Hore

Fotoškola / Slovník / CITLIVOSŤ FILMU

 • C
  • CITLIVOSŤ FILMU

    

   (pozri aj ISO) - numerická hodnota, ktorá označuje relatívnu citlivosť na svetlo. Vysoké číslo znamená veľmi citlivý film (napr. ISO 1600), nízke číslo málo citlivý film (ISO 50).   • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()