Hore

Adobe Photoshop Lightroom

Podarilo sa spoločnosti Adobe zjednodušiť vyvolávanie fotografií z RAW formátu?

Dnes nie je výnimočné urobiť počas jednej akcie stovky záberov vo formáte RAW, z ktorých každá má niekoľko MB. Počítače sú dostatočne rýchle, aby takéto veľké súbory spracovali a kapacita HDD prekročila hranicu 1TB.

Ak chcel donedávna fotograf pracovať s formátom RAW, zdĺhavo musel fotografie „vyvolávať" v RAW-konvertore alebo Photoshope a ukladať ich do iného formátu. Chýbala tu rýchlosť a jednoduchosť práce s formátom JPG. Práca s Photoshopom je naviac náročná a množstvo grafických funkcií väčšina fotografov nevyužije.

Okrem úprav fotografií potrebuje fotograf aj prehľadnú archiváciu svojich záberov, triedenie, vyhľadávanie, publikovanie. Výrobcovia programov na požiadavky fotografov zareagovali a v posledných rokoch sa na trhu objavilo niekoľko programov. Medzi najúspešnejšie patrí Adobe Lightroom.

Lightroom je príkladom programu s novou filozofiou správy a editácie fotografií, zameraný hlavne na formát RAW. Užívateľ si ani nevšimne, že pracuje s formátom RAW. Úpravy sú nedeštruktívne a originálny súbor je kedykoľvek k dispozícii. Ku každej fotografii je možné priradiť niekoľko rôznych úprav, alebo úpravy vykonávať na virtuálnej kópii. Odpadáva tak nutnosť duplikovania fotografie a tým aj ďalšieho zaplňovania diskového priestoru. Úpravy sú automaticky ukladané.

Program je distribuovaný pre Windows aj Mac OS. V porovnaní s konkurenčným programom Apple Aperture má menšie systémové nároky, vzhľadom na tisíce fotografii s množstvom náhľadov však odporúčam dostatočne výkonný procesor, veľkú pamäť a rýchly HDD s vysokou kapacitou. Program som testoval na PC (Core2 Duo 2,33 GHz, 4 GB RAM, 500 GB HDD 7200 ot./min., Vista Home Premium 32 bit) a aj na Macbooku (Core2 Duo 2 GHz, 2 GB RAM, 320 GB HDD 5200 ot./min.) bez akýchkoľvek problémov. Betaverzia bežala slušne aj na mojom staršom počítači so procesorom Sempron 2800+ a 1GB Ram, Windows XP.

Nastavenie, ovládanie

Správanie programu, vzhľad plochy a identity plate (v mojom prípade nápis Roebuck Photo v ľavom hornom rohu) je možné personalizovať. Rýchlu prácu umožňujú klávesové skratky.

Práca s katalógom

Lightroom nie je „prezerač" adresárov s fotografiami. Založený je na vytvorení katalógu, do ktorého sa importujú fotografie z disku alebo zariadenia. Katalóg je možné exportovať a importovať. Súčasťou programu je aj automatizované zálohovanie.

Rozdelenie pracovnej plochy 

Plocha je rozdelená do niekoľkých častí, pričom pravý, ľavý a spodný panel je možne schovávať (aj automaticky).

 1. Lišta roletového menu
 2. Identity plate (pochváľte sa, že je to váš Lightroom a fotografie)
 3. Prepínanie medzi modulmi
 4. Ľavý panel (obsah sa mení podľa modulu)
 5. Hlavná pracovná plocha s náhľadmi alebo fotografiou
 6. Pravý panel (obsah sa mení podľa modulu)
 7. Doplnkový panel (obsah sa mení podľa modulu a aktuálneho obsahu hlavnej plochy)
 8. Panel s náhľadmi

Modul Library

Knižnica slúži na importovanie, triedenie, hodnotenie, popisovanie, vyhľadávanie a zobrazovanie informácii. 

Modul Library.

Import

Importovanie fotografií je možné priamo z fotoaparátu, z disku, iného katalógu a Adobe Elements. Príjemné je automatické importovanie po pripojení fotoaparátu alebo pamäťovej karty či zvolenej zložky. Túto funkciu je možné samozrejme deaktivovať. Veľa času dokáže ušetriť vloženie metadat, kľúčových slov, premenovanie súborov a aplikovanie prednastavených úprav pri importe. Importované fotografie sa ukladajú do zvolených zložiek, medzi ktorými je možné fotografie presúvať.

Importovanie fotografií s náhľadmi a priradením základných kľúčových slov.

Práca so zložkami

Lightroom ukladá fotografie do zložiek. Fotografie môžete medzi zložkami presúvať, zložky premenovávať, pridávať či vymazávať rovnako ako v prieskumníkovi.

Tvorba kolekcií

Fotografie je možné zaraďovať do kolekcií, napr. podľa žánru. Zaradením fotografie do kolekcie sa nepresunie jej umiestnenie v zložke. Fotografia môže byť zaradená do viacerých kolekcií. Napr. fotografiu červenej ruže z dovolenky zaradíte do kolekcii „kvety", „červená", príroda" a pritom je stále umiestnená v zložke „Dovolenka Chorvátsko 2008".

Kľúčové slová

K fotografiám je možné priradiť kľúčové slová a popisy, ktoré fotografovi pomáhajú pri vyhľadávaní. Katalóg častokrát obsahuje desaťtisíce fotografií v desiatkach, či stovkách zložiek. Ak si fotograf dá námahu a pri importe priradí fotografiám vhodné kľúčové slová, neskôr si ušetrí množstvo času pri vyhľadávaní z archívu.

Predstavte si, že športový fotograf roky fotografujúci napr. slovenskú ligu ku každej fotografii priradí mená futbalistov na snímke. Po rokoch bude potrebovať odovzdať redaktorovi viacero fotografii konkrétneho futbalistu pre pripravovaný profil, ak by sa mal „prekusávať" celým archívom, stálo by ho to množstvo času. Ak má správne zvolené kľúčové slová, stačí zadať meno hľadaného futbalistu a Lightroom mu okamžite ukáže všetky fotografie, na ktorých je hľadaný futbalista zachytený, alebo sa ho týkajú (manželka v hľadisku, fanúšik s jeho dresom...).

Metadata

K fotografiám môžete doplniť popis. Je len na fotografovi, čo bude obsahovať. Popisy môžu byť cenným zdrojom informácii napr. o použitých filtroch, počasí, lokalite, otváracej dobe botanickej záhrady, čase kvitnutia kvetov...

Súčasťou metadat sú aj expozičné údaje a použitá technika (EXIF data). Do metadat je možné pridať autorské práva, autora fotografie, inštrukcie pre spracovanie a pod.

Ľavý panel slúži na organizovanie fotografií v adresároch a kolekciách.
Pravý panel je určený pre kľúčové slová, metadata a rýchle úpravy.

Porovnávanie

Modul Library slúži ako svetelný stôl, kde je možné fotografie rýchlo prezerať, porovnávať, ukladať do kôpok. Prideliť fotografiám hodnotenie alebo znak pre ďalšie spracovanie.

Klávesovou skratkou L sa aktivuje svetelný stôl. Ovládacie prvky je možné úplne potlačiť.

Porovnávanie viacerých fotografií. Do kolekcie je možné fotografie pridávať aj z nej uberať.
Podobné fotografie je možné stohovať do kôpky, pričom v Ligtroome je potom zobrazený len jeden náhľad s označením počtu fotografii v kôpke, tým sa dá ušetriť množstvo miesta v pracovnom priestore.

Rýchle úpravy

Pre rýchle spracovanie množstva fotografií pomocou prednastavených úprav sa dá použiť aj modul Library, aj keď pre precízne spracovanie je lepší modul Develop.

Quick collection

Výbornou funkciou je tvorba rýchlej kolekcie. Vybrané fotografie, ktoré chceme v blízkom čase spracovať (upraviť, tlačiť, exportovať, ...) je možné rýchlo virtuálne presunúť do zložky Quick Collection.

Spray

Veľmi zaujímavý nástroj, ktorým sa prenáša vybrané nastavenie (metadat, hodnotenie, označenie, úpravy, ...)  z jednej fotografie na druhú „streknutím" spreja.

Modul Develop

Vyvolávanie. Fotokomora pre digitálneho fotografa sústreďuje nástroje pre úpravu fotografie. Modul Develop je hlavné pracovisko fotografa. Panel úprav je rozdelený do niekoľkých častí, každú je možné zapnúť/vypnúť pomocou prepínača a rýchlo tak pozorovať jej účinok úprav na fotografiu.

 • Prvou je RGB histogram zobrazujúci rozloženie jasu v obraze s upozornením na prepaly a neprekreslené tiene.
 • V časti Basic sa pracuje s expozíciou, vyvážením bielej, jasom, kontrastom, saturáciou a obsahuje aj nástroje pre záchranu prepalov a presvetlenie tieňov.
 • Tone Curve je základný nástroj práce s gradačnou krivkou, ktorú mnohí užívatelia poznajú z Photoshopu a iných programov.
 • Pokročilá je práca s farbami v časti HSL/Color/Grayscale, kde je možné meniť posunutie farieb, svetlosť a saturáciu. Elegantne je riešená konverzia do čiernobielej škály, ktorú Adobe predstavilo už vo Photoshope CS3.
 • Split toning pracuje s farebným závojom zvlášť pre svetlá a zvlášť pre tiene.
 • Časť Detail slúži pre potlačenie šumu a doostrenie fotografie, ktoré je vyhovujúce, ale nemá toľko možností ako doostrovanie vo Photoshope CS3.
 • Lens Corection má už z názvu za úlohu eliminovať chyby objektívu: vinetáciu a chromatickú vadu. Korekciu vinetácie je možné kreatívne využiť pre stmavenie alebo zosvetlenie krajov fotografie.
 • Camera Calibration slúži pre nastavenie farebného podania fotografie v závislosti na použitom fotoaparáte.
 • Prednastavená je hodnota z Adobe Raw convertora, ktorú je možné korigovať.
   

Fotografiu je možné editovať aj v externom programe, napr. vo Photoshope. Pre univerzálnejšie použitie sa dá fotografia previesť do formátu DNG.

Potešujúca je funkcia Copy/Paste setting pomocou ktorej sa jednoducho prenášajú úpravy vykonané na jednej fotografii na ďalšie.

V ľavom paneli sú prednastavené úpravy, v pravom je možné úpravy nastavovať individuálne.

Výbornou pomôckou je ukážka fotografie pred a po úpravách.
 

Orezávanie fotografie, zobrazená mriežka slúži pre jednoduchšie komponovanie.
K orezu sa dá kedykoľvek vrátiť a korigovať ho.

Základné úpravy obsahujú prácu s histogramom, expozíciou, vyvážením bielej, jasom, kontrastom a saturáciou. Veľmi užitočná je funkcia Recovery pre záchranu prepálených plôch bez nutnosti meniť hodnotu expozície korekciou do mínusu a funkcia Fill Light určená pre prejasnenie tmavých partií obrazu. Zapnuté je porovnávanie fotografie pred (before) a po (after) úprave, spolu so zvýraznením prepalov. Po aplikácii funkcie Recovery prepaly zmizli a funkcia Fill Light pomohla prejasniť podexponovanú modlivku.

V Lightroome je obsiahnuté aj inteligentné retušovanie pre odstraňovanie nečistôt či drobných chýb na obraze. Na zväčšenej fotografii sa dobre pozoruje aj aplikovanie doostrovania a potlačenia šumu.

Pri práci s vyvážením bielej je k dispozícii okrem prednastavených hodnôt a ručného zadania
teploty aj pipetka pre stanovenie neutrálnej farebnej plochy. S pipetkou sa dá pracovať aj v časti pre prácu s farbami.

Modul Slideshow

Modul na vytváranie prezentácii s možnosťou nastavenia a exportu obsahuje niekoľko prednastavených vzorov s možnosťou vlastného nastavenia a aj uloženia.

V pravom paneli sa nastavuje vzhľad a správanie premietania obrázkov.

Modul Print

Tento modul rozširuje možnosti tlače. K dispozícii je niekoľko editovateľných šablón pre tlač fotografií aj náhľadov.

Modul Print s náhľadom stránky určenej pre tlač. V pravom paneli sa nastavuje layout tlačenej stránky.

Modul Web

Posledný modul slúži pre tvorbu webovej galérie bez nutnosti práce s HTML, PHP či Flashom. Pripravených je niekoľko šablón s možnosťou úprav. Ďalšie je možné dopĺňať (voľne šíriteľné aj platené). Vytvorenú galériu je možné uložiť, alebo rovno exportovať na webový server.

Jedna z prednastavených webových šablón.

Ostatné funkcie

Z ostatných funkcií by som vyzdvihol hlavne exportný modul, ktorý slúži na export upravených fotografií do iných formátov. V module sa dá nastaviť aj zmenšenie fotografie alebo vloženie vodoznaku.

