Hore

Fotoškola / Slovník / ŠIROKOUHLÝ OBJEKTÍV

 • Š
  • ŠIROKOUHLÝ OBJEKTÍV

    

   objektív s ohniskovou vzdialenosťou kratšou, ako je štandardná pre daný formát. Mení sa v závislosti od formátu: pri 35 mm filme sa za širokouhlé považujú všetky objektívy s ohniskovou vzdialenosťou kratšou ako 40 mm (t.j. všetky, ktoré majú zorný uhol väčší ako 50 stupňov).  


 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()