Hore

P - programová automatika

Expozičný program P zaraďujú výrobcovia fotoaparátov medzi pokročilé expozičné programy. Fotografi naopak medzi automatiky pre “blbých”. Pravda je niekde uprostred.

Na prvý pohľad sa program P veľmi podobá na základný “zelený” program AUTO, v ktorom si fotoaparát nastaví všetky parametre sám, rozhoduje o použití blesku, bez možnosti zasahovať do jeho rozhodnutí. Program P je ale o dosť iný. Áno naservíruje fotografovi čas aj clonu, ale fotograf má možnosť zasahovať do expozície aj do nastavenia iných parametrov. Na rozdiel od programu AUTO, môže aktivovať a deaktivovať blesk, nastaviť vyváženie bielej, citlivosť ISO, spôsob merania, zaostrovania. Naviac môže použiť korekciu expozície. Pokročilí fotografi všetky tieto možnosti poznajú. Stále však majú k tomuto programu odpor a to najmä preto, že fotoaparát sám volí kombináciu času a clony. A práve jeden z týchto parametrov expozičného trojuhoľníka chcú mať pod kontrolou. Preto najradšej pracujú s poloautomatickými programami predvoľby času (S/TV) a clony (A/AV).

Je možné v programe P, ktorý sám zvolí kombináciu času a clony, niektorý z týchto parametrov zmeniť? Áno je. Programová automatika má tzv Shift, posun kombinácie času a clony tak, aby výsledná expozícia bola zachovaná. Je to jednoduché, stačí otáčať voličmi času alebo clony a príslušný parameter sa zmení, k nemu sa dopočíta zodpovedajúca hodnota duhého parametra. Fotoaparát signalizuje váš zásah do voľby kombinácie zobrazením hviezdičky vedľa písmena P*.


Program P je zaradený medzi pokročilé expozičné programy.

Automatika súčasných fotoaparátov nie je hlúpa, aj keď k vedomostiam skúseného fotografa má ďaleko. Fotoaparát nevie rozlíšiť, či fotíte zo statívu alebo z ruky, nepozná ani váš tvorivý zámer, nepozná vaše schopnosti. Pre začiatočníka, ktorý vie, že program AUTO nie je pre neho ten pravý a príliš často s jeho nastaveniami nesúhlasí, zároveň ale ešte nemá dosť skúseností pre manuálne ovládanie fotoaparátu, je program P dobrou prechodnou voľbou. Ak sa rozhodne niečo korigovať, či pozmeniť, má to k dispozícii bez nutnosti meniť expozičný program, zároveň ale môže využívať pohodlie automatiky. K zmene niektorých parametrov môže pristupovať postupne, tak ako rastú jeho vedomosti.

Neustálym zlepšovaním fotoaparátov sa zlepšujú aj automatické expozičné programy. Najlepším dôkazom sú kompaktné fotoapráty, ktoré dokážu s pomerne veľkou presnosťou zistiť čo fotografujete a naservírujú vám príslušný motívový program. Zrkadlovky to vzhľadom na iný spôsob vyhodnocovania expozície nevedia, ale tiež majú niekoľko indícií na to, aby ich automatika reagovala na to, čo fotografujete. V prvom rade sú to informácie z objektívu: zaostrená vzdialenosť a ohnisková dĺžka. K tomu sa pripájajú informácie z modulu automatického zaostrovania a snímača polohy fotoaparátu. Niektoré fotoaparáty dokážu vyhodnocovať expozíciu farebným senzorom a porovnávajú namerané hodnoty so vzorovými. Tak aj zrkadlovka môže približne vedieť, čo fotografujete. Preto dokáže meniť expozičné hodnoty s prihliadnutím aj na iné údaje, ako z expozimetra. V programe P preto dostanete iné údaje pri použití širokouhlého objektívu a iné pri teleobjektíve. Fotoaparát vám môže nastaviť hodnoty, ktoré by ste si možno nastavili aj sami.

“Počúvajte” fotoaparát

Pri práci s “hlúpymi” automatikami sa začiatočníci spoliehajú na to, že čo fotoaparát urobí, to je správne. Nech zmení akýkoľvek parameter, či použije blesk. Nesledujú žiadne údaje, ktoré im fotoaparát vypisuje v hľadáčiku a na displeji. Vlastne ani nevedia, čo majú sledovať (aj keď je to v návode) a čo tie čísielka a symboly znamenajú.

Program P vyžaduje aby ste už tieto údaje sledovali a aj vedeli, čo znamenajú a ovplyvňujú. Ak s údajmi súhlasíte, pracujete ako va úplnej automatike, ak nie, musíte prevziať kontrolu a zmeniť to, čo potrebujete.


Expozičný trojuhoľník na displeji vášho fotoaparátu a jeho ovplyvnenie. 1 - expozičný čas, 2 - clona, 3 - citlivosť ISO, 4 - korekcia expozície, 5 - roller. Foto: Nikon.


Amatérske zrkadlovky Nikon majú režim zobrazenia, ktorý názorne ukazuje ako sa mení otvor clony s nastavením hodnoty. Foto: Nikon.

Jednou z prvých vecí, keď prejdete z automatiky na program P,  je naučiť sa pracovať s nastavením citlivosti ISO. V horších svetelných podmienkach, keď fotografujete z ruky, nechajte nastavenie citlivosti na automatiku. Radšej šum na fotografii, ako neostré zábery. Ak budete fotiť zo statívu, nastavte nízku hodnotu ISO (100 alebo 200 ASA), aby ste mali fotografie bez šumu. Ostrosť zabezpečí statív. Manuálne si nastavte nízku hodnotu aj za dobrých svetelných podmienok. Fotoaparáty majú tendenciu “poistiť” ostrosť záberov a zbytočne zvyšuju citlivosť aj vtedy, keď to nie je nutné.Ako korigovať fotoaparát

Ako sme si vyššie popísali, vyváženie bielej, spôsob merania, citlivosť, špôsob zaostrovania, to všetko môžete v programe P nastaviť a naviac aj režim blesku. Poďme sa pozrieť ako ovplyvniť expozíciu ak nesúhlasíme s fotoaparátom.

V prvom prípade budeme korigovať celkovú expozíciu fotografie. Ak sa nám záber vidí ako príliš svetlý alebo tmavý, nemusíme hneď siahať po zmene programu na M. Stačí použiť korekciu expozície. U väčšiny fotoaparátov sa aktivuje stlačením tlačidla +/- a otočením rolleru. Ak je tomu inak, naštudujte si postup v návode. Ak je fotografia, či hlavný objekt príliš svetlý, použite korekciu do minusu. V opačnom prípade do plusu.


Takto popisuje použitie funkcie korekcia expozície Nikon v návode na obsluhu fotoaparátu Nikon D5100. Názorne a jednoducho. Zdroj: Nikon.

V druhom prípade budeme ovplyvňovať kombináciu času a clony. Pristupujeme k tomu vtedy, ak by pre nás bola lepšia iná kombinácia. Predstavme si, že nám fotoaparát nastaví čas 1/250 s. a clonu F/11. Fotíme portrét a chceme čo najviac rozmazať pozadie, to ale bude pri otvorenej clone, napr. F/5,6 u štandardného zoomu. Nemusíme hneď prepnuť na režim predvoľby clony. Stačí len otočiť voličom (rollerom) a upravíme kombináciu času a clony na F/5,6 a 1/1000 s. Pokročilejšie zrkadlovky majú dva rollery, pričom jedným sa nastavuje čas, druhým clona. Kedže v programe P sú čas a clona prepojené, ak zmeníme jednu hodnotu, fotoaparát zmení druhú.


Väčšina fotografov sa pri popise programu P, v návode na obsluhu, ani nepristavila. Pritom sú tam popísané dôležité informácie a rady. Zdroj: Návod na obsluhu fotoaparátu Nikon D5100.

Expozičný trojuholník má tri parametre. Tým tretím je citlivosť ISO. Ak sme vrežime manuálneho nastavenia citlivosti, nemusí nám fotoaparát dovoliť nastaviť čas alebo clonu na hodnotu, ktorú potrebujeme z dôvodu, že je mimo expozičný rozsah. V takomto prípade nás fotoaparát varuje blikaním hodnoty času alebo clony. Uvedieme si príklad. Krásny slnečný deň, na fotoaparáte máte nový “portrétny” objektív 50/1,8. Viete, že pozadie najlepšie rozostríte pri F/1,8 až F/2,8. Deň predtým ste ale fotografovali v interiéri oslavu a nastavili ISO na 800ASA. Fotoaprát vám preto bude signalizovať, že potrebuje ešte kratší čas, ako 1/4000 s, ale nemá ho k dispozícii. Preto musíte znížiť hodnotu ISO, aby kleskol fotoaparátom vypočítaný čas na hodnotu rovnú alebo nižšiu najkratšiemu možnému času závierky.

Prvé, čo sa musíte naučiť, je používať korekciu expozície. To je základ vašeho vstupu do exponometrie. Ak nesúhlasíte s expozíciou fotografie (príliš tmavá alebo svetlá), použite korekciu expozície. Väčšina fotoaparátov má pre ňu vyhradené samostatné tlačidlo +/-. V každom prípade si naštudujte z návodu, ako korekciu nastaviť. Mínusové hodnoty obraz stmavia, plusové zosvetlia. Nebojte sa vyskúšať rôzne hodnoty. Postupne ako spoznáte svoj fotoaparát, dostanete cit pre nastavenie správnej korekcie.


Program P a blesk

V zelenej automatike si fotoaparát sám určoval, kedy použije blesk a kedy nie. Teraz je to však na vás. V programe P si musíte expozíciu strážiť, fotografovaniu venovať viac pozornosti. Fotoaparát vás nenechá v štichu. Ak podľa neho je vhodné použiť blesk, upozorní vás blikaním symbolu blesku v hľadáčiku. Je potom na vás, ako varovanie vypočujete.

  1. môžete zvýšiť citlivosť s tým, že sa ale zvýši aj miera šumu a zníži dynamický rozsah
  2. použijete statív a exponovať budete dlhšími časmi, takto ale nemôžete zachytiť ostro pohybujúce sa objekty
  3. aktivujete blesk


Pre začiatočníka je pohľad na údaje v hľadáčiku odstrašujúci. Rovnako neznámy, ako palubná doska raketoplánu. Postupne sa ale naučí, čo jednotlivé čísla a symboli znamenajú. Naučí sa v nich čítať. Tu sú najdôležitejšie údaje, ktoré by ste mali pri práci v programe P registrovať. 1 - signalizácia automatického zaostrovania (bliká - nepodarilo sa zaostriť, svieti - zaostrené). 2 - expozičný program P, ak je zobrazená hviezdička, znamená to posun expozičnej krivky užívateľom. 3 - expozičný čas (bliká - buď je mimo rozsahu, alebo je nemožné ho použiť pri práci s bleskom). 4 - clona (bliká - mimo pracovného rozsahu clony). 5 - svieti symbol +/- a značka je mimo stredu stupnice, použitá korekcia expozície. 7 - symbol blesku (bliká - fotoaparát odporúča použiť blesk, svieti - blesk je pripravený). Symboly, čísla a spôsob ich zobrazovania maju aj ďalšie významy, ktoré sa menia s expozičným režimom, či inými funkciami. Foto: Nikon.

Záver

Program P je ideálny pre prechod od plnej automatiky AUTO k poloautomatikám, či manuálu. Fotograf môže využívať pohodlie automatiky, ale s možnosťou kedykoľvek ovplyvniť expozičné parametre a iné nastavenia. Postupne bude viac a viac preberať kontrolu nad fotografovaním, až prejde na poloautomatické expozičné režimy využívané pokročilými fotografmi. Postupne sa bude zoznamovať s vplyvom času a clony na fotografiu a riešiť problémy so zaostrovaním, expozíciou, vyvážením bielej.

Tento program nemusia zavrhnúť ani oni. Niekedy je ľahšie a rýchlejšie zvoliť režim P, ako prenastaviť expozíciu v režime M z krajných hodnôt a stratiť tak drahocenné sekundy.

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
Wlady
2012-10-18 08:40:00
Karol, dalsi super clanok, dakujeme...
 
haplo602
2012-10-18 08:53:09
len tak na okraj, P program byval (stale je ?) obmedzeny co sa tyka hodnot EV atd viac ako S/A/M programy, takze niekedy je dobre si pozriet manual ku fotaku co sa tohto tyka (Nikon daval grafy ku kazdemu rezimu).
 
om1ci
2012-10-18 08:53:30

Naozaj dobre napísané.
Už si sa vypracoval aj na profíka v písaní článkov.
Teraz už len vydať vlastnú knihu.
 
Seemann Martin
2012-10-18 09:17:39
Programova automatiky mi dala základ už ked som mal Panasonic Lumix FZ30.. takže pri kúpe zrkadlovky som mohol už naplno fungovať na A,S,M
Dobrý článok
 
majo.kmet
2012-10-18 10:09:26
Ma nejaku vyhodu pouzivat rezim priority clony? Pri beznom foteni (prechadzka, rodinna akcia, atd.) sa mi zda byt jednoduchsie pouzivat P a v pripade potreby zmenit rollerom kombinaciu clony/casu.
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2012-10-18 10:25:58
príspevok od: majo.kmet
Ma nejaku vyhodu pouzivat rezim priority clony? Pri beznom foteni (prechadzka, rodinna akcia, atd.) sa mi zda byt jednoduchsie pouzivat P a v pripade potreby zmenit rollerom kombinaciu clony/casu.
Priorita clony je pre pokrocileho fotografa najpouzivanejsim programom. Vo vacsine situacii fotime staticke veci, bez pohybu a nasou prioritou je kontrolovat hlbku ostrosti. Ci chcem mat vsetko ostre, alebo pozadie rozmazane. To sa reguluje clonou. Preto si vyberame ako hlavny program predvolbu clony a po ocku kontrolujeme, aky cas na fotoaparat nameria.
Ked maz raz nastavenu clonu F2,8 v programe A, fotak ti ju nezmeni. V programe P bude hadzat kombinacie ako sa mu zachce. Namacknes spust, budes mat F5,6, o chvilku prekomponujes, opat namacknes spust a uz budes mat F3,5. Ja nemam chut sa s fotoaparatom handrkovat o tom, aku clonu alebo cas chcem mat. Preto si to urcim sam a pouzijem radsej programy A a S. P je dobre pre zaciatocnikov, ako som pisal v clanku.
 
marcus_labeo
2012-10-18 11:05:16
Môj názor na používanie P vs. A režimu je, že to do určitej miery závisí aj od foťáku a objektívu. Na kompakte mám nastavený väčšinou mód P, lebo 1/1,7" čip a najlepšia svetelnosť f2 nejak výrazne nezahýbe s hĺbkou ostrosti. Naopak na zrkadlovke, najmä so svetelnými objektívmi si tú HO musím kontrolovať a tam fotím prevažne na priorite clony.
 
martin_g
2012-10-18 12:16:37
Druhý obrázok - Expozičný trojuholník - bod 4, nie je náhodou posunutý, ak sa nemýlim tak teraz je vyznačená korekcia blesku, korekcia expozície je o jedno doprava. Inak článok zaujal.
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2012-10-18 12:53:00
príspevok od: martin_g
Druhý obrázok - Expozičný trojuholník - bod 4, nie je náhodou posunutý, ak sa nemýlim tak teraz je vyznačená korekcia blesku, korekcia expozície je o jedno doprava. Inak článok zaujal.
Dakujem za upozornenie. Opravim.
 
jajopajo01
2012-10-18 13:21:42
Stručne, jasne, zrozumiteľne, prehľadne. A navyše vysvetlené na mojej "prvej" zrkadlovke zakúpenej pred mesiacom. Idem hneď vyskúšať
 
majo.kmet
2012-10-18 13:48:22
príspevok od: Karol Srnec
Priorita clony je pre pokrocileho fotografa najpouzivanejsim programom. Vo vacsine situacii fotime staticke veci, bez pohybu a nasou prioritou je kontrolovat hlbku ostrosti. Ci chcem mat vsetko ostre, alebo pozadie rozmazane. To sa reguluje clonou. Preto si vyberame ako hlavny program predvolbu clony a po ocku kontrolujeme, aky cas na fotoaparat nameria.
Ked maz raz nastavenu clonu F2,8 v programe A, fotak ti ju nezmeni. V programe P bude hadzat kombinacie ako sa mu zachce. Namacknes spust, budes mat F5,6, o chvilku prekomponujes, opat namacknes spust a uz budes mat F3,5. Ja nemam chut sa s fotoaparatom handrkovat o tom, aku clonu alebo cas chcem mat. Preto si to urcim sam a pouzijem radsej programy A a S. P je dobre pre zaciatocnikov, ako som pisal v clanku.
Dakujem pekne za odpoved. Mam este jednu otazku, aj ked nepatri priamo k tejto teme. Co pouzivate ako skuseny fotograf castejsie - automaticky vyber ISO alebo manualny vyber hodnoty?
 
inkubbus
2012-10-18 14:04:19
príspevok od: majo.kmet
Dakujem pekne za odpoved. Mam este jednu otazku, aj ked nepatri priamo k tejto teme. Co pouzivate ako skuseny fotograf castejsie - automaticky vyber ISO alebo manualny vyber hodnoty?
reportáž/dokument - auto ISO
náročne svetelné podmienky (koncerty) - pevne zadané ISO
ateliér - pevne zadané ISO
...

záleží od situácie a zámeru
 
thrash
2012-10-18 14:30:19
príspevok od: majo.kmet
Ma nejaku vyhodu pouzivat rezim priority clony? Pri beznom foteni (prechadzka, rodinna akcia, atd.) sa mi zda byt jednoduchsie pouzivat P a v pripade potreby zmenit rollerom kombinaciu clony/casu.
Ked fotim tak na 95% mam prioritu clony, inak M
 
JOK3R
2012-10-18 15:41:50
Pekný článok, doplním že som niekde čítal že program P je od slova Profesionál
 
marcus_labeo
2012-10-18 16:19:04
príspevok od: JOK3R
Pekný článok, doplním že som niekde čítal že program P je od slova Profesionál
To sedí, keďže ja ako Amatér fotím väčšinou na "A".
 
Marcel Rebro
2012-10-18 16:52:04
príspevok od: JOK3R
Pekný článok, doplním že som niekde čítal že program P je od slova Profesionál
samozrejme. a dalsie rezimy :
A - akt
S - street
M - makro
 
Emilio
2012-10-18 18:20:28
príspevok od: Marcel Rebro
samozrejme. a dalsie rezimy :
A - akt
S - street
M - makro
Tvoje delenie podľa objektu pred čočkou je mi jasné - a to P si neuviedol zo slušnosti.
 
duves
2012-10-18 18:28:05
príspevok od: Karol Srnec
Priorita clony je pre pokrocileho fotografa najpouzivanejsim programom. Vo vacsine situacii fotime staticke veci, bez pohybu a nasou prioritou je kontrolovat hlbku ostrosti. Ci chcem mat vsetko ostre, alebo pozadie rozmazane. To sa reguluje clonou. Preto si vyberame ako hlavny program predvolbu clony a po ocku kontrolujeme, aky cas na fotoaparat nameria.
Ked maz raz nastavenu clonu F2,8 v programe A, fotak ti ju nezmeni. V programe P bude hadzat kombinacie ako sa mu zachce. Namacknes spust, budes mat F5,6, o chvilku prekomponujes, opat namacknes spust a uz budes mat F3,5. Ja nemam chut sa s fotoaparatom handrkovat o tom, aku clonu alebo cas chcem mat. Preto si to urcim sam a pouzijem radsej programy A a S. P je dobre pre zaciatocnikov, ako som pisal v clanku.
Ved prave. Ked som započul o tej volbe P, nikdy som tomu neprišiel na chuť. Toto ma usvedčuje tu volbu nepoužívať nadalej.
 
duves
2012-10-18 18:28:32
príspevok od: Marcel Rebro
samozrejme. a dalsie rezimy :
A - akt
S - street
M - makro
Tv - pripojenie do telky
 
werdza
2012-10-18 19:07:09
príspevok od: duves
Tv - pripojenie do telky
Ja som si ako začiatočník so zrkadlovkou, po prechode z kompaktu pamätala TV, ako telocvik, že to mám použiť, keď chcem nastaviť čas, alebo pri športe.
 
velecky
2012-10-18 19:10:17
príspevok od: duves
Tv - pripojenie do telky
sa nasmeješ, ale keď som začínal, priritu času som si pamätal ako Telesnú výchovu - Tv, teda šport, pohyb, potrebujem pracovať s časom, zmraziť pohyb
 
Daniel Urban
2012-10-18 19:25:44
Ďalší skvelý článok od Karola. Ďakujem
 
lowenature
2012-10-18 21:03:05
príspevok od: werdza
Ja som si ako začiatočník so zrkadlovkou, po prechode z kompaktu pamätala TV, ako telocvik, že to mám použiť, keď chcem nastaviť čas, alebo pri športe.
To je angličtina Time value alebo niečo také a aperture priority čiže clona skratky nepustia
 
Jerry C.
2012-10-18 23:35:01
príspevok od: JOK3R
Pekný článok, doplním že som niekde čítal že program P je od slova Profesionál
a nie je ?
veď A je amatér
 
blondak
2012-10-19 00:35:40
príspevok od: Jerry C.
a nie je ?
veď A je amatér
sorry, som omylom klikol na "mínus", hlboko sa ospravdlňujem, malo byť plus tieto dva vaše komentáre sú najlepšie, aj ked sú staré ako Praha
 
Jerry C.
2012-10-19 01:12:24
príspevok od: blondak
sorry, som omylom klikol na "mínus", hlboko sa ospravdlňujem, malo byť plus tieto dva vaše komentáre sú najlepšie, aj ked sú staré ako Praha
 
al.vlado
2012-10-19 02:36:30
Na Pentaxoch je P uplne super program. V nastaveniach sa da vybrat, ci ma otocenie rollerom vykonat klasicky SHIFT a ako ma ten SHIFT byt vykonany. Teda ci v rezime PORTRET (prihliada sa na clonu), v rezime SPORT (prihliada sa na kratky cas), LANDSCAPE, MTF, AUTO, NORMAL. Dalej sa da nastavit aby SHIFT nefungoval vobec, no a najzaujimavejsia volba je miesto SHIFTu zvolit pouzivanie tzv. HYPER PROGRAM-u. Ked zatocim zadnym rollerom zmeni sa mi P na Av, ked prednym zmeni sa na Tv, ked tuknem do GREEN BUTTON mam naspat P program.
 
duves
2012-10-19 06:44:05
príspevok od: al.vlado
Na Pentaxoch je P uplne super program. V nastaveniach sa da vybrat, ci ma otocenie rollerom vykonat klasicky SHIFT a ako ma ten SHIFT byt vykonany. Teda ci v rezime PORTRET (prihliada sa na clonu), v rezime SPORT (prihliada sa na kratky cas), LANDSCAPE, MTF, AUTO, NORMAL. Dalej sa da nastavit aby SHIFT nefungoval vobec, no a najzaujimavejsia volba je miesto SHIFTu zvolit pouzivanie tzv. HYPER PROGRAM-u. Ked zatocim zadnym rollerom zmeni sa mi P na Av, ked prednym zmeni sa na Tv, ked tuknem do GREEN BUTTON mam naspat P program.
Ja to nepoužívam.
 
lasky.t
2012-10-19 11:20:32
príspevok od: Emilio
Tvoje delenie podľa objektu pred čočkou je mi jasné - a to P si neuviedol zo slušnosti.
P-porno?
 
marcof
2012-10-19 12:28:31
dakujem - poučné
 
fatality
2012-10-19 13:18:16
príspevok od: thrash
Ked fotim tak na 95% mam prioritu clony, inak M
takze Manual len ked nefotis.. ..
 
yves998
2012-10-19 20:54:05
vsimol som si ze M pouzivaju hlavne zaciatocnici,profesionali zase vedia vybrat pohotovo najvhodnejsi program
 
vilkoo
2012-10-21 16:00:42
Pekny clanok uz sa tesima dalsi S ? Vdaka .
 
LukiK
2012-10-23 14:37:32
Program P by som vobec nezatracoval. Ja ho vyuzivam celkom casto. Ale zato viem, kedy ho pouzit, pricom si kontrolujem to, co mi fotak nastavi.
Tu je este vyjadrenie Joe Buissinka:
Trust in your equipment. ”M” on the camera means “master” and “P” means professional, not manual and program mode. Trust in the technology of your equipment, such as metering difficult light, yet know it’s limitations. Don’t be afraid to shoot in auto WB & program mode. Just know when that “sometimes” is.
Joe pouziva P casto na svadbach, kedy fotograf nema moc casu hrat sa s nastaveniami. Zvlast ked jednotlive casti svadobneho dna su poriadne hekticke (vacsina pripadov) pricom sa rychlo menia situacie aj prostredie a nemozete nic zmeskat.
Typicky priklad je, ked mladomanzelia vychadzaju z kostola. Vnutri je vacsinou pritmie, vonku zase pecie ostre slnko. A zachytit mladomanzelov vnutri, nasledne ako vychadzaju von a vonku ako na nich hadzu kvety.... a pri tom este prestavovat rezimy (ak to foti 1 fotograf, tak dost o drzku). Pri takychto situaciach kludne volim P. Zatial ma nesklamalo
 
Janet
2012-10-27 12:48:18
príspevok od: Jerry C.
a nie je ?
veď A je amatér
a M - maniak . Zatiaľ som P režim nepoužívala, no aspoň vyskúšam.
 
nighthawk787
2012-11-05 14:25:20
príspevok od: LukiK
Program P by som vobec nezatracoval. Ja ho vyuzivam celkom casto. Ale zato viem, kedy ho pouzit, pricom si kontrolujem to, co mi fotak nastavi.
Tu je este vyjadrenie Joe Buissinka:
Trust in your equipment. ”M” on the camera means “master” and “P” means professional, not manual and program mode. Trust in the technology of your equipment, such as metering difficult light, yet know it’s limitations. Don’t be afraid to shoot in auto WB & program mode. Just know when that “sometimes” is.
Joe pouziva P casto na svadbach, kedy fotograf nema moc casu hrat sa s nastaveniami. Zvlast ked jednotlive casti svadobneho dna su poriadne hekticke (vacsina pripadov) pricom sa rychlo menia situacie aj prostredie a nemozete nic zmeskat.
Typicky priklad je, ked mladomanzelia vychadzaju z kostola. Vnutri je vacsinou pritmie, vonku zase pecie ostre slnko. A zachytit mladomanzelov vnutri, nasledne ako vychadzaju von a vonku ako na nich hadzu kvety.... a pri tom este prestavovat rezimy (ak to foti 1 fotograf, tak dost o drzku). Pri takychto situaciach kludne volim P. Zatial ma nesklamalo
plný súhlas s týmto názorom, P rozhodne nie je len pre amatérov ako uvádza autor, považujem toto tvrdenie za mylné, zadným rollerom nastavujem clonu, predným čas. V závislosti na tom zrkadlo funguje rovnako ako poloautomatických režimoch bez obmedzení. Ale zrejme nie všetky zrkadlá to majú takto.
 
Matej1
2012-11-25 14:34:45
Dobý článok dosť som sa na nom naučil ako ovládať zrkadlovku v P.
 
branislavP
2013-03-12 12:22:16
príspevok od: Karol Srnec
Priorita clony je pre pokrocileho fotografa najpouzivanejsim programom. Vo vacsine situacii fotime staticke veci, bez pohybu a nasou prioritou je kontrolovat hlbku ostrosti. Ci chcem mat vsetko ostre, alebo pozadie rozmazane. To sa reguluje clonou. Preto si vyberame ako hlavny program predvolbu clony a po ocku kontrolujeme, aky cas na fotoaparat nameria.
Ked maz raz nastavenu clonu F2,8 v programe A, fotak ti ju nezmeni. V programe P bude hadzat kombinacie ako sa mu zachce. Namacknes spust, budes mat F5,6, o chvilku prekomponujes, opat namacknes spust a uz budes mat F3,5. Ja nemam chut sa s fotoaparatom handrkovat o tom, aku clonu alebo cas chcem mat. Preto si to urcim sam a pouzijem radsej programy A a S. P je dobre pre zaciatocnikov, ako som pisal v clanku.
Dobry deň. Objavil som tento članok dost neskoro, ale aj tak mi neda aby som naň nereagova. Konečne niekto napisal odborny članok tak, že je pochopitelny aj pre menej zdatnych amaterov. Tie rozne odpovede a odborne posudky a navody " machrov " ,su proste len o tom ako to robia oni a nie ako sa to ma spravne robit. A to je na celom članku podstatne. Na zaklade praxe a skusenosti podane ludskou rečou. Tiež som prešiel z ultrazomu na zrkadlo, ktore nie je len o cvakani ,ale pre dobry zaber hlavne o nastavovani. Treba hodne skušat, aby bol zaber dobry a k vašej spokojnosti. Zrkadlovka nie je o cvakani na automatiku. Vdaka za dobry članok!!!
 

Ďalší článok z kategórie

Inzercia