Hore

Fórum » Výstavy, stretnutia
 

AMFO 2014 Kraj

total empty
total empty 2014-05-28 13:20:10+02
AMFO 2014 krajská súťaž amatérskej fotografie, Stará Ľubovňa
VYHODNOTENIE
Vyjadrenie poroty

Porota skonštatovala, že celková úroveň predložených prác bola oproti minuloročnej kolekcii nižšia. Týka sa to nielen námetov a obsahovej náplne, ale aj technickej kvality. Napriek tomu niektoré z ocenených prác boli výnimočné.
V prvej skupine autorov do 16 rokov bolo slabé obsadenie a kvalita. Porota je toho názoru, že rozdelenie prác na dve kategórie – čiernobiela a farebná fotografia je v tejto skupine zbytočné. Mladá generácia nemá vyhranený názor na toto delenie, lebo osobne nezažila éru klasickej čiernobielej fotografie. Preto aj farebných fotografií bolo oveľa viac, ako tých monochromatických – čiernobielych. Prevládala tu farebne, doslova výtvarne, spracovaná fotografia.
V druhej skupine autorov do 21 rokov boli udelené štyri ceny v kategórii čiernobielej fotografie. Tiež prevládali výtvarne poňaté práce. Medzi ocenenými prácami sa objavil aj zaujímavo stvárnený portrét. Týchto nebolo toho roku príliš veľa. Stúpla úroveň práce
s farbami v obraze.
Tretia skupina bola najpočetnejšie zastúpená, čo už sa stalo tradíciou. Kategória čiernobielej fotografie bola chudobná na kvalitné technický prepracované fotografie a výnimočné zobrazenia udalostí, momentov, krajiny atď. Okrem ocenených pfotografií bolo veľmi málo vhodných na výstavu. Vo farebnej fotografii, ktorá bola zastúpená najväčším počtom prác, bolo z čoho vyberať. Tematicky bola oveľa pestrejšia ako zvyšok súťažnej kolekcie. Zastúpené boli rôzne žánre fotografie. Od živej, dokumentárnej cez portrét, akty, statickú, či cestovateľskú až po zábery z blízka, čiže makro fotografia. Tieto dokonca dosiahli métu. Boli ocenené ako najlepšie fotografie.
Potvrdila sa už viacročná skúsennosť poroty, že najmenej nápaditá a technicky najslabšie spracovaná bola kategória multimedálnej prezentácie. Preto porota neudelila žiadne ocenenie a ani nevybrala žiadnu DVD prezentáciu na postup do celoslovenskej súťaže. V tomto smere by hádam bolo dobre zorganizovať školenie fotografov v Starej Ľubovni v rámci Prešovského kraja.
Do tematickej kategórie „Voda” bolo prihlásených o niečo viac prác, ako v minulom roku. Napriek tomu celková kvalita nebola na veľmi vysokej úrovni. Výnimku tvorili ocenené fotografie, ktoré boli excelentné.
Porota odporúča do budúcna, aby si autori dobre zvážili výber témy, výber snímku
a jeho finálne ukončenie, čiže samotné technické spracovanie, výber tlače, pretože niekedy je fakt lepšie sa držať príslovia, že „Niekedy málo znamená viac.” A to platí aj
v umeleckej fotografii.

--------------------------------------------------------------

Po roku sa opäť stretla v ĽOS Starej Ľubovni porota odborníkov – fotografov, ktorá dňa 17. 5. 2014 hodnotila 360 fotografií zaslaných do krajskej súťaže AMFO 2014. Členovia poroty Mgr. Katarína Kapsdorfer /Spišská Nová Ves/, Jozef Česla /Stará Ľubovňa/, Ivan Fleischer, /Košice/ mali nie ľahkú úlohu vybrať tie najlepšie snímky aj napriek tomu, že do súťaže prišlo zhruba o 358 fotografíí. V multimediálnej tvorbe sa predstavilo 7 autorov. Do súťaže sa zapojili okresy Bardejov, Poprad, Kežmarok, Stropkov, Svidník, Humenné, Vranovn.Topľou, Stará Ľubovňa okrem okresov Prešov a Sabinov.
Po niekoľko hodinovom hodnotení porota rozhodla udeliť ceny za najlepšie fotografie týmto autorom:
SKUPINA - autori do 16 rokov ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA Cena a diplom VAŠKOVÁ Zuzana /16 r../, Stropkov Pohľad do budúcna

FAREBNÁ FOTOGRAFIA
1. miesto TUPTOVÁ Miloslava /15 r./, Humenné Hmyzáci I., Hmyzáci III
2. miesto JANKO Timotej /15 r./, Snina Chuť života
3. miesto FECENKO Boris /14 r./, Humenné Kvapky radosti I.

Čestné uznanie ONDISOVÁ Dominika /16 r./, Bardejov Bikeri
NOVÁKOVÁ Dagmar /15 r./, Bardejov V pasci
KEREKANIČOVÁ Mária /13 r./, Snina Neskoré nedeľné popoludnie

Na výstavu: ADAMUŠČINOVÁ Simona /15 r./, Bardejov Pohľad, Fúúú
HIBEĽOVÁ Viktória /14 r./, Radoma Perinbaba
LENART Karol /16 r./, Bardejov – Dlhá Lúka Zúfalstvo, Vodný plameň
Letné pokušennie
KULIK Tomáš /16 r./, ZUŠ Šturova, Humenné Prvý sneh II.
ONDISOVÁ Dominika /16 r./, Bardejov Dirt
POLANSKÝ Peter /14 r./, Humenné Zasnená
REITER Mário / 13 r./, Stropkov Čo to buchlo
Pevnou rukov
Schody do neznáma
BAŠISTA Matej / 12 r./, ZUŠ A. Cígera Kežmarok Variácie – sklo III.
POPJAKOVÁ Alexandra / 15 r./, Bardejov Water
VAŠKOVÁ Zuzana /16 r../, Stropkov Detské zamyslenie
KEREKANIČOVÁ Mária /13 r./, Snina Koniec slávnosti
FECENKO Boris /14 r./, Humenné Kvapky radosti II.
MARINČÁKOVÁ Timea /14 r./, Humenné Bez názvu 2
JACKO Marek /13 r./, Staráí Ľubovňa Slimák, Kvet
SURMANKOVÁ Radoslava /16 r./, Nižná Olšava Kvapka nádeje
TUPTOVÁ Miloslava /15 r./, Humenné Kúzelník bublín V.
DLUGOŠOVÁ Alžbeta /15 r./, Humenné Hra svetla
KASARDOVÁ Andrea /14 r./, Bžany /Svidník/ Už to mám !
ŠTANCEL Tomáš /16 r./, Malý Slavkov /Poprad/ Lesná železnica


II. SKUPINA - AUTORI do 21 rokov ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA 1. miesto MIŠKO Lukáš /18 r./, Humenné Mill 2/ Mlyn 2
KESELICOVÁ Alexandra /20 r./, Svidník Svet cez moje okno
2. miesto BABJAR Kristián /19 r./, Stropkov Samotárka
Človek v zmysle
3. miesto TOMORYOVÁ Klaudia /17 r./,
SOŠ A. Dubčeka, Vranov n. Topľou Pri stene
Čestné uznanie n e u d e l e n é FAREBNÁ FOTOGRAFIA
1. miesto MIŠKO Lukáš /18 r./, Humenné Simplicity 1, 2 /
Jednoduchosť 1,2,
Sometimes I can be myown best friend 2 /
Niekedy môžem byť svojím najlepším priateľom 2
2. miesto HRABUŠOVÁ Miroslava / 20 r./, Prešov Nostalgia v mojich očiach
3. miesto HURTUKOVÁ Alica /17 r./, Bardejov Podvečer

Čestné uznanie ĎURAŠ Štefan /21 r./, Kapušany V posledných lúčoch,
Znovuzrodenie
PAVÚKOVÁ Dominika /18 r./, Stropkov Unesená
ĎURAJKOVÁ Eva /18 r./ Stropkov Nádej
MIŠKO Lukáš /18 r./, Humenné No name 1, 2, 3/
bez názvu 1, 2, 3


Na výstavu:
MIZERÁKOVÁ Zuzana /17 r./, Zborov Be fanky
KOVAĽ Rudolf, /18 r./, Bardejov Na prechádzke, Strečno
ŽDIĽOVÁ Júlia /17 r./, Mihaľov /Bardejov/ Čakanie
KRETOVÁ Lucia /18 r./, Stropkov Ženský pohľad
KANALOŠOVÁ Tina /21 r./, Stropkov Bolesť, Musím mať nádej,
Mystérium
RUDIKOVÁ Jana /17 r./, SOŠ A. Dubčeka, Vranov n. Topľou Kočka
KESELICOVÁ Alexandra /20 r./, Svidník Tanec v Tme, Nie a nie
od zeme odlepiť sa,
Portrét Jany,
Portrét Ivana
CUPEROVÁ Andrea, /18 r./, Vagrinec, /Ladomírova/ Nika, Vo vetre
MIŠKO Lukáš /18 r./, Humenné Something about these 1/
Niečo o týchto tieňoch 1,
Mill 1/ Mlyn 2,
Color lights 2,3 / Farebné
svetlá 2,3,
Just another day 3, 5, 6/
Len ďalší deň 3, 5, 6
JAVORSKÁ Martina /18 r./, Svit Zimný podvečer
MARCINČÁKOVÁ Timea /17/, SOŠ A. Dubčeka, Vranov n. Topľou Moja neresť
RUDZIKOVÁ Marta /17 r./, SOŠ A. Dubčeka, Vranov n. Topľou Okno
ŠTEFANIŠINOVÁ Monika /20 r./, Hrabovčík , /SK/ Západ slnka
BABJAR Kristián /19 r./, Stropkov Pútnik
KOSŤ Vladislav /18 r./, Svidník Posledné lúče
JURIČKO Matej /18r./, Bardejov Pred búrkou
MIZERÁKOVÁ Zuzana /17 r./, Zborov Muro, Kvapky
VOJTKOVÁ Simona /19 r./, Kladzany Flower drops


III. SKUPINA - AUTORI nad 21 rokov ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA 1. miesto IGNÁC Dušan, Ing. /49 r./, Svidník Sila vôle
2. miesto SALZMANN Jirko /61 r./, Poprad Duch noci
3. miesto BAŇAS Leonard, Ing. /62 r./, Bardejov Siesta
Čestné uznanie CICHÝ Matúš /32 r./, Stropkov Skokan
VOĽANSKÝ Jaroslav /41 r./, Lukavica /BJ/ Tanec 2

FAREBNÁ FOTOGRAFIA 1. miesto POTOMA Kristián /31 r./, Stropkov Time to sleep 1- 3
2. miesto VERNAREC Ján, / 24 r./, Vernár Lady Russia
LAURUSKÝ Jozef /60 r./, Humenné Doba plastová 1
3. miesto VOĽANSKÝ Jaroslav /41 r./, Lukavica /BJ/ Farmarské preteky 2
IGNÁC Dušan, Ing. /49 r./, Svidník Farmár

Čestné uznanie ONDRUŠ Pavol /37 r./, Poprad Línie, Kontrast
PURTZ Martin /46 r./, Poprad V krajine lodiek 1,4
VOĽANSKÝ Jaroslav /41 r./, Lukavica /BJ/ Tanec 1
BODOR Peter,Ing. /67 r./, Vranov n. Topľou V rytme 2012


Na výstavu:
LAURUSKÝ Jozef /60 r./, Humenné Pohľad z môjho okna,
Symboly doby 2
Obloha nad Šíravou 1, Podvečer na Laborci
Bezdomovec Michal
LAURUSKÝ Peter /36 r./, Humenné Večerná modlitba,
Človek verzus krajina 2
JURČÁk Jozef , /?/, Bardejov Lyžiari, Na rybačke,
Čo vybrať?
HRIČAN Anton, Ing. /68 r./, Stropkov Silák, V ríši holubov,
Hlava 22, SOS,
Rychlé nože
FEIGL Jozef /53 r./, Humenné Máme ju
GURNÍK Michal / 35 r./, Poprad Nohy 1
VASTUŠKO Radoslav /36 r./, Poprad Bežec
REPKO Marek /40 r./ Tovarné Ruiny 1, 2, Preludy 1
VAJS Vladimír, Mgr., / ?/, Humenné Umelci 2 z cyklu Uhly
pohľadu, Bez názvu
z cyklu Odložený,
Strecha z cyklu Poézia
plechu
SALZMANN Jirko /61 r./, Poprad Cesta do hôr,
Modré svetielko nádeje
DAŇO Alexander /54 r. /, Jasenov Apokalypsa
PURTZ Martin /46 r./, Poprad Únik, V ľadovej pivnici,
Strážca
RIPPEROVÁ Valéria /43 r./, Svidník Hra so svetlom II., Kuk
BRUDŇÁK Jozef /26 r./, Svidník After rain
POTOMA Kristián /31 r./, Stropkov Gypsy Boy
PRAČKO Dominik /26 r./, Bardejov V zajatí prázdnoty
MARHULÍK Ján, /?/, Bardejov Dva pohľady, Hadia žena
BAŇAS Leonard, Ing. /62 r./, Bardejov Ťažká situácia, Hra detí,
Friends/Priatelia,
Mŕtva krajina,
Zrkadlenie 2
BUJDOŠ Michal /63 r./, Stropkov Džanik
KOLENICOVÁ Magdaléna /54 r./, Stropkov Malá stavbárka, Kormoráni
HRUŠKA Ľudovít / 63 r./, Humenné Dáma s lyžičkou,
Faunove veľmi neskoré
popludnie, Inverzia I.
POROCHNAVÝ Miroslav /42 r./, Kochanovce Nádych
GEFFERT Jozef, PhDr., /71 r./, Bardejov Na výlete, Zimné etudy 7
HAŽLINSKÝ Ferdinad /67 r./, Bardejov Glutton
VOĽANSKÝ Jaroslav /41 r./, Lukavica /Bardejov/ Odraz
ONDRUŠ Pavol /37 r./, Poprad Riečny Mone
WÜRLL Michal /30 r./, Cabov /Sečovská polianka/ Slavianka I.
CICHÝ Matúš /32 r./, Stropkov V objatí
KLIMKO Viliam /49 r./, Chmeľnica Madona nad riekou II.
HUDÁK Michal /85 r./, Svidník Reflexia II.
MULTIMEDIÁLNA PREZENTÁCIA: V tejto katégórii neboli vôbec udelené ceny a porota neodporučila žiadne zo zaslaných DVD
na postup do celoslovenskej súťaže.


Tematická kategória - VODA

1. miesto FÜLÖP Pavol, /19 r./Svidník Voda života
1. miesto LAURUSKÝ Jozef /60 r./, Humenné Tri koruny
2. miesto HRABUŠOVÁ Miroslava /20 r./, Prešov O svetle sním
3. miesto n e u d e l e né

Na výstavu:
KASARDOVÁ Renata /32 r./, Stropkov Polievanie
VASIL Miroslav /59 r./, Humenné Voda III., Vydra morská
HAŽLINSKÝ Ferdinad /67 r./, Bardejov Ráno na Ružíne,
Kvapky života,
V rannej rose
BUJDOŠ Michal /63 r./, Stropkov Modrý svet
HRIČAN Anton, Ing. /68 r./, Stropkov Do hĺbin
IGNÁC Dušan, Ing. /49 r./, Svidník Krotenie vody
LAURUSKÝ Jozef /60 r./, Humenné Zrkadlenie,
Ľadová zvonkohra
BAŇAS Leonard, Ing. /62 r./, Bardejov Vodné korzo
Anna Dragannová, metodička pre výtvarníctvo, fotografiu a výstavníctvo

Vaše názori a postrehy k tejto súťaži ?
 
Andy02
2014-06-01 22:26:41+02
príspevok od: istvic
teraz neviem ci sa bavime po peknych obrazkoch ci dobrych fotkach:}
Ak sú to pre teba pekné obrázky, tak to je tvoja vec. Tak ako pre mňa nie sú dobré fotky tie, ktoré vyhrali v tej súťaži, teda okrem dvoch či troch.
 
istvic
ocenenie redakciou 2014-06-01 22:38:23+02
príspevok od: Andy02
Ak sú to pre teba pekné obrázky, tak to je tvoja vec. Tak ako pre mňa nie sú dobré fotky tie, ktoré vyhrali v tej súťaži, teda okrem dvoch či troch.
hej,,mas pravdi Andy.nehovoris zle..je to Tvoj pohlad na vec..ale otazkou je ci je ta porota poskladana zo spickovych kunshostikov,editorov a fotografov slepa alebo mas Ty taky vycibreny a vystrielany vkus ana to kasles
 
Andy02
2014-06-01 22:46:44+02
príspevok od: istvic
hej,,mas pravdi Andy.nehovoris zle..je to Tvoj pohlad na vec..ale otazkou je ci je ta porota poskladana zo spickovych kunshostikov,editorov a fotografov slepa alebo mas Ty taky vycibreny a vystrielany vkus ana to kasles
Ahá, ja som zabudla, takže keď nie som profesionálna fotografka, tak nesmiem napísať žiadny negatívny názor a pekne musím prikyvovať a jasať nad všetkými ocenenými fotografiami v týchto súťažiach, pretože som začiatočníčka. No nič, už budem mlčať, nepísať a nabudúce sa budem rozplývať nad krásou úplne tuctových fotografií (teda česť výnimkám).
 
Martin Brojo
ocenenie redakciou 2014-06-01 22:50:10+02
príspevok od: Andy02
Ahá, ja som zabudla, takže keď nie som profesionálna fotografka, tak nesmiem napísať žiadny negatívny názor a pekne musím prikyvovať a jasať nad všetkými ocenenými fotografiami v týchto súťažiach, pretože som začiatočníčka. No nič, už budem mlčať, nepísať a nabudúce sa budem rozplývať nad krásou úplne tuctových fotografií (teda česť výnimkám).
istvic ti hovori / pise nieco ine.
 
Andy02
2014-06-02 10:49:49+02
príspevok od: Martin Brojo
istvic ti hovori / pise nieco ine.
Neboj sa, viem čítať s porozumením.
 
seifi
2014-06-02 11:09:39+02
sem tam sa treba vrátiť ku klasikom, úrovne fotografov a iné...poučné čítanie
http://marcelkonecny.blogspot.sk/
 
seifi
2014-06-02 11:12:00+02
a vývojové fázy sú pekne popísané aj tu
http://www.photopost.cz/pp5/clanek.php?id=35
 
total empty
2014-06-02 12:43:18+02
príspevok od: seifi
a vývojové fázy sú pekne popísané aj tu
http://www.photopost.cz/pp5/clanek.php?id=35
V tom článku sa nájde každý,aj v kombináciach.
Neviem kde a ako sa snažíš zmiasť a zviesť tunajších fotografov, ale fakt mi pripadáš ako tí z fotoklubov. Trieba trocha triezvejší a reálnejší pohľad na fotku bez zbytočných emócií (hoci fotka je o emóciach,treba sa držať faktov pri posudzovaní a kritike).
Nie všetky krajinky sú tuctové a nie všetky super portréty a la červena čiapočka,kde je technika dokonalá, by mali byť fotky dňa.
Netreba odsudzovať dramatické úpravy, ktoré dájú fotke super emócie, lebo inak by fotka nebola to pravé.
Jeden občan to tu vystihol pekne:
Surová fotka je ako jedlo bez korenín,len taka divočina bez soli a tak.
Vhodním softením sa dá z nej urobiť super fotka-korenením super jedlo.
Samozrejme, že dôležitý je dobrý základ, lebo platí, že z hovna bič neupletieš.
Skús si niekedy pozrieť na 1x.com, na Hebus.com a uvidiš kvalitu rôzných druhov fotografie ,fotomonáži a grafík.
Veď už len čb alebo IR fotka je dramatický upravená proti realite, takže netreba len ortodoxne chváliť staré a prekonané, keď za 10 rokov digi foto išiel vývoj nenormálne dopredu a dáva neskutočné možnosti v realizácií a kreativite.
 
seifi
2014-06-02 13:57:48+02
príspevok od: total empty
V tom článku sa nájde každý,aj v kombináciach.
Neviem kde a ako sa snažíš zmiasť a zviesť tunajších fotografov, ale fakt mi pripadáš ako tí z fotoklubov. Trieba trocha triezvejší a reálnejší pohľad na fotku bez zbytočných emócií (hoci fotka je o emóciach,treba sa držať faktov pri posudzovaní a kritike).
Nie všetky krajinky sú tuctové a nie všetky super portréty a la červena čiapočka,kde je technika dokonalá, by mali byť fotky dňa.
Netreba odsudzovať dramatické úpravy, ktoré dájú fotke super emócie, lebo inak by fotka nebola to pravé.
Jeden občan to tu vystihol pekne:
Surová fotka je ako jedlo bez korenín,len taka divočina bez soli a tak.
Vhodním softením sa dá z nej urobiť super fotka-korenením super jedlo.
Samozrejme, že dôležitý je dobrý základ, lebo platí, že z hovna bič neupletieš.
Skús si niekedy pozrieť na 1x.com, na Hebus.com a uvidiš kvalitu rôzných druhov fotografie ,fotomonáži a grafík.
Veď už len čb alebo IR fotka je dramatický upravená proti realite, takže netreba len ortodoxne chváliť staré a prekonané, keď za 10 rokov digi foto išiel vývoj nenormálne dopredu a dáva neskutočné možnosti v realizácií a kreativite.
No nikoho sa nesnažím ani zmiasť ani zviesť ,...týmto publikom tu tak ľahko nepohneš, stačí čítať reakcie na vyslovené názory; ...ja viem, ja som to ale tak chcel(a)..., alebo ti napíšu súkromnou poštou, aby si sa vopchal kamsi
Všetko už bolo vymyslené, by si sa čudoval. To len ľudia majú krátku pamäť, viď udalosti posledných mesiacov a dní. Staré a prekonané ?, a prečo by nemohlo existovať staré a vyvíjať sa nové ? To len my meníme zákony každý mesiac, niekde žijú podľa zákonov z minulých storočí a sú ďalej ako my.
"Vhodním softením sa dá z nej urobiť super fotka-korenením super jedlo" - jasné, a podstata je v prdeli, alebo ak nevieš, čo a prečo si vlastne fotil, tak skúsim krok dva, niečo z toho dostať za stolom. To máš ako s dnešnými párkami, kúp aké chceš ješ furt rovnaké svinstvo.
 
total empty
2014-06-02 14:41:15+02
príspevok od: seifi
No nikoho sa nesnažím ani zmiasť ani zviesť ,...týmto publikom tu tak ľahko nepohneš, stačí čítať reakcie na vyslovené názory; ...ja viem, ja som to ale tak chcel(a)..., alebo ti napíšu súkromnou poštou, aby si sa vopchal kamsi
Všetko už bolo vymyslené, by si sa čudoval. To len ľudia majú krátku pamäť, viď udalosti posledných mesiacov a dní. Staré a prekonané ?, a prečo by nemohlo existovať staré a vyvíjať sa nové ? To len my meníme zákony každý mesiac, niekde žijú podľa zákonov z minulých storočí a sú ďalej ako my.
"Vhodním softením sa dá z nej urobiť super fotka-korenením super jedlo" - jasné, a podstata je v prdeli, alebo ak nevieš, čo a prečo si vlastne fotil, tak skúsim krok dva, niečo z toho dostať za stolom. To máš ako s dnešnými párkami, kúp aké chceš ješ furt rovnaké svinstvo.
Vyberáš z kontextu, ak cituješ,cituj celé !
 
b0baz
2014-06-02 17:35:25+02
príspevok od: total empty
Musíš poznať správnych ľudí na správnych miestach
Ale ide o ich prezentovaný názor, by som povedal v dnešnej dobe dosť zastaraný,konzervatívny ohľadom fotiek. Nejak neberu do úvahy nové štýly a spracovanie,vždy chceju len klasiku ako pred 20-imi rokmi.
A čo sa týka DVD prezentácie, tak tým ma dostali úplne, fakt neviem ako by mali vyzerať,keď ja som svoju ukázal a konzultoval s človekom,ktorí vyštudoval dokument fotku a film a aktívne sa tomu venuje a dal mi dobré rady ako a čo spraviť, a im nieje dobré.
Chcel by som vidieť tie, ktoré splňajú ich požiadavky, vlastne som videl v roku 2012 na celoštátnom a neviem o tom, že by tie nové boli až tak úbohe.
šak si pozri moju ktorú som dal na AMFO 2014, takže neviem aká je tam teraz politika a požiadavky.
http://www.youtube.com/watch?v=AfT-9VYsaR8&feature=share&list=UUPSSn4fnxlgLegvqDUIw93g&index=1
Gorgo, páči sa mi to. Aj ten hudobný background je super.
 
total empty
2014-06-02 17:53:16+02
príspevok od: b0baz
Gorgo, páči sa mi to. Aj ten hudobný background je super.
Vďaka,prezentujem svoj štýl(jesenné impresie) a som rád, že niekto dokáže povedať, že je to dobré. Hlavné posolstvo je v texte na konci,len ho treba v google traslate preložiť.
(aspoň ako tak)
 
dusan64
2014-07-15 23:01:57+02
Tak toto som tu objavil až teraz. Dosť kritiky tu padlo na úroveň fotiek na krajskom kole AMFO v Starej Ľubovni. Môj subjektívny názor je, že úroveň bola oproti minulému roku slabšia. Hlavne v kategórii nad 21 rokov. S Andy02 nesúhlasím čo sa týka makra boli ocenené fotografie minulý aj tento rok v S. Ľubovni. No a keď už sem píšem tak toto je víťazná fotka v kategórii nad 21 rokov kategoria monochrom www.ephoto.sk/fotogaleria/fotografie/416136/sily-ubudaju/?s=photos
 
total empty
2014-07-16 16:05:54+02
príspevok od: dusan64
Tak toto som tu objavil až teraz. Dosť kritiky tu padlo na úroveň fotiek na krajskom kole AMFO v Starej Ľubovni. Môj subjektívny názor je, že úroveň bola oproti minulému roku slabšia. Hlavne v kategórii nad 21 rokov. S Andy02 nesúhlasím čo sa týka makra boli ocenené fotografie minulý aj tento rok v S. Ľubovni. No a keď už sem píšem tak toto je víťazná fotka v kategórii nad 21 rokov kategoria monochrom www.ephoto.sk/fotogaleria/fotografie/416136/sily-ubudaju/?s=photos
nevadí,radšej neskôr ako nikdy.
A blahoželá.
 
Strana 2 z 2
 

Inzercia
 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()