Hore

Medvešský fotomaratón

V októbri  tohto roku znova vznikne niekoľko tisíc fotografií v centrálnej časti Novohrad-Nógrád geoparku - v oblasti Medveša a  okolitej krajine. Na toto dvojdňové podujatie - jedno z najväčších outdoorových fotografických podujatí strednej Európy – sa očakávajú  stovky fotografov.

Kam Vás organizátori podujatia pozývajú?

Miestom podujatia je menej známa oblasť strednej Európy, ktorá je ale bohatá na geologické, historické, krajinárske, či priemyselno - technické hodnoty. Tvorí ústrednú časť Novohrad – Nógrád geoparku – prvého cezhraničného geoparku na svete. Rozmanitosť krajiny vytvárajú vrcholy a hrebene sopečného pôvodu, zastrčené pieskovcové kaňony, najväčšia bazaltová vyvýšenina planinového typu v strednej Európe, historické hrady, priemyselno - technické hodnoty, a v neposlednom rade aj lesy – lokalita totiž patrí k najlesnatejším oblastiam Slovenska a Maďarska. V dňoch 11-12. októbra 2014 na tomto území  už druhýkrát usporiadame Medvešský Fotomaratón.

Čo Vám predstavia?

Na medzinárodné podujatie sú očakávaní takí záujemcovia zo Slovenska, ako aj z Maďarska,  ktorí radi fotografujú a objavujú nové miesta.  Počas 48 hodinového nepretržitého programu čakajú účastníkov na viacerých miestach jedinečné a netradičné programy, z ktorých mnohé budú realizované výlučne počas tohto podujatia. Hrady Fiľakovo, Šalgó a Šomoška, najkrajšie časti Medvešskej planiny, jedinečný hradný vrchol v Hajnáčke sú ťahákmi tohto podujatia. Obrnení rytieri budú „chrániť“ stredoveké pevnosti, ktoré budú v noci výnimočne pre túto príležitosť osvetlené.

V rámci programu bude aj krúžkovanie a fotenie vtákov, a program ponúkne aj návštevu miest vzdialených od turistických trás, ktoré však skrývajú ešte neobjavené a vzrušujúce fototémy.  Fotografom budú pózovať strážcovia stredovekých tradícií v dobovom oblečení. Podujatie je významným programom Novohrad-Nógrád geoparku, fotografi sa budú môcť medzi prvými oboznámiť s výsledkami tohoročného rozvoja geoparku, ako napr. nové náučné chodníky, nové Návštevnícke centrum alebo Vzdelávacie, výskumné a riadiace centrum.

Čo ponúknu?

Po registrácii čakajú účastníkov v oblasti Medveša, Salgótarjánu a Fiľakova voľné vstupy do múzeí a hradov, či mnohé zľavy na ubytovanie a stravovanie. Organizátori zabezpečia pre účastníkov sprievodcov na túrach, informačné a poradenské miesta s nepretržitou prevádzkou. Tak ako v minulom roku, fotografi so svojimi najlepšími fotkami sa budú môcť zúčastniť fotografickej súťaže.

Spolupráca v záujme poznania a ochrany prírody

Keďže organizátori túto oblasť veľmi dobre poznajú, účastníkom ukážu jej najkrajšie časti. Zavedú ich na cestičky a miesta, ktoré nepoznajú ani miestni obyvatelia. Jeseň je na Medveši prekrásna. Bohatý program a rozmanitosť krajiny prinesie tisíce fotografií, ktoré cez stránky sociálnych sietí, resp. pomocou tlače a fotografickej súťaže chcú organizátori sprístupniť čo najširšej verejnosti. S fotografmi by chceli uzatvoriť nasledovnú dohodu: za množstvo programu, ktoré od nich dostanú, pomôžu fotografi spopularizovať geopark, oblasť Medveša, a šíriť dôležitosť ochrany prírody a krajiny.

Na podujatie sa už môžete registrovať na webovej stránke www.foto-maraton.sk. Túto možnosť už využilo doteraz vyše 130 záujemcov. Na týchto stránkach nájdete aj najdôležitejšie informácie, počnúc od lokalizácie  programu, cez presné údaje o východe a západe slnka, až po zoznam partnerov a poskytovaných zliav.

Počas druhého októbrového víkendu usporiadatelia očakávajú milovníkov fotografovania a nádhernej krajiny do oblasti Medveša –  ako amatérov, tak aj profesionálov.

Ďalšie informácie

www.nngeopark.eu

www.fotosmaraton.hu

www.medvesifotosmaraton.blogspot.hu


Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
bigmaros
2014-08-27 11:55:41
facebook podujatia https://www.facebook.com/medvessky.maraton
 

Ďalší článok z kategórie

Inzercia