Hore

Fotoškola / Slovník / CLONA

 • C
  • CLONA

    

   mechanické zariadenie založené na princípe prekrývajúcich sa kovových lamiel, ktorými sa nastavuje veľkosť clonového otvoru v objektíve.

    

   Najčastejšie býva umiestnené v blízkosti optického stredu objektívu. Určuje tvar, alebo veľkosť prechádzajúceho zväzku svetla. Pre prechádzajúce svetlo  nie je rozhodujúca veľkosť clony, ale jej obraz v hlavnom optickom bode objektívu alebo šošovky. Clona tiež slúži k zvýšeniu hĺbky ostrosti, pričom tvar clony má zásadný vplyv na konečný vzhľad rozostrených oblastí. Clony s približne kruhovým tvarom vytvárajú prirodzenejší vzhľad rozostrených oblastí. Clony s malým počtom lamiel spôsobujú ostré tonálne prechody ako aj vznik viachranných obrazcov v miestach neostrých bodových zdrojov svetla. Objektívy vybavené centrálnou uzávierkou (lamely uzávierky vytvárajú hviezdicovitý, čiastočne rotujúci obraz) majú uzávierku umiestnenú pred alebo za clonou. Pri menšom clonovom čísle a krátkych expozičných časoch sa aj jej tvar podieľa na tvorbe obrazu, ktorý je v tak v neostrých oblastiach dokonale zmäkčený.   Pri voľbe clonového čísla nemôžeme zanedbať vplyv clony na skreslenie obrazu pri veľmi malých otvoroch, ktoré znižujú kvalitu obrazu. Skreslenie sa znižuje použitím veľmi tenkých clonových lamiel. V súčasnosti už vysoké clonové číslo neznamená takú stratu  kvality obrazu, ako tomu bolo predtým. Skôr naopak, veľká hĺbka ostrosti preváži nad stratami v rozlíšení jemných detailov.  


 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()