Hore

Fotoškola / Slovník / CHROMATICKÁ ABERÁCIA

 • C
  • CHROMATICKÁ ABERÁCIA

    

   chyba objektívu, ktorá spôsobuje, že nie všetky vlnové dĺžky svetla (farby) majú totožné ohnisko na rovine filmu. Výsledkom je, že na okrajoch predmetu sa objavia ďalšie farby a obraz má menšiu ostrosť. Táto chyba sa najčastejšie vyskytuje pri teleobjektívoch a veľkých otvoroch clony. Je možné ju korigovať použitím nízko disperzného skla prípadne ďalšími optickými technikami.


 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()