Záver

Adobe Lightroom je silný nástroj na spracovanie množstva fotografií. Vďaka príjemnému ovládaniu užívateľ nemá pocit, že pracuje s RAW formátom a úprava fotografií je veľmi rýchla. Lightroom v žiadnom prípade nie je náhradou alebo jednoduchším variantom Photoshopu. Tieto programy sa navzájom výborne dopĺňajú.

V Lihtroome nenájdete prácu s vrstvami, pokročilé retušovanie, či množstvo trikových filtrov, neslúži ani na prípravu podkladov pre tlač (knižnú či časopiseckú) alebo tvorbu koláži. Veľa fotografov malo s ovládaním Photoshopu problémy. Množstvo funkcií, ktoré nepotrebovali a jeho silné zameranie na grafiku a tlačovú prípravu ich odrádzalo a častokrát aj zdržiavalo. Zistili, že potrebujú len základné úpravy fotografií, bez pokročilých funkcií sa zaobídu a práve pre nich je Lightroom digitálnym ekvivalentom svetelného boxu, archívu a fotokomory.

Samozrejme ako nový typ programu trpí určitými nedostatkami. Až sa skúseností užívateľov a ich požiadavky zakomponujú do nových verzií, stane sa Lightroom okrem fototechniky najdôležitejším pomocníkom fotografa.

Osobne si prácu s Lightroomom neviem vynachváliť a k Photoshopu sa dostávam čoraz zriedkavejšie, až pri špeciálnych úpravách, kedy je práca s vrstvami a maskami nevyhnutná.

Počas testovania programu bola predstavená jeho novšia verzia Lightroom 2, ktorú pre vás čoskoro otestujeme.

Za zapožičanie softwaru ďakujeme spoločnisti Software Amos.

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
Jozef Krajčo
externý redaktor 2008-09-08 17:36:42
pekne rozpisane.. kedysi davnejsie som ho pouzival,dost fcii sa mi pacilo ale dlho som pri nom nevydrzal, presne z toho dovodu ako si pisal v 3tej vete od konca- jednoducho som zvyknuty vzdy siahnut po PS. Rozhodne sa vsak niekedy chcem pozriet na novu verziu ci klady prevysia zapory (pre moje potreby)
 
2008-09-08 17:56:37
pekny clanko
 
ivalko
2008-09-08 18:04:57
Chcel by som sa spytat, ako sa riesi v novej verzii problem s kodovanym povodnym nastavenim WB v nikonackom .NEF formate. Mam skusenost s verziou 1.3. Vzdy som mal problem ten, ze to originalne vyvazenie pri odfoteni LR iba tipoval nejakymi typickymi 5850K a vyzeralo to dost divne. V NX s WB ziadny problem a myslim ze v najjemnejsich detailoch ma NX mierne ostrejsi vystup, aj ked je to niekedy tazko postrehnutelne.
Inak ergonomia LR je uplne super vyriesena, na to sa NX bezpochyby nechyta a myslim ze ani nikdy nebude...
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2008-09-08 20:07:37
Problemy s WB som postrehol aj u Canonu, verziu 2 budem testovat. Je pravda, ze maximum z NEF-u vytiahne Capture NX, ale radsej to urobim v Lightroome, pretoze NX je omnoho menej rychle z hladiska prace.
 
Kusko
2008-09-08 20:33:06
Pekny clanok, ale mal byt ovela skor. Na trhu je totiz uz verzia 2.0, ktora prinasa vyrazne novinky - jednoduche masky a prechodove filtre. Musim suhlasit, ze Lightroom je naozaj user friendly, co sa tyka spracovania velkeho mnozstva fotografii. Nikonacky softver NX2 na mna vobec neposobi intuitivne a rychlo. Asi je to otazka zvyku. Tiez by mal zaujimal nazor na program Capture One od Phase One, ktory je dost chvaleny(odstranovanie sumu a doostrovanie) vonku.
 
dusan1973
2008-09-10 10:07:06
Môžem len súhlasiť s názorom že lightroom je vynikajúci nástroj pre fotografa ktorý nevyužije naplno funkcie photoshopu. Sám som si vyskúšal beta verziu a len doplním že mi dokonca fungovala na celerone 1Ghz, 512MB pamäte a HDD 80GB s Win XP. Takže to že to nie je náročné na hardware môžem len potvrdiť.
 
fct.sk
2008-09-11 08:24:03
Pekny clanok...len tak dalej. Tesim sa na V2.0
 
demo
2008-09-11 09:02:45
Pouzival som adobe camera RAW ale toto sa mi paci viac. Kolko stoji nova verzia LR2?
 
martin.haburaj
2008-10-15 08:30:55
príspevok od: dusan1973
Môžem len súhlasiť s názorom že lightroom je vynikajúci nástroj pre fotografa ktorý nevyužije naplno funkcie photoshopu. Sám som si vyskúšal beta verziu a len doplním že mi dokonca fungovala na celerone 1Ghz, 512MB pamäte a HDD 80GB s Win XP. Takže to že to nie je náročné na hardware môžem len potvrdiť.
Tak to teda musela byť ale galiba. Pri vytváraní náhľadov z 10Mpx RAW by som asi umrel. Neviem priamo porovnať V1 a V2 pretože som medzičasom vymenil HW. Ale na staršom PC Athlon 2000xp taktnutý na 1,8GHz a 1GB RAM pdo winXP to bolo strašne pomalé i s 5Mpx JPGmi. Teraz vo verzi 2 na novom PC intel dualcore 2180 taktnutý na 3,2GHz s 8GB RAM a vista 64bit to beží teda svižnejšie (a to ja rád). Posledné dva týždne ho dokonca používam viac ako svoj obľúbený Bibble.
 
fct.sk
2008-11-20 10:05:25
príspevok od: Jozef Krajčo
pekne rozpisane.. kedysi davnejsie som ho pouzival,dost fcii sa mi pacilo ale dlho som pri nom nevydrzal, presne z toho dovodu ako si pisal v 3tej vete od konca- jednoducho som zvyknuty vzdy siahnut po PS. Rozhodne sa vsak niekedy chcem pozriet na novu verziu ci klady prevysia zapory (pre moje potreby)
By ma celkom zaujimali tie zapory, pretoze LR je tak neskutocne vytunovany software, ze si vobec neviem predstavit, co uzivatelovi moze na nom chybat resp. vadit.
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2008-11-20 10:52:42
príspevok od: fct.sk
By ma celkom zaujimali tie zapory, pretoze LR je tak neskutocne vytunovany software, ze si vobec neviem predstavit, co uzivatelovi moze na nom chybat resp. vadit.
Lightroom nie je 100% nahrada Photoshopu, je to program, ktory urobi 80% prace fotografa omnoho rychlejsie, pohodlnejsie a prehladnejsie ako PS. Lihgtroom a PS funguju spolu vyborne a navzajom sa doplnaju.
Su veci, ktore mi v LR chybaju, je to vsak novy program a postupne sa vyvija, podobne ako kedysi PS. Osobne mi v nom chyba viac pluginov a narovnavanie lynii.
 
demo
2008-11-20 13:36:39
Presne tak, napriklad pre niekoho moze byt praca s vrstvami klucova. Pre mna nie, ja som z vrstiev analfabet, ale mam kamarata, ktory ich pouziva pri uprave kazdej fotky.
 
2008-11-20 15:07:07
plnohodnotny raw editor, len si nemozem zvyknut na takto skinovany interfejs, ale to uz je moj problem a sila zvyku. A hlavne 2-kova verzia ma integrovany posledny adobe raw conwerter, ale je menej narocny na ramku ako pscs4.
 
pedro81
2008-11-20 15:44:57
nahodou nevie niekto poradit ako naimportovat dalsie moznosti do zlozky Kalibrace fotoaparatu/Camera Calibration aby tam neboli len dva standardne profily ACR 4.4. a ACR 4.2
dik
 
2008-11-20 20:24:06
Pozri tento clanok ´Adobe Camera Profiles & DNG Profile Editor 1.0b: používání a úpravy RAW profilů digitálních fotoaparátů´
http://www.grafika.cz/art/vse/dngprofileeditor10.html
je v nom link na doplnkovy balik Camera Profiles
https://www.adobe.com/cfusion/entitlement/index.cfm?e=labs_cameraprofiles
 
pedro81
2008-11-20 21:09:15
priznam ze som z toho uplny jelen:))
jednotlive profily som si stiahol z http://labs.adobe.com/wiki/index.php/DNG_Profiles
ale s postupom instalacie mam problem....neviem aky instalacny subor musim spustit aby som to tam narval
neviem ci sa da stiahnut nieco taketo http://labs.adobe.com/wiki/index.php/DNG_Profiles:Editor alebo to musim hladat niekde uz nainstalovane na disku
dik za pochopenie a pomoc
 
2008-11-20 21:43:39
tu by si sa mal registrovat
https://www.adobe.com/cfusion/entitlement/index.cfm?e=labs_cameraprofiles
a potom mozes stiahnut cameraprofiles_b2_win_102208.exe (velkost 32.760.839 bajtov)
spustis a profily sa Ti nainstaluju do
C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles\Camera beta 2\
vytvori sa struktura adresarov podla jednotlivych modelov Canon, Nikon a Pentax. V jednotlivych adresaroch su subory *.dcp k danemu modelu napr. ja mam Canon 400D:
Canon EOS 400D Camera Faithful beta 2.dcp
Canon EOS 400D Camera Landscape beta 2.dcp
Canon EOS 400D Camera Neutral beta 2.dcp
Canon EOS 400D Camera Portrait beta 2.dcp
Canon EOS 400D Camera Standard beta 2.dcp
pre raw, ktory je foteny na tomto type sa Ti potom zobrazia nie len tie 2 standardne ACR, ale aj dalsie zodpovedajuce danemu modelu.
Podporovane profily v tej verzii co popisujem su:
Canon EOS (1000D,10D,20D,20Da,300D,30D,350D,400D,40D,450D,50D,5D,D30,D60,1D,1D MarkII,1D MarkIIN,1D MarkIII,1Ds,1Ds MarkII,1Ds MarkIII)
Canon PowerShot G9
Leica M8
Nikon (D1,D100,D1H,D1X,D200,D2H,D2Hs,D2X,D2Xs,D3,D300,D40,D40X,D50,D60,D70,D700,D70s,D80,D90)
Pentax (K10D,K200D,K20D)
 
pedro81
2008-11-21 08:43:37
dik moc:)
 
zdenoxl
2008-11-25 00:08:03
Skvely clanok Karol, aspon trochu som sa podla neho v tomto programe zorientoval. Uz len najst nejakeho dobraka, ktory mi ukaze zakladne postupy pri uprave foto.:)
Ale je to celkom fajn, byt väcsim panom svojej fotky, ako je to pri filme.
 
8LiK.S
2009-01-25 18:19:44
ako sa tam ukladaju obrazky ked mam tam zmeneny obrazok a teraz ho chcem uložiť tak ako??? ???
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2009-01-25 18:29:00
príspevok od: 8LiK.S
ako sa tam ukladaju obrazky ked mam tam zmeneny obrazok a teraz ho chcem uložiť tak ako??? ???
Nestaras sa o to. Vsetko sa priebezne uklada same. Ak potrebujes fotku v inom formate ako je RAW, jednoducho ju vyexportujes.
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2009-01-25 18:30:15
Planujem uverejnit nejake clanky o LR2, v pripade zaujmu mozno urobime aj workshop, ale asi az v druhom polroku.
 
blue_cafe
2009-01-26 11:08:52
príspevok od: Karol Srnec
Planujem uverejnit nejake clanky o LR2, v pripade zaujmu mozno urobime aj workshop, ale asi az v druhom polroku.
Aký máš systém, keď upravuješ väčšie množstvo fotografií (napr. zo športovej akcie). Zaujíma ma, ako sa orientuješ v upravených/neupravených súboroch. Presúvaš ich hneď po úprave do iného adresára (zložky)? Workshop by sa zišiel. Príp. aspoň typy, ako postupovať pri importe, úpravách, triedení... Prostredie a ovládanie je pre mňa vcelku vyhovujúce a produktívne. Viac ako v Capture NX2, aj keď mám pocit, že z NEFu vie získať trochu viac informácií.
 
zdenoxl
2009-01-26 23:29:19
príspevok od: Karol Srnec
Planujem uverejnit nejake clanky o LR2, v pripade zaujmu mozno urobime aj workshop, ale asi az v druhom polroku.
Tak to by bolo super, tesim sa. Kazda nova informacia a rada je pre mna krok dopredu. A ten workshop o LR2 je dobry napad, myslim ze by bolo vela zaujemcov vratane mna.
 

Ďalší článok z kategórie

Z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované