Hore

Fotoškola / Slovník / MAKRO

 • M
  • MAKRO

    

   termín vyjadruje, že objektív sa dá zaostriť na krátku vzdialenosť (pár centimetrov). V presnom slova zmysle sa tento termín používa vtedy, keď je fotografovaný objekt  zobrazovaný na okienko filmu v pomere 1:1 alebo dokonca väčšom. Firma Nikon používa termín "mikro".


 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()