photoshop, ale treba ju vediet pouzit.
Aj sebelepsi monitor je potrbne nakalibrovat, pretoze vo fabrike nemozu pri tvorbe profilu pouzit informacie o vystupe z grafiky konkretneho uzivatela.
V redakcii mame skalbrovane monitory, ale na tlaciarnach (Canon a Epson) pouzivame originalne ICC profily k nasej plnej spokojnosti. Teraz testujeme papiere Tecco, ku ktorym su profily od vyrobcu a su velmi dobre. Co na obrazovke, to na papiery. Ani tu sme preto nemuseli profilaciu tlaciarne riesit.
 
tadzesi
2010-10-04 13:44:26
Taka otazocka ohladom ICC pre tlac. Mam od DataColor sondu na vyrabanie ICC pre tlaciaren. Aky je postup pri tlaceni farebnych tercov a potom aky pri tlaci. Ide mi o to ze:

1. vezmem obrazok z farebnimi vzorkami (TIFF) od DataColor na print pre tlaciaren
2. otvorim ho v PS
3. PS zisti ze TIFF nieje v mojom farebnom priestore, ja odklepnem ze nech necha TIFF ako je
4. dam tlacit a .... musim si zvolit profil pre papier a color management necham unmanaged ci ako to tam je
5. vytlacim, obeham stvorce colorimetrom, spravim ICC

K bodu 4. Viem si spravit profil pre papier? Asi nie (ci?), ale volba tlace bez papiera neexistuje. Potom tu je otazka. Ak zvolim papier napr. Canon Glossy 190g tak ten musim aj dalej pozivat zo svojim custom ICC profilom.

Ide mi o to ze nechcem pre 10 druhov papiera vyrabat zvlast profil. Spotrebujem kvantum tonera + papiera. Moj predpoklad je ze 190g Canon Glossy nebude az tak vyrazne inac biely ako 240g Canon Satin.

?
 
samo
2010-10-04 13:47:35
Plne suhlasim s clankom. Mam tu sondu doma, a profily, ktore som vytvaral pre HP9180, urcite nie su lepsie ako originalne profily vyrobcu.

Naopak pri druhej tlaciarni, kde pouzivam neoriginalne atramenty, je to uplne super. Bez profilov sa ta tlaciaren na tlac farebnych fotiek vobec nedala pouzit, vysledky boli oproti monitoru uplne posunute. Po profilacii s touto sondou su vystupy uplne inde. Inak mam taky pocit, ze dye atramenty jej idu lepsie ako pigmenty.

Skusal som len tak pre zaujimavost spravit profily aj pre farebnu laserovku, a aj tam ma vysledky celkom milo prekvapili.
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2010-10-04 14:27:39
Na kazdy papier by si mal mat zvlast ICC, nielen z dovodu farby papiera, ale aj jeho schopnosti prijat atrament. Nemeni sa teda len farebnost ale aj kontrast.
Po vytvoreni profilu si mozes v PS zapnut proofing s danym profilom a simulovat tak, ako bude fotka na papiery vyzerat.

Ked si ides zo Spyder3Print tvorit profil, bud ides od nuly a musis urobit medzikroky na zistenie typu papiera (http://www.northlight-images.co.uk/content_images/spyder3print_sr/describe-printer.jpg) alebo upravujes (fine tune) uz existujuci profil. Ci tak, alebo onak, vytvoris profil pre konkretny druh papiera a ten potom pouzijes pri tlaci. Najlepsie cez Photoshop a pri tlaci zvolis Color handlik na Photoshop, kde vyberes tebou vyrobeny profil. Dokonca j v printovom okne si mozes zapnut proofing.

Vyrobit profily pre 10 druhov papiera bude trvat dlhsie, ale inak to nejde :-(
 
norris
2010-10-04 16:26:27
príspevok od: Karol Srnec
Technicky ani nie, monitory mozu mat ale viac nastavitelnych parametrov kalibracie. Notebooky maju vacsinoul len moznost nastavenia jasu.
možno teraz tresnem hovadinu, ale rád by som si overil to čo si myslím ...to čo tvrdíš neplatí vždy, nie? Ja mám možnosť si cez ovládač grafickej karty nastaviť jas, kontrast, gamu pre každý kanál a myslím, že je to celkom bežné pre notebooky s grafickými kartami...alebo nie?
za odpoveď Ďakujem :)
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2010-10-04 16:32:43
No ty sa snazis urobit rucne to, co by mala urobit kalibracna sonda. Kto bude presnejsi? A hlavne ide o hardverove nastavenie monitora - kalibraciu a nie ovladacov karty. Potom zacnes miesat privela parametrov. Najlepsie je nechat co najviac na kalibracii. Hlavne v notebookoch su rozne ´vylepsovace obrazu´, ktore menia vystup grafickej karty podla toho, aky program mas zapnuty, ci hras hru, pozeras internet, video, ci pises vo Worde.To je pre kalibraciu hotova pohroma.
 
norris
2010-10-04 17:06:43
príspevok od: Karol Srnec
No ty sa snazis urobit rucne to, co by mala urobit kalibracna sonda. Kto bude presnejsi? A hlavne ide o hardverove nastavenie monitora - kalibraciu a nie ovladacov karty. Potom zacnes miesat privela parametrov. Najlepsie je nechat co najviac na kalibracii. Hlavne v notebookoch su rozne ´vylepsovace obrazu´, ktore menia vystup grafickej karty podla toho, aky program mas zapnuty, ci hras hru, pozeras internet, video, ci pises vo Worde.To je pre kalibraciu hotova pohroma.
to verim...a evidentne sme sa nepochopili :).Ja som vobec nehovoril o porovnavani kalibracie (tu by ma ani nenapadlo mudrovať, ze to spravim rucne lepsie, alebo aspon rovnako). Iba som reagoval na to, co si povedal ty, ze na notebookoch ide vacsinou nastavit iba jas. Rezimi vivide/theatre a podobne do uvahy neberiem, podla mna je to, ako pises, pohroma...

ale nehadam sa :D ...je mi jasne, ze sa to urcite neda velmi porovnavat. Len ma zaujala ta veta, ze ine ako jas nejde nastavit (vacsinou)...
 
MrFernett
2010-10-04 18:17:33
čo si mám predstaviť pod pojmom ´teplota bieleho bodu´?
lebo ten údaj 6500K ma dosť zarazil, ešte som to nepočul

ešte som natrafil na takú chybičku:
v odseku kde píšeš o softvéry chýba ´y´ v slove easy

a že °K by mal byť len K (ak sa bavíme o Kelvinoch)
(mám v sebe 0,5 litra poriadne silného čaju, čo pijem pri učení, tak si potom všímam aj maličkosti)
 
Cerberus
2010-10-04 18:37:25
Potešila ma táto téma, výborne spracovaný článok. Rád by som sa pristavil pri dvoch veciach. Spred vyše roka, keď e-photo organizovalo školenie na color management, na ktorom som sa zúčastnil si pamätám, že nám bolo doporučené kalibrovať na teplotu bieleho bodu normou D50, alebo lepšie na 5500°K, čo je bližšie našej zemepisnej šírke, aj keď z výroby to takmer všetko chodí nastavené na 6500°K, resp. D65. Druhá vec, aby niekto nenadobudol dojem že každý monitor skalibrovaný kolorimetrickou sondou či spektrofotometrom je automaticky skalibrovaný hardvérovo, tak to platí len pre monitory hardvérovo skalibrovateľné. Neviem ako je to u iných značiek, ale napr. pri CG222 od Eiza sa hardvérová kalibrácia robí cez Color Navigator a táto neovplyvňuje grafickú kartu. Ale napr. ´S´ rada od Eiza nemá možnosť grafickej kalibrácie, len softvérovej. Toto platí o väčšine monitorov bežne používaných, čiže vo väčšine prípadov u bežných užívateľov pôjde o softvérovú a nie hardvérovú kalibráciu monitorov. Tým nechcem napísať, že kalibrácia na takých monitoroch nemá zmysel. Ak to tak nie je, budem rád za opravu. Možno mi niečo ušlo, alebo z hlavy vyšumelo :-)
Inak vo všetkom v článku vyššie súhlasím, sám som si tým v domácich podmienkach prešiel.
 
Cerberus
2010-10-04 18:43:39
Ale napr. ´S´ rada od Eiza nemá možnosť grafickej kalibrácie, len softvérovej...
oprava : ... nemá možnosť hardvérovej kalibrácie, len softvérovej ...
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2010-10-04 19:14:34
Softverova aj hardverova kalibracia su hardverove. Len sa jedna o milne oznacenie.
Tzv. Softverova kalibraciasa vykonava kalibracnou sondou, ktora vytvori ICC profil, ktory sa ulozi do tzv. LUT tabulky v grafickej karte. Tato profilacia je 8-bitova.
Tzv. Hardverova kalibracia sa takisto vykonava sondou, ale ICC profil sa uklada priamo do monitora. Tato kalibracia je 10-bitova, cize je o nieco presnejsia. Naviac HW kalibrovatelne modely umoznuju lahko prepinat medzi viacerymi ICC profilmi, co sa pouziva napr. v DTP studiach, ked sa pri inom nastaveni upravuju napr. fotky a pri inom robi grafika pre ofsetovu tlac.

Takze spravne je hovorit o hardverovo kalibrovatelnom monitore a nie o hardverovej kalibracii.
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2010-10-04 19:23:08
Ja kalibrujem na 6500, Gamma 2,2, jas okolo 100-120 Cd/m2. Neviem aky vplyv ma zemepisna sirka na moju skoro zatemnenu miestnost? :-)
 
Cerberus
2010-10-04 19:32:31
Takto to chápem aj ja, len som sa laicky vyjadril. :-)
 
Cerberus
2010-10-04 19:55:53
príspevok od: Karol Srnec
Ja kalibrujem na 6500, Gamma 2,2, jas okolo 100-120 Cd/m2. Neviem aky vplyv ma zemepisna sirka na moju skoro zatemnenu miestnost? :-)
Mal som na mysli teplotu svetla na akú sme v našej zemepisnej šírke približne zvyknutí, v zime sa vnímanie teploty svetla posúva pocitovo viac na sever. Tak nejako som si to zapamätal. Jasne že to nie je striktne dané , ani to nemá vplyv na zatemnenú miestnosť, je to práve o tom pocite. Len na to netreba potom zabudnúť v CM pri tlači. :-)
P.S. Som netušil že aj Tesco papiere majú firemný profil. Nikde som sa s tým zatiaľ nestretol. Som ich skúšal pred rokom, ale ostal som pri Epsonoch. Kde sa dá prosím Ťa na tie Tesco profily naraziť?
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2010-10-04 20:48:06
Nie Tesco ale Tecco. Recenziu pripravuje Juloa zatial co tlacil, tak parada.
 
Cerberus
2010-10-04 20:54:27
príspevok od: Karol Srnec
Nie Tesco ale Tecco. Recenziu pripravuje Juloa zatial co tlacil, tak parada.
No nečítal som pozorne. Aj som sa trocha znepokojil že kam sa uberáme :-).
Ďakujem za info.
 
darmo
2010-10-04 21:16:09
príspevok od: Karol Srnec
Ja kalibrujem na 6500, Gamma 2,2, jas okolo 100-120 Cd/m2. Neviem aky vplyv ma zemepisna sirka na moju skoro zatemnenu miestnost? :-)
Naozaj nemá len ak tlačíš a pozeráš na čisto čierne plochy. Na všetko ostatné okrem čistej tmy odfotenej našich zemepisných šírkach je už vhodnejšia kalibrácia na teplotu bieleho bodu 5500. Aj keď marketingovo je preferovaná aj opticky krajšia je, uznávam, D65. Ale nie je to až taký rozdiel, ako zlepšenie ktoré zväčša prinesie samotná kalibrácia.
 
sunajn
2010-10-04 21:30:26
Fajn článok. Akurát kus drahá hračička pre mňa za $449 zelených. :)
 
demo
2010-10-05 10:30:09
zatial nekalibrujem, nemam na to monitor, existuje nejaky do 250€ ktory sa da kalibrovat?
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2010-10-05 10:57:32
príspevok od: demo
zatial nekalibrujem, nemam na to monitor, existuje nejaky do 250€ ktory sa da kalibrovat?
Kazdy monitor je kalibrovatelny, ale z kancelarskeho tym graficky neurobis. V nasom internetovom obchode ale mame model aj pre tvoj rozpocet, pritom uz so slusnym LCD panelom, vhodnym pre spracovanie fotografie:

http://shop.ephoto.sk/dell-2209wa-ultrasharp-widescreen-flat-panel-lcd22-cierny.html
 
miriko
2010-10-07 21:54:09
Veľmi dobrý článok, vlasním Eizo CG 222 aj colormunki.
 
atariak
2012-06-29 13:55:37
vyborny clanok. len jedna vec zamrzi... ak je to mozne, prezradte, odkial ten HW kupujete, ked mate take vysoke predajne ceny? na britskom amazone to kostne 280libier, trochu mi uchadza, preco by mal niekto vysolit 410E za to iste. ale nic v zlom. clanok sam osebe je vyborny....
 
Duge
2012-06-29 14:41:36
Vďaka za článok, výborné počítanie. Ako odchovanec na mokrom procese som si ku svojej D7000 zadovážil Eizo s adobeRGB a sondu len nedávno. No, jediné čo sa dá povedať je, že investícia sa bez akýchkoľvek ďalších diskusií oplatila. Ten rozdiel medzi "bežným" a grafickým monitorom je skutočne dramatický. Prechody jednotlivých odtieňov napr na tvári sú neuveriteľne plynulé.

Kalibroval som na 6500; 2.2; a jas tuším 105.
 
Timotej Jančár
2012-06-29 16:29:27
príspevok od: atariak
vyborny clanok. len jedna vec zamrzi... ak je to mozne, prezradte, odkial ten HW kupujete, ked mate take vysoke predajne ceny? na britskom amazone to kostne 280libier, trochu mi uchadza, preco by mal niekto vysolit 410E za to iste. ale nic v zlom. clanok sam osebe je vyborny....
Celé je to o cenách nákup - predaj. Od dodávateľa máme nastavené ceny a podľa tých sa musíme riadiť. Pokiaľ si pozrieš porovnanie cien na slovenskom trhu cez niektorý porovnávač uvidíš, že nikto na Slovensku túto konkrétnu sondu nepredáva za menej, ako my. Pokiaľ niekto chce, samozrejme si to z GB objednať môže. Ale ak si prerátaš 280 libier na €, tak Ti to podľa katuálneho kurzu výde na 347,05€ bez prepravného. Čo nie je zasa taký veľký rozdiel.
 
atariak
2012-06-29 17:57:34
Oki,vdaka. Ostatnych predajcov som neporovnaval,to je pravda. Problem bude asi v tom, ze u nas je vsetko tak akosi drahsie ako v zahranici
 
atariak
2012-06-29 18:01:42
príspevok od: Timotej Jančár
Celé je to o cenách nákup - predaj. Od dodávateľa máme nastavené ceny a podľa tých sa musíme riadiť. Pokiaľ si pozrieš porovnanie cien na slovenskom trhu cez niektorý porovnávač uvidíš, že nikto na Slovensku túto konkrétnu sondu nepredáva za menej, ako my. Pokiaľ niekto chce, samozrejme si to z GB objednať môže. Ale ak si prerátaš 280 libier na €, tak Ti to podľa katuálneho kurzu výde na 347,05€ bez prepravného. Čo nie je zasa taký veľký rozdiel.
Jo, treba brat kurz stred, ked platis kartou, nie ten nevyhodnejsi, predaj...
 
rk.
2012-06-30 02:16:45
príspevok od: atariak
Jo, treba brat kurz stred, ked platis kartou, nie ten nevyhodnejsi, predaj...
Aj ked to ratam aktualnym stredom, vychadza mi to plus minus autobus rovnako, okolo 350e. Ci sa ti za tu cenu uplati prist o 12 mesiacov zaruky ...

Ako extrem na Amazone sa beru knihy, v pripade velkych objednavok od vydavatelov Amazon vie stlacit nakupnu cenu az na cca 40% nakupnej sumy ponukanej malym odberatelom.
 
ryan007
2012-06-30 08:13:02
Kedze v dost veciach som lama mal by som este jednu otazku k tomuto. Clanok fajn, ci uz taka alebo onaka sonda tiez fajn. ICC su pre mna spanielska dedina. Kamarat mi obcas skalibruje monitor s cim som spokojny. Napada ma len jedna otazka. Ako je to riesene ked si davam tlacit fotoknihy. Doa fotky netlacim, poslednu inkjet tlaciaren som vyhodil z okna. Preto ma zaujima ci su niekde uvedene tie profily ak poslem fotky na tlac na fotoknihu. Dakujem.
 
JOK3R
2012-06-30 11:35:34
príspevok od: atariak
Oki,vdaka. Ostatnych predajcov som neporovnaval,to je pravda. Problem bude asi v tom, ze u nas je vsetko tak akosi drahsie ako v zahranici
Špecialita Slovenska, oproti okolitým štátom EU tretinové platy a skoro dvojnásobné ceny
 
Daniel.U
2012-06-30 11:55:30
príspevok od: ryan007
Kedze v dost veciach som lama mal by som este jednu otazku k tomuto. Clanok fajn, ci uz taka alebo onaka sonda tiez fajn. ICC su pre mna spanielska dedina. Kamarat mi obcas skalibruje monitor s cim som spokojny. Napada ma len jedna otazka. Ako je to riesene ked si davam tlacit fotoknihy. Doa fotky netlacim, poslednu inkjet tlaciaren som vyhodil z okna. Preto ma zaujima ci su niekde uvedene tie profily ak poslem fotky na tlac na fotoknihu. Dakujem.
ty nemusis riesit icc profily vyrobcu knih. Doma pracuj normalne v standardnom priestore sRGB a normalne odosli. Kalibracia zariadenia na tlac knih je vec vyrobcu.
 
ryan007
2012-06-30 17:12:24
príspevok od: Daniel.U
ty nemusis riesit icc profily vyrobcu knih. Doma pracuj normalne v standardnom priestore sRGB a normalne odosli. Kalibracia zariadenia na tlac knih je vec vyrobcu.
Diky. Jednoducha, vystizna a hlavne konstruktivno-poucna odpoved.
 
DEVOTEE
ocenenie redakciou 2012-06-30 18:35:13
príspevok od: Karol Srnec
Ja kalibrujem na 6500, Gamma 2,2, jas okolo 100-120 Cd/m2. Neviem aky vplyv ma zemepisna sirka na moju skoro zatemnenu miestnost? :-)
Ahoj Karol, oazka: kedze si to skusal na iMacu 27, nakolko to bol rozdiel po kalibrácii ? a Este otazka.: ako casto kalibrujes iMac ? Ja som to zatial nespravil ani raz, ale dumem ze si požicam sondu a skusim.. Dakujem za odpoved.
 
atariak
2012-06-30 22:13:21
príspevok od: rk.
Aj ked to ratam aktualnym stredom, vychadza mi to plus minus autobus rovnako, okolo 350e. Ci sa ti za tu cenu uplati prist o 12 mesiacov zaruky ...

Ako extrem na Amazone sa beru knihy, v pripade velkych objednavok od vydavatelov Amazon vie stlacit nakupnu cenu az na cca 40% nakupnej sumy ponukanej malym odberatelom.
islo mi o to, ze ked vezmes kurz stred a postovne sa obcas zadari do 10E (ako to ten royal mail robi?), vyjde to cele okolo 350. ked porovnam regulernu cenu na tunajsom shope, nie tu akciovu, je to rodiel cca 100E, a to je uz velky rozdiel. na temu zaruky: aka je sanca, ze vec, ktoru pouzijes max. 1 krat do mesiaca, sa ti po roku pokazi? jasne, moze sa, ale to uz by musela byt brutalna smola. a netreba zabudat, ze vyrobcovia maju castokrat dlhsiu zaruku, nez ta slovenska dvojrocna.a obcas aj predajcovia samotni ponukaju dlhsiu zaruku, nez je zakonna (bavime sa o ne-SK predajcoch). tym koncim. a neunuvaj sa mi odpovedat, minule som sa s tebou bavil a neviedlo to nikam, ak potrebujes zabit cas, skus nieco ine
 
rk.
2012-07-01 00:46:33
príspevok od: atariak
islo mi o to, ze ked vezmes kurz stred a postovne sa obcas zadari do 10E (ako to ten royal mail robi?), vyjde to cele okolo 350. ked porovnam regulernu cenu na tunajsom shope, nie tu akciovu, je to rodiel cca 100E, a to je uz velky rozdiel. na temu zaruky: aka je sanca, ze vec, ktoru pouzijes max. 1 krat do mesiaca, sa ti po roku pokazi? jasne, moze sa, ale to uz by musela byt brutalna smola. a netreba zabudat, ze vyrobcovia maju castokrat dlhsiu zaruku, nez ta slovenska dvojrocna.a obcas aj predajcovia samotni ponukaju dlhsiu zaruku, nez je zakonna (bavime sa o ne-SK predajcoch). tym koncim. a neunuvaj sa mi odpovedat, minule som sa s tebou bavil a neviedlo to nikam, ak potrebujes zabit cas, skus nieco ine
a just ti odpoviem , lebo vidim, ze niesi pripraveny prijat ziadny iny nazor, dokonca ani reakciu ... popravde, najprv som bol mimo a netusil som, cim som si vysluzil takuto reakciu ... potom som si pozrel starsie diskusie, kde sme sa mohli stretnut a uz rozumiem, ale to je v poriadku, ja to beriem ze kazdu diskusiu, kde s tebou niekto nesuhlasi povazujes za nikam neveducu.

1. nebavme sa o tom, ako sa moze postovne zadarit, bavime sa o konkretnej veci, ponuka ju 13 predajcov, z toho ale len traja ti to realne poslu na Slovensko (lebo Slovensko je klasifikovane ako Zone 3 krajina), najlacnejsie postovne je 13 libier, t.j. 16e

2. ano, ja suhlasim, ze rozdiel 100e je dost, ale ber do uvahy aj velkost trhu, ako aj naklady na strane predajcu tu a na strane predajcu cez amazon ... cim ale nepopieram, ze niektore obchodu maju u nas totalne premrstene ceny

3. hypoteticky sa mozme o zaruke natahovat donekonecna, pokazili sa mi veci po tyzdni, aj po 22 mesiacoch pouzivania ...

4. obcas hento, obcas tamto, zasa - bavime sa o konkretnej veci so standardnou zarukou 12 mesiacov, ak ti niekto ponukne zaruku nad, tak si za to zaplatis (alebo sa mylim a najdes predajcu, ktory ti na to zdarma zaruku predlzi)

ja tymto nekoncim. unuval som sa ti odpovedat len preto, aby si si nebodaj nemyslel, ze mam na teba vysliapnute, akurat sme sa dvakrat stretli a dvakrat nie celkom suhlasime.

a keby ta trapilo, ci som s pisanim tejto odpovede zabil cas, tak sa nemusis bat, aspon som mal dovod prebehnut si po dlhsom case kurzovy listok a prepravne podmienky amazonu

pekny den, vela bubliniek a este viac lediek
 
tadzesi
2012-07-01 11:52:55
Chapem ze clanok nieje napisany vcera, ale vadi mi ze je tu dehonestovana sonda i1Display. Osobne pouzivam i1Display Pro ktora na SW urovni mera odlesky od monitora. Ako to funguje netusim, ale tato moznost tu je.

Velkou vyhodou i1 Pro je moznost pridania Pantone patchov. Cize zo standardu 478 patch buniek sa dostanem na 3096 vzoriek. Viac vzoriek = vatsia presnost kalibracie. Kalibracia takeho mnozstva patchov trva 45 minut.
 
atariak
2012-07-03 18:10:19
príspevok od: rk.
a just ti odpoviem , lebo vidim, ze niesi pripraveny prijat ziadny iny nazor, dokonca ani reakciu ... popravde, najprv som bol mimo a netusil som, cim som si vysluzil takuto reakciu ... potom som si pozrel starsie diskusie, kde sme sa mohli stretnut a uz rozumiem, ale to je v poriadku, ja to beriem ze kazdu diskusiu, kde s tebou niekto nesuhlasi povazujes za nikam neveducu.

1. nebavme sa o tom, ako sa moze postovne zadarit, bavime sa o konkretnej veci, ponuka ju 13 predajcov, z toho ale len traja ti to realne poslu na Slovensko (lebo Slovensko je klasifikovane ako Zone 3 krajina), najlacnejsie postovne je 13 libier, t.j. 16e

2. ano, ja suhlasim, ze rozdiel 100e je dost, ale ber do uvahy aj velkost trhu, ako aj naklady na strane predajcu tu a na strane predajcu cez amazon ... cim ale nepopieram, ze niektore obchodu maju u nas totalne premrstene ceny

3. hypoteticky sa mozme o zaruke natahovat donekonecna, pokazili sa mi veci po tyzdni, aj po 22 mesiacoch pouzivania ...

4. obcas hento, obcas tamto, zasa - bavime sa o konkretnej veci so standardnou zarukou 12 mesiacov, ak ti niekto ponukne zaruku nad, tak si za to zaplatis (alebo sa mylim a najdes predajcu, ktory ti na to zdarma zaruku predlzi)

ja tymto nekoncim. unuval som sa ti odpovedat len preto, aby si si nebodaj nemyslel, ze mam na teba vysliapnute, akurat sme sa dvakrat stretli a dvakrat nie celkom suhlasime.

a keby ta trapilo, ci som s pisanim tejto odpovede zabil cas, tak sa nemusis bat, aspon som mal dovod prebehnut si po dlhsom case kurzovy listok a prepravne podmienky amazonu

pekny den, vela bubliniek a este viac lediek
pocuvaj ma nestastniku, dufam ze si nemyslis, ze som to po tebe cital. odkazal som ti, ze nemusis reagovat, ale vidim, ze tvoje ego je silnejsie ako tvoj rozum. vies aky je rozdiel medzi tym, ked vyhras paraolympiadu a diskusiu na internetovom fore? aj ked vyhras, budes aj tak imbecil.
 
rk.
2012-07-04 11:56:49
príspevok od: atariak
pocuvaj ma nestastniku, dufam ze si nemyslis, ze som to po tebe cital. odkazal som ti, ze nemusis reagovat, ale vidim, ze tvoje ego je silnejsie ako tvoj rozum. vies aky je rozdiel medzi tym, ked vyhras paraolympiadu a diskusiu na internetovom fore? aj ked vyhras, budes aj tak imbecil.
Uff, nazvat paraolympionikov imbecilmi je silna kava, ale aspon si ukazal, na akej urovni si schopny diskutovat. Ked dojdu argumenty, treba pourazat vsetkych naokolo. Gratulujem (dufam ze toto uz nebolo na teba moc dlhe).
 
atariak
2012-07-04 15:01:53
príspevok od: rk.
Uff, nazvat paraolympionikov imbecilmi je silna kava, ale aspon si ukazal, na akej urovni si schopny diskutovat. Ked dojdu argumenty, treba pourazat vsetkych naokolo. Gratulujem (dufam ze toto uz nebolo na teba moc dlhe).
pochopitelne sa zase hras na hlupeho, aj ked v tvojom pripade zase az tak vela hrat nemusis. najdi si babu alebo chlapa, nebudes sa musiet ukajat po forach....
 
majsterko
2012-07-05 03:34:22
príspevok od: Karol Srnec
Ja kalibrujem na 6500, Gamma 2,2, jas okolo 100-120 Cd/m2. Neviem aky vplyv ma zemepisna sirka na moju skoro zatemnenu miestnost? :-)
Tych 5500K ma skor historicku suvislost, kedy cielom bolo, aby clovek pozerajuci vysledok (vytlacok z ofsetovej tlaciarne) na dennom svetle v nasej zemepisnej polohe mal farebne vidiet to co videli tvorcovia pri spracovani produktu tj. tlacoviny z ofsetovej tlaciarne. Tych 5500K je len zauzivana konvencia z cias kedy sa vyrabal "kalibrovany" filmovy material na 5500K (teda on sa vyraba aj dnes 8-) Preco sa rozhodlo, ze to bude 5500K a nie 6500K neviem. Moj odhat je, ze nejaky ustav cias minulych meral spektormetrom bielu podlozku na dennom svetle pocas dna v nejakej limite luxov a urobil statisticky priemer. Pozerame si tlacove vystupy iba vonku kde je svetlo konstatnych 5500K alebo 6500K? Nie. Vsetko bolo zbytocne ked si clovek kupi casopis a pozera si ho vecer vo vlaku s neonkami s 3700K 8-) Takze zamer usiel ucinku 8-)
Pre tych co nevedia je lepsich 5500K. Pre tych co vedia to moze byt aj 3400K. Ked mam nieco urobit vecer pri kancelarskom svetle s hodnotou napr. 3400K tak si fotak nastavim na 3400K, monitor nastavim na 3400K, skalibrujem na 3400K (ak to sonda umoznuje) a tlacim pri 3400K. Rano, ked sa pozriem na vytlacok tak sa nezlaknem co uvidim.
A ked budem fotit bleskami ktore maju 6500K, retusovat budem v tme s kalibrovanym monitorom na 6500K a cez den o 12:00 v parku pri modrej oblohe ukazovat vytlacok, bude tam to co som videl vecer na pocitaci.
Ja osobne menim kelviny podla clanku vyrobneho procesu, ktory nemozem zmenit alebo ovplyvnit. Momentalne je to u mna tiez 6500K lebo som ine ziarivky do mojej lampy nad stolom nezohnal 8-)
 
majsterko
2012-07-05 03:55:44
Dokaze sonda merat aj vzorky farieb z tlacovin a poved co je to za farbu (rgb, cmyk, pantone...)?
 
majsterko
2012-07-05 04:01:03
Otazku berem spat. Je to skoro na konci clanku napisane 8-(
 
majsterko
2012-07-05 04:10:10
príspevok od: sunajn
Fajn článok. Akurát kus drahá hračička pre mňa za $449 zelených. :)
draha, ale pozor je to dvojita hracka 8-) Je to skor pristroj dva v jednom za cenu jedneho. Ta trochu malo vypichnuta vlastnost merat existujucu farbu z predlohy je mozno este viac navratnejsia ako kalibrovanie monitoru. Samozrejme pre ludi co robia aj s grafikou. Ani nespocitam hodiny hladania farby v roznych farebnych priestoroch podla vzorky od klienta 8-)
 
WildSammy
2012-07-14 11:15:13
Dobrý deň.

Kúpil som si túto sondu a používam ju na MAC OS X Lion.

Chcem sa spýtať, či aj Vám padala aplikácia Colormunki Tray ak ste prešli myšou nad položku AppSet Printer Profile?

Verziu SW ColorMunki mám 1.1.1.

Ďakujem za info.
 
Lubitelweb
2014-10-22 16:06:21
Prosim uzivatelov Colormunki Photo/Display o info.
V licencii sa spomina, ze je mozne instalovat na 3 pocitace. To miniem asi hned v prvý deň, ale čo ďalej?
Nie som si isty, ci to plati iba pre doplnkovy SW, alebo sa fakt sonda po 3 PC nejakym sposobom zablokuje.
 

Ďalší článok z kategórie

Z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované