Hore

Autor: Barbora Podola Rosemary

Fotografky a fotografi, pozor: Divadelný ústav vyhlásil 6. ročník Bienále divadelnej fotografie

Fotografky a fotografi s portfóliom divadelných spoluprác sa môžu opäť zapojiť do jedinečnej súťaže vo svojom zameraní, Bienále divadelnej fotografie 2024. Cena Grand Prix Bienále divadelnej fotografie sa udeľuje za jednu prácu (respektíve sériu). Ocenenie zahŕňa realizáciu výstavy víťaza, ktorú organizuje Divadelný ústav a ktorej súčasťou je aj jednorazový honorár vo výške 1 000 eur.

Bienále divadelnej fotografie 2024 je otvorené profesionálnym fotografkám a fotografom pôsobiacim na Slovensku, ktorí vo svojej tvorbe reflektujú slovenské divadlo vo všetkých jeho podobách a formách. Divadelný ústav vyhlasuje Bienále divadelnej fotografie šiestykrát od roku 2010. Partnerom súťaže je Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Spojenie medzi fotografiou a divadlom je absolútne jedinečné. „Divadelná fotografia dokáže vyslať správu o divadle ďaleko za hranice divadelnej sály a publika. Fotografia dokáže spomaliť efemérnosť divadelnej inscenácie, zachytiť pominuteľné, neprenosné a neopakovateľné divadelné okamihy. Má potenciál prerozprávať divadelné posolstvá a zaznamenať či archivovať divadelný život na javisku a v zákulisí. Či už fotograf zvolí dokumentárnejší prístup alebo využije kreativitu v komponovaní obrazov, súťaž popri ocenení tých najlepších prináša predovšetkým vzácne súdobé obrazové svedectvo o divadelnom živote na Slovensku, ktorého súčasťou sú nielen tvorcovia divadla, ale aj jeho fotografi. Aj preto je pre Divadelný ústav Bienále divadelnej fotografie zásadným projektom už od roku 2010,“ povedala riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.

Tento rok môžu fotografky a fotografi prihlasovať svoje práce od sezóny 2022/2023 v sekciách divadelný portrét (séria), dokumentárna séria a divadelná inscenácia (séria). Zároveň si môžu vybrať ľubovoľný počet kategórií, do ktorých prihlásia svoje diela. Požadovaný formát fotografie je 30 x 40 cm.

Špeciálnu sekciu tvorí študentská divadelná fotografia realizovaná v spolupráci s Katedrou fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Sekcia je určená pre študentky a študentov konzervatórií, stredných odborných a vysokých škôl.

Uzávierka súťaže je 15. júna 2024. Následne zasadne hodnotiaca komisia, ktorá vyberie víťazov, uskutoční sa prezentácia najlepších fotografií a udelia sa ocenenia.

Ceny pre víťazov:

• cena Grand Prix Bienále divadelnej fotografie sa udeľuje za jednu prácu (respektíve sériu). Ocenenie zahŕňa realizáciu výstavy víťaza, ktorú organizuje Divadelný ústav a ktorej súčasťou je aj jednorazový honorár vo výške 1 000 eur;

• druhé a tretie miesto je odmenené vecnou cenou;

• osobitnou cenou je Študentská cena odmenená vecnou cenou.

Podmienkou pre prihlásenie sa do bienále je vyplnenie registračného formulára, ktorý nájdete na webovej stránke vyhlasovateľa www.theatre.sk. Vytlačené fotografie v požadovanom formáte je potrebné odovzdať osobne v Divadelnom ústave alebo poslať poštou na adresu:

Divadelný ústav

„Bienále divadelnej fotografie“
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
Slovenská republika


Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok

Ďalší článok z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované