Hore

Fórum » Výstavy, stretnutia
 

AMFO 2014 Kraj

total empty
2014-05-28 13:20:10+02
AMFO 2014 krajská súťaž amatérskej fotografie, Stará Ľubovňa
VYHODNOTENIE
Vyjadrenie poroty

Porota skonštatovala, že celková úroveň predložených prác bola oproti minuloročnej kolekcii nižšia. Týka sa to nielen námetov a obsahovej náplne, ale aj technickej kvality. Napriek tomu niektoré z ocenených prác boli výnimočné.
V prvej skupine autorov do 16 rokov bolo slabé obsadenie a kvalita. Porota je toho názoru, že rozdelenie prác na dve kategórie – čiernobiela a farebná fotografia je v tejto skupine zbytočné. Mladá generácia nemá vyhranený názor na toto delenie, lebo osobne nezažila éru klasickej čiernobielej fotografie. Preto aj farebných fotografií bolo oveľa viac, ako tých monochromatických – čiernobielych. Prevládala tu farebne, doslova výtvarne, spracovaná fotografia.
V druhej skupine autorov do 21 rokov boli udelené štyri ceny v kategórii čiernobielej fotografie. Tiež prevládali výtvarne poňaté práce. Medzi ocenenými prácami sa objavil aj zaujímavo stvárnený portrét. Týchto nebolo toho roku príliš veľa. Stúpla úroveň práce
s farbami v obraze.
Tretia skupina bola najpočetnejšie zastúpená, čo už sa stalo tradíciou. Kategória čiernobielej fotografie bola chudobná na kvalitné technický prepracované fotografie a výnimočné zobrazenia udalostí, momentov, krajiny atď. Okrem ocenených pfotografií bolo veľmi málo vhodných na výstavu. Vo farebnej fotografii, ktorá bola zastúpená najväčším počtom prác, bolo z čoho vyberať. Tematicky bola oveľa pestrejšia ako zvyšok súťažnej kolekcie. Zastúpené boli rôzne žánre fotografie. Od živej, dokumentárnej cez portrét, akty, statickú, či cestovateľskú až po zábery z blízka, čiže makro fotografia. Tieto dokonca dosiahli métu. Boli ocenené ako najlepšie fotografie.
Potvrdila sa už viacročná skúsennosť poroty, že najmenej nápaditá a technicky najslabšie spracovaná bola kategória multimedálnej prezentácie. Preto porota neudelila žiadne ocenenie a ani nevybrala žiadnu DVD prezentáciu na postup do celoslovenskej súťaže. V tomto smere by hádam bolo dobre zorganizovať školenie fotografov v Starej Ľubovni v rámci Prešovského kraja.
Do tematickej kategórie „Voda” bolo prihlásených o niečo viac prác, ako v minulom roku. Napriek tomu celková kvalita nebola na veľmi vysokej úrovni. Výnimku tvorili ocenené fotografie, ktoré boli excelentné.
Porota odporúča do budúcna, aby si autori dobre zvážili výber témy, výber snímku
a jeho finálne ukončenie, čiže samotné technické spracovanie, výber tlače, pretože niekedy je fakt lepšie sa držať príslovia, že „Niekedy málo znamená viac.” A to platí aj
v umeleckej fotografii.

--------------------------------------------------------------

Po roku sa opäť stretla v ĽOS Starej Ľubovni porota odborníkov – fotografov, ktorá dňa 17. 5. 2014 hodnotila 360 fotografií zaslaných do krajskej súťaže AMFO 2014. Členovia poroty Mgr. Katarína Kapsdorfer /Spišská Nová Ves/, Jozef Česla /Stará Ľubovňa/, Ivan Fleischer, /Košice/ mali nie ľahkú úlohu vybrať tie najlepšie snímky aj napriek tomu, že do súťaže prišlo zhruba o 358 fotografíí. V multimediálnej tvorbe sa predstavilo 7 autorov. Do súťaže sa zapojili okresy Bardejov, Poprad, Kežmarok, Stropkov, Svidník, Humenné, Vranovn.Topľou, Stará Ľubovňa okrem okresov Prešov a Sabinov.
Po niekoľko hodinovom hodnotení porota rozhodla udeliť ceny za najlepšie fotografie týmto autorom:
SKUPINA - autori do 16 rokov ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA Cena a diplom VAŠKOVÁ Zuzana /16 r../, Stropkov Pohľad do budúcna

FAREBNÁ FOTOGRAFIA
1. miesto TUPTOVÁ Miloslava /15 r./, Humenné Hmyzáci I., Hmyzáci III
2. miesto JANKO Timotej /15 r./, Snina Chuť života
3. miesto FECENKO Boris /14 r./, Humenné Kvapky radosti I.

Čestné uznanie ONDISOVÁ Dominika /16 r./, Bardejov Bikeri
NOVÁKOVÁ Dagmar /15 r./, Bardejov V pasci
KEREKANIČOVÁ Mária /13 r./, Snina Neskoré nedeľné popoludnie

Na výstavu: ADAMUŠČINOVÁ Simona /15 r./, Bardejov Pohľad, Fúúú
HIBEĽOVÁ Viktória /14 r./, Radoma Perinbaba
LENART Karol /16 r./, Bardejov – Dlhá Lúka Zúfalstvo, Vodný plameň
Letné pokušennie
KULIK Tomáš /16 r./, ZUŠ Šturova, Humenné Prvý sneh II.
ONDISOVÁ Dominika /16 r./, Bardejov Dirt
POLANSKÝ Peter /14 r./, Humenné Zasnená
REITER Mário / 13 r./, Stropkov Čo to buchlo
Pevnou rukov
Schody do neznáma
BAŠISTA Matej / 12 r./, ZUŠ A. Cígera Kežmarok Variácie – sklo III.
POPJAKOVÁ Alexandra / 15 r./, Bardejov Water
VAŠKOVÁ Zuzana /16 r../, Stropkov Detské zamyslenie
KEREKANIČOVÁ Mária /13 r./, Snina Koniec slávnosti
FECENKO Boris /14 r./, Humenné Kvapky radosti II.
MARINČÁKOVÁ Timea /14 r./, Humenné Bez názvu 2
JACKO Marek /13 r./, Staráí Ľubovňa Slimák, Kvet
SURMANKOVÁ Radoslava /16 r./, Nižná Olšava Kvapka nádeje
TUPTOVÁ Miloslava /15 r./, Humenné Kúzelník bublín V.
DLUGOŠOVÁ Alžbeta /15 r./, Humenné Hra svetla
KASARDOVÁ Andrea /14 r./, Bžany /Svidník/ Už to mám !
ŠTANCEL Tomáš /16 r./, Malý Slavkov /Poprad/ Lesná železnica


II. SKUPINA - AUTORI do 21 rokov ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA 1. miesto MIŠKO Lukáš /18 r./, Humenné Mill 2/ Mlyn 2
KESELICOVÁ Alexandra /20 r./, Svidník Svet cez moje okno
2. miesto BABJAR Kristián /19 r./, Stropkov Samotárka
Človek v zmysle
3. miesto TOMORYOVÁ Klaudia /17 r./,
SOŠ A. Dubčeka, Vranov n. Topľou Pri stene
Čestné uznanie n e u d e l e n é FAREBNÁ FOTOGRAFIA
1. miesto MIŠKO Lukáš /18 r./, Humenné Simplicity 1, 2 /
Jednoduchosť 1,2,
Sometimes I can be myown best friend 2 /
Niekedy môžem byť svojím najlepším priateľom 2
2. miesto HRABUŠOVÁ Miroslava / 20 r./, Prešov Nostalgia v mojich očiach
3. miesto HURTUKOVÁ Alica /17 r./, Bardejov Podvečer

Čestné uznanie ĎURAŠ Štefan /21 r./, Kapušany V posledných lúčoch,
Znovuzrodenie
PAVÚKOVÁ Dominika /18 r./, Stropkov Unesená
ĎURAJKOVÁ Eva /18 r./ Stropkov Nádej
MIŠKO Lukáš /18 r./, Humenné No name 1, 2, 3/
bez názvu 1, 2, 3


Na výstavu:
MIZERÁKOVÁ Zuzana /17 r./, Zborov Be fanky
KOVAĽ Rudolf, /18 r./, Bardejov Na prechádzke, Strečno
ŽDIĽOVÁ Júlia /17 r./, Mihaľov /Bardejov/ Čakanie
KRETOVÁ Lucia /18 r./, Stropkov Ženský pohľad
KANALOŠOVÁ Tina /21 r./, Stropkov Bolesť, Musím mať nádej,
Mystérium
RUDIKOVÁ Jana /17 r./, SOŠ A. Dubčeka, Vranov n. Topľou Kočka
KESELICOVÁ Alexandra /20 r./, Svidník Tanec v Tme, Nie a nie
od zeme odlepiť sa,
Portrét Jany,
Portrét Ivana
CUPEROVÁ Andrea, /18 r./, Vagrinec, /Ladomírova/ Nika, Vo vetre
MIŠKO Lukáš /18 r./, Humenné Something about these 1/
Niečo o týchto tieňoch 1,
Mill 1/ Mlyn 2,
Color lights 2,3 / Farebné
svetlá 2,3,
Just another day 3, 5, 6/
Len ďalší deň 3, 5, 6
JAVORSKÁ Martina /18 r./, Svit Zimný podvečer
MARCINČÁKOVÁ Timea /17/, SOŠ A. Dubčeka, Vranov n. Topľou Moja neresť
RUDZIKOVÁ Marta /17 r./, SOŠ A. Dubčeka, Vranov n. Topľou Okno
ŠTEFANIŠINOVÁ Monika /20 r./, Hrabovčík , /SK/ Západ slnka
BABJAR Kristián /19 r./, Stropkov Pútnik
KOSŤ Vladislav /18 r./, Svidník Posledné lúče
JURIČKO Matej /18r./, Bardejov Pred búrkou
MIZERÁKOVÁ Zuzana /17 r./, Zborov Muro, Kvapky
VOJTKOVÁ Simona /19 r./, Kladzany Flower drops


III. SKUPINA - AUTORI nad 21 rokov ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA 1. miesto IGNÁC Dušan, Ing. /49 r./, Svidník Sila vôle
2. miesto SALZMANN Jirko /61 r./, Poprad Duch noci
3. miesto BAŇAS Leonard, Ing. /62 r./, Bardejov Siesta
Čestné uznanie CICHÝ Matúš /32 r./, Stropkov Skokan
VOĽANSKÝ Jaroslav /41 r./, Lukavica /BJ/ Tanec 2

FAREBNÁ FOTOGRAFIA 1. miesto POTOMA Kristián /31 r./, Stropkov Time to sleep 1- 3
2. miesto VERNAREC Ján, / 24 r./, Vernár Lady Russia
LAURUSKÝ Jozef /60 r./, Humenné Doba plastová 1
3. miesto VOĽANSKÝ Jaroslav /41 r./, Lukavica /BJ/ Farmarské preteky 2
IGNÁC Dušan, Ing. /49 r./, Svidník Farmár

Čestné uznanie ONDRUŠ Pavol /37 r./, Poprad Línie, Kontrast
PURTZ Martin /46 r./, Poprad V krajine lodiek 1,4
VOĽANSKÝ Jaroslav /41 r./, Lukavica /BJ/ Tanec 1
BODOR Peter,Ing. /67 r./, Vranov n. Topľou V rytme 2012


Na výstavu:
LAURUSKÝ Jozef /60 r./, Humenné Pohľad z môjho okna,
Symboly doby 2
Obloha nad Šíravou 1, Podvečer na Laborci
Bezdomovec Michal
LAURUSKÝ Peter /36 r./, Humenné Večerná modlitba,
Človek verzus krajina 2
JURČÁk Jozef , /?/, Bardejov Lyžiari, Na rybačke,
Čo vybrať?
HRIČAN Anton, Ing. /68 r./, Stropkov Silák, V ríši holubov,
Hlava 22, SOS,
Rychlé nože
FEIGL Jozef /53 r./, Humenné Máme ju
GURNÍK Michal / 35 r./, Poprad Nohy 1
VASTUŠKO Radoslav /36 r./, Poprad Bežec
REPKO Marek /40 r./ Tovarné Ruiny 1, 2, Preludy 1
VAJS Vladimír, Mgr., / ?/, Humenné Umelci 2 z cyklu Uhly
pohľadu, Bez názvu
z cyklu Odložený,
Strecha z cyklu Poézia
plechu
SALZMANN Jirko /61 r./, Poprad Cesta do hôr,
Modré svetielko nádeje
DAŇO Alexander /54 r. /, Jasenov Apokalypsa
PURTZ Martin /46 r./, Poprad Únik, V ľadovej pivnici,
Strážca
RIPPEROVÁ Valéria /43 r./, Svidník Hra so svetlom II., Kuk
BRUDŇÁK Jozef /26 r./, Svidník After rain
POTOMA Kristián /31 r./, Stropkov Gypsy Boy
PRAČKO Dominik /26 r./, Bardejov V zajatí prázdnoty
MARHULÍK Ján, /?/, Bardejov Dva pohľady, Hadia žena
BAŇAS Leonard, Ing. /62 r./, Bardejov Ťažká situácia, Hra detí,
Friends/Priatelia,
Mŕtva krajina,
Zrkadlenie 2
BUJDOŠ Michal /63 r./, Stropkov Džanik
KOLENICOVÁ Magdaléna /54 r./, Stropkov Malá stavbárka, Kormoráni
HRUŠKA Ľudovít / 63 r./, Humenné Dáma s lyžičkou,
Faunove veľmi neskoré
popludnie, Inverzia I.
POROCHNAVÝ Miroslav /42 r./, Kochanovce Nádych
GEFFERT Jozef, PhDr., /71 r./, Bardejov Na výlete, Zimné etudy 7
HAŽLINSKÝ Ferdinad /67 r./, Bardejov Glutton
VOĽANSKÝ Jaroslav /41 r./, Lukavica /Bardejov/ Odraz
ONDRUŠ Pavol /37 r./, Poprad Riečny Mone
WÜRLL Michal /30 r./, Cabov /Sečovská polianka/ Slavianka I.
CICHÝ Matúš /32 r./, Stropkov V objatí
KLIMKO Viliam /49 r./, Chmeľnica Madona nad riekou II.
HUDÁK Michal /85 r./, Svidník Reflexia II.
MULTIMEDIÁLNA PREZENTÁCIA: V tejto katégórii neboli vôbec udelené ceny a porota neodporučila žiadne zo zaslaných DVD
na postup do celoslovenskej súťaže.


Tematická kategória - VODA

1. miesto FÜLÖP Pavol, /19 r./Svidník Voda života
1. miesto LAURUSKÝ Jozef /60 r./, Humenné Tri koruny
2. miesto HRABUŠOVÁ Miroslava /20 r./, Prešov O svetle sním
3. miesto n e u d e l e né

Na výstavu:
KASARDOVÁ Renata /32 r./, Stropkov Polievanie
VASIL Miroslav /59 r./, Humenné Voda III., Vydra morská
HAŽLINSKÝ Ferdinad /67 r./, Bardejov Ráno na Ružíne,
Kvapky života,
V rannej rose
BUJDOŠ Michal /63 r./, Stropkov Modrý svet
HRIČAN Anton, Ing. /68 r./, Stropkov Do hĺbin
IGNÁC Dušan, Ing. /49 r./, Svidník Krotenie vody
LAURUSKÝ Jozef /60 r./, Humenné Zrkadlenie,
Ľadová zvonkohra
BAŇAS Leonard, Ing. /62 r./, Bardejov Vodné korzo
Anna Dragannová, metodička pre výtvarníctvo, fotografiu a výstavníctvo

Vaše názori a postrehy k tejto súťaži ?
 
Andy02
2014-05-28 14:31:40+02
Ja som tento rok postúpila na kraj so štyrmi fotografiami v každej kategórii, ale veľa od toho nečakám, predsa len, je tu kopa lepších fotografov. Zaujímala by ma ale jedna vec, kde si našiel celé toto vyjadrenie a hodnotenie? Ja som z banskobystrického kraja a tu proste nič nikdy nie je ani z min. roka som nenašla žiadne takéto zhodnotenie a umiestnenia. Ja neviem, či som taká neschopná vyhľadávať informácie na nete alebo to tam fakt nie je a náš kraj je špeciálny
 
total empty
2014-05-28 15:07:37+02
príspevok od: Andy02
Ja som tento rok postúpila na kraj so štyrmi fotografiami v každej kategórii, ale veľa od toho nečakám, predsa len, je tu kopa lepších fotografov. Zaujímala by ma ale jedna vec, kde si našiel celé toto vyjadrenie a hodnotenie? Ja som z banskobystrického kraja a tu proste nič nikdy nie je ani z min. roka som nenašla žiadne takéto zhodnotenie a umiestnenia. Ja neviem, či som taká neschopná vyhľadávať informácie na nete alebo to tam fakt nie je a náš kraj je špeciálny
Musíš poznať správnych ľudí na správnych miestach
Ale ide o ich prezentovaný názor, by som povedal v dnešnej dobe dosť zastaraný,konzervatívny ohľadom fotiek. Nejak neberu do úvahy nové štýly a spracovanie,vždy chceju len klasiku ako pred 20-imi rokmi.
A čo sa týka DVD prezentácie, tak tým ma dostali úplne, fakt neviem ako by mali vyzerať,keď ja som svoju ukázal a konzultoval s človekom,ktorí vyštudoval dokument fotku a film a aktívne sa tomu venuje a dal mi dobré rady ako a čo spraviť, a im nieje dobré.
Chcel by som vidieť tie, ktoré splňajú ich požiadavky, vlastne som videl v roku 2012 na celoštátnom a neviem o tom, že by tie nové boli až tak úbohe.
šak si pozri moju ktorú som dal na AMFO 2014, takže neviem aká je tam teraz politika a požiadavky.
http://www.youtube.com/watch?v=AfT-9VYsaR8&feature=share&list=UUPSSn4fnxlgLegvqDUIw93g&index=1
 
Andy02
2014-05-28 15:49:46+02
príspevok od: total empty
Musíš poznať správnych ľudí na správnych miestach
Ale ide o ich prezentovaný názor, by som povedal v dnešnej dobe dosť zastaraný,konzervatívny ohľadom fotiek. Nejak neberu do úvahy nové štýly a spracovanie,vždy chceju len klasiku ako pred 20-imi rokmi.
A čo sa týka DVD prezentácie, tak tým ma dostali úplne, fakt neviem ako by mali vyzerať,keď ja som svoju ukázal a konzultoval s človekom,ktorí vyštudoval dokument fotku a film a aktívne sa tomu venuje a dal mi dobré rady ako a čo spraviť, a im nieje dobré.
Chcel by som vidieť tie, ktoré splňajú ich požiadavky, vlastne som videl v roku 2012 na celoštátnom a neviem o tom, že by tie nové boli až tak úbohe.
šak si pozri moju ktorú som dal na AMFO 2014, takže neviem aká je tam teraz politika a požiadavky.
http://www.youtube.com/watch?v=AfT-9VYsaR8&feature=share&list=UUPSSn4fnxlgLegvqDUIw93g&index=1
Nuž, keď som to začala čítať, tak mi to tiež pripadalo obdobne ako tebe, ale veľa záleží od toho, kto je v porote. Vkus je subjektívny, to čo sa páči mne a tebe sa nemusí páčiť iným, a tak je to aj s tou porotou. Musela by som tie fotky asi vidieť, lebo takto sa mi to ťažko posudzuje.
Ja som si tú tvoju prezentáciu pozrela, subjektívne sa mi páči, ale podľa akých parametrov to hodnotia, netuším. Teraz som vlastne videla prvýkrát video v kategórii multimediálna prezentácia, keďže u nás na regionálnom kole v tejto kategórii nikto nesúťažil a na kraji som sa pozrieť ešte pred tým nebola. Možno to na rok vyjde.
 
total empty
2014-05-28 17:03:48+02
príspevok od: Andy02
Nuž, keď som to začala čítať, tak mi to tiež pripadalo obdobne ako tebe, ale veľa záleží od toho, kto je v porote. Vkus je subjektívny, to čo sa páči mne a tebe sa nemusí páčiť iným, a tak je to aj s tou porotou. Musela by som tie fotky asi vidieť, lebo takto sa mi to ťažko posudzuje.
Ja som si tú tvoju prezentáciu pozrela, subjektívne sa mi páči, ale podľa akých parametrov to hodnotia, netuším. Teraz som vlastne videla prvýkrát video v kategórii multimediálna prezentácia, keďže u nás na regionálnom kole v tejto kategórii nikto nesúťažil a na kraji som sa pozrieť ešte pred tým nebola. Možno to na rok vyjde.
Tak je, ale určitá kvalita by sa mala dodržiavať, určité parametre.
Mňa by skôr zaujímalo, čo tá porota vlastne robí a podľa čoho rozhoduje.
Tak po minulé roky , tak aj teraz som dál fotky, ktoré predtým boli topky na weboch a páčili sa tisícom ľuďom, na okrese to prejde bez problémov z ocenením (samozrejme,že aj mne nejaké povyhadzujú, čo nie sú dobré alebo nepasujú do série) , príde to na kraj a tam šup do "koša" nepodarkov. Takže mám stoho rozporiplné pocity. Nejde o to vyhrať, ale byť vystavený,prípadne stačí aj uznanie. A le takto človek neviem načom vlastne je,ak pôjdeš do Ľubovne a pozrieš si tam vystavené fotky, pochopíš.
Mne to pripadá ako na tých medzinárodných súťažiach typu awrds, kde nerozhoduje kvalita,kompozícia a tak, ale siadlhý popis nejakej tragédie,proste presadzovanie socialnej fotografie za každej okolnosti.
 
Andy02
2014-05-28 17:31:43+02
príspevok od: total empty
Tak je, ale určitá kvalita by sa mala dodržiavať, určité parametre.
Mňa by skôr zaujímalo, čo tá porota vlastne robí a podľa čoho rozhoduje.
Tak po minulé roky , tak aj teraz som dál fotky, ktoré predtým boli topky na weboch a páčili sa tisícom ľuďom, na okrese to prejde bez problémov z ocenením (samozrejme,že aj mne nejaké povyhadzujú, čo nie sú dobré alebo nepasujú do série) , príde to na kraj a tam šup do "koša" nepodarkov. Takže mám stoho rozporiplné pocity. Nejde o to vyhrať, ale byť vystavený,prípadne stačí aj uznanie. A le takto človek neviem načom vlastne je,ak pôjdeš do Ľubovne a pozrieš si tam vystavené fotky, pochopíš.
Mne to pripadá ako na tých medzinárodných súťažiach typu awrds, kde nerozhoduje kvalita,kompozícia a tak, ale siadlhý popis nejakej tragédie,proste presadzovanie socialnej fotografie za každej okolnosti.
Tak tie parametre by zaujímali aj mňa, ale teraz už nezmeníš nič. Skúsiš o rok, možno budeš mať šťastie a rovno sa poroty môžeš spýtať, podľa čoho to hodnotia.
S tým posledným odstavcom máš pravdu. Minule tu boli uverejnené víťazné fotografie zo súťaže Sony World Photography Awards a okrem dvoch-troch boli všetky na tej úrovni, že ich bez problémov odfotím aj ja, a to som začiatočníčka, ktorá fotí dva roky.
 
total empty
2014-05-28 17:51:20+02
Ani neviem, či by som sa ich pýtal.
1.Sťažujú sa, že fotky dávaju totálny amatéry a fotky sú veľa softené.
2.Tí starší a skúsenejši tam nemajú chuť dávať svoje práce,lebo prístup poroty ich odradzuje.
Takže sme sa dostali do začarovaného kruhu a toto sú dôsledky.
Keď to budú chcieť riešiť, tak sa veľa veci môže zmeníť, ak nie, ostáva všetko po starom.
 
tomino1980
2014-05-28 18:08:50+02
este keby boli nikde k textu fotky ...ani google sa nejako nechyta
 
total empty
2014-05-28 19:06:47+02
príspevok od: tomino1980
este keby boli nikde k textu fotky ...ani google sa nejako nechyta
Bohužial niesu, ale keď pôjdeš do Ľubovne, určite tam budú nejaké prospekty, prípadne sa dá niečo nacvakať, vernisáž je myslím 06.06.2014. Zase cudzie fotky nemôžem len tak zverejňovať,a ani nemám k ním prístup.
Ak tu niekto je, čo je napísaný v zozname hore,kľudne nech ju tu dá.
Ja mám na výstave iba tri-REPKO Marek /40 r./ Ruiny 1, 2, Preludy 1 bez ocenenia.
Linky na nich tu na e-phote:

www.ephoto.sk/fotogaleria/fotografie/435917/ruiny/
toto bolo dané pd názvom Preludy 1.
www.ephoto.sk/fotogaleria/fotografie/420056/jesenne-impresie-12-2013/
toto za se ruiny 2
www.ephoto.sk/fotogaleria/fotografie/368515/do-temnoty-3-verzia/
 
tomino1980
2014-05-28 22:38:01+02
diky, video je prijemne, zaujímavá hudba a originálne fotky,pekna séria. aj ta foto preludy je fajn,
 
krahul
2014-05-29 11:03:21+02
Tu máte 3 fotky, ktoré sú na výstavu
 
total empty
2014-05-31 11:10:19+02
Pozvánka.
 
seifi
2014-06-01 20:59:23+02
príspevok od: total empty
Tak je, ale určitá kvalita by sa mala dodržiavať, určité parametre.
Mňa by skôr zaujímalo, čo tá porota vlastne robí a podľa čoho rozhoduje.
Tak po minulé roky , tak aj teraz som dál fotky, ktoré predtým boli topky na weboch a páčili sa tisícom ľuďom, na okrese to prejde bez problémov z ocenením (samozrejme,že aj mne nejaké povyhadzujú, čo nie sú dobré alebo nepasujú do série) , príde to na kraj a tam šup do "koša" nepodarkov. Takže mám stoho rozporiplné pocity. Nejde o to vyhrať, ale byť vystavený,prípadne stačí aj uznanie. A le takto človek neviem načom vlastne je,ak pôjdeš do Ľubovne a pozrieš si tam vystavené fotky, pochopíš.
Mne to pripadá ako na tých medzinárodných súťažiach typu awrds, kde nerozhoduje kvalita,kompozícia a tak, ale siadlhý popis nejakej tragédie,proste presadzovanie socialnej fotografie za každej okolnosti.
...páčili sa tisícom ľuďom....; dobre píšeš, ale to je ľudové umenie, populizmus v politike vidíme, a tu čo, sme slepí ? však sme toho svedkami aj keď nie dennodenne; myslím si, že neberieš ephoto ako portál, ktorý ti potvrdí/vyvráti kvalitu tvojich fotografií; newborn, kvietky, svadba, krajinka slovenská, deti....; tu nás nemá kto kopnúť do zadku a kopance od kolegov berieme ako neprajnosť; myslím si, že kto sa chce pohnúť ďalej, potrebuje sa na tento kolotoč tu vykašlať a hľadať zmysluplné konkurenčné prostredie, ktoré ho alebo zrazí na kolena a človek sa pozviecha ak fotografiu miluje, alebo zistí, že je talent a napreduje ďalej;
 
istvic
ocenenie redakciou 2014-06-01 21:17:05+02
príspevok od: Andy02
Tak tie parametre by zaujímali aj mňa, ale teraz už nezmeníš nič. Skúsiš o rok, možno budeš mať šťastie a rovno sa poroty môžeš spýtať, podľa čoho to hodnotia.
S tým posledným odstavcom máš pravdu. Minule tu boli uverejnené víťazné fotografie zo súťaže Sony World Photography Awards a okrem dvoch-troch boli všetky na tej úrovni, že ich bez problémov odfotím aj ja, a to som začiatočníčka, ktorá fotí dva roky.
to ti mozem len gratulovat,ze mas rovnake oko ako oceneni fotografi na Sony Photo.....tak nevahaj a ukaz im kde je na mape Slovensko a nevahaj a posli aj ine,nemenej renomovane sutaze.ved je skoda, aby taky talent driemal na ephote.
 
istvic
ocenenie redakciou 2014-06-01 21:20:04+02
príspevok od: krahul
Tu máte 3 fotky, ktoré sú na výstavu
kde?:}
 
Andy02
2014-06-01 21:38:52+02
príspevok od: istvic
to ti mozem len gratulovat,ze mas rovnake oko ako oceneni fotografi na Sony Photo.....tak nevahaj a ukaz im kde je na mape Slovensko a nevahaj a posli aj ine,nemenej renomovane sutaze.ved je skoda, aby taky talent driemal na ephote.
Ako nič v zlom, ale na tie fotky nepotrebujem mať talent ani oko ako ocenení fotografi a kľudne ma tu aj zlinčujte. Tu na ephote sú ľudia, ktorí majú omnoho krajšie fotky než tie, čo vyhrali.
 
Martin Brojo
ocenenie redakciou 2014-06-01 21:43:40+02
príspevok od: Andy02
Ako nič v zlom, ale na tie fotky nepotrebujem mať talent ani oko ako ocenení fotografi a kľudne ma tu aj zlinčujte. Tu na ephote sú ľudia, ktorí majú omnoho krajšie fotky než tie, čo vyhrali.
No schválne, ukáž ktoré napríklad.
 
Andy02
2014-06-01 21:57:52+02
Ivan Šály, Ľubomír Červenec, Strateny, Ricik majú napríklad omnoho krajšie fotky, ale to sú len tí, ktorí mi narýchlo napadli, je ich tu omnoho viac. Aj keď chápem, v týchto súťažiach by asi človek, ktorý fotí krajiny/makro asi ťažko vyhral.
 
istvic
ocenenie redakciou 2014-06-01 22:16:19+02
príspevok od: Andy02
Ako nič v zlom, ale na tie fotky nepotrebujem mať talent ani oko ako ocenení fotografi a kľudne ma tu aj zlinčujte. Tu na ephote sú ľudia, ktorí majú omnoho krajšie fotky než tie, čo vyhrali.
gratulujem k sebeznicujucemu nazoru
 
istvic
ocenenie redakciou 2014-06-01 22:17:06+02
príspevok od: Andy02
Ivan Šály, Ľubomír Červenec, Strateny, Ricik majú napríklad omnoho krajšie fotky, ale to sú len tí, ktorí mi narýchlo napadli, je ich tu omnoho viac. Aj keď chápem, v týchto súťažiach by asi človek, ktorý fotí krajiny/makro asi ťažko vyhral.
teraz neviem ci sa bavime po peknych obrazkoch ci dobrych fotkach:}
 
Strana 1 z 2
 

Inzercia
 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()