Hore

Fotoškola / Slovník / CCD

 • C
  • CCD

    

   Charge-Cuplet Device, obrazový detektor - snímač je zložený zo svetlocitlivých senzorov. Tvorí základ moderných digitálnych fotoaparátov a videokamier. CCD snímače sú pre bežné použitie vybavené primárnymi filtrami RGB (v jednej ploche sú priamo separované signály pre farebné zobrazenie v režime RGB), zároveň je realizovaná vzájomná interpolácia farieb pre zabezpečenie digitálne definovaného signálu pre každý obrazový bod. Keďže interpolácia degraduje kvalitu obrazu, pre profesionálne videokamery sa napr. využívajú tri samostatné CCD snímače. Farebný signál je tak separovaný tak, aby na každý snímač dopadal obraz len jednej farby RGB. Následne tieto obrazy zlúčené do jedného bez potreby interpolácie. Systém, pri ktorom tiež nie je nutná stratová interpolácia vyvinul Foveon. Separácia farieb nie je presná, preto snímače Foveon vytvárajú prirodzenú farebnosť. Princíp je založený na trojvstvovom čípe so senzormi pre jednotlivé farby umiestnenými v jednej osi, farebná separácia je riešená rozdielnou priechodnosťou farebného spektra cez vrstvu silikónu. • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()