Hore

Autor: Karol Srnec

Architektúra so superširokouhlým transfokátorom

Fotografovanie architektúry má svoje špecifiká. Na jednej strane má fotograf k dispozícii široký uhol záberu, na druhú stranu si musí dávať pozor pri komponovaní. Samotný objektív, ktorý je schopný zachytiť celý fotografovanú budovu nestačí. Fotograf musí vedieť ako ho použiť a podstatnou súčasťou úspechu je aj postsprocesing.

Prečo superširokouhlý transfokátor

Väčšina fotografov začína so štandardným zoomom. Má praktický rozsah, ale skôr, či neskôr zistíte, že pre fotografovanie celkových záberov architektúry (exteriérov aj interiérov), má nedostatočne široký uhol záberu. Riešením je dokúpenie ešte širokouhlejšieho objektívu. Pri fotografovaní mesta, architektúry a krajiny sú praktickejšie transfokátory (zoomy), pretože s nimi môžete presnejšie komponovať.

Superširokouhlý objektív máva uhol záberu väčší ako 90°. Pre plný formát sú to objektívy okolo 11 až 24 mm, pre APS-C okolo 10-18 mm a pre MFT okolo 7-14 mm.

Superširokouhlý objektív vám umožní odfotografovať širokú scénu. So štandardným objektívom by ste takto širokouhlý záber nikdy nemohli zachytiť. 
Panasonic Lumix DC-S5II a superširokouhlý transfokátor Lumix S14-28/4-5,6 Macro.

Kompozícia

Skúsenejší fotografi dokážu komponovať presnejšie, ale ani oni sa nevyhnú občasnej korekcii chýb. Odporúčam ponechať si nejaký priestor naviac. Lepšie je kúsok z fotky urezať, než aby vám chýbal.

Pri fotografovaní architektúry máme najviac problémov s padajúcimi líniami (keystone efekt). Vznikajú zvýraznením perspektívy pri fotografovaní z podhľadu, čo je veľmi často, pretože sú budovy oveľa vyššie ako my. Profesionálni fotografi architektúry sa snažia fotografovať z vyvýšeného miesta, alebo používajú špeciálne objektívy s kontrolou perspektívy (PC/Tilt-Shift). Málokto má takéto možnosti pri bežnej prechádzke mestom, alebo niekde na dovolenke.


Dva prístupy k fotografovaniu architektúry so superširokouhlým transfokátorom.
Panasonic Lumix DC-S5II a superširokouhlý transfokátor Lumix S14-28/4-5,6 Macro. 


Zvýrazníte perspektívu

Nebojte sa využiť nielen širokouhlosť, ale aj zvýraznenie perspektívy. Podporíte tak výšku fotografovanej architektúry.
Panasonic Lumix DC-S5II a superširokouhlý transfokátor Lumix S14-28/4-5,6 Macro.


Vyrovnajte padajúce línie

Pri celkových záberoch architektúry veľmi často vzniká efekt padajúcich línii. Ak nejdú zvýrazniť tak, aby bolo divákovi zrejmé, že je to zámer autora, mali by ste keystone efektu predísť vhodnejšou kompozíciou. Tým, že fotoaparát naklopíte dole, aby bola rovnina snímača rovnobežná

To, čo fungovalo na predchádzajúcich záberoch, u tohto nefunguje. Vďaka širokouhlému objektívu je v zábere celý kostol, ale celý záber je akýsi roztancovaný. Keystone efekt je tu výrazný.
Panasonic Lumix DC-S5II a superširokouhlý transfokátor Lumix S14-28/4-5,6 Macro. 


Zmenil som kompozíciu. Otočil som fotoaparát na výšku a sklonil objektív dole.
Panasonic Lumix DC-S5II a superširokouhlý transfokátor Lumix S14-28/4-5,6 Macro. Ešte jedna ukážka použitia rovnakej techniky.
Panasonic Lumix DC-S5II a superširokouhlý transfokátor Lumix S14-28/4-5,6 Macro. 
 

Využite prvky v popredí

Pri naklonení objektívu dole tvorí popredie veľkú časť záberu. Preto je dôležité, aby bolo zaujímavé, aj keď hlavným objektom je budova v pozadí.

Popredie som oživil pekným poklopom kanálu. U takéhoto záberu využijete výklopný alebo otočný displej.
Panasonic Lumix DC-S5II a superširokouhlý transfokátor Lumix S14-28/4-5,6 Macro. 
 


Rovnaká technika, ale snímané na výšku.
Panasonic Lumix DC-S5II a superširokouhlý transfokátor Lumix S14-28/4-5,6 Macro.
 


Nezaujímavá dlažba z ktorej sa pri daždi vytvorí zrkadlo, pekne zrkadliace fotografovanú architektúru.
Panasonic Lumix DC-S5II a superširokouhlý transfokátor Lumix S14-28/4-5,6 Macro. 
 

Zarámujte záber

Vďaka širokému uhlu záberu sa ľahšie hladá miesto pre rámovanie záberov. Občas sa treba pozrieť aj za seba, či neuvidíte miesto s potenciálom na rámovanie.

Rámovanie architektonickým prvkom.
Panasonic Lumix DC-S5II a superširokouhlý transfokátor Lumix S14-28/4-5,6 Macro. 


Pritiahnite detail

S transfokátorom ci môžete dovoliť aj pritiahnuť detail architektúry. Hrať sa s tvarmi a líniami, či dokonca vytvoriť niečo abstraktného.

Krásna hra kriviek a priamok.
Panasonic Lumix DC-S5II a superširokouhlý transfokátor Lumix S14-28/4-5,6 Macro.
 

Zdvihnite hlavu

V dvoroch a nádvoriach sa oplatí zdvihnúť hlavu a využiť široký uhol záberu. Budete prekvapení, čo všetko sa do záberu zmestí.

Pohľad z nádvoria Bratislavského hradu.
Panasonic Lumix DC-S5II a superširokouhlý transfokátor Lumix S14-28/4-5,6 Macro. 


Hĺbka ostrosti

Pri fotografovaní celkových záberov pracujeme s veľkou hĺbkou ostrosti. Superširokouhlé objektívy prirodzene poskytujú veľkú hĺbku ostrosti. Keď ale chcete mať ostré popredie aj pozadie, musíte objektívu pomôcť priclonením. Tým sa hĺbka ostrosti zväčší. S clonou pracujte opatrne. Zmenšovaním otvoru clony síce dosiahnete väčšiu hĺbky ostrosti, ale pri veľmi vysokých clonových číslach sa prejavuje difrakcia. Zhorší sa ostrosť záberu. Odporúčam vyskúšať s vašou technikou, pri akej clone sa začne difrakcia prejavovať.

Ak má byť ostrá fontána v popredí, aj budova v pozadí, musíte pricloniť. Ja som plnoformátový objektív priclonil na f/13a zaostril na fontánu.
Panasonic Lumix DC-S5II a superširokouhlý transfokátor Lumix S14-28/4-5,6 Macro.
 


Odporúčam pracovať s programom A/Av, čiže predvoľbou clony. Ak na záberoch budete mať pomerne veľkú časť oblohy, budete musieť korigovať expozíciu, aby zábery neboli podexponované.

Korekcia sférického skreslenia a vinetácie

Dnes je štandardom, že výrobcovia používajú softvérovú korekciu skreslenia priamo vo fotoaparáte. Hlavne u superširokouhlých objektívov je ťažké a drahé, aby mali takmer nulové sférické skreslenie. Aj veľmi drahé objektívy môžu mať viditeľné skreslenie. U niektorých výrobcov sa korekcia chýb objektívu zapisuje aj do RAW-u, u iných je potrebný softvér s databázou fotoaparátov a objektívov, ktorý chyb skoriguje.

Korekcia chýb objektívov býva súčasťou programov pre spracovanie fotografií.


Vypnutá korekcia chýb. Viditeľné súdkovité skreslenie deformuje rovné línie do oblúkov.
 

Po softvérovej korekcii sú línie už rovné. Ale kvôli orezu je záber menej širokouhlý.

Pri softvérovej korekcii dochádza k orezu fotografie. Na to si musia dávať pozor majitelia zrkadloviek, v ich optickom hľadáčiku nevidno orezanie záberu. Nechajte si rezervu pre dodatočný orez.

Spolu s korekciou sférického skreslenia sa používa aj korekcia vinetácie a aberácie. Obidve vám pomôžu zlepšiť technickú kvalitu fotografií.

Padajúce línie a horizont

Jednou z najčastejších začiatočníckych chýb je naklonený horizont. Ak máte vo fotoaparáte možnosť zobraziť si pomocnú kompozičnú mriežku a vodováhu, používajte ich. Ak po importe zistíte, že vám padá horizont, napravte to.

U fotografií, kde to ide, narovnajte padajúce línie. Nemá to zmysel robiť pri fotografiách z veľkého podhľadu. Možno by ste línie narovnali, ale deformovali by sa proporcie a celková perspektíva.

Superširokouhlý transfokátor 14-28 mm mi umožnil zachytiť na fotografii celý hrad aj s dostatočnou rezervou, pre neskoršiu korekciu padajúcich línii. Chrbtom som bol opretý o múr, ďalej sa už nedalo ísť.

Panasonic Lumix DC-S5II a superširokouhlý transfokátor Lumix S14-28/4-5,6 Macro.


Po úspešnej korekcii v programe Lightroom Classic CC.

Záver

Pri fotografovaní architektúry musíte byť precízni. Je to motív, ktorého spracovanie by malo byť na vysokej technickej úrovni a s presnou kompozíciou.


V článku použité fotografie boli nasnímane plnoformátovou bezzrkadlovkou Panasonic Lumix DC-S5II a superširokouhlým transfokátorom Lumix S14-28/4-5,6 Macro.


Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
lamik
2023-03-08 21:11:19
super.
ale k poslednému obrázku: neviem, či tá korekcia bola úplne úspešná - viz najmä deformovanú vežičku vľavo
 
marianr
2023-03-08 22:31:46
Vežičky sú divné aj na pôvodnom obrázku.
 
gytheio
2023-03-09 07:34:19
Krivost vidno aj bez tych voditok.
 

Ďalší článok z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované