Hore

Fotoškola / Slovník / CLICHE VERRE

 • C
  • CLICHE VERRE

    

   výtvarná tehnika založená na kombinácii grafickej metódy kresby s citlivým fotografickým materiálom. Výsledkom je negatív zhotovený ručnou kresbou. Najbežnejšie sa používa zatmavené/začadené sklo príp. iný transparentný materiál. Do tejto vrstvy sa škrabaním alebo vtieraním rôznymi pomôckami vytvorí obraz. Obraz je negatívny - t.j. vyškrabaná plocha bude v konečnom štádiu tmavá plocha. Ak je vrstva citlivá na poškodenie (pri technike začadenia) môže sa kresba fixovať tenkou vrstvou bezfarebného laku. Hotová matrica sa používa na kontaktné vyhotovenie kópií na klasický fotografický papier. Ten sa bežným spôsobom po expozícií vyvolá a ustáli. Tento spôsob ako prvý popísal  Villiam Henry Fox Talbot (1835). Postup sa od tejto doby niekoľkokrát zmenil najmä vďaka  rozširujúcemu sa sortimentu materiálov. Túto techniku využíval aj Pablo Picasso. Nespornou výhodou je pomerne ľahký spôsob vyhotovenia ľubovoľného počtu kópií pri minimálnom technickom vybavení.


 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()