Hore

Kompozícia: Minimalizmus

Minimalizmus vo fotografii je nenáročný na použitú techniku, o to viac vyžaduje od fotografa vnímavosť k okoliu a znalosť kompozičných pravidiel. Nepomôže vám 10 obr./s., 36 Mpx, ani 51-zaostrovacích senzorov. 

Minimalizmus vo fotografii je nenáročný na použitú techniku, o to viac si vyžaduje od fotografa vnímavosť k okoliu a znalosť kompozičných pravidiel. Nepomôže vám 10 obr./s., 36 Mpx, ani 51-zaostrovacích senzorov. Schopnosť objavovať detaily, ktoré si ostatní nevšímajú vám dá možnosti nachádzať potencionálne motívy všade okolo seba. Minimalizmus je hra s okolím. “Hľadaj ma!” Prekrikujú sa motívy, ktoré sa objavujú doslova všade, kam sa pozriete.

Pre minimalizmus je charakteristické presné dodržiavanie kompozičných pravidiel, precíznosť, hra s tvarmi, plochami, objektmi, svetlom a tieňom. Minimalizmus môžete brať aj ako výborné kompozičné cvičenie, ktoré môžete robiť kdekoľvek.

Minimalizmus využíva vo veľkom kontrast a to nielen medzi svetlom a tieňom, či farbami, ale aj kontrast daný veľkosťou objektov. Využíva symboly, siluety, tvary, krivky, línie.

Minimalizmus je akási esencia známeho fotografického výroku, že fotografia je odstrihnutím nepotrebného. Minimalizmus ide ešte o kúsok ďalej. Nie je to len dôraz na detail, zdôrazňuje kontrast vo zvýšenej miere. Využíva negatívny priestor, obmedzenú paletu farieb, má blízko ku grafike.

Základom je interakcia jedného hlavného objektu s okolím. Tento vzťah by mal byť čistý a jednoduchý, bez rušivých prvkov. Divák by mal oceniť nekonvenčné nazeranie fotografa na svet okolo, teda to, že dokáže vidieť estetickú krásu tam, kde nie je zrejmá.

Minimalizmus je pre niekoho možno až príliš sterilný práve pre jeho jednoduchosť. Je ale dobrou školou vnímania kompozície. Minimalizmus je dobrým kompozičným cvičením. Tým, že odstraňujete rušivé prvky, pracujete s minimom objektov, komponuje sa vám ľahšie. Všetko je jednoznačnejšie a priamočiarejšie.

Najcennejšie sú fotografie, kde minimalistickú kompozíciu objavíte bez toho, aby ste do scény aktívne zasahovali. Cení sa vaša vnímavosť, to že vyberiete správny uhol záberu a viete kde sa postaviť a vyčkáte na správny okamih.


Bežný architektonický detail už v niekom môže evokovať minimalizmus.
Pre minimalistov fotografia obsahuje stále priveľa detailov.

K minimalizmu sa dopracujeme pozornejším študovaním scény s dôrazom na detail.

Aj pri minimalizme musíme dávať pozor, aby sme kompozíciu nezjednodušili priveľmi.

Potom už sa niet na čo pozerať. 

Základné pravidlá minimalizmu 

 • základom je jednoduchosť
 • využívajte negatívny priestor
 • využívajte hru svetla a tieňov, výrazný kontrast
 • využívajte kontrast textúr, materiálov a farieb
 • vyhľadávajte výrazné prvky (symboly, siluety, geometrické tvary)
 • nebojte sa meniť formát fotografie
 • hľadajte príbeh
 • podporte minimalizmus postprocesingom (zvýraznenie kontrastu, farebnosti, retušovanie rušivých prvkov)
 • využite kontrast prírodného a umelo vytvoreného
   

Čo je to minimalizmus pochopíte najlepšie z príkladov.

Jednoduchosť

Základným prvkom minimalizmu je jednoduchosť. Jeden hlavný objekt a zvyšok nerušivý, prípadne druhý objekt v ineterakcii s prvým. Minimalistická fotografia má jeden hlavný výrazový prostriedok, niekedy doplnený druhým pomocným. Viac už je na škodu.

Aj relatívne komplikované objekty môžu byť vo svojej podstate jednoduché. Zoberme si ako príklad niečo tak komplexného, ako ľudské telo, ako sa zjednoduší ak ho zachytíme ako siluetu.

Až na výnimky sa pri fotení používajú stredné a dlhšie ohniská. Je to pochopiteľné. Ak má byť fotografia jednoduchá, najľahšou cestou je odfotiť detail.


Detail mosta Apollo s použitím teleobjektívu.

Jednou z ciest k zjednodušeniu je zmena uhlu pohľadu. Sedátko kovovej stoličky je pri pohľade zhora jednoduchým kruhom.

Malá hĺbka ostrosti

Jedným z najrušivejších prvkov vo fotografii býva pozadie. Poznáme to dobre z kompaktov a fotomobilov. Všetko je ostré a hlavný objekt sa stráca na pozadí. Fotoaparáty s väčším snímačom nám umožňujú fotiť s malou hĺbkou ostrosti (DOF). Pozadie sa rozostrí a prestane byť rušivé.


Silueta vtáčika snímaná s dlhým ohniskom s plne otvorenou clonou.
Pozadie je rozmazané a preto neruší.

Rovnako je tomu aj u tejto fotografie. V pozadí sa nachádza veľká tabuľa s cenníkom,

ktorá by pri veľkej hĺbke ostrosti pôsobila rušivo.


Čistá kompozícia

V minimalistickej fotografii niet priestoru na kompozičné chyby. Naopak, je to žáner založený na precíznosti a presnosti. Začiatočníci sa nemusia báť. Vďaka jednoduchosti motívov je komponovanie jednoduchšie. Ľahšie si predstavíte tretinovú kompozíciu, či zlatý rez. Základné kompozičné recepty sú jednoduché a funkčné. Postupne k základným kompozíciám pridávajte pokročilé. Uvidíte, že to nie je ťažké a zlepší to vašu kompozíciu aj v iných žánroch fotografie.


Priam drzá stredová kompozícia je odvážnejšia.

Pre konzervatívnych tu máme aj tretinovú kompozíciu.


Uhlopriečna kompozícia. Výborne tu funguje farebný kontrast medzi žltou a modrou.

Negatívny priestor

Negatívny priestor je rozmerná plocha, prakticky bez obrazovej informácie. Plocha je väčšia ako hlavný objekt. Netrénovanému oku sa kompozícia s využitím negatívneho priestoru môže zdať zlá. Veď jedným zo základných kompozičných pravidiel je maximálne vyplnenie rámu hlavným objektom. Toto pravidlo je výborné v začiatkoch, je ale množstvo ďalších pravidiel. Využitie negatívneho priestoru patrí medzi pokročilejšie kompozície a niektorí fotografi s ním majú problém.  Boja sa, že hlavný objekt sa stráca. Je tomu práve naopak, kontrast vo veľkosti práve hlavný objekt zvýrazní. Pravdou je, že fotografie s využitím negatívneho priestoru vyniknú pri väčších rozmeroch. Pri pohľade do malého hľadáčika je ťažšie si predstaviť, ako bude kompozícia fungovať na metrovej zväčšenine.


Minimalizmus s využitím veľkého negatívneho priestoru môže byť riešením toho, že nemáte
k dispozícii výkonný teleobjektív. Minimalizmus je podporený vysokým kontrastom, takmer
grafickým využitím bielej a čiernej.

Ďalšia kompozícia s využitím negatívneho priestoru. Kontrast medzi zaplnenou a prázdnou plochou

vnáša do fotografie napätie, ktoré by tam nebolo, ak by som hodinami vyplnil celý formát fotografie.

Takéto umiestnenie hlavného objektu popiera základné kompozičné pravidlá. Verím, že ak by som ju dal

do našej galérie, našlo by sa niekoľko začiatočníkov, ktorí by ma začali poúčať o kompozícii. Toto je ale pokročilejšia a nie základná kompozícia a začiatočníci sa k nej dopracujú neskôr, keď zvládnu základy. 

Svetlo a tieň

Svetlo a tieň majú dve úlohy. Po prvé vytvárajú kontrast. Na čistej ploche môžu vytvárať obrazce, zvýrazňujú objekty. Po druhé pomáhajú preklenúť hranicu medzi minimalistickou a štandardnou fotografiou. Fotografie  s mierne potlačenou minimalitou sú pre širšiu divácku verejnosť stráviteľnejšie.

Až svetlo rozohralo hru tieňov, ktorá ozvláštnila inak nudný námet.

Veľmi jednoduchý motív. Pravý minimalisti by sa asi zaobišli bez tieňa. Pre mňa je ale plusom,

vyzýva ma predstaviť si, aké by to bolo sadnúť si na lavičku a pozerať na stromy.

Presné tvary objektov vytvorených človekom privádza k životu svetlo odrazené od okien.

Textúry a farby

V minimalistickej fotografii sú dobre využiteľné textúry, materiály a farby. Kontrast vo fotografii tu určujú rozdielne textúry a farby. Netreba to preháňať, najlepšie je použiť dva rôzne prvky. Viac prvkov je odklon od jednoduchosti, ktorá je pre minimalizmus charakteristická.


Fotografia je jednoduchá, motívom sú hladké plastové trubky. Kontrast je daný nepravidelnými kvapkami, konfrontovanými s hladkým povrchom trubiek.

Ďalší jednoduchý motív založený na tónovaní a textúre materiálov.

Využitie harmonických farieb.

Minimalizmus obľubuje farebný kontrast.

Základom je jednoduchá farebná paleta.

Ak farby pôsobia rušivo, môžete previesť fotografiu do ČB, musíte ovládať správny prevod,

aby ste neprišli o kontrast. 

Symboly a geometrické tvary

Symboly, písmená, geometrické tvary sú už vo svojej podstate minimalistické, aby sme ich vedeli rýchlo “čítať”. Preto sú vďačným objektom minimalistických fotografii.

Dopravné značenie je ukážkou využitia symbolov. Ak by som odfotil značku celú aj s pozadím, bola

by to obyčajná dokumentárna fotografia značky. Orezaním nepotrebného, zameraním sa na detail

obsahujúci len výrazný symbol, som dosiahol minimalizmus. Už nie je podstatný samotný

objekt (značka), ale grafické vyznenie.

Jednoduchý tvar loga Citroënu na modrej maske je variáciou na fotografiu značky.

Vďaka malej hĺbke ostrosti takmer zaniklo pozadie a vynikli tak zaujímavé krivky.

Architektúra je vďačným námetom pre minimalistickú fotografiu. 

Abstrakcia

Fotografia má veľa kreatívnych výrazových prvkov a postupov. Vďaka niektorým vieme nafotiť realitu tak, ako ju ľudské oko nikdy nemôže uvidieť. Pohyb môžeme rozmazať dlhým expozičným časom, môžeme počas expozície pohybovať fotoaparátom, či inak zámerne zneostriť fotografiu.

Formát fotografie

Pre mnohé minimalistické fotografie je charakteristická pokojná kompozícia. Tú podporujú menej používané formáty fotografie v pomere 6:7 alebo 1:1 (štvorcový formát). Na druhú stranu samotný tvar a veľkosť zaznamenaných objektov môžu nabádať fotografa k použitiu dynamickejšieho panoramatického formátu.

Príbeh

Ak do minimalistickej fotografie zapojíte život, ak sa súčasťou kompozície stávajú ľudia, zvieratá, vtáky, prichádza k slovu aj načasovanie. Kompozíciu si môžete vytvoriť v hlave dopredu a potom počkáte, kým ju človek, alebo zviera dotvorí.

Kulisy sú nehybné, kompozícia pripravená a teraz už len treba počkať, kým niekto príde a v pravý

moment stlačiť spúšť.


Silné protisvetlo, inokedy strašiak fotografa, v spojení s úpravou, zjednoduší fotografiu.

Cvičenia

Na minimalistickej fotografii je výborné, že ju môžeme trénovať a to veľmi ľahko a prakticky kdekoľvek. Dokonca ani nepotrebujete fotoaparát. Stačí sa pozerať okolo seba, hľadať a virtuálne si rámovať kompozíciu. Garantujem vám, že niekoľko minimalistických motívov nájdete kdekoľvek. Možno sedíte za počítačom, rovnako ako ja, keď píšem tieto slová. Zdvíham hlavu od monitora, obzerám sa okolo seba po redakcii, a všade naokolo vidím minimalistické motívy. V zmätku a neporiadku (dá sa povedať „bordeli“) je množstvo čistých, usporiadaných kompozícii, ktoré len treba objaviť, zarámovať a zaznamenať.


Výsledok krátkeho cvičenia. Mac Pro, stena, nástenka... 

Záver

Minimalizmus môže byť na hranici štandardného konzumného umenia. V niektorých prípadoch osloví už len “odborníkov”. Hranica je nejasná  mýno sa častejšie stretnete s nezáujmom, či dokonca tvrdou kritikou. Nie je taký obľúbený ako fotografie krajinky, zvieratiek, makra, alebo portrétov. Posudzovanie totiž vyžaduje určitú úroveň vzdelania. Minimalizmus často zachytáva na prvý pohľad nezaujímavé objekty a sústreďuje sa na kompozíciu.


Minimalizmus môžete využiť aj v produktovej fotografii. Hore fotoaparát Lytro, dole časť statívovej hlavy Gitzo.

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
stano66
2015-05-25 10:05:06
Moja šálka kávy. Výborný článok, skvelé fotky.
 
blahoslav J B Art
2015-05-25 15:37:59
inspirativny clanok, vdaka zan ... aj ked podla reakcii tema asi neoslovila vela ludi, kedze my sme tu povacsine maximalisti
 
Marcel Rebro
2015-05-25 15:43:17
príspevok od: stano66
Moja šálka kávy. Výborný článok, skvelé fotky.
aj moja čaju
 
seifi
2015-05-25 16:36:21
fajn, vďaka
 
alexmenti
2015-05-25 16:47:33
dobre spracovaná téma, ako väčšina z tohto pera...bolo mi potešením si ho prečítať
 
Jerry C.
2015-05-25 23:05:53
výborný článoček ...určite voľačo z ponúkaného vyskúšam
 
j.a.r.o.
2015-05-26 09:51:58
Dobré spestrenie témy.
 
blahoslav J B Art
2015-05-26 11:07:35
jedna z dnesneho rana
 
combat113
2015-05-26 11:27:24
no jo môže byť
 
peter01852
2015-05-26 11:53:15
vyborny clanok...niektore tipy urcite vyskusam
 
anton julény
2015-05-26 20:56:30
minimalizmus by som prirovnal ku geometrii, kde základným prvkom je bod, línia, plocha, priestor, vzťahy medzi bodmi a líniami, bodmi a plochami, a pod. a preto si myslím, že takýto minimalizmus by mal byť základom fotografickej výuky, kde postupuješ od najjednoduchšieho k zložitejšiemu. koniec koncov výuku geometrie tiež nezačínaš neeuklidovskou geometriou.

myslím, že sa autor dostáva do protirečenia, keď minimalizmus označuje ako jednoduchú záležitosť (cvičenie), a súčasne ho zaraďuje do vyššieho levelu (vyžaduje vzdelanie), čím môže od tejto techniky odradzovať. na druhej strane však treba povedať, že minimalizmus vyžaduje trocha odvahy experimentovať.

zopár iných zdrojov:
steve johnson : minimalistický fotograf, zoner press, 2014
michael freeman: očima fotografa, zoner press, 2008
 
matpi
2021-02-03 12:15:26
Takze uz iba clanky z archivu???
 
Evarist Polakovič
2021-02-03 13:38:01
Človek zistí ako povrchne pozná a zvláda nejaký rozmer fotografie, až keď si prečíta postoj k tématike a pozrie výsledky niekoho, kto to naozaj vie. Moje vyjadrenie platí aj k väčšine ostatných článkov autora.
 
blahoslav J B Art
2021-02-03 14:57:47
príspevok od: matpi
Takze uz iba clanky z archivu???
opakovanie je matkou mudrosti
 
matpi
2021-02-03 15:55:36
príspevok od: blahoslav J B Art
opakovanie je matkou mudrosti
Tie clanky su dobre, aj ked mna uz velmi nepoucia. Ale zacinam sa pytat, za co vlastne platim.
 
blahoslav J B Art
2021-02-03 16:28:31
príspevok od: matpi
Tie clanky su dobre, aj ked mna uz velmi nepoucia. Ale zacinam sa pytat, za co vlastne platim.
samozrejme, ked tu bol kazdy den novy clanok, to bolo lepsie ...
hoci aj to mnohi ofrflali, ze slabe clanky, alebo ked bolo v nazve slovo 'kreativne' tak to ani necitaju ...

ale mozno aj tieto starsie clanky pomozu novym fotografom ... principy fotenia, namet, svetlo, kompozicia, sa nemenia tak casto, ako fototechnika ...

a zaplatit pre mna 14 eur na rok nie je vela, ked si predstavim, za ake blbosti som len za minuly mesiac minul rovnaku sumu
 
poqy
2021-02-03 17:49:14
príspevok od: blahoslav J B Art
samozrejme, ked tu bol kazdy den novy clanok, to bolo lepsie ...
hoci aj to mnohi ofrflali, ze slabe clanky, alebo ked bolo v nazve slovo 'kreativne' tak to ani necitaju ...

ale mozno aj tieto starsie clanky pomozu novym fotografom ... principy fotenia, namet, svetlo, kompozicia, sa nemenia tak casto, ako fototechnika ...

a zaplatit pre mna 14 eur na rok nie je vela, ked si predstavim, za ake blbosti som len za minuly mesiac minul rovnaku sumu
Ano, clanky urcite pomozu mnohym. Len vela ich je zamknutych a pristup je spoplatneny a aktivacia premioveho konta je deaktivovana, aktivacie prebiehaju individualne(ako mi bol oznamil admin) no info o tom nie je nikde.
Zaplatit 14e naozaj nieje vela ale ak by si platil 14e za vsetko co nieje az taka blbost, nazbieralo by sa toho za plny mešec, co povies.
 
blahoslav J B Art
2021-02-03 18:54:22
príspevok od: poqy
Ano, clanky urcite pomozu mnohym. Len vela ich je zamknutych a pristup je spoplatneny a aktivacia premioveho konta je deaktivovana, aktivacie prebiehaju individualne(ako mi bol oznamil admin) no info o tom nie je nikde.
Zaplatit 14e naozaj nieje vela ale ak by si platil 14e za vsetko co nieje az taka blbost, nazbieralo by sa toho za plny mešec, co povies.
to ano, ale chodim sem snad kazdy den, tak to viac beriem ako formu clenskeho 14E ... na rozdiel od nejakej blbosti, co si kupim v potravinach, zozeriem ju a potom to lutujem
 
bacil77
2021-02-03 19:50:56
Tu nie je ani kategoria minimal takže kam to smeruje pametám fotky na vivo, uplna parada ale už 10 rok je to tam. Napriek tomu som fanda dobreho minimalu len je ho málo na slovensku a v čechách, žiadna inšpirácia na fotoportáloch, čistá degenerácia. Možno si aspoň otvorím knihu od zonerpress minimalistický fotograf alebo budem fotit wild či street. Každopádne dík za článok, možno vybehnem s fotákom.
 
seifi
2021-02-05 13:04:52
opäť som to čítal ... ; vďaka
 
michalix
2021-02-10 19:18:15
Vyborny clanok. Uz len treba dufat, ze pribudne fotografov ktory vdaka nemu objavia caro vytvarnej emocie
 
LaHr
2021-02-16 07:04:09
Vyborny clanok. Dakujem.
 

Ďalší článok z kategórie

Inzercia