Hore

Začíname so superširokáčom II.

V prvej časti sme sa venovali tomu, na čo sú superširokouhlé objektívy dobré a ako s nimi pracovať. Stručne sme zmienili postprocesing, ktorý je u týchto objektívov dôležitejší, ako u iných objektívov. Túto problematiku teraz rozvedieme.

https://www.ephoto.sk/fotoskola/clanky/zaciname-s-fotografovanim/zaciname-so-supersirokacom/

Korekcie

Korekciu môžeme rozdeliť na dve rozdielne časti. Prvou je korekcia chýb pri komponovaní, druhou je korekcia optických chýb objektívu.

Korekcia chýb kompozície

Potrebe korigovať chyby pri kompozícii je samozrejme dobré predchádzať poctivým komponovaním. Začiatočníci s tým mávajú problémy, najmä u superširokouhlých objektívov. Aj skúsení fotografi musia občas korigovať kompozičné nedostatky. Nie vždy je možné sa na mieste vyhnúť napríklad padajúcim líniám.

Najčastejšími kompozičnými chybami sú naklonený horizont a padajúce línie (keystone efekt). Oboje sa dá v počítači napraviť. Potrebujete ale určitú rezervu. Pri náprave sa časť záberu oreže. Preto pri fotení urobte o niečo širší záber. Čím viac budete korigovať, tým väčšiu rezervu potrebujete. Budete ju potrebovať, aj keď chcete korigovať chyby objektívu.

Naklonený horizont korigujte vždy. U superširokouhlých objektívov musíte byť presný, hneď na fotografiách vidno, že niečo nie je v poriadku. Pri fotení sledujte horizontálne a vertikálne línie. Pomôžte si zabudovanou vodováhou, ktorú má dnes väčšina fotoaparátov, alebo použite externú vodováhu, ktorá sa vkladá do sánok pre blesk.


Korekcia padajúceho horizontu. Môžete použiť funkciu orezania s potočením, alebo priamo funkciu pravítka, ktoré natiahnete cez pomyselný horizont. Tu sa zišla rezerva v zábere, pretože sa z neho pri korekcii veľa rezalo.

U superširokouhlého objektívu sa často stáva, že fotografujete z nadhľadu alebo podhľadu a viac, či menej, sa zvýrazní perspektíva. Rovnobežné línie sa začnú zbiehať. V prvej časti som popísal pár kompozičných trikov, ako sa tomu vyhnúť. Nejde to ale vždy aplikovať a potom nezostáva nič iné, len korigovať padajúce línie v počítači.  Prv ako sa do toho pustíme, musíme si povedať, kedy to urobiť a kedy nie.

Korigovať padajúce línie (keystone efekt) má zmysel vtedy, ak nie je perspektíva zvýraznená príliš. Mierne padajúce línie narovnáte bez problémov, ak ste si nechali nejaký priestor na orez.


Pri tomto zábere je hrad fotený z mierneho podhľadu. Využil som popredie, aby som ho nemusel fotografovať ešte z väčšieho podhľadu, padajúce línie by boli ešte výraznejšie. Tu ale mám priestor narovnať mierne padajúce línie v počítači. Vyznačené línie majú byť rovnobežné.


Ja používam Lightroom Classic, na korekciu perspektívy slúži funkcia Transform. Ak používate iný program, musíte nájsť jej ekvivalent.


A je to! Pár sekúnd úprav a hneď je záber dokonalejší.

Ak je perspektíva zvýraznená viac, nemá zmysel korigovať padajúce línie, aj keby ste mali dostatok priestoru na korekciu a orez. To by ste mali zistiť už pri fotení, či sa s tým dá niečo urobiť, alebo nie. Ak nie, zvýraznite perspektívu. Zo záberu musí byť zrejmé, že to bol váš zámer a nie chyba.


Tu nemá zmysel pokúšať sa o narovnanie vertikálnych línií. Podhľad a zvýraznená perspektíva zvýrazňujú monumentálnosť sochy.


S týmto nič neurobíte, aj keby ste mali k dispozícii priestor okolo, alebo ho pridali v Photoshope.


Nielen že sa oreže značná časť záberu, ale naviac perspektíva pôsobí neprirodzene, najlepšie je to vidno na veži kostola.

Korekcia chýb objektívu

Dnes je bežné, že sa softvérovo korigujú chyby objektívov (sférické skreslenie, chromatická chyba, vinetácia). Väčšina fotoaparátov má funkciu korekcie chýb objektívov zabudovanú. Aplikuje sa vždy na fotografie vo formáte JPG (ak je aktivovaná). Čoraz častejšie to platí aj pre formát RAW. Chyby objektívov je možné korigovať aj v počítači. RAW konvertory majú často zabudovanú automatickú alebo manuálnu korekciu objektívov. Najdôležitejšia je korekcia sférického skreslenia, ktoré je pre superširokouhlé objektívy typické. Rovné línie sú deformované do kriviek, softvér to dokáže napraviť.


Fotoaparáty už majú bežnú softvérovú korekciu chýb objektívov. Niektoré len pri formáte JPG, iné aj v RAW.

Korekcia chýb objektívov platí pre všetky typy objektívov. Preštudujte si návod k fotoaparátu. Zistite, či váš fotoaparát koriguje chyby objektívov len pri formáte JPG, alebo aj v RAW. Pri objektívoch s väčším sférickým skreslením musíte počítať s väčším orezom. Problémom to môže byť pre majiteľov zrkadloviek. V optickom hľadáčiku vidia širší uhol záberu, aký zachytia na fotografii, ak je zapnutá korekcia chýb objektívu. Na to si treba dávať pozor. Pri fotení cez Live View je záber už skorigovaný a orezaný.

Pri fotení do RAW sa môže stať, že náhľad vo fotoaparáte je korigovaný, ale po importovaní do počítača je záber bez korekcie. Musíte zistiť, či váš program má funkciu korekcie chýba objektívov a či podporuje konkrétny fotoaparát a objektív. Ak áno, stačí zapnúť automatickú korekciu a program si vyhľadá v databáze, akú korekciu má použiť. Ak nie, musíte korigovať chyby objektívu manuálne. U superširokouhlých objektívov sa častejšie stretávame so sférickým skreslením, vinetáciou a chromatickou chybou.


Záber vyzerá v poriadku, dobrý objektív, malé optické chyby.


V Lightroome Classic je funkcia Lens Corrections. Tu som mohol použiť automatickú korekciu, pretože zostavu, ktorou som fotil, má program v databáze.


Lightroom skorigoval mierne sférické skreslenie a vinetáciu. Ďalší krôčik k vyššej technickej kvalite.

Záver

Dodatočná korekcia kompozície a chýb objektívov je ďalším stupňom k lepšej fotografii. Nie je to obťažné a svedčí to o poctivom prístupe k fotografii. Ak sa chcete niekedy prepracovať k Fine Art kvalite, musí byť korekcia súčasťou vášho workflow. Obzvlášť u superširokouhlých objektívov.

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok

Ďalší článok z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované