Hore

Jak nahrát co nejlepší hlas moderátora před kamerou?

Víte jak správně nahrát hlas moderátora před kamerou? Jaké existují mikrofony, kam je umístit a na jakém místě získáte jaký signál? Vše se dá řešit, ale vždy je dobré být připraven a ohlídat si záludnosti, které každá ze situací přináší.

Jednou z nejstarších a stále funkčních technik je nahrávání ručním mikrofonem. Hlavně v případě interview a tlačenice před hercem či politikem umožní dostat se co neblíže ke zdroji a mít signál čistější, než kdybychom použili třeba směrový mikrofon na kameře.

Nahráváme ručním mikrofonem

„Hendka“ neboli mikrofon do ruky má díky své konstrukci a velké membráně lepší citlivost a tím i absorpci. Oproti drobnějším klopovým nebo dlouhým směrovým mikrofonům mívá vyrovnanější frekvenční charakteristiku – je plnější v basech. Protože jde o mikrofon mobilní, mohu jej rychle dostat před ústa osoby, se kterou natáčím video interview. Na druhé straně je „hendka“ mikrofon objemný a stíní v záběru kamery.

Ve světě reportáží je běžné, že na protivětrné ochraně bývá umístěno logo vysílací stanice. Mikrofon může dokonce obsahovat i štítek, na který mohu samolepku s logem nalepit.


RODE Reporter disponuje odnímatelným štítkem pro umístnění loga rozhlasové či TV stanice.

Tip1: Začněte mluvit až ve chvíli, kdy máte kapsli mikrofonu na patřičném místě před ústy. Totéž naučte osobu, kterou zpovídáte. V opačném případě bude dynamika signálu nevhodně „plavat“. Když ji později posprodukčně vyrovnáte, změníte tím „cik cak“ hladiny hlasitostí. V důsledku toho začne plavat barva hlasu, hladiny vlastních šumů z nahrávacího řetězce i míra externích hluků v pozadí hlasu. Signál tak bude nevyrovnaný ba škaredý.

Směrový mikrofon se zaměří na vybraný okruh zvuku

Směrový mikrofon může být blízko úst, namířen přímo na ně a přitom nemusí být viděn v záběru kamery. Tehdy bude hlas zřetelný i průrazný.  „Směrák“ vak může stát i dál od zdroje, například na kameře, na stojanu, zavěšen na rámu. Anebo jej můžeme přenášet mobilně na mikrofonní tyči či pistoli.

Čím bude mikrofon delší, tím více bude stoupat jeho směrovost. Zároveň se však bude měnit i jeho frekvenční charakteristika – bude mít horší křivku v basech. Jinými slovy už jeho barva nemusí být tak plná a teplá, ale spíše tenčí a více do výšek.


Shotgun RODE NTG4 má užší směrovou charakteristiku i vlastní baterii uvnitř těla.

Směrový mikrofon na tyči – Boom Pole

Boom Pole neboli teleskopická tyč je skvělá v případě, jak již bylo řečeno, že nechceme, aby nebyl mikrofon v záběru kamery vidět. Umožňuje rovněž sledovat mluvčího při chůzi, nebo když sedá, vstává, zkrátka se různě hýbe. Tyč ale vyžaduje další osobu se sluchátky, která ji nese a která to navíc se zařízením umí.


Teleskopická tyč RODE Mini-BoomPole je sice mini, ale její délka se pohybuje mezi 0.85 m až 2 metry.

Tip2: Ohlídejte si, že je směrový mikrofon do košíku dobře zasazen a košík od tyče dobře odtlumen. Ruce při přenášení a posunování do tyče různě bouchají a nechceme, aby tyto třebas tišší bouchance byly přeneseny na tělo mikrofonu.

V případě ručního mikrofonu i mikrofonu na tyči závisí barva hlasu zásadně na vzdálenosti, ze které bude zařízení signál zaznamenávat.

Vzdálenost mikrofonů od úst

Zvukové inženýrství rozeznává celkem 4 zóny vzdáleností od mikrofonu:

Close miking – mikrofon drží od zdroje, úst vzdálenost od 1 cm do maximálně 30 cm. Získáme tak perfektně prokreslený signál. Na druhé straně budou jednotlivé hlásky různě barevné a různě silné. Rovněž rázy a parazitní jevy (mlaskání, lupání jazyka o patro, chraptění v krku) nestačí s těsnou vzdáleností ještě vychladnout a mohou v mluvě silně rušit.

Accent miking – mikrofon je od zdroje vzdálen mezi 30 cm až 200 cm, v praxi však bývá nevytíženější zóna od 60 do cca 80 cm. Zde se dynamika a témbr všech hlásek ustálí, hlásky a slabiky se propojí ve vyrovnaná slova i věty. Nic nebude příliš vyčuhovat.  S větší vzdáleností se ztiší – vychladne – i většina parazitních jevů. Na druhé straně signál zbledne, sníží se jeho čitelnost a prokreslenost.

Distant miking – mikrofon už je od zdroje vzdálen nad 2 metry. Při záznamu se podstatně sníží intenzita užitečného signálu, a tím mohou dynamicky vystoupit i přeslechy nežádoucích okolních zdrojů (auta, letadla, hluk ulice ad.)

Ambient miking – mikrofon leží od zdroje rovněž vzdálen nad 2 metry. Podstatné ale je, že v záznamu začínají výrazně dominovat odrazy prostoru (reverb haly, katedrály, jeskyně), ve kterém nahrávání probíhá.

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím jakost hlasu je směr, ze kterého na mikrofonní kapsli přichází signál, tedy hlas mluvčího.

Kam nasměrovat ústa? Na osu mikrofonu, anebo mírně od osy?

Bude-li mluvčí mluvit přímo na mikrofon (na tak zvanou nulovou osu), vyzařovaná energie se nejlépe zúročí a signál bude nejčitelnější. Pokud bude ale mikrofon citlivý a vzdálenost malá, hrozí, že lehce dojde k rázům a lupancům. Zvláště pak u výbušných hlásek.

Možností, jak rázy omezit, je mírný odklon úst od nulové osy – jako bychom nemluvili přímo na mikrofon, ale o fous stranou. Každá ústa i každá hláska mají jinou směrovou charakteristiku – šíři vyzařovacího sloupce, odklon od nulové osy je proto individuální záležitostí. Mluvčí si jej buď sám vyzkouší na sluchátka, nebo jej bude navigovat kameraman či zvukař. Najdou společně nejlepší polohu spíkra.


Polární graf RODE NTG3 ukazuje, kde leží nulová osa a že signál z boku a zezadu je zaznamenáván mnohem slaběji.

Na které hlásky si musíme dát pozor?

Platí pravidlo, že hlásky, které jsou položeny v ústech nejvíce vepředu, mají největší energii a produkují největší rázy. Ty vytvářejí na membráně mikrofonu lupance. U hlásek, které jsou posazeny na zadním měkkém patře nebo v hltanu (h), rázy nehrozí. Stačí tak znát nebo si vyzkoušet, kde která hláska leží, a hlídat si ty, které jsou umístěny v mluvidlech nejvíce vepředu. Zcela vepředu leží hlásky obouretné (explozíva) a těsně za nimi hlásky zuboretné.

Tip 3: Pozor na explozíva - výbušné hlásky (hlavně p, b). Ty už svým názvem napovídají, že mají výbušný charakter, tvoří velice silné rázy, kdy signál půjde do červeného a v záznamu se objeví tzv. clipping neboli rovné ořezání. Nejhorší je hláska „p“, je neznělá, nestačí spotřebovat část vzduchu na tón jako její kolegyně v páru, znělé „b“. Ale i ono může do mikrofonní kapsle „bouchnout“.

Rázy dokáže do určité míry odstranit protivětrná ochrana, ať již pěnová, anebo z kožešiny. Není však všemocná a při silnější energii už nestíní. Řešením je potom odklon úst od nulové osy nebo vzdálit mikrofon od zdroje.

Tip 4: Retozubné (f, v) jsou vytvářeny mezi špičkou horních zubů a rtem – část energie se tam rozpustí, část však vystřelí na mikrofon a může znovu způsobit zkreslení. Horší je neznělé „f“, méně agresivní potom znělé „v“.

Poslední problematickou skupinou jsou sykavky, které sice netvoří rázy a lupance, ale měly by být pěkné a vyrovnané. Posluchač lehce rozezná, kdo je má kultivované a kdo rozbité. Který herec či moderátor je má nekvalitní, tomu buď chraptí, nebo zvoní. V obou případech sebou divák často trhne a domnívá se, že došlo k chybě v záznamu.

Tip 5: Sykavky by měly skutečně syčet a ne zvonit. Být velice čistým šumem. Cinkavé příměsi v hláskách s, z a c jsou nežádoucí. Do určité míry je dokáže postprodukčně odstranit plugin De Esser, čím více jej aplikujeme – zvedáme jeho zapojení do řetězce, tím více hrozí, že odfiltruje i sousední hlásky a změní celkovou barvu hlasu.


Preset De Esser pro potlačování nežádoucích a příliš silných sykavek je např. součástí kompresoru v programu PreSonus Studio One.

Poslední skupinou mikrofonů jsou mikrofony umístěné na šatech či těle moderátora. Jejich výhodou je jejich stabilní poloha. Hýbají se společně se zdrojem zvuku.

Neviditelný klopový mikrofon

„Klopák“ má svůj název odvozen od toho, že bývá umístěn na klopě saka či košile. Buď může být vidět, anebo bývá částečně skryt pod látkou šatů.  Na kapsli mívá pěnovou krytku či textilii v neutrálních barvách. Protože je malých rozměrů, nemusíme si ho na šatech téměř všimnout. Při vzdálenějším záběru kamery, kdy klesá rozlišení, pak splyne se šaty zcela.


Hlava klopového RODE PinMic není na šedé příliš vidět.

Tip6: Mluvte raději na tu strany klopy či límce, kde je klopový mikrofon umístěn. Přestože je konstruován tak, aby nabíral široce směrově, odklon hlavy na druhou stranu bude v barvě znát.

Mikrofonní Headsety, aneb „drobeček“ na stabilním místě před ústy

Určitě jste si při různých soutěžích či live pořadech všimli, že soutěžící či hosté mívají před ústy „na drátku“ malý mikrofon. Jde vlastně o celou lehkou konstrukci, která se zavěsí na hlavu, skryje pod vlasy. Účelem je, aby byl malý mikrofon stabilně umístěn na správném místě – mírně bokem od osy úst a co nejrovnoměrněji nabíral signál. Je sice vizuálně přiznán, ale díky své drobnosti až tak esteticky nevadí.


Část konstrukce RODE Lav-Headsetu je schovaná pod vlasy.

Napsal: Ondřej Jirásek

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok

Ďalší článok z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované