Hore

Stredoeurópsky dom fotografie


Stredoeurópsky dom fotografie je centrum fotografického umenia národov strednej a východnej Európy, most medzi Východom a Západom. Je miestom fotografických výstav a stretnutí profesionálnych fotografov i milovníkov fotografie.  

                                  

Za rok sa tu vystrieda 12  v ý s t a v  slovenskej a svetovej fotografie. Určite netreba predstavovať ani M e s i a c  F o t o g r a f i e (MF) - najstarší fotografický festival v strednej a východnej Európe, ktorý spolupracuje s MF v Paríži, Berlíne, Ríme, Moskve, Viedni a Luxemburgu.  

Do povedomia sa stále viac dostávajú f o t o g r a f i c k é  d i e l n e, ktoré sú vhodnou príležitosťou pre zdokonalenie sa vo fotografickom umení a technike.Uskutočňujú sa pod vedením renomovaných domácich aj zahraničných fotografov. Majú najrozmanitejšie témy (od fotografovania aktu až po účasť na rally). Pre začiatočníkov sme pripravili Školu digitálnej fotografie, kde sa účastníci počas štyroch víkendov oboznámia s úplnými základmi - portrét, krajina, reportáž, dokument a práca  v ateliéri. Pre náročnejších pripravujeme kratšie a špecializované workshopy na témy - akt, luminografia, rally, reportáž, dokument, úpravy v počítači.  

Od januára 2007 funguje verejná fotografická knižnica Vladimíra Vorobjova - databáza informácií z klasických publikácií aj internetu - knižnica s 3 000 knižničnými jednotkami - konzultácie a rady z oblasti techniky i umenia fotografie a ďalších odborov napr. autorského práva a fundraisingu (vývoj a realizácia projektu).  

Zároveň začal fungovať Klub priateľov fotografie - cieľom je rozvoj a propagácia neprofesionálnej fotografickej tvorby na Slovensku.  

Dali sme domov združeniu MED - Moje  Experimentálne  Divadlo, ktoré doposiaľ len hosťovalo napríklad v Stoke, A.H.A. divadle a od apríla 2004 pravidelne hráva divadelné predstavenia v priestoroch Stredoeurópskeho domu fotografie.  

Novinkou sú aj štvrtkové filmové večery Hladné  oko, kde sa prezentujú domáce a zahraničné dokumenty o umení a umelcoch, experimentálne filmy a videoart (profesionálov i študentov).   

Viac info nájdete na našej stránke www.sedf.sk     

Adresa:       

SEDF - Stredoeurópsky dom fotografie  
Prepoštská 4 
P.O.BOX 290 
814 99 Bratislava 
Slovakia  

www.sedf.sk 

info@sedf.sk 

tel./fax:  +421 2 5441 8214

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
peterburda
2007-09-04 20:37:04
SEDF vznikol ako dobrá kópia Domu Fotografie Poprad /teraz sídliacom v Liptovskom Mikuláši/... Köpia ostane kópiou, originál je vždy len jeden.
 
sedf
2008-02-20 14:02:20
Na začiatku bola galéria Profil (1969), potom vzniklo v 1992 OZ Fotofo, ktoré začalo organizovať unikátny festival Mesiac fotografie, ktorý je ojedinelý a nedokážu ho zorganizovať ani niektoré okolité štáty. Potom v r. 2005 sa všetky aktivity centralizovali do Stredoeurópskeho domu fotografie. Dom fotografie v Poprade (teraz v LM) bol založený v roku 1996. Tak teraz posúďte sami, kto tu bol skôr a čo je kópia čoho :)
 

Ďalší článok z kategórie

Z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované