Hore

Sony World Photography Awards 2019 - užší výber

Súťaž Sony World Photography Awards zverejnila úchvatné fotografie, ktoré sa dostali do užšieho výberu ročníka 2019 v otvorenej súťaži a v súťaži pre mladých fotografov.

Prvé predstavené fotografie, ktoré sa dostali do užšieho výberu súťaže Sony World Photography Awards 2019, odhalili výnimočné snímky pochádzajúce zo všetkých kútov sveta.

● Rekordný počet prihlásených do tejto prestížnej celosvetovej súťaže: 326 000 prihlásených zo 195 krajín a regiónov.
● Užší výber profesionálnej súťaže, v ktorej získavajú ocenenie najlepšie súbory diel, bude vyhlásený 26. marca 2019.
● Víťazi desiatich kategórií otvorenej súťaže budú predstavení 26. februára a mená celkových víťazov otvorenej súťaže a súťaže pre mladých fotografov budú zverejnené 17. apríla 2019.

Svetová fotografická organizácia predstavila mená fotografov postupujúcich do užšieho výberu otvorenej súťaže a súťaže pre mladých fotografov Sony World Photography Awards 2019. Sony World Photography Awards je jednou z najprestížnejších celosvetových fotografických súťaží a každoročne vzdáva hold tým najlepším súčasným fotografiám najrôznejších žánrov, ktoré v uplynulom roku vznikli.

Do štyroch kategórií tohtoročného ročníka Sony World Photography Awards 2019 bolo prihlásených celkovo viac ako 326-tisíc diel, čo je najvyšší počet prihlásených v histórii súťaže. Na porotu urobila veľký dojem najmä kvalita snímok v užšom výbere, a taktiež pestrá paleta kreatívnych prístupov, vplyvov a techník, ktoré sa pri ich tvorbe uplatnili.

Najväčší počet prihlášok do všetkých štyroch kategórií poslali fotografi z Veľkej Británie, Talianska a USA. K najväčšiemu nárastu došlo pri počte prihlásených z Mexika, Indie, Kórey a Veľkej Británie. Stálej popularite sa teší kategória portrétov, a tiež krajinárskej fotografie, zatiaľ čo novšie kategórie, medzi ktoré patrí napríklad kreatívna fotografia, poskytli fotografom naozajstnú príležitosť ako posunúť hranice toho, čo snímka dokáže.

Dnes predstavené fotografie, ktoré postúpili do užšieho výberu otvorenej súťaže a súťaže pre mladých fotografov, sú strhujúce a rôznorodé snímky, ktoré zhotovili fotografi pochádzajúci zo všetkých kútov sveta počas roku 2018.  Užší výber profesionálnej súťaže, ktorá oceňuje súbory diel, bude vyhlásený 26. februára.

Do užšieho výberu otvorenej súťaže boli vybrané najlepšie diela spadajúce do desiatich kategórií. Témy fotografií boli veľmi rozmanité – od snímok podmorského sveta, až po majestátne portréty, mestské scenérie alebo kúzelné krajiny. Do tohtoročnej otvorenej súťaže pribudla kreatívna kategória, kategória kultúra, ktorej partnerom je Culture Trip, a kategória cestovanie, ktorej partnerom sa stala spoločnosť Eurostar.

Všetci fotografi, ktorí sa dostali do užšieho výberu otvorenej súťaže sa teraz budú uchádzať o víťazstvo v jednotlivých kategóriách, aby získali titul celkového víťaza otvorenej súťaže za tento rok a vyhrali odmenu vo výške 5 000 USD.

Užší výber súťaže pre mladých fotografov zahŕňa osem najlepších snímok. Ich autormi sú fotografi vo veku 12-19 rokov, ktorí svojím dielom reagovali na tému „diverzita“. Fotografi, ktorí sa dostali do užšieho výberu, pochádzajú zo všetkých kútov sveta - od Číny a Zimbabwe, až po Bangladéš a Moldavsko - a sú skutočne medzinárodnou skupinou budúcich talentov. V apríli bude jeden z týchto nádejných talentov vybraný a získa titul mladý fotograf roka.

Medzinárodne uznávaná súťaž Sony World Photography Awards organizovaná svetovou fotografickou organizáciou je jednou z najdôležitejších udalostí v celosvetovom fotografickom kalendári. Tento rok sa koná už 12. ročník súťaže a hlavným sponzorom je spoločnosť Sony. Súťaž sa skladá celkovo zo štyroch jednotlivých súťaží: profesionálnej (za súbor diel), otvorenej (za jednotlivú fotografiu), študentskej (pre akademické inštitúcie) a súťaž pre mladých fotografov (vo veku 12-19 rokov).

Kto rozhodoval o užšom výbere otvorenej súťaže a  súťaži pre mladých fotografov

Súťaž Sony World Photography Awards je posudzovaná anonymne a porotu tvoria medzinárodne uznávaní profesionáli z fotografického odvetvia, medzi ktorými sú predstavitelia medzinárodných múzeí, nakladateľstiev a médií.   

Predsedníčkou poroty posudzujúcou otvorenú súťaž a súťaž pre mladých fotografov sa tento rok stala Rebecca McClellandová, riaditeľka fotografie a umeleckej produkcie u Saatchi Saatchi & Prodigious (VB).

„Bola som udivená rozmanitosťou diel, ktoré boli prihlásené do otvorenej súťaže a súťaže pre mladých fotografov. Súťaž predstavuje demokratické ocenenie fotografie, od tradičných prístupov až po novo sa objavujúce trendy vo všetkých žánroch, od prírody až po módu. Súťaž vytvára a zaisťuje platformu pre najširšiu fotografickú obec,“ uviedla McClellandová. „Posudzovať jednotlivé fotografie nie je nikdy jednoduché a je dôležité spravodlivo oceniť fotografie bez ohľadu na žáner, aby bol dosiahnutý čo najspravodlivejší výsledok. Posudzovanie prebieha anonymne, aby sa zabránilo protežovaniu či zaujatosti, čo je extrémne dôležité. Teším sa, keď uvidím tieto pozoruhodné súčasné fotografie na tohtoročnej výstave v galérii Somerset House,” dodala.

Výkonný riaditeľ Svetovej fotografickej organizácie Scott Gray v súvislosti s tohtoročnými celkovými číslami a užším výberom, poznamenal: „Súťaž Sony World Photography Awards bola vytvorená ako globálna platforma pre fotografov všetkých zručností, aby mohli predstaviť svoju prácu. Som preto veľmi rád, že Svetová fotografická organizácia môže fotografom, ktorí sa dostali do užšieho výberu, zaistiť publicitu a uznanie, ktoré si bohatou mierou zaslúžia. Fotografia je vzrušujúce médium plné energie, ktoré je ľahko prístupné a ktoré sa využíva v bežnom živote. Tohtoročný výnimočný užší výber ukazuje, že snímky musia mať veľmi vysokú kvalitu, aby sa do užšieho výberu súťaže dostali.  Gratulujem všetkým fotografom, ktorým sa to podarilo.“

Ceny

Všetky fotografie z užšieho výberu a víťazné snímky budú vystavené ako súčasť výstavy Sony World Photography Awards Exhibition 2019 v londýnskej galérii Somerset House. Súčasťou tejto výstavy bude zvláštna sekcia venovaná vybraným prácam od fotografa, ktorý získa ocenenie za výnimočný prínos fotografii na rok 2019. Výstava bude prebiehať od 18. apríla do 6. mája 2019 v londýnskej galérii Somerset House.

Celkoví víťazi jednotlivých súťaží budú vyhlásení na slávnostnom ceremoniáli v Londýne 17. apríla. Fotograf roka, celkový víťaz otvorenej súťaže, mladý fotograf roka, víťazi jednotlivých kategórií profesionálnej súťaže a desať študentov, ktorí sa dostanú do užšieho výberu, poletia do Londýna, aby sa tohto ceremoniálu mohli zúčastniť. Víťazi tiež dostanú digitálnu fotovýbavu od Sony a ich práce budú publikované v ročenke na rok 2019.

Dôležité termíny na rok 2019

● 26. februára – uverejnenie mien víťazov otvorenej súťaže a víťazov národnej ceny
● 5. marca – odhalenie mena víťaza ocenenia za výnimočný prínos fotografii
● 26. marca – uverejnenie užšieho výberu profesionálnej a študentskej súťaže
● 17. apríla – fotograf roka, celkoví víťazi otvorenej a študentskej súťaže a víťazi kategórií profesionálnej súťaže
● 18. apríla – 6. mája 2019 – výstava Sony World Photography Awards 2019 (Somerset House, Londýn)

Do všetkých štyroch súťaží tohtoročného ročníka 2019 prišlo 326 997 prihlášok.

Sony World Photography Awards 2019 

FOTOGRAFI, KTORÍ SA DOSTALI DO UŽŠIEHO VÝBERU SÚŤAŽE

OTVORENÁ KATEGÓRIA

Oceňuje najlepšie samostatné snímky v 10 kategóriách. Do užšieho výberu je vybratých až 15 snímok v každej kategórii. Víťazi jednotlivých kategórií budú vyhlásení 26. marca a celkový víťaz otvorenej kategórie bude vyhlásený 19. apríla.

Užší výber

Architektúra (Architecture)

● Connor Henderson, Austrália
● Shaun Mills, Británia
● Dean Grossmith, Británia
● Christopher Madden, Británia
● Dan Portch, Británia
● Jennifer Bin, Kanada
● Liu Rui, Čína
● Carole Pariat, Francúzsko
● Philippe Sarfati, Francúzsko
● Klaus Lenzen, Nemecko
● Frank Machalowski, Nemecko
● Katherine Young, Južná Afrika


© Connor Henderson, Australia, Shortlist, Open, Architecture (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Shaun Mills, United Kingdom, Shortlist, Open, Architecture (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Christopher Madden , United Kingdom, Shortlist, Open, Architecture (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards

© Liu Rui, China, Shortlist, Open, Architecture (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards

© Frank Machalowski, Germany, Shortlist, Open, Architecture (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards

Kreatíva (Creative)

● Antoine Tiggart, USA
● Martin Stranka, Česká republika
● Oscar van Heek, Holandsko
● Mariëtte Aernoudts, Holandsko
● Kelly Ts, Grécko
● Stéphane Anthonioz, Francúzsko
● Alexandra Fink-Milosavljevic, Nemecko
● Alessandro Zunino, Taliansko
● Hardijanto Budyman, Indonézia (2 snímky)
● Dhiky Aditya, Indonézia
● Masato Hikichi, Japonsko
● Arvids Baranovs, Lotyšsko
● Patryk Kuleta, Poľsko
● Alexandr Vlassyuk, Rusko


© Martin Stranka, Czech Republic, Shortlist, Open, Creative (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Hardijanto Budyman, Indonesia, Shortlist, Open, Creative, 2019 Sony World Photography Awards


© Dhiky Aditya, Indonesia, Shortlist, Open, Creative, 2019 Sony World Photography Awards


© Masatou Hikichi, Japan, Shortlist, Open, Creative, 2019 Sony World Photography Awards


© Alexandr Vlassyuk, Russian Federation, Shortlist, Open, Creative, 2019 Sony World Photography Awards

Kultúra (Culture - ktorej partnerom je Culture Trip)

● Yi Han, Čína
● Lifeng Chen, Čína
● Pan Jianhua, Čína
● Georgios Papapostolou, Grécko
● Ming Kai Chan, Hong Kong
● Alimohammad Karami, Irán
● Alessandro Zanoni, Taliansko
● Chee Yen Chuan, Malajzia
● Eng Chung Tong, Malajzia
● Dikpal Thapa, Nepál
● Tomek Kozlowski, Poľsko
● Remus Daescu, Rumunsko
● Alex Robciuc, Rumunsko


© Ming Kai Chan, Hong Kong (China), Shortlist, Open, Culture (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Lifeng Chen, China, Shortlist, Open, Culture (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Georgios Papapostolou, Greece, Shortlist, Open, Culture (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Alimohammad Karami, Iran, Shortlist, Open, Culture (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Tomek Kozlowski, Poland, Shortlist, Open, Culture (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards

Krajina (Landscape)

● Hal Gage, USA
● Chun Kit Kevin So, Británia
● Neil Burnell, Británia
● Gérard Bret, Francúzsko
● Swapnil  Deshpande, India
● Sara Bianchi, Taliansko
● Masako  Metz, Japonsko
● Robert Saunders, Nový Zéland
● Roslan Nasir, Malajzia
● Svein Nordrum, Nórsko
● Antonio Gandore, Rumunsko
● Oleg Kugaev, Rusko
● Kuo Zei Yang, Taiwan


© Chun Kit Kevin So, United Kingdom, Shortlist, Open, Landscape (Open Competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Roslan Nasir, Malaysia, Shortlist, Open, Landscape, 2019 Sony World Photography Awards


© Gérard Bret, France, Shortlist, Open, Landscape, 2019 Sony World Photography Awards


© Masako Metz, Japan, Shortlist, Open, Landscape, 2019 Sony World Photography Awards


© Oleg Kugaev, Russian Federation, Shortlist, Open, Landscape, 2019 Sony World Photography Awards

Pohyb (Motion)

● Christy Lee Rogers, USA
● Brooke Bartletta, USA
● Francois Lenoir, Belgicko
● Michele Allan, Británia
● Remy Whiting, Británia
● Qin Fan, Čína
● Filippos Alafakis, Grécko
● Marlena Kurowska-Jankowiak, Poľsko
● Piotr Cyganik, Poľsko
● Alexey Holod, Rusko
● Sergio Ferreira Ruiz, Španielsko


© Brooke Bartletta, United States of America, Shortlist, Open, Motion (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Christy Lee Rogers, United States of America, Shortlist, Open, Motion (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Filippos Alafakis, Greece, Shortlist, Open, Motion (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Francois Lenoir, Belgium, Shortlist, Open, Motion (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Remy Whiting, United Kingdom, Shortlist, Open, Motion (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards

Svet prírody a divočina (Natural World and Wildlife)

● Nadia Aly, USA
● Nick Edwards, Británia
● Tracey Lund, Británia
● Sandi Little, Kanada
● Guillermo Ossa, Kolumbia
● Jeroen Beekelaar, Holandsko
● Greg Lecoeur, Francúzsko
● Roberto Marchegiani, Taliansko
● David Salvatori, Taliansko
● Msaaed Al Gharibah, Kuvajt
● Pedro Jarque, Peru
● Manuel Enrique González Carmona, Španielsko
● Angel Fitor, Španielsko
● Yung-sen Wu, Taiwan


© Roberto Marchegiani, Italy, Shortlist, Open, Natural World & Wildlife, 2019 Sony World Photography Awards


© Nadia Aly, United States of America, Shortlist, Open, Natural World & Wildlife, 2019 Sony World Photography Awards


© Tracey Lund, United Kingdom, Shortlist, Open, Natural World & Wildlife (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Sandi Little, Canada, Shortlist, Open, Natural World & Wildlife, 2019 Sony World Photography Awards


© Pedro Jarque Krebs, Peru, Shortlist, Open, Natural World & Wildlife (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards

Portréty (Portraiture)

● Mikeila Borgia, Argentína
● Yuliya Kalamiytsava, Bielorusko
● Richard Ansett, Británia
● Sean Hayes, Británia
● Jasem Khlef, Kanada
● Tim Cavadini, Nemecko
● Niccolò  Cozzi, Taliansko
● Hasan Torabi, Irán
● Olga Urbanek, Poľsko
● Artem Mikryukov, Rusko
● Sergio Aparicio Olivas, Španielsko
● Elena Merce, Španielsko


© Hasan Torabi, Iran, Shortlist, Open, Portraiture (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Mikeila Borgia, Argentina, Shortlist, Open, Portraiture (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Sean Hayes, United Kingdom, Shortlist, Open, Portraiture (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Jasem Khlef, Canada, Shortlist, Open, Portraiture (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Elena Merce, Spain, Shortlist, Open, Portraiture (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards

Zátišie (Still Life)

● Maciek Jasik, USA
● Billie-Maree Ward, Austrália
● Diego Diaz, Kolumbia
● N. A. Vague, Nemecko
● Rachel Yee Laam Lai, Hong Kong
● Dalma Szondy, Maďarsko
● Gaurav Doshi, India
● Pratik Parulekar, India


© Alice van Kempen, Netherlands, Shortlist, Open, Still Life (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Gaurav Doshi, India, Shortlist, Open, Still Life (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Dalma Szondy, Hungary, Shortlist, Open, Still Life (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Pratik Parulekar, India, Shortlist, Open, Still Life (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Rachel Yee Laam Lai, Hong Kong (China), Shortlist, Open, Still Life (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards

Streetová fotografia (Street Photography)

● Miranda Alam, USA
● Md. Akhlas Uddin, Bangladéš
● Zhou Dainan, Čína
● Arnaud  Guillard, Francúzsko
● Carole Pariat, Francúzsko
● Yiannis Linosporis, Grécko
● Rosaria Sabrina Pantano, Taliansko
● Daniel Gentelev, Izrael
● Audun Nygaard, Nórsko
● Stan De Zoysa, Španielsko
● Jonas Dahlström, Švédsko
● Fabian Ruchti, Švajčiarsko
● Denys Borysov, Ukrajina


© Md. Akhlas Uddin, Bangladesh, Shortlist, Open, Street Photography (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Carole Pariat, France, Shortlist, Open, Street Photography (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Yiannis Linosporis, Greece, Shortlist, Open, Street Photography (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Fabian Ruchti, Switzerland, Shortlist, Open, Street Photography (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Jonas Dahlström, Sweden, Shortlist, Open, Street Photography (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards

Cestovanie (Travel - ktorej partnerom je Eurostar)

●        Agustin Belussi, Argentína
●        Lauren Hook, Austrália
●        Lu Quanhou, Čína
●        Nicolas Boyer, Francúzsko (2 snímky)
●        Francis Rousseau, Francúzsko
●        Johannes Laufs, Nemecko
●        Leung Ho Chan, Hong Kong
●        Siddharth Sachar, India
●        Marco Zaffignani, Taliansko
●        Yukihito Ono, Japonsko
●        Laily Hassan, Malajzia
●        Jiho Park, Severná Kórea
●        Poramin Kanyakool, Thajsko
●        Trung Pham Huy, Vietnam


© Nicolas Boyer, France, Shortlist, Open, Travel (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Lauren Hook, Australia, Shortlist, Open, Travel (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© JIHO PARK, Korea (Republic of), Shortlist, Open, Travel (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Trung Pham Huy, Vietnam, Shortlist, Open, Travel (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Marco Zaffignani, Italy, Shortlist, Open, Travel (Open competition), 2019 Sony World Photography Awards

SÚŤAŽ MLADÝCH FOTOGRAFOV

Fotografi vo veku 12 až 19 rokov boli vyzvaní, aby jednou snímkou zareagovali na tému „rozmanitosť“. Najlepší mladý fotograf roka bude vyhlásený 17. apríla.

Meno/ národnosť/ vek v čase prihlásenia

●        Zelle Westfall / USA / 17 rokov
●        Johannes Weigl / Rakúsko / 16 rokov
●        Faiyad Uzzaman / Bangladéš
●        Emma Last / Británia / 16 rokov
●        Xinyu Fu / Čína  / 17 rokov
●        Ilia Bugaev / Moldavsko / 17 rokov
●        Stepan Chubaev / Rusko / 19 rokov
●        Jeremy Kupfuwa / Zimbabwe


© Zelle Westfall, United States of America, Shortlist, Youth, Diversity (2019 Youth competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Johannes Weigl, Austria, Shortlist, Youth, Diversity (2019 Youth competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Faiyad Uzzaman, Bangladesh, Shortlist, Youth, Diversity (2019 Youth competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Emma Last, United Kingdom, Shortlist, Youth, Diversity (2019 Youth competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Xinyu Fu, China, Shortlist, Youth, Diversity (2019 Youth competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Ilya Bugaev, Moldova (Republic of), Shortlist, Youth, Diversity (2019 Youth competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Stepan Chubaev, Russian Federation, Shortlist, Youth, Diversity (2019 Youth competition), 2019 Sony World Photography Awards


© Jeremy Kupfuwa, Zimbabwe, Shortlist, Youth, Diversity (2019 Youth competition), 2019 Sony World Photography Awards

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
seifi
2019-02-15 16:55:22
dojenie kozy ma dojalo k slzám
 
seifi
2019-02-15 16:59:05
a vďaka za info; výberov je viac ... uriator.com/art/erwin-blumenfeld/lisette-behind-glass-or-veil-paris
 
philippo
2019-02-18 09:08:21
Ja ten ich landscape výber občas nejako nechápem
 

Ďalší článok z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované