Hore

A/Av - časová automatika

Poloautomatický expozičný program predvoľby clony je označovaný skratkou A (aperture - clona), v prípade fotoaparátov Canon a Pentax Av. Označenie časová automatika je pre niektorých mylné. Veď sa v tomto programe nastavuje clona, či nie? Áno, ale automaticky je dopočítaná hodnota času a preto označenie časová automatika. Osobne používam radšej označenie predvoľba clony.

Spýtajte sa pokročilých fotografov, ktorý expozičný program používajú najčastejšie. Odpoveďou vám bude predvoľba clony A/Av. Prečo tomu tak je?

Odpoveď hľadajme nielen v jednoduchosti použitia a voľnosti v nastaveniach, ale aj v tom, čo poväčšine fotografujeme. Sú to statické objekty: portréty, detaily, krajinu, architektúru... Expozičný čas nás v takých prípadoch začína zaujímať až vtedy, keď je menej svetla a hrozí roztrasenie záberu. Omnoho dôležitejšie je pre fotografa riadiť hĺbku ostrosti. Tú ovplyvňuje niekoľko parametrov, ale z expozičného trojuholníku je to práve clonové číslo, ktoré ma na ňu vplyv.

Predvoľba clony je poloautomatický expozičný program, kde si užívateľ nastaví pracovnú clonu a automatika fotoaparátu priradí, na základe merania expozície, zodpovedajúci čas, prípadne aj citlivosť ak je nastavené Auto ISO. Fotografovi sú k dispozícii všetky funkcie, žiadna nie je blokovaná. Môže nastavovať meranie, režimy blesku, WB... Ak sa mu expozícia nepozdáva, môže použiť funkciu korekcie expozície +/-. To ale stále neodpovedá na otázku, prečo je predvoľba clony najpoužívanejšia.


Fotoaparáty značiek Canon a Pentax majú program predvoľby clony označené skratkou Av.


Môcť ovplyvniť hĺbku ostrosti je jedným z najhlavnejších a najpoužívanejších výrazových prostriedkov fotografie. Úzko súvisí s lokálnym zaostrením. Pri konkrétnom ohnisku objektívu a zaostrenej vzdialenosti vplýva na hĺbku ostrosti veľkosť clonového otvoru. A ten sa najjednoduchšie nastavuje v programe predvoľby clony A/Av.

Hĺbka ostrosti (DOF - dept of field) je jeden z hlavných vyjadrovacích prostriedkov fotografie, preto by ste ju mali “mať v malíčku”. Ak vám pojem hĺbky ostrosti robí problém, naštudujte si tieto články našej fotoškoly:

Hĺbka ostrosti a clona

Hĺbka ostrosti a ohnisková vzdialenosť

Expozičný trojuholník je prepojenie troch parametrov vplývajúcich na expozíciu a nielen na ňu. Aj keď v programe A/Av nastavujeme clonu, vplývame aj na expozičný čas, ktorý je druhým hlavným expozičným parametrom. Preto aj v prípade, kedy by bol možno vhodnejší program predvoľby času S/Tv, nemusí fotograf tento program použiť. Jednoducho nastaví clonu tak, aby sa nastavil požadovaný čas.
 

Pre ostré zachytenie pohybu sa používajú krátke expozičné časy. Tie môžete nastaviť nielen v programe predvoľby času S/Tv. Ak použijete nízke clonové čísla v programe A/Av, bude k ním priradený kratší čas. Pri horších svetelných podmienkach je potrebné nastaviť vyššiu citlivosť ISO, aby čas vychádzal skutočne krátky.

Predvoľba clony v praxi

Režim predvoľby clony nastavíte otočením voliča programov, prípadne iným spôsobom v závislosti od modelu fotoaparátu. Clonu nastavíte otočným rollerom, v prípade fotoaparátu s dvomi rollermi je potrebné si naštudovať/vyskúšať, ktorý slúži pre nastavenie clony. Po namačknutí spúšte automatika merania priradí expozičný čas. Ten by mal fotograf sledovať, aby vedel, či udrží fotoaparát v ruke bez rozmazania obrazu, alebo má použiť statív, blesk, či zmeniť expozičné parametre (clonu, ISO).


U väčšiny amatérskych zrkadloviek navolíte program predvoľby clony otočením programového voliča. Hodnotu clony zmeníte otáčaním rollera, aktuálne číslo sa vám zobrazuje na hlavnom displeji alebo v hľadáčiku. Niekedy je možné clonu meniť až po aktivácii merania expozície namačknutím spúšte.


U Nikonu D3200 sa môžete stretnuť s takýmto zobrazením hodnôt expozičného trojuholníka. 
Grafické zobrazenie otvárania a zatvárania clony je dobrou pomôckou pre začiatočníkov.


Vyššie modely majú stavový displej, na ktorom sa pohodlne nastavujú expozičné parametre. 
Pred hodnotou clony je písmeno F.

Skúsení fotografi vedia v akých situáciách nie je meranie spoľahlivé. Aby dosiahli správnu expozíciu, nemusia použiť manuálny expozičný režim M, iný spôsob merania, či pamäť merania expozície. Vhodným nástrojom je korekcia expozície +/-. Pozor, ale aby ste ju nenechali trvale zapnutú.
 

Korekcia expozície - používa sa na korekciu expozície určenej meraním fotoaparátu pri použití pokročilých expozičných programov. Fotograf ju používa podľa svojich skúseností alebo na základe vyhodnotenia skúšobného záberu (môže sa riadiť aj histogramom). Korekcia s mínusovým nastavením fotografiu podexponuje (stmaví), s plusovým nastavením preexponuje (zosvetlí).

Ako sme si povedali, väčšinou fotograf potrebuje riadiť hĺbku ostrosti a program A/Av je k tomu väčšinou najvhodnejší. Zmenou otvoru clony sa riadi hĺbka ostrosti, ktorá je ale závislá aj na zaostrovacej vzdialenosti a ohniskovej dĺžke objektívu. A ak chceme byť úplní, tak vplyv má na to aj veľkosť snímacieho prvku. A teraz si ukážeme niekoľko vzorových príkladov použitia programu predvoľby clony A/Av.


Pri celkových záberoch architektúry je program A/Av ideálny pre nastavenie veľkej hĺbky ostrosti. 
Tu bola použitá clona F/16.


Ani u nočného záberu netreba meniť obľúbený postup. Olympus E-PL5 s objektívom 45/1,8 pri clone F/13. Ak by bol záber príliš svetlý alebo tmavý, čo sa môže u takýchto svetelných podmienok ľahko prihodiť, použil by som funkciu korekcie expozície.


Rovnaký program, ale clona využitá na rozostrenie pozadia. Olympus E-5 s objektívom 55-200 mm. 
Teleobjektív (169 mm) a clona F/3,4 zabezpečili malú hĺbku ostrosti.


Nikon D800E s oobjektívom nastaveným na 330 mm. 
V režime A som zvolil clonu F/10, aby som dosiahol väčšiu hĺbku ostrosti.


Pre zmenu krajina snímaná širokouhlým objektívom 24 mm na FF fotoaparáte Sony A850. U širokouhlého objektívu sa dosahuje väčšia hĺbka ostrosti jednoduchšie. Clona nastavená na F/13.


Olympus E-PL5 s objektívom na ohnisku 150 mm (135EQ=300 mm). Pri clone F/5,6 a ohnisku 150 mm 
je hĺbka ostrosti malá. Skupinka listov je pekne vypichnutá oproti rozostrenému pozadiu.


Olympus E-5 s objektívom 50-200 mm. Na maximálnom ohnisku 200 mm je pri clone F/4 pozadie 
úplne rozostrené.


Predvoľba clony je asi najpoužívanejším programom v makrofotografii. 
Práca s hĺbkou ostrosti je základom dobrej makrofotografie. Nikon D300 + AF-S 105/2,8VR. Clona F/8.


Street portrét snímaný s vysokosvetelným objektívom Nikon AF-S 200/2VR II. Pozadie je nadpriemerne rozostrené práve vďaka vysokej svetelnosti a použitiu teleobjektívu. Fotografoval som tzv. “na plnú dieru”, 
čiže najnižšie clonové číslo F/2.


Opäť využitá malá hĺbka ostrosti. Olympus E-5 s objektívom 50-200 pri clone F/3,5.


Mestský “wildlife”. Za dobrých svetelných podmienok používam predvoľbu clony aj pri snímaní pohyblivých objektov. Canon EOS 5D Mark II s objektívom Tamron SP 70-300VC. Objektív som mierne priclonil,na F/6,3 aby som dostal lepšiu kresbu, ale so stále malou hĺbkou ostrosti. Po očku som sledoval expozičný čas, keby klesol pod mnou stanovenou hodnotu, zdvihol by som citlivosť ISO.


Na pretekoch často prepínam medzi programami A/Av a S/Tv. Na panning používam predvoľbu 
času a ostatné motívy predvoľbu Clony. Tu som opäť využil malú hĺbku ostrosti 
danú objektívom 200 mm a clonou F/2,8.


Rovnaký postup ale v inom prostredí. Nikon D300 s objektívom AF 80-200/2,8D pri clone F/2,8.


Niekedy nevyužívam pri pretekoch techniku panningu, aby som nemal všetky fotky v rovnakom štýle. 
Rozostrené pozadie a horúci vzduch majú niečo do seba. V takomto prípade objektív 
odcloním a necham predvoľbu clony priradiť expozičný čas, ktorý ma za takýchto 
svetelných podmienok ani nezaujíma. Viem, že bude krátky.


Rovnaký motív (iné štartové číslo), rovnaký expozičný program. Použitý širokouhlý objektív a vyššie 
clonové číslo, aby som dosiahol veľkú hĺbku ostrosti. V prítmí boxu je potrebné sledovať expozičný 
čas a v prípade potreby zvýšiť citlivosť ISO alebo použiť blesk.


Náhľad hĺbky ostrosti je funkcia, ktorú má väčšina zrkadloviek. Spočíva v tom, že po stlačení príslušného tlačidla sa privrie clona v objektíve na nastavenú hodnotu. Potom je možné v hľadáčiku posúdiť hĺbku ostrosti. Nevýhodou tohto riešenia je stmavenie obrazu v hľadáčiku v dôsledku menšieho množstva svetla. Ak sa neponáhľate, môžete hĺbku ostrosti posúdiť na odsnímanom zábere. Pozor, na malom displeji fotoaparátu sa vám môže zdať hĺbka ostrosti väčšia ako tomu je v skutočnosti. Ak chcete mať istotu, skontrolujte záber pomocou lupy (elektronickej).


Pozor na fotografovanie s bleskom. Väčšina fotoaparátov po pripojení blesku v režime A/AV používa aj dlhšie expozičné časy, ak je svetla menej. Nezastavia sa na kratších časoch, ako je tomu u programu P alebo motívových programoch. Pracuje s bleskom v tzv. slow sync režime a počítajú s tým, že čas sledujete a podľa jeho hodnoty sa zariadite.

Pri práci s bleskom v režime AV sa výborne kombinuje expozícia stávajúcim svetlom v kombinácii s bleskom a fotografie majú veľmi dobrú svetelnú atmosféru. Nevýhodou je nutnosť použiť statív, ak čas prekročí limitnú hodnotu. Motívmi pre takéto spojenie blesku a programu A/AV sú najmä fotografie interiérov, exteriérov s doblysnutím popredia, strobist portréty. Pri fotografovaní s bleskom a bez statívu je vhodnejšie použiť expozičný program M a nastaviť si expozičný trojuholník podľa seba.

Záver

Program A/Av je najpoužívanejší expozičný režim u pokročilých fotografov. Je to z dôvodu dobrej ovládateľnosti hĺbky ostrosti nastavením pracovnej clony. Ak potrebujete zmeniť expozíciu oproti tomu, čo vám ponúkne fotoaparát, použite korekciu expozície +/-. Je to najrýchlejšia cesta ako fotografiu zosvetliť alebo stmaviť. Podľa svetelných podmienok si nastavte citlivosť ISO. Tam, kde je dostatok svetla, alebo môžete použiť statív, nastavte nízke hodnoty ISO, aby ste predišli vzniku šumu. Tam, kde je málo svetla, nastavte hodnoty ISO vyššie, alebo zvoľte Auto ISO. Nezabudnite neustále sledovať expozičný čas, ktorý k vami nastavenej clone priradí fotoaparát, aby sa vám nestalo, že neudržíte fotoaparát stabilne v ruke, alebo nezachytíte pohyb dostatočne ostro.

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
mirosz
2012-12-05 09:08:01
Ta foto s ujkom na mole a lodkou je tusim najsam...a orol
 
mirosz
2012-12-05 09:08:25
Clanok tez dobry
 
garyfisher
2012-12-05 09:33:59
Nie je nahodou A/Av rezim Clony?
 
jerry
2012-12-05 09:41:28
príspevok od: garyfisher
Nie je nahodou A/Av rezim Clony?
precitaj si prvy odstavec clanku
 
garyfisher
2012-12-05 09:44:07
príspevok od: jerry
precitaj si prvy odstavec clanku
Beriem spat, v skutku pravda, cas to dopocitava samo k zvolenej clone a isu.
 
Tomáš Muška
2012-12-05 10:22:20
príspevok od: garyfisher
Beriem spat, v skutku pravda, cas to dopocitava samo k zvolenej clone a isu.
ono osobne sa väčšinou stretávam s názvom "priorita clony" ... neviem prečo karol do názvov zvolil práve tie druhé názvy... ale aspoň sa ľudia naučia
 
Erazer
2012-12-05 10:23:25
Fajn článok...opakovanie mi nezaškodí
 
atr212
2012-12-05 10:40:16
fajn clanok, dakujem
 
Kamil Škvarka
2012-12-05 10:56:26
Ja fotim len na tomto programe.
 
miiigiii
2012-12-05 11:20:30
precitane, pochopene, idem skusat v praxi
 
duves
2012-12-05 11:25:22
príspevok od: Kamil Škvarka
Ja fotim len na tomto programe.
a čo urobiš ak budeš chcieť fotiť krajinu a automatika ti to urobí na f 4,5?
 
DUDIS
2012-12-05 11:49:12
príspevok od: duves
a čo urobiš ak budeš chcieť fotiť krajinu a automatika ti to urobí na f 4,5?
zaujímavá otázka..

pootočím koliečko a dám väčšiu clonu..
(sú aj statívy aj isom sa dá ísť celkom vysoko..)
 
duves
2012-12-05 12:04:40
príspevok od: DUDIS
zaujímavá otázka..

pootočím koliečko a dám väčšiu clonu..
(sú aj statívy aj isom sa dá ísť celkom vysoko..)
aké koliečko? Hovoríme o priorite času.
 
DUDIS
2012-12-05 12:10:06
príspevok od: duves
aké koliečko? Hovoríme o priorite času.
"Poloautomatický expozičný program predvoľby clony je označovaný skratkou A (aperture - clona), v prípade fotoaparátov Canon a Pentax Av. Označenie časová automatika je pre niektorých mylné. Veď sa v tomto programe nastavuje clona, či nie? Áno, ale automaticky je dopočítaná hodnota času a preto označenie časová automatika. Osobne používam radšej označenie predvoľba clony."

čo ti ja viem

 
Matúš Koprda
2012-12-05 12:38:03
príspevok od: duves
aké koliečko? Hovoríme o priorite času.
priorita času= clonová automatika
priorita clony= časová automatika
 
duves
2012-12-05 12:39:28
príspevok od: Matúš Koprda
priorita času= clonová automatika
priorita clony= časová automatika
OK, nepozrel som nadpis
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2012-12-05 15:35:45
Tiez mi nie je pochuti pre program A nazov casova automatika, ale takto to uvadzaju v knihach aj v navodoch na pouzitie. Ak mate doma Nikon, skuste pozriet navod.
 
JohnDoe
2012-12-05 15:39:03
Pekný a poučný článok
Menšia chybička pod poslednou fotkou: Pozor na fotografovanie s bleskom. Väčšina fotoaparátu po pripojení ...
Zrejme tam má byť fotoaparátov
 
morgoth
2012-12-05 16:45:11
príspevok od: Karol Srnec
Tiez mi nie je pochuti pre program A nazov casova automatika, ale takto to uvadzaju v knihach aj v navodoch na pouzitie. Ak mate doma Nikon, skuste pozriet navod.
Slovenskych prekladov manualov by som sa nedrzal, ktovie aky lajdak to prekladal. Co sa tyka knih, nemam prehlad, zvacsa sa dostanem skor k anglickym ci ceskym.
Zo srandy som si pozrel moj canon manual a tam je priorita clony. Aj to dava zmysel ako preklad aperture value. Naco to pisat do fotoskoly takto neintuitivne?
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2012-12-05 17:06:11
príspevok od: morgoth
Slovenskych prekladov manualov by som sa nedrzal, ktovie aky lajdak to prekladal. Co sa tyka knih, nemam prehlad, zvacsa sa dostanem skor k anglickym ci ceskym.
Zo srandy som si pozrel moj canon manual a tam je priorita clony. Aj to dava zmysel ako preklad aperture value. Naco to pisat do fotoskoly takto neintuitivne?
Vychadzam zo zauzivaneho oznacenia a zaroven doplnam aj vysvetlenie., ze sa pouzivaju dva typy oznacovania. Prikladam vyrez z navodu k Nikonu D7000. Ako pises v Canone to oznacuju druhym (mnou pouzivanejsim) sposobom. Myslim, ze je spravne ukazat na obidve oznacenia.
 
Edison11
2012-12-05 18:28:51
Jasne, strucne a k veci... Super 1*
 
Marcel Rebro
2012-12-05 18:36:05
príspevok od: Kamil Škvarka
Ja fotim len na tomto programe.
ja periem na programe ECO
 
gintonik
2012-12-05 18:39:21
V návode k 7D je AV-Autonatická expozícia s predvolbou clony .
Väčšie zmätky narobí výraz vyššia clona a nižšia clona.
 
Kamil Škvarka
2012-12-05 18:51:03
príspevok od: duves
a čo urobiš ak budeš chcieť fotiť krajinu a automatika ti to urobí na f 4,5?
Vsak si clonu,ISO, EV korigujem sam,cas mi riesi fotak,ale aj na ten davam pozor. asi takto dako.
 
Hrom
2012-12-05 20:07:46
repetitio is mater studiorum pekne napisane Karol.

p.s. ten orol je BRUT kde si ho dal v BA ZOO ? či?
 
al.vlado
2012-12-05 20:48:47
Pod fotkou s tými babenkami, je malá chybička, ktorá by ale mohla dezorientovať laikov. Píše sa tam: Na pretekoch často prepínam medzi programami A/Av a T/Tv. Ale správne má byť S/Tv.
 
hubertsvk
2012-12-06 10:21:49
ja to pouzivam pod nazvom priorita clova resp casu je to krastie .... inak ten orol je poprdeli a clanok na 1*
 
hubertsvk
2012-12-06 10:22:29
a este aj s preklepm pardon
 
Jerry C.
2012-12-06 21:02:20
príspevok od: Tomáš Muška
ono osobne sa väčšinou stretávam s názvom "priorita clony" ... neviem prečo karol do názvov zvolil práve tie druhé názvy... ale aspoň sa ľudia naučia
tiež som ostal zarazený ale treba vždy čítať až do konca
 
pavel
2012-12-08 22:28:31
Pouzivam AV a fotim do RAWu, nejaku korekciu +/- neriešim, v rawku sa da korekcia expozicie ľahko opraviť a nielen ta.
Zial, alebo chvalaBohu, digitalna fotografia je dnes uz tak na 70% v rukach fotografa a 30% sa opravi a vysperkuje postprocesingom ...

Alebo, zeby tie percenta boli uvedene naopak?
 
sandis
2012-12-10 18:49:20
Super clanok, najviac je ten orol a molo. Ja vacsionu tiez fotim v Av(Canon EOS 60d).
 
patrikcemg
2013-04-25 17:36:24
Dobrý článok tiež využívam Av režim a potom využívam manuálny režim (manuálny vo väčšej miere)
.
 

Ďalší článok z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované