Hore

Fotoškola / Slovník / KOMPOZÍCIA

 • K
  • KOMPOZÍCIA

    

   Usporiadanie prvkov v obraze tak, aby zdôraznili autorov zámer. Zvyčajne sa vo fotografii hovorí o tretinovej kompozícii alebo o kompozícii na zlatý rez. Je to vtedy, ak hlavný prvok (objekt) v obraze neumiestnime do stredu fotografie ale do jedného zo štyroch priesečníkov pomyslených priamok deliacich obrazové pole na tretiny. Pre zvýšenie dynamiky môžeme zároveň využiť aj uhlopriečnu kompozíciu, keď objekty umiestnime do tretín oproti sebe.

    

   tretinová a uhlopriečna kompozícia zvyšuje dynamiku obrazu inokedy je lepšia stredová, vyvážená kompozícia

    

   Ak však fotograf vie, čo chce kompozíciou dosiahnuť, môže porušiť všetky pravidlá ak tým dosiahne svoj zámer.

    

   Na zvýšenie dynamiky fotografie a pôžitok z jeho prezerania používame línie alebo perspektívne zmenšovanie predmetov, ktoré vedú pohľad diváka k hlavnému objektu a udržia na ňom pozornosť. Je dôležité, aby zrak po obraze bezcieľne neblúdil. Vodiace línie by nemali unikať z obrazu, kým nedorazia k hlavnému prvku, akcentu v obraze.

    

    

   tretinová kompozícia s hlavným prvkom umocneným farebným akcentom klasická tretinová kompozícia • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()