Hore

Otvorený list systému podpory umenia

    Koncom februára uverejnila americká koncepčná fotografka Jenna Martin na svojom blogu zaujímavý príspevok, ktorý by si možno nárokoval stať sa manifestom slobodného umelca. Fotografka odhaľuje ideové pozadie svojho zaoberania a snaží sa naň strhnúť pozornosť svojho auditória, vysvetľujúc svoje prístupy a dodávajúc umeleckej platforme reálnu spoločenskú vážnosť. Jednotlivými heslami svojho listu-manifestu volá po uznaní a rešpekte umelca a jeho práce, nenásilnými prirovnaniami sa snaží priblížiť postavenie umelca v spoločnosti a prisúdiť mu pevnú a nescudziteľnú pozíciu. Hľadá podporu, snaží sa ju postaviť na pevné princípy vnímania umeleckej práce ako validného zamestnania.


    V ďalšom citujem, resp. parafrázujem autorku v snahe vystihnúť celkový ráz jej riadkov (pre detail pozri originálny text).


Rešpektujte našu prácu.

Umelecké povolanie je povolaním ako každé iné. Umelci potrebujú vynakladať čas a energiu na sebazdokonaľovanie rovnako ako ostatní zamestnaní ľudia. Umeleckú prácu nemožno znevažovať na úroveň detskej hry s tvrdením, že pri troške času by ho zvládol každý. Každé povolanie má svoju krivku nadobúdania zručností, podobne aj práca umelca.


Toto je naša SKUTOČNÁ práca

Skutočným je akékoľvek zamestnanie, ktoré prinesie skutočné peniaze a skutočné jedlo na stôl. Rôzni umelci sa zaoberajú rôznymi aktivitami, súvisiacimi s ich umeleckým záberom. Podstatné však je, že týmito aktivitami dokážu materiálne zabezpečiť seba aj svoje rodiny.


Ak aj nerozumiete, je to v poriadku

Vieme, že sme “iní”. Ak by sme neboli, boli by sme nudní a všední. Nesnažíme sa vám vysvetliť proces našej tvorby a všetky prvky, ktoré podnecujú našu imagináciu a kreativitu. Len chceme, aby ste pochopili, že všetky tie čudné veci potrebujeme pre tvorivý proces v nás. Neodsudzujte nás ako čudákov, mnohí z nás sa pokúšali byť spoločensky “vyhovujúcejšími”, no nefungovalo to.


Nežiadajte nás, aby sme pracovali zadarmo

Vkladáme rovnaký kus seba, svojej energie, prostriedkov a času do každého nášho diela, či je platené alebo nie. Požiadavka práce grátis nás uvádza do veľmi nepríjemnej situácie.

Šírte našu prácu

Aj keď si nekúpite žiadne z mojich diel, aspoň šírte informácie o nich. Zdieľanie mojej práce na sociálnych sieťach je tým najľahším spôsobom ako mi pomôcť.


Spoznajte našu prácu

Dôvod prečo podporiť umelca je zväčša zastretý nedostatočnou informáciou o jeho remesle. Málokto nezasvätený dokáže poňať, čo všetko sa skrýva v procese prípravy dokonalej fotografie, ktorú si niekto zavesí na stenu v obývačke. Prijmite fakt, že umenie je v mnohom stotožniteľné s remeslom a podobne aj umenie má svoje kariérne postupy práve tak, ako akákoľvek iná práca.


Pochopte, že naša práca sa vyvíja

Mnohí umelci začínajú ako remeselníci. Fotograf začne fotením svadieb a akcií a postupne prechádza ďalšími stupňami zaoberania, ktoré súvisia s fotografiou, no posúvajú ju na nové a nové úrovne. Umelec zároveň priberá ďalšie a ďalšie súvisiace aktivity. Vyvíja sa, zdokonaľuje sa.


Prestaňte si z nás robiť srandu

Pokiaľ chcete podporiť umelca, nezdieľajte častý a neopodstatnený pohľad na jeho prácu, ktorý je často prepletený rôznymi spôsobmi uťahovania si z jeho práce, či z neho samotného. Umelci si tieto prístupy “užívajú” denne a z najrozličnejších strán a môžu byť veľmi demoralizujúce a demotivujúce. Človek, ktorý chce podporiť, by mal zároveň vyjadriť vážnosť.


Otvorte komunikačné linky

Predovšetkým v začiatkoch je veľmi náročné pokryť svoje životné potreby umením. Je mnoho chvíľ, kedy sa umelec potrebuje porozprávať s človekom z inej oblasti, možno len pre púhy necielený brainstorming, ktorý pomôže prekonať nejaký aktuálny problém. Neodhovárajte nás od našich cieľov, nemiešajte svoje postoje s emóciami. Buďte vecní a konštruktívni.


Činy hovoria jasnejšie, než slová

Futbal ma príšerne nebaví, ale ak ty ako povedzme tréner chceš, aby som prišiel na zápas tvojho tímu, budem tam. Síce nerozumiem tomu, čím sa zaoberáš, ale ak chceš, budem tam. A nebudem dávať najavo nudu, či znechutenie. Budem tam, lebo si vážim teba, aj tvoju prácu. Urob to aj ty pre mňa…


Hovorme o mojej komunite

Všetci tí ľudia, ktorí chodia na moje akcie, nie sú mojimi priateľmi, či klientmi, no sú pre moju prácu veľmi potrební. Čokoľvek si nich myslíš, dúfaj, že ich bude stále viac a viac. Pamätaj, že aj ja som súčasťou tejto komunity, takže ak dehonestuješ ich, dehonestuješ aj mňa.


Viete, že vás pri sebe potrebujeme

Ste dôležitejší, ako si myslíte. Chceme k vám prísť s prvým veľkým úspechom, chceme vás mať pri sebe v našich frustrovaných a demotivačných chvíľkach. Väčšinu času o sebe pochybujeme, takže mať niekoho, kto pri nás stojí, je pre nás veľmi-veľmi dôležité. Zdravá podpora nám umožní tvoriť lepšie umenie. Tak podporte svojich umelcov a my budeme svetu navracať stále lepšie a lepšie diela.


    Po prečítaní Jenninho otvoreného listu sa človek nevie ubrániť dojmu nutnej pesimistickej subjektivity, prameniacej hádam z autorkinej osobnej negatívnej skúsenosti. I keď je viac než isté, že s niektorými uvedenými bodmi sa viacerí fotografi identifikujú, predovšetkým poznámky o vnútorných pochybnostiach sa nemôžu stotožniť so sebareflexiou väčšinového fotografa-profesionála, predovšetkým po tom, ako prehlási svoje zaoberanie za reálne zamestnanie. Pokiaľ svoju materiálnu existenciu opierame o isté zaoberanie, nemožno toto zaoberanie v ďalšom dychu spochybniť, ale skôr akceptovať so všetkými plusmi a mínusmi ako jeden z pevných základov našej existencie. V zásade ani nemá zmysel uvažovať nad jeho pozitívami, či negatívami, jednoducho by to mal byť pevný štartovací bod, pojatý en bloc. Taktiež nemožno náhodných okolostojacich, či sústredené auditórium primäť pár slovami k tomu, aby nás milovalo. Mali by sa k tomu rozhodnúť po zhliadnutí výsledkov našej práce. Tak ako v každom inom zamestnaní. Bežný človek nemá poňatia o tom, čo je náplňou práce a aké sú pracovné postupy napr. zdravotnej sestry, či učiteľa alebo požiarnika. No svoju vážnosť získajú hneď po tom ako zdravotná sestra zachráni pacientovi život, učiteľ naučí svojich žiakov a požiarnik uhasí rozsiahly požiar. Bežný človek nepotrebuje vedieť ako to urobili, dôležité je, že to urobili. A vtedy majú svoje pevné a nescudziteľné miesto. A aj Jenna by bola presvedčivejšia, keby všetko to, čo napísala, povedala obrazom. Je predsa fotografka.


Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
seifi
2015-03-03 21:54:40
prebehol som cez to zbežne, bolo by spoznať prácu autorky pred tým, ako vyslovím otázky ...ale vieš povedať, čo ju vlastne viedlo k napísaniu takéhoto listu ? prečo autorka píše v mene umelcov ...my ..., prečo nepíše v mene svojom za seba; bola požiadaná o takýto list aj niekym iným ? je to v mene nejakej asociácie neuznávaných umelcov ? autorka cíti, že je neuznaná nerešpektovaná ? prečo ? cíti sa neohodnotená ?
ako je to na Slovensku ? tu rešpektujeme prácu iných ? prácu suseda, kolegu apod. ; napr. kto rešpektuje prácu pracovníkov technických služieb ? (podľa neporiadku si myslím, že ju rešpektuje málokto) kto si váži prácu ľudí na pošte, kedy prídem, stojím v rade, keď je ľudí málo, viac ako polovica okienok zatvorená a stojím ten istý čas; ... a tak môžeme ísť dookola ? také dopisy by mohlo napísať tisícka profesii, učiteľa si dnes asi neváži nikto, jedine tak minister, namiesto riadnej mzdy povie, že ich práca je spoločensky významná...to je ako potrasenie ruky pred nastúpenou jednotkou ....
 
DusanL
2015-03-03 22:28:01
príspevok od: seifi
prebehol som cez to zbežne, bolo by spoznať prácu autorky pred tým, ako vyslovím otázky ...ale vieš povedať, čo ju vlastne viedlo k napísaniu takéhoto listu ? prečo autorka píše v mene umelcov ...my ..., prečo nepíše v mene svojom za seba; bola požiadaná o takýto list aj niekym iným ? je to v mene nejakej asociácie neuznávaných umelcov ? autorka cíti, že je neuznaná nerešpektovaná ? prečo ? cíti sa neohodnotená ?
ako je to na Slovensku ? tu rešpektujeme prácu iných ? prácu suseda, kolegu apod. ; napr. kto rešpektuje prácu pracovníkov technických služieb ? (podľa neporiadku si myslím, že ju rešpektuje málokto) kto si váži prácu ľudí na pošte, kedy prídem, stojím v rade, keď je ľudí málo, viac ako polovica okienok zatvorená a stojím ten istý čas; ... a tak môžeme ísť dookola ? také dopisy by mohlo napísať tisícka profesii, učiteľa si dnes asi neváži nikto, jedine tak minister, namiesto riadnej mzdy povie, že ich práca je spoločensky významná...to je ako potrasenie ruky pred nastúpenou jednotkou ....
Práve ten "diskriminovaný" a "ublížený" tón, ktorý z toho vanie, mi prišiel prinajmenšom zvláštny.. A predovšetkým v súvislosti s relatívne všestranným záberom autorky. Isteže existuje mnoho zamestnancov v mnohých profesiách, ktorí sa cítia byť neuznaní. Otázka však je, aké uznanie očakávajú a či sú ich očakávania reálne. Spomenul si učiteľov - ja som učiteľ a možno by som našiel mnoho dôvodov, prečo by som sa mohol cítiť spoločensky neuznaný a nedocenený, no keď si uvedomím spätnú väzbu od svojich žiakov, určite nebudem riešiť nezmysly súvisiace s nie práve pozitívne nastavenou spoločenskou a ekonomickou klímou v oblasti školstva. Robím prácu, ktorú mám rád a moje auditórium mi dáva jasne najavo, že to robím dobre. Vo fotke som amatérom, publikujem málo, no vo svojom bližšom, či vzdialenejšom okolí som pozitívny ohlas získal. Rovnaký pocit zadosťučinenia som mal, keď som predal svoju prvú foto cez fotobanku. Popri tom je určite dosť ľudí, ktorí nebudú žasnúť nad mojimi výtvormi, no medzi tými 7 miliardami bytostí hádam nejaký ten svoj okruh nájdem a nebudem svoje čiastkové sklamania vydávať za traumy umeleckej obce.
 
