Hore

3. Spring Fotosalon BARDAF

Usporiadateľ: Fotoclub BARDAF Bardejov ILFIAP 2131       

Patronát:   Medzinárodná federácia fotografického umenia (FIAP) - č. 2016/292
 Slovenská federácia fotografov /SFF/ č. P-01/2016

3. Spring Fotosalon BARDAF

Partneri: Mesto Bardejov, ephoto.sk

Adresa:

Ing. Gabriel Grund
Kukorelliho 46
08501  Bardejov
Slovakia 

Kalendár

Uzávierka: 01.06.2016
Porota:                             04.06.2016
Oznámenie výsledkov:   07.06.2016
Výstava:                         11.06.2016
Zaslanie katalógov   27.08.2016

Výstava

Od 11.06.2016  do 30.06.2016, výstavná sieň Oddelenia kultúry Mestského úradu v Bardejove a výstavná sieň Fotoklubu BARDAF

Vernisáž: 11.06.2016 o 10:00 hod výstavná sieň Oddelenia kultúry Mestského úradu Bardejov, Radničné námestie 21

Téma:

A. Akt - Farebná alebo Monochrom
B. Krajina  - Farebná alebo Monochrom
C. Otvorená - Farebná alebo Monochrom
D. Street - Farebná alebo Monochrom
E. Folklór, ľudové tradície a zvyky charakterizujúce región, oblasť, kraj - Farebná alebo Monochrom                     

Cieľom súťaže je propagácia výtvarnej fotografie. Súťaž   je   určená   pre   fotografov   z celého sveta, ktorí zašlú max. 4 fotografie do každej kategórie. Digitálne  súbory  musia  byť  zaslané vo formáte JPEG v rozlíšení najviac 2400 pixelov dlhšia strana, štvorec 1800x1800, maximálna veľkosť 3000kb.

Digitálne fotografie je možné zaslať troma spôsobmi:

1. on-line: http://fotoclubbardafbardejov.com/

2. emailom na adresu: fotoclubbardafbardejov@gmail.com, v prílohe okrem fotografií zaslať aj prihlasovací formulár

3. na adresu: Ing. Gabriel Grund, Kukorelliho 46, 08501  Bardejov, Slovakia spolu s poplatkom na CD nosiči

Hlavné ceny:

FIAP:

  • Odznak FIAP pre najlepšieho autora
  • Medaily FIAP: 3 zlaté, 3 strieborné, 3 bronzové,
  • 18 čestných uznaní

Grand Prix mesta Bardejov
Slovenská federácia fotografov /SFF/: 1 zlatá, 1 strieborná a 1 bronzová medaila
Ceny Fotoclubu BARDAF:

  • Medaily BARDAF 5 zlaté, 5 strieborné, 5 bronzové
  • 30 čestných uznaní /šesť v každej kategórii/
  • Diplomy pre najlepšie kluby


Prezident súťaže: Gabriel Grund, EFIAP, Slovensko

Sekretár poroty: Jaroslav Gutek, EFIAP, Slovensko

Porota: Predseda: Serhey Buslenko MFIAP, EFIAP/g, ES.FIAP, FRPS, ER.ISF – Ukrajina

Serhii Shchehlevatyh, AFIAP - Ukraine

Fedinand Hazlinsky, AFIAP - Slovakia

Náhradník:  Juraj Brezovsky, AFIAP -  Slovakia

Vstupný poplatok:

10 EUR, plus 5 EUR za každú ďalšiu kategóriu alebo 25 EUR za všetky kategórie. Fotokluby a občianske združenia nad desať účastníkov mínus 5 € na člena. Na uhradenie vstupného poplatku môžete použiť:

číslo účtu: 3028781957/0200, IBAN SK28 0200 0000 0030 2878 1957, SWIFT kód: SUBASKBX

platbu PAYPAL: fotoklubbardaf@gmail.com /uprednostňovaný spôsob/ alebo priamo vložiť vstupný poplatok k zaslanej prihláške, prípadne k  CD/DVD.

UPOZORNENIE Fotografie bez vstupného poplatku nebudú prijaté do súťaže. Poplatky a fotografie musia byť doručené do 01.06.2016. Zaslaním práce vyslovuje účastník súhlas s  podmienkami stanovenými usporiadateľom. Účastník musí byť držiteľom autorských práv k zaslaným fotografiám a je upovedomený s tým,  že môžu byť v súvislosti s výstavou publikované.

Organizátor podujatia:

Patronát:

    

Partneri:

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok

Ďalší článok z kategórie

Inzercia