Hore

Fotoškola / Slovník / BODOVÝ EXPOZIMETER

 • B
  • BODOVÝ EXPOZIMETER

    

   zariadenie, ktoré meria intenzitu svetla odrazeného z veľmi malého výseku fotografovanej scény. Môže byť vstavaný do aparátu (zvyčajne bod v strede hľadáčika) alebo sa dodáva ako príslušenstvo. Jeho používanie si vyžaduje skúsenosť pri odhade hustoty farebných tónov.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     Oblasť bodového merania u digitálnej zrkadlovky Nikon a flashmeter Sekonic s možnosťou bodového merania svetla. • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()