blasi
2015-03-04 07:31:02
príspevok od: DusanL
Práve ten "diskriminovaný" a "ublížený" tón, ktorý z toho vanie, mi prišiel prinajmenšom zvláštny.. A predovšetkým v súvislosti s relatívne všestranným záberom autorky. Isteže existuje mnoho zamestnancov v mnohých profesiách, ktorí sa cítia byť neuznaní. Otázka však je, aké uznanie očakávajú a či sú ich očakávania reálne. Spomenul si učiteľov - ja som učiteľ a možno by som našiel mnoho dôvodov, prečo by som sa mohol cítiť spoločensky neuznaný a nedocenený, no keď si uvedomím spätnú väzbu od svojich žiakov, určite nebudem riešiť nezmysly súvisiace s nie práve pozitívne nastavenou spoločenskou a ekonomickou klímou v oblasti školstva. Robím prácu, ktorú mám rád a moje auditórium mi dáva jasne najavo, že to robím dobre. Vo fotke som amatérom, publikujem málo, no vo svojom bližšom, či vzdialenejšom okolí som pozitívny ohlas získal. Rovnaký pocit zadosťučinenia som mal, keď som predal svoju prvú foto cez fotobanku. Popri tom je určite dosť ľudí, ktorí nebudú žasnúť nad mojimi výtvormi, no medzi tými 7 miliardami bytostí hádam nejaký ten svoj okruh nájdem a nebudem svoje čiastkové sklamania vydávať za traumy umeleckej obce.
velmi pekne si to napisal...
 
seifi
2015-03-04 07:59:00
ono sa ten pocit pri rovnakej práci, činnosti ubiehajúcim časom a meniacim sa okolím mení; dnes sa nemusím cítiť ohodnotený, zajtra áno a naopak; a s tým učiteľstvom to je pravda, to od žiakov je ako pochvala pred tou jednotkou, ale človek musí aj žiť a reagovať na meniacich sa ministrov ...a časom sa dobrý pocit vytratí; poznám učiteľa jedného, ktorému to vydržalo do dôchodku, ale ostatní to po 50-tke vzdali a do dôchodku odchádzajú unavení a sklamaní... tak nech ti to vydrží čo najďalej...
 
JohnNewton
2015-03-04 11:34:56
Aby človek konzumoval, vnímal, oceňoval, prijímal a adekvátne platil za umenie, nesmie byť denne konfrontovaný s ťažkosťami ohrozujúcimi jeho elementárne prežitie. (práca, bývanie, zdravie). U nás je tento ideál celkom ďaleko. Keď musí chudobný človek obdarovať MUDr. Liptáka, asi mu na kultúru toho veľa neostane....
 
Fatty
2015-03-04 16:32:55
podporujú našu imagináciu... tvl...to asi prekladal nejaký umelec s obmedzenou slovnou zásobou ked nepozná ani obyčajné slovo "predstavivosť" google by to preložil lepšie
 
zlate.slnko
2015-03-04 21:57:50
umenie je práca .... odkedy? čo je umenie a kto je umelec, preverí až čas .... ale na druhom konci sveta to tak nejako vnímajú - stačilo mi, keď som čítala knihu Ženy v umění a pri niektorej autorke bolo napísané, že sa rozhodla, že sa stane umelkyňou - to ma celkom pobavilo. Da Vinci sa rozhodol, že sa stane umelec. Beethoven sa rozhodol, že sa stane umelec. Možno aj Dežo z valala sa rozhodol, že sa stane umelec, len zrovna jemu to nevyšlo .
 
DusanL
2015-03-05 08:01:13
príspevok od: Fatty
podporujú našu imagináciu... tvl...to asi prekladal nejaký umelec s obmedzenou slovnou zásobou ked nepozná ani obyčajné slovo "predstavivosť" google by to preložil lepšie
Ni umelca, ni zásoby. Len prostý človek, spôsobov temer sedliackych dovolil sebe v roku oslavnom dvestého Ľudevíta Štúra narodenia vo chvíli zmámenej pochabou roztopašou uniesť slov z pera Šejkspírovho a sprznil tak vlastnej pokladov mluvy...
 
seifi
2015-03-05 08:47:32
príspevok od: zlate.slnko
umenie je práca .... odkedy? čo je umenie a kto je umelec, preverí až čas .... ale na druhom konci sveta to tak nejako vnímajú - stačilo mi, keď som čítala knihu Ženy v umění a pri niektorej autorke bolo napísané, že sa rozhodla, že sa stane umelkyňou - to ma celkom pobavilo. Da Vinci sa rozhodol, že sa stane umelec. Beethoven sa rozhodol, že sa stane umelec. Možno aj Dežo z valala sa rozhodol, že sa stane umelec, len zrovna jemu to nevyšlo .
asi tak ; ale je Umelec a umelec, veľkosť umelca sa bude líšiť počtom ľudí, na ktorých má svojim dielom dosah; boli by sme prekvapení, koľko ľudí z tohto prostredia Ephoto sú svojim okolím vnímaní ako umelci
 
anton julény
2015-03-05 11:27:01
príspevok od: DusanL
Ni umelca, ni zásoby. Len prostý človek, spôsobov temer sedliackych dovolil sebe v roku oslavnom dvestého Ľudevíta Štúra narodenia vo chvíli zmámenej pochabou roztopašou uniesť slov z pera Šejkspírovho a sprznil tak vlastnej pokladov mluvy...
ja si myslím, že je to analógia dokumentu končiaceho heslom proletári všetkých krajín, spojte sa.
 
zlate.slnko
2015-03-05 15:31:02
Ešte sa k tomu vrátim. Nech premýšľam, ako chcem, stále mi vychádza, že je to to to isté, ako keď niekto chodí na ryby, alebo hrá tenis, alebo zbiera známky, alebo si upravuje chalupu so záhradou .... Práca je to, čo robím na konkrétnu objednávku nezávisle na svojej nálade, ale v závislosti na potrebe peňazí. Ak potrebujem peniaze na prežitie, nebudem sa hrajkať a následne svoje výtvory nanucovať niekomu, nech kúpi, ale pôjdem do roboty, vyrobím konkrétny PRODUKT (službu) a skasírujem. Vnútorné uspokojenie nie je v takom prípade podstatné, kdežto pri hobby mi ide najmä o vnútorné uspokojenie, nie o zisk.
 
ratzenberg
2015-03-08 00:02:41
Toto vyzerá skôr ako výstrižky z denníka tínedžerky a nie ako manifest. Autorka sa síce zakrýva hrubou duchnou umeleckej komunity, ale spod nej jej trčia tak akurát bosobledé päty neduživej karmy. Relatívna všestrannosť, o ktorej sa zmieňuje DušanL, je možno len prejavom neschopnosti nájsť si vlastnú cestu, zaujať osobné stanovisko, jasne vymedziť estetické kritériá vlastného umeleckého (alebo remeselného) prejavu. A to je už naozaj dobrý dôvod na frustráciu – čakať na stanici kde vlaky nestoja.
 
Daniel Leitman
2015-03-14 19:22:32
Nwm podla mna zjavne autorke uchadza pojem fotograf umelec a fotograf profesional ... tiez hadze do jedneho vreca fotky na zakazku a fotky umelecke .... ZIADNU z mojich fotiek co som pre niekoho fotil nemozem prehlasit za akt umenia ! ved to si uplne odporuje ... taktiez fotky ktore vznikaju mojou kreativitou nemozem nazvat produktom ...
 

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované