Hore

M - manuálny expozičný režim

Manuálny expozičný režim

Manuálnej expozície sa nemusíte báť, najmä nie u digitálnych fotoaparátov. Znalosť expozičného trojuholníka je ale potrebná.

Pri snímaní záberu je dôležité zvoliť správnu expozíciu. Expozíciu, ktorá záleží na množstve svetla ale aj na zámere fotografa. Pretože správna expozícia, nemusí byť presná expozícia. V začiatkoch fotografie a aj dlhé desaťročia po jej vzniku, bola správna expozícia záležitosťou skúsenosti fotografa. Určovala sa odhadom, na základe skúseností. Fotografi si pomáhali zápiskami, či pomocnými tabuľkami. Revolúciu do určovania správnej expozície priniesli expozimetre, zariadenia pre meranie množstva svetla. Najprv boli oddelené, neskôr sa presťahovali do vnútra fotoaparátov.

Dnes a bežný fotograf, snímajúci digitálne, nestretne s fotoaparátom, ktorý by nemal zabudované meranie expozície. Digitálne zrkadlovky, ale aj iné typy fotoaparátov majú veľmi pokročilé meranie prepojené s expozičnými programami. To je tak sofistikované, že jeho podrobný popis by vydal na seriál. Tomu sa ale teraz venovať nebudeme.

Aj pri najväčšej snahe konštruktérov a programátorov, nie je meranie 100% spoľahlivé. Dôvodov je hneď niekoľko. V prvom rade je to nastavenie merania na priemernú jasovú hodnotu (18% šedá), príliš svetlý alebo tmavý objekt bude exponovaný nesprávne. Fotoaparát ani nezohľadňuje naše priority a tvorivý zámer. Dá sa povedať, že je alibistický a snaží sa exponovať celú scénu s dostatkom detailov aj v situácii, kedy to tak nechceme.


Hlavný objekt je výrazne podexponovaný. Z logického hľadiska je to nesprávne exponované. Z tvorivého hľadiska je expozícia správna, pretože zodpovedá zámeru autora, vytvoriť efekt siluety. Práve v takýchto situáciach často zlyháva automatika fotoaparátu a je na fotografovi, aký spôsob určenia expozície zvolí. Foto: Martin Farkaš

Je niekoľko riešení týchto problémov s expozíciou:

1.  Najjednoduchšie je použiť korekciu expozície a meranie poopraviť

2.  Zmeniť spôsob merania (matrix, bodové, integrálne)

3.  Využiť pamäť expozície

4.  Bracketing - odstupňovaná expozícia

5.  Merať na 18% šedú tabuľku

S týmito spôsobmi môžeťe využívať výhody automatickej alebo poloautomatickej expozície. Sú ale prípady, kedy je jednoduchšie alebo dokonca nutné nastaviť expozíciu manuálne. Pokročilí fotografi z praxe vedia, kedy sa na meranie a expozičné programy môžu spoľahnúť, kedy ich musia korigovať a kedy musia prevziať nad expozíciou úplnú kontrolu.

Stretol som sa s amatérmi bežne fotiacími výhradne na manuál. Na tom by nebolo nič zlého, keby tomu zodpovedali výsledky. Ich fotografie boli ale od správnej expozície ďaleko. Ktosi im povedal, alebo sa dočítali, že dobré fotky budú mať len keď budú fotiť na manuál. Slepo uverili nepravdivému tvrdeniu, bez toho aby si preverili, či ich fotoaparát to v automatike/poloautomatike nezvláda lepšie.

Na to aby ste mohli využiť manuálny expozičný režim, musíte dobre poznať expozičný trojuholník (čas, clona ISO)! Ak ho neovládate, pracujte radšej v automatike.


Základ exponometrie - expozičný trojuholník. Čas, clona a ISO sú ako spojené nádoby.


Rovnakému množstvu svetla zodpovedá niekoľko kombinácii expozičného trojuholníka. Zdroj: Wikipedia


Expozičný trojuholník: každá expozícia fotografie je daná trojicou parametrov, ktoré súhrnne nazývame expozičný trojuhoľník. Tvoria ho expozičný čas, clona a citlivosť ISO. Nastavenie týchto parametrov musí zodpovedať svetelným podmienkam a zámeru fotografa. Množstvo svetla sa udáva v tzv. expozičných hodnotách EV. Jednej expozičnej hodnote EV zodpovedajú viaceré kombinácie expozičného trojuholníka. Tieto kombinácie popisujú expozičné tabuľky. Pre chytré telefóny sú vytvorené aplikácie využívajúce tieto tabuľky. Fotograf si pri fotografovaní vyberá najoptimálnejšiu kombináciu. Rovnako sa o to snažia aj automatické programy, aj keď nie vždy s úspechom.
Manuálny expozičný režim

Manuálny expozičný režim je tradične označený písmenom M. Len v tomto programe môžeme nezávisle nastaviť expozičný čas a clonu. Dôležité je aj manuálne nastaviť citlivosť ISO. Jedine tak budete mať pod kontrolou celý expozičný trojuhoľník. Akosi nastaviť hodnoty času, clony a ISO sa dočítane v návode na používanie vášho fotoaparátu. U rôznych modelov sa líši a preto ho tu nebudem popisovať.


Manuálny expozičný režim je nájdete pod písmenom M, medzi pokročilými expozičnými programami.

Odkiaľ ale vziať správne hodnoty expozičného trojuholníka?

Expozimeter fotoaparátu pracuje aj v manuálnom režime. Na fotoaparáte sa nachádza stupnica, bežne používaná pri korekcii expozície. V manuálnom režime nám ukazuje rozdiel medzi nami nastavenou a fotoaparátom nameranou hodnotou. Tá je dobrým východiskom pre základné nastavenie. Ak nastavíte expozičný trojuholník tak, aby stupnica ukazovala nulovú odchýlku, nastavíte presne to, čo nameral fotoaparát. Ak je pri tomto nastavení fotografia správne exponovaná, mohli ste využiť niektorý z poloautomatických expozičných programov. Ak fotografia nie je správne exponovaná, upravíte expozíciu, na základe náhľadu na LCD displeji. Niekedy musíte expozičné parametre upravovať viackrát dovtedy, kým s výsledkom nebudete spokojný. Niektoré fotoaparáty dokážu v režime živého náhľadu simulovať expozíciu (overte si v návode na používanie). Vtedy sa môžete riadiť živým náhľadom a nie až nasnímanou fotografiou.


V hľadáčiku alebo na LCD displeji sa zobrazujú nastavené hodnoty času, clony a citlivosti ISO. Po namačknuti spúšte, kedy sa aktivuje meranie fotoaparátu, sa na stupnici (označená šípkou) ukáže odchýlka nastavenej hodnoty od nameranej. Údaj je udávaný v expozičných stupňoch EV.


Histogram je výbornou expozičnou pomôckou.

Expozičné hodnoty nemusíte získať len zo vstavaného expozimetra, alebo metódou pokus-omyl. Stále sa vyrábajú externé expozimetre, tie najmodernejšie plne digitálne. V žiadnom prípade to nie sú zastaralé a prežité zariadenia. Externé expozimetre merajú svetlo iným spôsobom ako tie vo fotoaparáte a vo veľa situáciach sú presnejšie. Ich použitie je ale menej praktické. Svoje nastupiteľné miesto majú napr. ateliérovej fotografii, pretože dokážu naviac merať aj svetlo blesku. Takéto expozimetre sa označujú ako Flashmetre. Ako s nimi pracovať je téma na samostatný seriál.


Profesionálny expozimeter s funkciou bodového merania jasu a flashmetrom. Namerané údaje sú zobrazované na displeji, nie nepodobnom tomu na fotoaparáte.

Sú situácie, kde žiaden expozimeter neposkytne údaje pre správnu expozíciu. Sú to rôzne experimenty, najmä s dlhšími expozičnými časmi: nočná fotografia, ohňostroje, luminografia, maľovanie svetlom, astrofotgrafia... Tu sa fotograf vracia do minulosti a používa údaje overené v praxi, napr. aj inými fotografmi. Aj keď máme k dispozícii ku každej digitálnej fotografii EXIF obsahujúci podrobné informácie nielen o expozícii, je vhodné si robiť poznámky. Napr. o počasí, mieste snímania, svetelných podmienkach, použitých filtroch a pod.


Pre chytré telefóny sú napísané aplikácie pre prácu s expozíciou. Na internete nájdete aj množstvo stránok s expozičnými tabulkami a kalkulátormi.

So zlepšujúcou sa kvalitou snímačov, A/D prevodníkov a možností postprocesingu, najmä u profesionálnych Full Frame zrkadloviek, si fotografi obľubujú pracovať v programe M s automatikou ISO. Šum už nie je pri fotení hrozbou rapídneho zhoršenia obrazu a tak už nie je tak dôležité, pri akej hodnote ISO, fotograf fotí. V manuálnom expozičnom režime si nastaví čas aj clonu, aké potrebuje a fotoaparátom nechá dopočítať správne ISO.Aj keď sa nevenujete experimentom, astrofotografii a pod., sú situácie, kedy je vhodné zvoliť manuálny expozičný režim.

1.  Ak sa nemenia svetelné podmienky a tým aj expozícia, môžete prepnúť na manuál. V automatike a poloautomatike môže fotoaparát každý raz vyhodnotiť situáciu inak, má k dispozícii veľa meracích zón, riadi sa aj tým, ktorý AF senzor je použitý. Odchýlky nebývajú veľké. Ak ale fotíte sériu fotografii, prečo by nemala byť expozične konzistentná? Alebo chcete každú fotografiu trošku upravovať?

2.  Pokročilí fotografi využívajú manuálny expozičný režim pri práci s bleskom. Manuálne nastavia expozičný trojuhoľník tak, aby zachytili čo najviac stávajúceho svetla. TTL automatika blesku dodá už len zvyšok svetla. Týmto sa dosiahne vyvážená expozícia, pri ktorej bude zachytená svetelná atmosféra miesta, neprebitá silným bleskom.

3.  Manuálny režim je absolútnym štandardom pri práci v ateliéri. Pri fotografovaní na film je nutný Flashmeter na meranie zábleskoveho svetla. U digitálnych fotoaparátov je odporúčený, ale dá sa fotografovať bez neho. U amatérov je to bežná prax. Expozícia a výkon bleskov sa nastavia pokusne, na základe skúšobných fotografii.

4.  Nočná fotografia je ďalším z motívov, kde sa väčšinou používa manuálny expozičný režim. Expozícia sa opäť určuje na základe vyhodnotenia skúšobných expozícii. Nápovedou je tu expozícia zmeraná fotoaparátom.

5.  K manuálnej expozícii musia niekedy pristúpiť majitelia amatérskych fotoaparátov, aj keď by stačilo použiť korekciu expozície. Tá je ale niekedy obmedzená na +/- 2EV, čo môže byť málo. Vtedy nezostáva nič iné, ako prejsť do manuálneho režimu.

6.  Manuálny režim musíte zvoliť aj v prípade, že potrebujete snímať dlhým expozičným časom, mimo bežného rozsahu fotoaparátu. Na to slúži funkcia Bulb, ktorá je k dispozícii práve v režime M.


S digitálnym fotoaparátom urobíte niekoľko skúšobných expozícii a za pár minút nájdete správne hodnoty.

Zhrnutie

Je mnoho ciest, ako dosiahnúť správnu expozíciu. Preto je dobre poznať možnosti techniky, exponometriu a najmä expozičný trojuhoľník. Automatiky a poloautomatiky nám pomáhajú pri tvorbe, zjednodušujú a urýchľujú fotografický proces.Ich využívanie nie je znakom neprofesionality. Manuálny režim treba voliť s rozumom vtedy, keď iné programy nevedú k želanému výsledku, alebo by nastavenie rôznych parametrov bolo napokon zdĺhavejšie a komplikovanejšie ako v manuále. V každom prípade, práca v manuále patrí k základným schopnostiam fotografa. Ak ju zvládnete, nebudete mať problém fotografovať aj so starými analógovými fotoaparátmi.

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
jajopajo01
2012-10-08 09:31:39
Veľmi dobrý článok. Hlavne som z toho pochopil, že ako začiatočník nemusím silou mocou fotiť v manuálnom režime.
 
Jozef Krajčo
externý redaktor 2012-10-08 09:49:52
Pridam jedno krasne graficke znazornenie expozicneho trojuholnika.
http://files.petapixel.com/assets/uploads/2012/10/graphic.jpg
 
alexei
2012-10-08 09:52:37
Veľmi užitočný článok, obohatil ma. ĎAKUJEM!
 
SkyVessel
2012-10-08 10:17:07
Díky za článek... Je fakt, že člověk není frajer, když fotí na manuál, ale tehdy když ví, kdy ho použít a jak nastavit .
Jen se chci zeptat - trochu to s tím souvisí... Když nahodím ND8 což je 3EV, tak o kolik musím nastavit delší čas oproti tomu, co nastaví automat bez ND...? Dá se to počítat nebo tak něco? Ještě jsem to nedělal...
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2012-10-08 10:25:48
príspevok od: SkyVessel
Díky za článek... Je fakt, že člověk není frajer, když fotí na manuál, ale tehdy když ví, kdy ho použít a jak nastavit .
Jen se chci zeptat - trochu to s tím souvisí... Když nahodím ND8 což je 3EV, tak o kolik musím nastavit delší čas oproti tomu, co nastaví automat bez ND...? Dá se to počítat nebo tak něco? Ještě jsem to nedělal...
Nemusis to vobec riesit, Fotoaparat meria cez objektiv, cokolvek nan das, zohladni to v expozicii. To na co sa pytas bolo nuten u fotoaparatov, ktore mali expozometer mimo objektivu, alebo ked pouzivas externy expozimeter.
1EV zname na zmenu casu alebo clony o jednu hodnotu. POZOR! Musis sa pohybovat po celych cislach. Na modernych fotoaparatoch sa cas a clona nastavuje vacsinou po tretine, pripadne polovivi EV. Takze ked zmenis hodnotu o tri cisla, tak byt neboli 3EV, ale 1EV. Ciselna rada po 1EV je dobre zobrazena v tabulke, ktory je v clanku a tam vlastne aj vidis, ako sa meni cas alebo clona s hodnotou EV.
 
zdeno18
2012-10-08 10:43:32
Mne sa najviac pacilo ze nie som dobry fotograf lebo nefotim na Manual ale inac je to pravda vela ludi "majsrtov sveta vo foteni"sa ma pyta: tak co fotis na manual ked mas zrkadlovku objektivy atd...ja ze nie a odpovet?tak ja som ale amater lebo nefotim na manual..
Inac clanok uzasny..ako vsetky ostatne od vas ..
Dufam ze raz vas stretnem osobne pan Srnec.
 
ph_photo
2012-10-08 10:53:51
Po dlhych rokoch prace s "analogovou fotkou" ma k intenzivnejsiemu zaujmu o fotenie vratila moja prva digi zrkadlovka. Za necely rok prace s nou som si uz vyskusal a overil, co "plati a neplati" pri digitali, ale aj sa mnohe naucil. Tento clanok mi to potvrdil a mnohe ozrejmil. Vdaka. Oblast, kde este mam co dohanat, je v clanku naznacena vetou: "Histogram je výbornou expozičnou pomôckou".
Neplanujete sa pan Srnec v dohladnej dobe povenovat aj tejto teme? Alebo sa tak uz stalo? Mate tip? Vdaka.
 
haplo602
2012-10-08 11:26:22
ten expozicny trojuholnik je divny (resp jeho popisy) ... ISO nereguluje mnozstvo svetla ale citlivost snimacieho media - to je spravne. ale preco potom v popisoch jednotlivych extremov ISO je pouzity vyraz menej svetla/viac svetla ?
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2012-10-08 11:26:22
príspevok od: ph_photo
Po dlhych rokoch prace s "analogovou fotkou" ma k intenzivnejsiemu zaujmu o fotenie vratila moja prva digi zrkadlovka. Za necely rok prace s nou som si uz vyskusal a overil, co "plati a neplati" pri digitali, ale aj sa mnohe naucil. Tento clanok mi to potvrdil a mnohe ozrejmil. Vdaka. Oblast, kde este mam co dohanat, je v clanku naznacena vetou: "Histogram je výbornou expozičnou pomôckou".
Neplanujete sa pan Srnec v dohladnej dobe povenovat aj tejto teme? Alebo sa tak uz stalo? Mate tip? Vdaka.
Vo fotoskole je trojdielny serial. Staci dat do vyhladavania slovicko histogram.
 
branislavbuzek
ocenenie redakciou 2012-10-08 12:20:37
k potrebe použiť M doplním ešte bod 7. Ak fotíte akcie, na ktorých sa prudko mení osvetlenie (diskotéky, koncerty a pod.) .
 
PeCh
2012-10-08 13:21:59
príspevok od: SkyVessel
Díky za článek... Je fakt, že člověk není frajer, když fotí na manuál, ale tehdy když ví, kdy ho použít a jak nastavit .
Jen se chci zeptat - trochu to s tím souvisí... Když nahodím ND8 což je 3EV, tak o kolik musím nastavit delší čas oproti tomu, co nastaví automat bez ND...? Dá se to počítat nebo tak něco? Ještě jsem to nedělal...
Veľmi jednoduchá matematika ND8 = 8×. Teda z 1 sekundy sa dostaneš na 8 sekúnd, ak máš čas 1/1000, tak sa dostaneš na 1/125.
 
lubomirzvolensky
2012-10-08 14:03:00
ja len pridám že niektoré foťáky, napríklad Sony zrkadlovky teda SLT modely, zobrazujú posunutie expozície ktorú má užívateľ manuálne navolenú oproti automatikou nameraným údajom. Teda napríklad mi povedia že -2EV prípadne +0.7EV a viem, čo si foťák myslí v porovnaní so mnou.

Je to veľmi šikovná pomôcka. Samozrejme ako všetko, čím viac toho na foťákoch máme, tým lepšie. Alebo nie ?
 
vilkoo
2012-10-08 16:40:51
Velmi dobry clanok lahko sa cita a nazornymi ukazkami vdaka .Velmi pekny clanok .Len tak dalej pokracujete prinesie to vela osohu pre amaterov ako aj profesionalov .
 
PeCh
2012-10-08 17:16:51
príspevok od: lubomirzvolensky
ja len pridám že niektoré foťáky, napríklad Sony zrkadlovky teda SLT modely, zobrazujú posunutie expozície ktorú má užívateľ manuálne navolenú oproti automatikou nameraným údajom. Teda napríklad mi povedia že -2EV prípadne +0.7EV a viem, čo si foťák myslí v porovnaní so mnou.

Je to veľmi šikovná pomôcka. Samozrejme ako všetko, čím viac toho na foťákoch máme, tým lepšie. Alebo nie ?
Sony NEX mi ukazuje expozíciu presne ako by som očakával. ISO, clona a čas podľa toho, ako fotí plus v prípade, že použijem kompezáciu expozície (väčšinou dávam mierne do plusu) ukazuje aký je to rozdiel oproti tomu, čo by zvolil sám (teda napr. +0.3). V prípade manuálneho režimu ukazuje expozičné hodnoty, ktoré som nastavil a na mieste kompenzácie expozície zobrazuje, ako ďaleko som od expozície, ktorú by zvolil v automatike. V princípe je to rovnako ako Canon .
 
pegasus84
2012-10-08 17:38:24
Mala chybička v bode 5. K manuálnej expozícii musia niekedy pristúpiť majitelia amatérskych fotografov
 
SkyVessel
2012-10-08 18:18:04
Díky všem za rady... Chystám se na Sony a57 (tedy tu vedlejší výbavu už mám objednanou, ale foťák ještě nee ). To zas bude prosekaný další týden studiem tlačítek
 
lubomirzvolensky
2012-10-08 19:41:50
mas zmaknute za dva dni, tam nie je co riesit - fotak nie je raketa.
 
Napster050
2012-10-08 20:28:09
príspevok od: SkyVessel
Díky za článek... Je fakt, že člověk není frajer, když fotí na manuál, ale tehdy když ví, kdy ho použít a jak nastavit .
Jen se chci zeptat - trochu to s tím souvisí... Když nahodím ND8 což je 3EV, tak o kolik musím nastavit delší čas oproti tomu, co nastaví automat bez ND...? Dá se to počítat nebo tak něco? Ještě jsem to nedělal...
ND8 znamená, že predĺži expozíciu 8 krát. tj. ak mám bez neho 1 sekundu, tak s nasadeným to bude 8 sekúnd. v prípade clony je to 3 CELÉ kroky (2.8 - 5.6 - 8)
 
logout
2012-10-08 21:46:17
Síce nič nové, ale pekný článok. Mal byť pred rokom, keď som začínal. Manuál používam pri fotení bleskom a pri nočnom fotení.
 
dePappa
2012-10-08 22:06:13
príspevok od: Napster050
ND8 znamená, že predĺži expozíciu 8 krát. tj. ak mám bez neho 1 sekundu, tak s nasadeným to bude 8 sekúnd. v prípade clony je to 3 CELÉ kroky (2.8 - 5.6 - 8)
spravne, teda az na tu clonu (2.8 - 4 - 5.6 - 8)

http://en.wikipedia.org/wiki/F-number
 
SkyVessel
2012-10-08 22:19:09
Díky díky. No chvilku to bude trvat, než si to člověk zapamatuje... Ale co - chodit jsem se taky nenaučil za dvě hoďky ...
 
dmedia
2012-10-08 22:53:50
V suvislosti s fotenim na manual co som si hore precital, tu neide o to, z nie som profik lebo nefotim na manual, ale o to, ze bohuzial fotit na manual je doslova NUTNOST, hlavne kvoli chybovosti merania-plati to v mnohych situaciach.
Typicke priklady:
Ked si nastavim manual a fotim tak mam kazdy snimok rovnaky expozicne, oproti tomu ked si nastavim napr. A-cko+matrix meranie, alebo P-cko+matrix expozicny rezim a idem fotit napr. zastup blahozelajucich ludi, je to katastrofa, hlavne ked sa striedaju tmave a svetle oblecenia, staci dat manual, nastavit spravne hodnoty a a je po probleme.
To iste, fotenie v interieri so svetelnymi objektivami
To iste foto meniacich sa scen typu koncert a pod.

Netreba sa manualu bat, nie je to vysada profikov, ale nieco co vam prinesie uzitok a menej nervov...
 
majo.kmet
2012-10-09 13:00:55
A ako je to s pouzivanim prechodovych filtrov, mozem pouzivat automaticku expoziciu? Alebo je nutne pouzivat manual?
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2012-10-09 13:21:28
príspevok od: majo.kmet
A ako je to s pouzivanim prechodovych filtrov, mozem pouzivat automaticku expoziciu? Alebo je nutne pouzivat manual?
Ak nepouzijes externy expozimeter, tak meranie fotoaparatu zohladni vsetko, co das pred objektiv. Nemusis nic korigovat, ak to nie je tvoj tvorivy zamer. Pri merani externym expozimetrom treba expoziciu korigovat.
 
xaxaxa
2012-10-09 15:01:39
príspevok od: Karol Srnec
Nemusis to vobec riesit, Fotoaparat meria cez objektiv, cokolvek nan das, zohladni to v expozicii. To na co sa pytas bolo nuten u fotoaparatov, ktore mali expozometer mimo objektivu, alebo ked pouzivas externy expozimeter.
1EV zname na zmenu casu alebo clony o jednu hodnotu. POZOR! Musis sa pohybovat po celych cislach. Na modernych fotoaparatoch sa cas a clona nastavuje vacsinou po tretine, pripadne polovivi EV. Takze ked zmenis hodnotu o tri cisla, tak byt neboli 3EV, ale 1EV. Ciselna rada po 1EV je dobre zobrazena v tabulke, ktory je v clanku a tam vlastne aj vidis, ako sa meni cas alebo clona s hodnotou EV.
ked uz sme pri filtroch, vies mi poradit ND filter ktory by som chcel pouzit kvoli toceniu videa (tak aby sa za bezneho slnecneho dna dala dosiahnut nejaka ta cca idelana hodnota 1/50). Priznam sa ze s ND filtrami nemam skusenost a tazko mi jet o niekde odskusavat a neviem ci napr. ND8 je uz velmy "tmavy", alebo nie... naozaj len taky relativne najidealnejsi/priemerny na svetly den...ak sa da take nieco zo skusenosti odhadnut
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2012-10-09 15:40:09
príspevok od: xaxaxa
ked uz sme pri filtroch, vies mi poradit ND filter ktory by som chcel pouzit kvoli toceniu videa (tak aby sa za bezneho slnecneho dna dala dosiahnut nejaka ta cca idelana hodnota 1/50). Priznam sa ze s ND filtrami nemam skusenost a tazko mi jet o niekde odskusavat a neviem ci napr. ND8 je uz velmy "tmavy", alebo nie... naozaj len taky relativne najidealnejsi/priemerny na svetly den...ak sa da take nieco zo skusenosti odhadnut
Musis mat Vario filter a nim plynule regulovat svetlo tak, aby si mal cas a clonu aku potrebujes. Na video je nutny skutocne kvalitny filter, u lacnych dochadza k farebnemu posunu. Medzi najlepsie patriaHeliopan a Sing Ray.
 
mirosz
2012-10-09 20:50:48
príspevok od: dmedia
V suvislosti s fotenim na manual co som si hore precital, tu neide o to, z nie som profik lebo nefotim na manual, ale o to, ze bohuzial fotit na manual je doslova NUTNOST, hlavne kvoli chybovosti merania-plati to v mnohych situaciach.
Typicke priklady:
Ked si nastavim manual a fotim tak mam kazdy snimok rovnaky expozicne, oproti tomu ked si nastavim napr. A-cko+matrix meranie, alebo P-cko+matrix expozicny rezim a idem fotit napr. zastup blahozelajucich ludi, je to katastrofa, hlavne ked sa striedaju tmave a svetle oblecenia, staci dat manual, nastavit spravne hodnoty a a je po probleme.
To iste, fotenie v interieri so svetelnymi objektivami
To iste foto meniacich sa scen typu koncert a pod.

Netreba sa manualu bat, nie je to vysada profikov, ale nieco co vam prinesie uzitok a menej nervov...
Tak napr toto - matrix meranie na Acku/Pcku (resp. radsej matrix "nemeranie" a radsej bodove ) pri foteni blahozelajucich je jedna z praktickych veci, ktora ma nenapadla a zisla by sa pred 2 tyzdnami...holt chce to cas s skusenosti
Super clanok, ale aj z takychto komentarov sa clovek pouci.
Diky za to.
 
Asti
2012-10-09 21:04:32
Ahoj Karol, vďaka za prínosný článok. Predsa sa tu našli informácie, ktoré na obohatili
 
Marek Vančo
2012-10-09 22:35:57
Ak chcem mať správnu expozíciu pri viacerých blahoželajucich, môžem urobiť toto:
1. nastavím si fotoaparát na bodové meranie
2. nastavím si A a zvolím správnu hĺku ostrosti
3. namierim na sivú časť fotografie ktorá by mala byť správne exponovaná. Ja by som zvolil tvár
4. skontrolujem si či mi čas výchádza tak aby som nerozmazal osoby (1/80 max), ak dlhý zmením ISO.
5. Uzamknem expozíciu. (Hold-L na N90)
6. už len zaostrujem na oči, komponujem a cvakám.

takto by som postupoval ja, bez toho aby som používal manuálny režim. (Použávam ho minimálne). Častejšie si blokujem expozíciu.

V ťažkých svetelných podmienkach, a na koncertoch sa mi oplatil viac režim M s manuálny ostrením. Fotoaparát je potom rýchly a mám málo odpadu.
 
dmedia
2012-10-10 00:03:14
To uz nech si robi kazdy ako chce,sposobov ako oklamat fotoaparat je viacero. Mne pride najrychlejsie vybehnut z kostola, M-iso400+1/250+8, urobim si skusobny zaber, urobim korekciu clona hore alebo dole a netrapi ma ani matrix, ani bod, nic, uzival som to aj za cias analogu, filmy boli pruzne, nikdy nebol problem a nakoniec spatna kontrola bola expozimeter v hladaciku....
Mozno je to take konzervativne, ale osvedcene, nedavno som cital nejaky clanok a zistil som ze jeden clovek presne toto pisal, pritom je ovesany eos1- tkami.
 
cocko
2012-10-10 09:36:15
užitočný článok . +
 
martinpsenky
2012-10-10 14:05:37
Ahojte mozno blba otazka ale precosa nespytat....vcera som v izbe fotil s novym 60d a 50 mm 1,8 tak ze som zazol malu lampicku a snazil som sa zachovat svetelnu atmosferu, co sa mi aj podarilo ( myslim) a ta otazka je, ze expozimeter fotaku (dal som bodove meranie) skakal ako sibnuty, snazil som sa cez hladacik mat ho na strede, meral som podla tela lampicky a ked som s nim posunul o iba centimeter tak ukazovalo ine hodnoty. a dnes ma jeden kamarat presviedcal, ze ten expozimeter ked je v bodovom merani ( ten kruzok v strednom AF bode) ze funguje len ked nim zaostrim...pekna blbost ne?????? sak nemusim mat zaostrene a ked hybem fotakom dolava doprava, expozimeter ukazuje hodnoty aj bez zaostrovanie? nie? a otazka na meranie expozicie v protisvetle, mam zapadajuce slnko a modelku v protisvetle, coho sa mam drzat pozadia alebo modelky? da sa spravit spravne exponovana fotka bez pouzitia blesku? ak budem chciet mat spravne exponovane pozadie a dam bodove meranie podla pozadia, modelku budem mat tmavu, aj dam bodove meranie podla modelky, pozadie bude preexponovane....ci zle pisem?
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2012-10-10 14:30:28
príspevok od: martinpsenky
Ahojte mozno blba otazka ale precosa nespytat....vcera som v izbe fotil s novym 60d a 50 mm 1,8 tak ze som zazol malu lampicku a snazil som sa zachovat svetelnu atmosferu, co sa mi aj podarilo ( myslim) a ta otazka je, ze expozimeter fotaku (dal som bodove meranie) skakal ako sibnuty, snazil som sa cez hladacik mat ho na strede, meral som podla tela lampicky a ked som s nim posunul o iba centimeter tak ukazovalo ine hodnoty. a dnes ma jeden kamarat presviedcal, ze ten expozimeter ked je v bodovom merani ( ten kruzok v strednom AF bode) ze funguje len ked nim zaostrim...pekna blbost ne?????? sak nemusim mat zaostrene a ked hybem fotakom dolava doprava, expozimeter ukazuje hodnoty aj bez zaostrovanie? nie? a otazka na meranie expozicie v protisvetle, mam zapadajuce slnko a modelku v protisvetle, coho sa mam drzat pozadia alebo modelky? da sa spravit spravne exponovana fotka bez pouzitia blesku? ak budem chciet mat spravne exponovane pozadie a dam bodove meranie podla pozadia, modelku budem mat tmavu, aj dam bodove meranie podla modelky, pozadie bude preexponovane....ci zle pisem?
Pise 100 veci naraz. A vsetky vypivaju z neznalosti exponometrie. Ked mas nieco velmi tmave a ine velmi svetle, nemozes mat obidvoje s kresbou. Bus sa priklonis ku kspravnej expozicii jednej veci, alebo dorovnas jas pridanim svetla. Modelka pred slnkom moze byt ako silueta, alebo bude za nou obrovsky prepal. Alebo pouzijes blesk a dorovnas osvetlenie modelky so zapadajucim slnkom.
A tvoj pripad so ziarovkou je jasnym prikladom toho, co som uviedol v clanku. Fotak blbne? Prevezmi kontrolu. Bodove meranie meria svetlo na malej ploche. Ked ho len trochu vychilis zo svetla do tmy, tak je logicke, ze sa namerana expozicia zmeni. Prepni do M, urob skusobny zaber a podla neho uprav hodnotu. Pokial sa svetlo nezmeni, mozes fotit bez nutnosti nieco prestavovat.
 
martinpsenky
2012-10-10 14:55:00
príspevok od: Karol Srnec
Pise 100 veci naraz. A vsetky vypivaju z neznalosti exponometrie. Ked mas nieco velmi tmave a ine velmi svetle, nemozes mat obidvoje s kresbou. Bus sa priklonis ku kspravnej expozicii jednej veci, alebo dorovnas jas pridanim svetla. Modelka pred slnkom moze byt ako silueta, alebo bude za nou obrovsky prepal. Alebo pouzijes blesk a dorovnas osvetlenie modelky so zapadajucim slnkom.
A tvoj pripad so ziarovkou je jasnym prikladom toho, co som uviedol v clanku. Fotak blbne? Prevezmi kontrolu. Bodove meranie meria svetlo na malej ploche. Ked ho len trochu vychilis zo svetla do tmy, tak je logicke, ze sa namerana expozicia zmeni. Prepni do M, urob skusobny zaber a podla neho uprav hodnotu. Pokial sa svetlo nezmeni, mozes fotit bez nutnosti nieco prestavovat.
super, diky som si myslel ze povies pouzi v pripade tej modelky blesk....ale ak by som nechcel blesk, pomoze aj velka odrazka? ci ta natolko neosvieti tu modelku? No a s tou lampou som mal na M rezime a spravil skusobny zaber a spravny sa vydaril az na 4ty pokus
Inak diky za odpoved
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2012-10-10 15:33:27
príspevok od: martinpsenky
super, diky som si myslel ze povies pouzi v pripade tej modelky blesk....ale ak by som nechcel blesk, pomoze aj velka odrazka? ci ta natolko neosvieti tu modelku? No a s tou lampou som mal na M rezime a spravil skusobny zaber a spravny sa vydaril az na 4ty pokus
Inak diky za odpoved
Ci potrebujes blesk, alebo staci odrazka zistis len ty priamo na mieste. Ale ja by som pouzil blesk. a mozno aj tri. Neodrazal by som jej do tvare to oranzove svetlo slnka.
 
radoadamek
2012-10-10 17:05:15
príspevok od: Karol Srnec
Ci potrebujes blesk, alebo staci odrazka zistis len ty priamo na mieste. Ale ja by som pouzil blesk. a mozno aj tri. Neodrazal by som jej do tvare to oranzove svetlo slnka.
No pekne ja som odrazku pouzival a som sa vzdy cudova ze co mam take divne skin tone. Moj nazor, odrazka ked sa este nefarbi slnko, blesk ked sa uz meni farba slnka
 
dobresvetlo
2012-10-13 15:45:06
Dakujem!!! Vyborny clanok!!!
 
Matej1
2012-11-25 15:37:14
Fajn poučný článok
 
thunder rider
2014-09-13 10:25:01
Manuál je manuál ale mňa skôr zaujíma meranie TTL RGB približne s 91 000 pixelmi u Nikon verzus
TTL pomocou 2 016-pixlového snímača RGB o čo sa vlastne jedná pretože ten rozdiel je veľký .
91 000 vs 2 016
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2014-09-13 11:56:29
príspevok od: thunder rider
Manuál je manuál ale mňa skôr zaujíma meranie TTL RGB približne s 91 000 pixelmi u Nikon verzus
TTL pomocou 2 016-pixlového snímača RGB o čo sa vlastne jedná pretože ten rozdiel je veľký .
91 000 vs 2 016
Kedysi merali fotaky jedinym senzorom. Je to akoby si meral teplotu v miestnosti jednym teplomerom, alebo si ich mal 100 po celej miestnosti.
Moja najlepsia analogova Minolta mala 12-zonove meranie a to som bol vtedy na uplnej spici techniky.

RGB beranie v NIkone umoznuje fotaku zistit, co fotis a (zelena travicka, obloha...) a okrem merania expozicie vyuziva tieto informacie aj pre vyvazenie bielej. Velky pocet meracich bodov vyuziva dokonca aj automaticke zaostrovanie. Len vdaka nemu dokaze aj pri fazovej detekcii fotak rozoznavat tvare. Inak to dokazu len fotaky s vyhodnotenim kontrastu.

Takze vaqcsi pocet meracich bodov len minimalne spresni meranie, ale vyuzijes ho pri WB a kontinualnom zaostrovani.
 
thunder rider
2014-09-13 13:05:58
príspevok od: Karol Srnec
Kedysi merali fotaky jedinym senzorom. Je to akoby si meral teplotu v miestnosti jednym teplomerom, alebo si ich mal 100 po celej miestnosti.
Moja najlepsia analogova Minolta mala 12-zonove meranie a to som bol vtedy na uplnej spici techniky.

RGB beranie v NIkone umoznuje fotaku zistit, co fotis a (zelena travicka, obloha...) a okrem merania expozicie vyuziva tieto informacie aj pre vyvazenie bielej. Velky pocet meracich bodov vyuziva dokonca aj automaticke zaostrovanie. Len vdaka nemu dokaze aj pri fazovej detekcii fotak rozoznavat tvare. Inak to dokazu len fotaky s vyhodnotenim kontrastu.

Takze vaqcsi pocet meracich bodov len minimalne spresni meranie, ale vyuzijes ho pri WB a kontinualnom zaostrovani.
Ďakujem, je pravda že v poslednej dobe počujem o ostrení ako je kontrastné a to druhé fázové, trochu častejšie ale nemal som čas sa na to bližšie pozrieť, hlavne pri miroless. To RGB meranie mi príde potom niečo na spôsob kde majú fotoaparáty uložené hodnoty podobnej scény a podla toho to upravujú alebo niečo podobné. Každopádne vďaka.
 
FRETKA3
2015-02-04 14:50:12
Dakujem za poučné príspevky,velmi pomôžu...
 

Ďalší článok z kategórie

Inzercia