Hore

Cinematic Look v Lightroome 5

Pre tých, ktorí video upravujú nie príliš často, nechú investovať do drahých videoeditorov a pluginov, ale chcú svoje filmy priblížiť výzoru veľkofilmov. Ak ste pokročilý videographer, tento článok radšej ani nečítajte. Je to taká barlička pre nás menej zdatných sviatočných filmárov.

Už mesiace riešim, ako ľahko, bez toho, aby som musel investovať do drahého videoeditora, dosiahnuť Cinematic Look. Neviem si vynachváliť program iMovie, ktorý má každý užívateľ počítača Apple, zdarma k dispozícii. Jednoduché strihanie, pekné prechodové efekty, ľahké pridávanie titulkov a hudby. Dokonca vie aj nejaké úpravy a obrazové efekty. Strihám v ňom takmer všetky videa, s ktorými sa stretávate v mojich recenziách. V nich video neupravujem, aby ste videli, ako ktorý fotoaparát video sníma. Pre vlastné potreby by som vylepšenie obrazu, v štýle hollywoodskych veľkofilmov prijal. iMovie má však možnosti obmedzené, neumožňuje rozširovať funkcie pomocou pluginov. To dokáže až jeho starší braček Final Cut. Ten je pre mňa pridrahý.

Riešenie mi pritom celý čas ležalo rovno pod nosom. Nie úplne ideálne, ale s prijateľným výsledkom a bez toho, aby som musel investovať peniaze naviac. Lightroom! Môj najpoužívanejší fotoeditačný program. Vedel som, že dokáže videa archivovať a organizovať, vedel som aj, že ich nedokáže upravovať. Alebo žeby predsa?

Video is not supported in Develop

Tak táto hláška sa vypíše uprostred obrazovky, ak sa pokúsite video editovať v module Develop (Vyvolávanie). Prekliatý Lightroom, naspäť do modulu Library (Knižnica)! Môj pohľad padne na pravý panel Quick Develop (rýchle vyvolanie). Aha! Niektoré funkcie sú neaktívne, ale niektoré sú zdá sa funkčné. Dá sa pracovať s vyvážením bielej, expozíciou, kontrastom, svetlami, tieňmi a živosťou farieb. Dosť málo oproti tomu, čo je v ponuke modulu Develop. (ak stlačite ALT, zmení sa Vibrance na Saturation). S týmto však video výraznejšie neupravím. To sú len základy.

Saved Preset

Nádej na to, aby som mohol upravovať výraznejšie tonalitu a farby, mi dáva to, že funkčný je výberovník Saved Preset. Preset je uložené makro úprav (sled príkazov). Používa sa pri úpravách fotografií, ak pravidelne určitým spôsobom fotografie upravujete. Aby ste nemuseli pokaždé robiť všetky kroky, uložíte si ich ako Preset a jedným klikom aplikujete na iné fotografie. Po nainštalovaní Lightroomu máte už niekoľko presetov predpripravených. Ďalšie si môžete stiahnuť z internetu. Niektoré sú zdarma, iné sú platené. Presety si ľahko vytvoríte aj sami. Stačí, ak v module Develop vykonáte nejaké úpravy a v ľavom paneli Presets kliknete na plusko (+). Vyberiete si, ktoré úpravy sa do presetu majú zahrnúť a preset si pod nejakým menom uložíte. Presety sa dajú organizovať, exportovať a importovať.

Ak sa lepšie pozriete na ponuku presetov, nájdete medzi nimi aj záložku s Lightroom Video presets. Adobe teda na úpravy videa myslelo.

Preset na video aplikujete v module Library tak, že si ho vyberiete v paneli Quick Develop. Ak sa vám nepáči, kliknite na Reset all.

Vyskúšať si môžete aj presety určené pre úpravu fotografií. Musím vás upozorniť, že nie všetky úpravy uložené v presete určenom pre úpravu fotografií, sa prejavia aj na videu.
 

Prv než sa pustíte do úprav videa, mali by ste mať dostatok vhodných presetov. Tie si môžete stiahnúť z internetu. Tých zdarma sú tisíce, preto opatrne s ich inštaláciou. Tie, ktoré sa neosvedčia radšej zmažte. Kvalitnejšie bývajú platené presety. Niekoľko presetov, ktoré som urobil si môžete stiahnuť z Dropboxu a importovať. Presety sú určené pre Lightroom 5.


Import presetov je ľahký, stačí ak nad niektorou zo záložiek presetov kliknete na ľavé tlačídlo myši a zvolíte Import.

Vlastný preset

Vytvoriť vlastný preset je dielom okamihu, ale ako vykonať úpravy, keď video v režime Develop neotvoríte? Úpravy musíte urobiť na fotografii. Viem, nie je to najideálnejšie, ale veď presety, ktoré sú už vytvorené urobil niekto, kto mal iné fotografie ako vy. Ak chcete nový preset napasovať čo najlepšie na konkrétne video, mám tu pre vás riešenie. Tým je vytvorenie fotografie z videa, na ktorej vykonáte úpravy a uložíte ako preset, ktorý na video následne aplikujete.

Capture frame

Poďme si vytvoriť fotografiu z videa. V module Library sa prepnite do režimu Lupy (Lupe View, klávesa E). Pod videom nájdete pásik s ovládaním prehrávania. Ak kliknete na ikonku “ozubené koliesko” zmeníte pásik s ovládaním tak, že môžete video aj orezať. Vyhľadajte frame (záber), ktorý najlepšie reprezentuje video a kliknite na ikonku vedľa ozubeného kolieska (obrázok v rámiku) a zvoľte Capture Frame. A je to, vedľa videa teraz máte aj JPG fotografiu vybraného políčka filmu. Teraz sa môžete prepnúť do modulu Develop (klávesa D), fotku upraviť a úpravy uložiť ako preset.


Video si zobrazte v režime Lupy (klávesa E) a zachyťte obrázok, ktorý ho najlepšie charakterizuje (Capture frame).


Obrázok sa automaticky priradí k videu, z ktorého bol zachytený.

Čo na videu nefunguje

Povedali sme si, že nie všetky úpravy, ktoré v module Develop nájdete, fungujú na videu. Na zachytenom políčku ich urobíte, aj ich uložíte v presete, ale na videu sa neprejavia. Najviac mi je ľúto, že nefungujú Efekty (vinetácia, pridanie zrna) a prechodové filtre. Aj tak toho zostáva dosť, aby sme sa k cinematickému výzoru dopracovali. Prv než si funkcie preto vhodné popíšeme, ešte je pár, ktoré fungovať nebudú. Sú to doostrovnie, odšumovanie, Clarity, Highlights/Shadows a samozrejme orez, narovnanie horizontu, či korekcia chýb objektívov.

A čo naopak áno

S čím môžeme pracovať a čo je základ úprav pre dosiahnutie filmového výzoru je základná práca s expozíciou, kontrastom, čiernym a bielym bodom, ale najmä s farbami.

  • Prvou funkciou zhora je vyváženie bielej (WB). Tak ako ju využívame kreatívne vo fotografii, môžeme aj vo videu.
  • Ďalej tú máme dve funkcie na zvýraznenie alebo potlačenie farieb: Vibrance a Saturation.
  • Následuje tonálna krivka (Tonal Curve). Tá dokáže ovplyvňovať farby veľmi výrazne. Musíte jú prepnúť do režimu RGB tým, že kliknete na ikonku v pravom dolnom rohu. Teraz stačí už len vybrať si niektorú zložkovú farbu a upraviť ju tiahnutím za krivku. Pozor, táto funkcia je len pre skúsených editorov. Veľmi ľahko tu farby úplne rozhodíte.
  • Mohutným nástrojom pre prácu s jednotlivými odtieňmi, je funkcia HSL. Umožňuje nastaviť posun (Hue), nasýtenie (Stauration) a jas (Luminance) individuálne pre základnú paletu farieb.
  • Video môžete previesť do odtieňov šedej. Na to ani nepotrebujete žiadny preset, stačí stlačiť klávesu V. Opätovným stlačením sa vrátite k farebnej verzii. V paneli HSL/Color/B&W, konkrétne poslednej voľbe B&W môžete riadiť prevod jednotlivých farieb do odtieňov šedej.
  • Panel úprav HSL umožňuje aj parciálne odfarbovanie, zvýraznenie vybranej farby, či jej posun.
  • A máme tu funkciu, ktorú budete milovať: Split Toning. Tá umožňuje “primiešať” do fotografie/videa farbu a to zvlášť pre svetlé tóny a zvlášť pre tmavé. Spolu s vyvážením bielej a Vibrance, dokážete so Split Toningom, veľmi výrazne ovplyvňovať farebnosť.
  • K cinematic looku patrí aj napodobnenie filmového materiálu (zrnitosť) a nedokonalosti objektívov (vinetácia). Lightroom tieto úpravy má, ale nefungujú pri videu, tak sa bez nich budete musieť zaobísť.


Možnosti úprav videa v profesionálnych programoch typu Adobe Premiere, Adobe Aftereffects, či Apple Final Cut, sú omnoho variabilnejšie. Ich ovládanie je však zložitejšie.
Cinematic Look

Pod označením Cinematic Look  môžeme rozumieť vzhľad videa, ktoré sa svojim vizuálnym stvárnením podobá na veľkofilmy. Využíva širokú škalu úhlov záberu, pracuje s malou hĺbkou ostrosti a má charakteristickú tonalitu, gradáciu, kontrast a farebnosť. Pomocou videoeditácie ovplyvňujeme práve tonalitu, gradáciu, kontrast a farebnosť. Cinematic Look má nespočet variácií, aj keď niektoré sú obľúbenejšie ako iné.

Dobrým odrazovým mostíkom pre vytváranie cinema looku je sledovanie filmov. Na internete nájdete aj obrázky z nich. Skúste ich analyzovať. Na internete nájdete aj množstvo tutoriálov pre rôzne videoeditory, z ktorých si môžete vziať príklad.

Spôsobu, akým sa upravuje video pre dosiahnutie Cinematic Look, hovoríme color grading. Ako už samotný názov techniky napovedá, ide o úpravu kontrastu a farieb. Môže to byť zámerne zvýšený kontrast bez kresby v tieňoch s pridaním neprirodzených farieb.


Pokročilejšie úpravy môžeme vykonávať len na fotografii/obrázku zachytenom z videa, alebo na ľubovoľnej fotografii.


Základom color gradingu je práca s gradáciou (expozícia, gradačná krivka) a s farbami. Jedným z najvýraznejších nástrojov pre dosiahnutie Cinematic Look je Split toning.


Kontrola úprav, vľavo bez úprav, vpravo  aplikovaným presetom.

Uloženie presetu

Ak ste s úpravami spokojný, uložte ich ako preset. V module Develop, v ľavom paneli kliknite na tlačidlo “+” v paneli Presets. Otvorí sa vám dialógové okno, v ktorom môžete priradiť presetu názov, zaradiť ho do skupiny presetov a vyznačiť, ktoré úpravy sa majú do presetu zaznamenať.


Ukladanie úprav ako presetu.

Aplikovanie presetu na video

Preset máme uložený a teraz ho aplikujeme na video. Musíte byť prepnutý do modulu Library. Pracovať môžete v režime zobrazenia náhľadov (G), alebo lupy (E). V režime náhľadov môžete zvoliť pomocou CTRL (Command na pocitacoch Apple) a Shift naraz viacero klipov a upraviť ich hromadne.

Preset aplikujete na video tak, že v pravom paneli v Quick Develop kliknete na Saved Preset a vyberiete príslušný Preset. Presetov môžete vyskúšať koľko chcete, ak sa chcete vrátiť k videu bez úprav, zvoľte Default Settings.


K dispozícii máte všetky presety, aj tie vytvorené pre fotografie. Ja som si svoje presety uložil do skupiny Cinematic Look.


Preset môžete naraz aplikovať na viacero klipov.

Posledné úpravy

Aj po aplikovaní presetu môžete na videu vykonávať niekoľko základných úprav. Nájdete ich v paneli Quick Develop. Ak chcete tieto dodatočné úpravy použiť na viacerých klipov, máte dve možnosti:

1.  Najprv označte všetky klipy a vykonajte úpravy.

2.  Upravte jeden klip, potom vyberte aj ostatné, upravený klip musí byť zvýraznený. Potom použite funkciu Sync Setings, ktorú nájdete naspodu pravého panelu.


Video môžete doladiť nastavením niektorých parametrov v paneli Quick Develop.

Export

Upravené klipy vyexportujete rovnako ako fotografie. V exportnom module si môžete vybrať exportný formát a kvalitu. Pre bežné amatérske video použite kodek H.246 v najvyššej kvalite.


Export upravených klipov.

Záver

Jednotlivé klipy máme upravené. Teraz zostáva už ich len zostrihať, pospájať, pridať hudbu, titulky. To ale už nie je témou tohto článku. V rámci testovania Panasonicu FZ1000 som nakrútil krátky dokument z vystúpenia Templárov z hradu Bagras. V Lightroome som jednotlivým klipom dodal Cinematic Look a potom som video zostrihal. A tu sa môžete pozrieť na výsledok.

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
duves
2014-10-06 10:10:49
zaujimave, musim to pozrieť
 
walde
ocenenie redakciou 2014-10-06 15:25:09
...diky za dobrý tip Karol
 
total empty
2014-10-06 16:53:27
Ja ti neviem Karol, snažíš sa dostať z programu ktorý je určený na niečo iné (LR)
maximum, ale také a iné úpravy sú určené pre iné programy,ktoré si stým poradia oveľa lepšie, čo sa týka farby, šumu a efektov.
Ale hlavne spracovanie videa, nevšimol si si tam občasné prebleský,na pár stotin ti tam v tom preblesku naskočí zelené pozadie,
Voľba formátu,snímkovanie a odstránenie chýb, vytúnenie pohybu-pre plynulejší prechod v pohybe-blur motion....
Ak si to točil Panasonicom, je dobré točiť do AVCHD fullHD, pri video úpravách ti naripuje len nejaký nahľad v menšej kvalite, ktorý nieje presne to, čo ti uloží po spracovaní na disk.
Preto pri úpravách napr ostrosti nemusíš vidieť zmenu v náhľade, ale tá zmena sa prejaví po spracovaní a uloženi na disk, lebo potom to pozeráš v plnej kvalite, nie náhľad 540pix napr.
Ten formát neviem či je presne 21:9, ale prácu z videom-natáčanie ovládaš pekne, len ten orez orezal hlavy,niekedy viac, niekedy menej, čo mi troška vadí. Už pri filmovaní trebalo na to myslieť, že tam prídu čiari na zmenu formátu.
Zvuk neviem či bol vôbec stereo, lebo bol zbitý v kope,buď to chcelo 5.1 micr. alebo zvuk stiahnúť z videa,rozšíriť stereo a pridať subbass na 2.1 a ten potom natiahnuť namiesto original zvuku, do ďalšej lišty dať tú hudbu, ale trebalo jej stiahnúť decibely,aby sa nemiešala z hovorenov rečou .
Výsledny formát dať na web ako avc-mp4-fullHD zo zvukom LPCM, pri prerábani neklesnúť pod 6600kbs, sice to bude mať viac mega ale kvalitá sa zachová.
Na YouTube som pozeral vo fullHD a je to veľmy pekné, až na tie preblesky a trhance.
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2014-10-06 18:10:17
príspevok od: total empty
Ja ti neviem Karol, snažíš sa dostať z programu ktorý je určený na niečo iné (LR)
maximum, ale také a iné úpravy sú určené pre iné programy,ktoré si stým poradia oveľa lepšie, čo sa týka farby, šumu a efektov.
Ale hlavne spracovanie videa, nevšimol si si tam občasné prebleský,na pár stotin ti tam v tom preblesku naskočí zelené pozadie,
Voľba formátu,snímkovanie a odstránenie chýb, vytúnenie pohybu-pre plynulejší prechod v pohybe-blur motion....
Ak si to točil Panasonicom, je dobré točiť do AVCHD fullHD, pri video úpravách ti naripuje len nejaký nahľad v menšej kvalite, ktorý nieje presne to, čo ti uloží po spracovaní na disk.
Preto pri úpravách napr ostrosti nemusíš vidieť zmenu v náhľade, ale tá zmena sa prejaví po spracovaní a uloženi na disk, lebo potom to pozeráš v plnej kvalite, nie náhľad 540pix napr.
Ten formát neviem či je presne 21:9, ale prácu z videom-natáčanie ovládaš pekne, len ten orez orezal hlavy,niekedy viac, niekedy menej, čo mi troška vadí. Už pri filmovaní trebalo na to myslieť, že tam prídu čiari na zmenu formátu.
Zvuk neviem či bol vôbec stereo, lebo bol zbitý v kope,buď to chcelo 5.1 micr. alebo zvuk stiahnúť z videa,rozšíriť stereo a pridať subbass na 2.1 a ten potom natiahnuť namiesto original zvuku, do ďalšej lišty dať tú hudbu, ale trebalo jej stiahnúť decibely,aby sa nemiešala z hovorenov rečou .
Výsledny formát dať na web ako avc-mp4-fullHD zo zvukom LPCM, pri prerábani neklesnúť pod 6600kbs, sice to bude mať viac mega ale kvalitá sa zachová.
Na YouTube som pozeral vo fullHD a je to veľmy pekné, až na tie preblesky a trhance.
Toto je tip, pre tych, ktori to potrebuju raz za cas. Napriklad si chcu skraslit video z dovolenky. AKkniekto bude strihat a upravovat pravidelne, zabezpeci si urcite komfortnejsi a vyspelejsi program.
 
fair_play
2014-10-06 22:06:45
videu sa nevenujem, ale vďaka za presety Karol, zídu sa mi aj pri fotkách.
 

Ďalší článok z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované