Hore

Videoškola: Strih

Každý videoprogram sa skladá z väčšieho, alebo menšieho počtu záberov, ktoré sú na seba istým spôsobom naviazané. Strihová skladba videofilmu je veľmi dôležitou dramaturgickou súčasťou postprodukcie hotového diela.

Ak natočíme kompletný materiál zamýšľaného videofilmu, môže strih zásadným spôsobom ovplyvniť (pozitívne, ale aj negatívne) konečný výsledok a teda aj diváka. Pri strihu musíme pracovať tak, aby divák strih ani nevnímal. To ale neznamená, že strihom naopak nemôžeme v divákovi vyvolať isté požadované emócie. Aj keď je veľa spôsobov, ako sa dá film postrihať, platia isté obecné zásady, ktoré sa vyplatí rešpektovať.

Vhodná dĺžka záberu

Pri každom strihu je vždy rozhodujúca vhodná dĺžka záberu. Musím poznamenať, že aj keď máte pripravený relatívne presný scenár, nedá sa dopredu určiť presná dĺžka záberu. Vždy je dobré, ak to situácia dovoľuje, natočiť zábery s istým presahom (pozri našu video ukážku) a až pri strihu určiť definitívnu dĺžku. Pochopiteľne, že rozhodujúcim činiteľom dĺžky záberu je vždy obsah. Po istom čase získate dostatočný cit na to, aby ste vedeli, že divák má už záber „prečítaný“ a treba ho strihnúť a nahradiť iným záberom.

Sled záberov

V každom videofilme musíme jednoznačne vylúčiť zábery, ktoré rušia kontinuálne vnímanie záberov. Najčastejšie sú to zábery, v ktorých niekto nečakane vojde do záberu, nebola dodržaná filmová os, neostré zábery, nebola dodržaná jednota pohľadu ... Je dobré vystrihnúť z filmu tie zábery, ktoré svojím obsahom narúšajú filmovú logiku a stručnosť vyprávania.

Prestrihy

Filmový čas sa dá vytvoriť mnohými postupmi. Pre film je typické, že „filmový priestor“ môžeme vytvoriť bez väzby na „filmový čas“. Ak napríklad chceme na dovolenke pri mori nakrútiť našu rodinu, ako sa z diaľky približuje na kameru, záber by bol nepredstaviteľne dlhý a divák by sa začal nudiť. Preto nakrútime len určité fázy chôdze a použitím prestrihov skrátime reálny čas. Prestrihy sú síce zábery ktoré zachytávajú hlavný motív ( more, pláž ), patria organicky k určitému prostrediu, ale nikdy nezachytávajú – zámerne – hlavný dej. V našom prípade môžete "panorámovať" z mora na pláž - v C (celku) divák vidí vašu rodinu, ktorá prichádza na kameru. Druhý môže byť váš PD ( polodetail, ktorý natočí napr. váš syn) a tretí bude PC (polocelok) rodiny – tým sa podstatne skráti čas a divák vidí vo filme nielen vašu rodinu, ale aj vás.
 

Je potrebné, aby ste pri nakrúcaní nemysleli len na hlavný dej, ale nakrútili aj menej podstatné scény a zábery, ktoré ale s hlavným obsahom videofilmu nejakým spôsobom súvisia. Veľkú pozornosť treba venovať častým zaraďovaniam panoramatických záberov. Divácky je dosť nepríjemné sledovať dve panorámy ktoré idú proti sebe – jedna ide sprava doľava, druhá zľava doprava. Vždy je dobré medzi ne strihnúť statický záber. Prestrihy sú veľmi dôležité !

Strih záberov po osi

Typický videoamatér často spája celkom nevhodné zábery, ktoré sú natočené po osi. Ak natáčame objekt z jedného miesta (štandu) a takéto zábery pospájame, v mieste strihu záber „poskočí“. Preto je vždy potrebné mať dostatok prestrihov na vytvorenie celistvosti deja. Ak napríklad nakrúcame svadbu, je nedôstojné rušiť obrad našou prítomnosťou. Vždy si treba nájsť vhodný štand, z ktorého natočíme hlavné časti obradu a veľa prestrihov so svadobčanmi, ktoré potom vhodne postriháme.
 

Skúste sa pozerať na film z pohľadu strihu – ako je prezentovaný priestor, alebo aké sú časové vzťahy medzi zábermi. Na počítači si spomaľte zábery, alebo si záber vráťte, aby ste mohli analyzovať sekvenciu. Týmito metódami môžete značne vylepšiť svoje schopnosti a uvedomiť si moc strihu a viac mu porozumieť.
Postup strihu videa "Film o filme" a ukážka strihu pohybu

(Autor Ján Ďuriš ml.)

Naše video "Stretnutie v parku- film o filme" som strihal v programe Adobe Premiere Elements 12, ktorý je použiteľný pre Windows, aj pre Mac. Uvedený postup je stručná ukážka ako zostrihať krátke video. Videoškola sa viac zaoberá všeobecným systémom strihu, ako konkrétnym postupom od načítania zdrojového materiálu po jeho export. Postup som volil tak, aby bol užitočný aj pre užívateľov iných strihových programov napríklad iMovie.

 
Pracovné prostredie programu Adobe Premiere Elements 12.

Je dobré si uvedomiť, že pri farebných korekciách najprv upravujeme jas a až potom farebný odtieň. Dôvod je ten, že čo my vnímame ako problém farebnosti , môže byť záležitosťou nie celkom správnej expozície.


Pre väčšiu názornosť uvádzam postup práce spolu s orientačným uvedením času patričnej operácie.

 • 00:00 Strih
 • 00:59 Stabilizácia videa
 • 01:37 Vyrovnanie horizontu
 • 02:26 Farebné korekcie
 • 04:02 Sépiový odtieň
 • 04:42 Kopírovanie nastavení
 • 04:58 Prechody
 • 05:16 Roztmievačka
 • 05:25 Titulky
 • 06:11 Hudba
 • 07:12 Vymazanie pôvodneho zvuku
 • 07:25 Ruchy (nahraté zvuky prostredia)
 • 08:10 Stretnutie v parku-film o filme
 • 09:25 Strih pohybu
 • 10:45 Presný strih pomocou nástroja Marker


Pre presné nastavenie obrazových a zvukových prechodov, prípadne úrovne hlasitosti môžme použiť kľúčové snímky. Postup je nasledovný: prehrávaciu hlavu nastavíme na požadované miesto v označenom klipe a klikneme na tlačítko Add/Remove Keyframe. Na žltom grafe vytvoríme kľúčové snímky podľa obrázku. Úroveň hlasitosti upravujeme posunom grafu hlasitosti smerom nahor, alebo nadol.

Vytvorenie kľúčoveho snímku.


Použie kľúčových snimkov a úprava hlasitosti.

Dúfam, že vás naša videoškola zaujala a poučila, teším sa na spoločné stretnutie na niektorom z pripravovaných workshopov.

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
total empty
2014-11-06 10:17:24
Tak som kedysi začínal, ale dnes už chcem viac.
Chýba mi tam pridávanie video stôp a audio stôp,podrobné nastavenia,fáderi,efekty a rýchlejšia práca z materiálom, nastavenia na stotinky,doladenie farieb,kontrastou,ostrosti atď.
Efekty tituliek,použitie prechodov a fonty, prilínanie filmou,vkladanbie png obrázkov, a práca z vrstvamy videa. Je to ho veľa čo sa dá použiť pri strihu.
Aspoň reklámné videjko na úvod sv. prijm.-ide od času 12:20 a má asi tri minúty.
Je to len taký "umelecký " úlet.
http://youtu.be/XKME2e-lMiA?t=12m20s
 
Ján Ďuriš ml.
2014-11-06 13:57:27
príspevok od: total empty
Tak som kedysi začínal, ale dnes už chcem viac.
Chýba mi tam pridávanie video stôp a audio stôp,podrobné nastavenia,fáderi,efekty a rýchlejšia práca z materiálom, nastavenia na stotinky,doladenie farieb,kontrastou,ostrosti atď.
Efekty tituliek,použitie prechodov a fonty, prilínanie filmou,vkladanbie png obrázkov, a práca z vrstvamy videa. Je to ho veľa čo sa dá použiť pri strihu.
Aspoň reklámné videjko na úvod sv. prijm.-ide od času 12:20 a má asi tri minúty.
Je to len taký "umelecký " úlet.
http://youtu.be/XKME2e-lMiA?t=12m20s
Prajem pekný ďeň,

Máte pravdu je toho veľa čo sa dá použiť pristrihu. Účelom tejto videoškoly je stručnou formou priblížiť aj začínajúcim tvorcom spôsob ako si zostrihať svoje zábery. Samozrejme profesionálnejší prístup by bol použiť pri strihu aj viacero videostôp, no pokiaľ viem nie všetky programy dokážu pracovať naraz s viacerými stopami naraz. Zámerom bolo tiež neunaviť divákov príliš dlhým videom.
V zásade som sa snažil dostať do tých 12- tich minút, čo najviac podstatných informácii.

J. Ďuriš ml.
 

Ďalší článok z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované